Bez kategorii
Like

Taśma z MARS-a, część trzecia

31/08/2011
268 Wyświetlenia
0 Komentarze
10 minut czytania
no-cover

W poniedziałek opublikowany ma zostać protokół komisji Millera, na podstawie którego powstał raport końcowy.

0


 

Być może protokół dostarczy więcej szczegółów dotyczących metod badawczych komisji, które zdecydowały o przyjęciu tezy o opóźnieniach zapisu czasu w rejestratorze katastroficznym w stosunku do rejestratora głosowego.
 
Już ponad dwa miesiące prokuratura wojskowa czeka na przekazanie przez stronę rosyjską protokołów z badań rejestratora CVR, które przy udziale polskich specjalistów z Instytutu Ekspertyz Sądowych przeprowadzone były w Moskwie.
 
W oczekiwaniu na protokoły przypomnijmy kilka dziwnych faktów związanych z odczytami tego rejestratora.
  
—–
 
11.04.2010  w laboratorium  Międzypaństwowego  komitetu  lotniczego (MAK),  dokonano m. in. otwarcia rejestratora dźwiękowego MARS-BM (CVR). Po skopiowaniu informacji rejestratory zostały umieszczone w sejfie, a  sejf  zaplombowany  przez przedstawicieli MAK i wojskowej prokuratury RP.
 
Prace komisji MAK przy tworzeniu stenogramu były realizowane w oparciu się o kopie wykonane w dniu  11.04.2010. Wynikiem prac był stenogram przekazany stronie polskiej 31 maja 2010 roku. Stenogram zawierał 38  minut  17 sekund zapisu.  
Od 11 kwietnia do 31 maja oficjalnie  nie  wykonywano dodatkowych kopii zapisów CVR.
 
—–
 
31 maja 2010 roku w Moskwie spisano protokół przekazania stronie polskiej kopii zapisów rejestratorów pokładowych samolotu TU-154M numer pokładowy 101 oraz zapisów rozmów załogi między sobą oraz ze służbami naziemnymi.
 
W laboratorium MAK wykonanano m. in. następujące czynności:
otwarcie sejfu, opieczętowanego przez przedstawicieli MAK 
 oraz Naczelnej Prokuratury Wojskowej RP,
– skopiowanie informacji z taśm magnetycznych rejestratorów,
– zapisanie skopiowanej informacji na płyty CD,
– przekazanie przedstawicielom RP zapisów rozmów i jednego egzemplarza płyt CD (3 szt.),
– zwrot oryginałów zapisów rejestratorów i drugiego egzemplarza płyt CD do sejfu
 i wspólne opieczętowanie sejfu.
 
Stenogram dostarczony stronie polskiej zawiera 38 minut 17 sekund transkrypcji.
 
—–
 
Trzy dni wcześniej, 28  maja  2010 firma Forenex z Sankt-Petersburga rozpoczęła badania dostarczonych przez MAK plików dźwiękowych, w których umieszczono zapis rejestratora CVR oraz próbki głosów Mariusza Kazany oraz gen. Błasika. Celem badania było udowodnienie, że nierozpoznane głosy w kabinie pilotów dotyczą ww. osób. Badanie zakończyło się  7  czerwca  2010 konkluzją, że anonimowy głos w kabinie pilotów jest głosem Mariusza Kazany.
 
Długość pliku zawierającego zapis rejestratora CVR wynosiła 36 minut 24 sekundy.
 
Oprócz tej różnicy w stosunku do stenogramu, zapis okresu od frazy:
 
8:26:43,6 – 10:26:44,8 – nieokreślony  rozmówca  (dyr. Kazana) – No,  to  mamy  problem…
do:
8:30:32,7 – 10:30:35,4 – nieokreślony rozmówca – Na  razie  nie  ma  decyzji  prezydenta,  co  dalej  robić  (dyrektor  Kazana)
 
był krótszy o kilkanaście sekund od tego samego fragmentu stenogramu.
Szczegóły:
http://fikcje.nowyekran.pl/post/4192,w-poszukiwaniu-dodatkowych-osmiu-minut

—–
 
Również kopia rejestratora głosowego CVR, którą otrzymała strona polska nie zawierała zapisu kilkunastu sekund. Brak ten stwierdzili specjaliści z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, podczas porównania zapisu ze stenogramem przywiezionym z Rosji.
 
Chodzi o fragment transkrypcji:
 
od:
10:31:01,4 – ILS  niestety  nie  mamy
do:
10:30:14,2 – Aaa…  Polski  1-0-1,  według  ciśnienia  7
 
Opis "rozszyfrowany" w ten właśnie sposób przez Międzypaństwowy Komitet Lotniczy, zdaniem specjalistów z Krakowa, fizycznie po prostu nie istniał.
 
Tak  się  składa,  że  wymieniony  powyżej  fragment  zapisów  zawarty  jest   pomiędzy  dwoma  wypowiedziami  dyrektora  Kazany i trwa około 16 sekund.
 
—-
 
Wszystko wskazuje na to, że zarówno w kopii dostarczonej firmie Forenex w dniu 28 maja, jak i kopii wykonanej w dniu 31 maja i przekazanej stronie polskiej występuje brak fragmentu zapisu o podobnej długości i w tym samym zakresie czasowym.
 
Kopia dla firmy Forenex musiała być wykonana wcześniej niż kopia z 31 maja (Forenex rozpoczął badania 28 maja 2010)  i na dodatek była niezgodna z kopią, którą wykonano 11 kwietnia 2010, ponieważ stenogram zawiera wskazany powyżej fragment.
 
Sejf zawierający taśmy był w tym okresie oficjalnie zaplombowany.
 
—–
 
Fakty  są  następujące:
 
– na podstawie kopii z dnia 11 kwietnia 2010 roku MAK przekazuje 31 maja stronie polskiej stenogram o długości zapisu 38 minut 17 sekund, w stenogramie występuje fragment
10:31:01,4 – ILS  niestety  nie  mamy
[…]
10:30:14,2 – Aaa…  Polski  1-0-1,  według  ciśnienia  7
 
– 28 maja 2010 firma Forenex rozpoczyna badania dostarczonego przez MAK pliku o długości 36 minut 24 sekundy, pomiędzy 8:26:43, a  8:30:32 brakuje około 14 sekund zapisu w porównaniu ze stenogramem,
 
– 31 maja 2010 roku w Moskwie w laboratorium MAK następuje otwarcie sejfu, opieczętowanego przez przedstawicieli MAK oraz Naczelnej Prokuratury Wojskowej RP w dniu 11 kwietnia 2010 roku, oraz sporządzenie kopii zapisu, w którym nie występuje fragment:
10:31:01,4 – ILS  niestety  nie  mamy
[…]
10:30:14,2 – Aaa…  Polski  1-0-1,  według  ciśnienia  7,
zapis jest krótszy od oczekiwanego o około 16 sekund, w porównaniu ze stenogramem,
 
– minister Miller udaje się powtórnie do Moskwy po brakujące sekundy,
 
– w lipcu 2011 komisja Millera publikuje raport, w którym długość zapisu jest określona na 38 minut 14 sekund,
 
– sposób odczytu znaczników czasowych zapisanych na czwartej ścieżce taśmy rejestratora CVR  opisany jest zarówno w raporcie komisji Millera (załącznik nr 2) jak i instrukcji rejestratora MARS-BM,
 
– sposób odczytu pozwala w  jednoznaczny  sposób  zidentyfikować czas wystąpienia zarejestrowanego zdarzenia akustycznego oraz czas końca zapisu rejestratora,
 
– czasy podawane w raporcie końcowym komisji Millera są o około 6 sekund przesunięte do przodu w stosunku do czasów podawanych na styczniowej prezentacji tej samej komisji oraz o około 2-4 sekund do przodu w stosunku do stenogramu MAK,
 
– czas zakończenia zapisu rejestratora CVR jest określony na podstawie tych samych(?) znaczników czasowych:
przez MAK na 8:41:05,4
przez komisję Millera na 8:41:07,5
 
– sejf zawierający taśmy był w okresie 11.04.2010 – 31.05.2010 oficjalnie zaplombowany.
 

 

Źródła:
 
Raport MAK wraz z załącznikami
Raport KBWLLP wraz załącznikami
http://aviadocs.net/RLE/Mi-26T/Cd3/system/MARS-BM%28RTE%29.pdf
http://fikcje.nowyekran.pl/post/4192,w-poszukiwaniu-dodatkowych-osmiu-minut
http://fikcje.nowyekran.pl/post/16694,tasma-z-mars-a
http://fikcje.nowyekran.pl/post/18079,tasmy-z-mars-a-czesc-druga-i-zapewne-nie-ostatnia
0

Alef-1

Próbuje uporzadkowac to, co jest nieprzeliczalne

35 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758