POLSKA
Like

Trzecia władza: tak trudno znieść krytykę?

07/03/2015
922 Wyświetlenia
2 Komentarze
7 minut czytania
Trzecia władza: tak trudno znieść krytykę?

Hosanna! Po prawie roku doczekaliśmy się odpowiedzi! Niestety, z jej treści wynika jednoznacznie, że trzecia władza ciągle jeszcze nie rozumie, że w demokratycznym społeczeństwie i ona musi godzić się na krytykę. Szczególnie uzasadnioną.

I właściwie na nią zareagować.

0


Przypomnijmy:
24 czerwca 2014 roku ukazał się mój tekst pod jakże znamiennym tytułem: Polska Rzeczpospolita Korupcyjna: Prokura.
Tu: https://3obieg.pl/polska-rzeczpospolita-korupcyjna-prokura

Została przedstawiona w nim historia wpisu prokurenta nieznanej z miejsca pobytu firmy Towarzystwo Finansowe FUNT sp. z o.o. ongiś w Gliwicach. Pani referendarz (obecnie sędzia) Barbara Klepacz naprzód umorzyła postępowanie przymuszające zarząd w osobie Józefa Gąsiora do ujawnienia siedziby spółki z uwagi na to, że w firmie… brak jest zarządu.
Następnie 13 września 2013 roku postanowiła wykreślić z urzędu dotychczasowy adres spółki.
Z uzasadnienia:
W dniu 29 maja 2013 roku Sąd Rejestrowy uzyskał informację od Naczelnika II Urzędu Skarbowego w Gliwicach, iż Towarzystwo Finansowe FUNT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod adresem ujawnionym w Krajowym Rejestrze Sądowym czyli Gliwice, ul. Główna 8 nie posiada siedziby, albowiem nie działa pod niniejszym adresem, nie ma również zawartej umowy na najem lokalu. Powyższe pismo dało podstawę do wszczęcia postępowania przymuszającego do ujawnienia zmiany siedziby spółki. Prowadzone postępowanie zostało umorzone z uwagi na brak zarządu w spółce.
Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym w szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd rejestrowy może dokonać z urzędu wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, o ile dokumenty stanowiące podstawę wpisu znajdują się w aktach rejestrowych, a dane te są istotne.

Za uzasadniony przypadek z całą pewnością uznać należy brak osób obowiązanych do złożenia w toku postępowania przymuszającego wymaganego wniosku.

Przy czym uznać należy, że dane dotyczące siedziby spółki są dla uczestników obrotu bardzo istotne.

SONY DSC

Ta sama Barbara Klepacz dnia 5 grudnia 2013 roku na wniosek Józefa Gąsiora, podającego się za prezesa TF FUNT sp. z o.o. dokonuje wpisu jako prokurenta niejakiego Andrzeja Siłkę.

SONY DSC

SONY DSC

Barbara Klepacz posiada wiedzę, że w spółce brak jest zarządu co najmniej od dnia 13 września 2013 roku, ale uwzględnia wniosek Gąsiora podającego się za prezesa niespełna kwartał później!
Artykuł postawił także kilka innych pytań, na które rzetelna odpowiedź powinna spowodować niewielkie trzęsienie ziemi w środowisku prawniczym Gliwic.
Dopiero wystąpienie do rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Gliwicach spowodowało odzew.
Pan sędzia Tomasz Pawlik najwyraźniej uznał, że na tak jawne wykazanie co najmniej nieprawidłowości w funkcjonowaniu sądu najlepszą obroną będzie atak.
Pisze:
W nawiązaniu do opublikowanego na Państwa portalu materiału: „Polska Rzeczpospolita Korupcyjna: Prokura” oraz cyklu artykułów:” Sędzia Wojciech Głowacki ochraniał gliwickiego lichwiarza?” uprzejmie informuję, że przeprowadzone postępowanie wyjaśniające nie potwierdziło podniesionych w tych materiałach zarzutów.*
Otóż zdaniem pana rzecznika Sądu okręgowego w Gliwicach Tomasza Pawlika (wydział XI wizytacyjny):
Odnośnie pierwszego z tych materiałów wypada stwierdzić, że jego autor nie uwzględnia, że kognicja Sądu w postępowaniu rejestrowym jest ograniczona. W związku z tym nie było możliwości odmowy wpisu osoby prokurenta w sytuacji, gdy wpis wykreślenia Józefa Gąsiora jako Prezesa Zarządu nie był prawomocny.

Informacja o możliwości wykreślenia nie była bowiem dostępna dla referendarza sądowego dokonującego wpisu prokurenta.*

Panie sędzio Pawlik, staram się zachować powagę, bo jako człowiek średniej już daty mam szacunek do sądów, choć znam nazbyt wiele przykładów, że zatrudnieni tam robią wszystko, by szacunek ten utracić.
Barbara Klepacz, obecnie sędzia w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, jako referendarz uznała dnia 13 września 2013 roku, że firma TF FUNT sp. z o.o. nie posiada zarządu, a niespełna trzy miesiące później, 5 grudnia 2013 roku, uwzględniła wniosek podającego się za prezesa tejże Józefa Gąsiora w przedmiocie ustanowienia prokurenta!

Uznała tym samym, że TF FUNT sp. z o.o. zarząd posiada!
Ta sama referendarz wydała dwa wzajemnie wykluczające się postanowienia.

I chce pan, panie sędzio Pawlik, wmówić społeczeństwu, ze to jest wina procedury?
No to proszę podać, jakie to przepisy zezwalają na powyższą schizofrenię rejestrową?

Proszę nie zarzucać nierzetelności w zbieraniu materiałów, bo tekst jest oceną, być może ostrą, ale prawdziwą tego, co znajduje się w aktach niezawisłego sądu.
To nie moja wina, że nie da się interpretować inaczej tego, co zawierają.

Mleko się rozlało, sędzio Pawlik. Im prędzej pan zrozumie, że już nie da się zastraszać społeczeństwa i każdą słuszną krytykę „trzeciej władzy” przedstawiać jako bezprawny zamach na niezawisłość sędziowską, tym po prostu mniej będzie bolało to, co nieuniknione.

Natomiast z zadowoleniem przyjmuję informację, że wreszcie zostało wszczęte postępowanie zmierzające do usunięcia wpisu o prokurze:
Trzeba też zaznaczyć, że po ujawnieniu możliwości wystąpienia niedopuszczalnego wpisu prokurenta wszczęto z urzędu postępowanie o wykreślenie tego wpisu (sprawa w toku).*

Co do sędziego Głowackiego natomiast mam tylko jedno pytanie – uważa Pan, że najem mieszkania za 10% ceny jest w porządku?
To proszę to wyraźnie napisać.
A ja postaram się to upowszechnić nie tylko na tym portalu.
Przecież nie ukrywa Pan swoich poglądów, panie rzeczniku, prawda?

temida_made_in_poland

7.03 2015

_______________________________________

* Cytaty za: pismo R.P. 062-26/15 z dnia 6 marca 2015 roku.

Inne zapisy autora:

0

Humpty Dumpty
Humpty Dumpty

1842 publikacje
75 komentarze
 

2 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816