POLSKA
Like

Tak rodziło się bestialstwo

30/04/2013
1339 Wyświetlenia
37 Komentarze
23 minut czytania
Tak rodziło się bestialstwo

Polacy zamordowani 70 lat temu na Wołyniu, nie mają tyle szczęścia co Żydzi, którzy w tym samym czasie ginęli w płomieniach Warszawskiego Getta. O naszych rodakach własne państwo stara się zapomnieć. Skąd jednak ten brak pamięci zastanowimy się później, ten artykuł będzie o Złu, o zorganizowaniu okrucieństwa.

0


W okresie, gdy media polskie i międzynarodowe huczą o rocznicy Powstania w Getcie, wszczętego przez garstkę bojowników walczących otrzymaną od Polaków bronią o godną śmierć, po cichu, bez żadnego zaangażowania polskich władz państwowych i w okolicznościach zagłuszanych, przez rządową machinę propagandową obchodzimy również 70-tą rocznicę ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Polakach na Wołyniu.

W powszechnie dostępnych, ale niemal w ogóle nie czytanych wydaniach encyklopedycznych możemy zapoznać się z faktami, które przez zorganizowane i masowe zacieranie pamięci narodu mało kogo dziś obchodzą.

W wiosce Wałujky na Wołyniu w dniach 17-23 lutego 1943 r. na III konferencji OUN-B podjęto decyzję o fizycznym i biologicznym usunięciu wszystkich Polaków z ziem uznawanych przez banderowców za ukraińskie:

„Z dniem 1 marca 1943 r. przystępujemy do powstania zbrojnego. Jest to działanie wojskowe i jako takie skierowane jest przeciwko okupantowi. Obecny jednak okupant [Niemcy, przyp: ŁŁ] jest przejściowym, nie należy więc tracić sił w walce z nim. Właściwy okupant to ten, który nadchodzi [ZSRS]. Jeżeli chodzi o sprawę polską, to nie jest to zagadnienie wojskowe, tylko mniejszościowe. Rozwiążemy je tak, jak Hitler sprawę, żydowską. Chyba, że usuną się sami”.

W tym okresie na terenie Wołynia ok. 15% ludności stanowili Polacy, ok 300 tys. wg źródeł niemieckich, którzy jednostkowo zabijani byli już od 1939 r. (leśnicy, byli żołnierze września, uciekinierzy przed Niemcami) ale nic nie wiedzieli o rozkazie ich eksterminacji, nie mogli się spodziewać takiego bestialstwa jakie planowano.  Polskich mieszkańców Wołynia, Małopolski Wschodniej i Podola – wbrew wymowie cytowanej decyzji-  nikt nigdy nie miał zamiaru nakłaniać do dobrowolnego opuszczenia tych ziem.

Planowano wymordowanie Polaków z zaskoczenia, mężczyzn, kobiety, starców i dzieci, stosując najwymyślniejsze tortury, zagrabiając majątki i równając całe wsie z ziemią.

Co prawda już 9 lutego dokonano masakry na polskiej kolonii Parośla Pierwsza w powiecie sarmeńskim, ale uchodziło to za przypadek odosobniony.

Dmytro Klaczkiwski, ps. „Kłym Sawur” dowódca grupy UPA-Północ, który bezzwłocznie rozpoczął dokonywanie czystek etnicznych podszedł do realizacji zadania metodycznie. Przygotował rozkazy mające po pierwsze osłabić możliwości zorganizowania samoobrony przez Polaków, po drugie skorzystania z doświadczeń, przygotowania do masowego ludobójstwa i uzbrojenia członków UPA biorących udział w eksterminacji Żydów, po trzecie sterroryzować wieśniaków ukraińskich nazywanych „czernią” by zmusić ich do udziału w zbrodni i wyeliminować wątpliwości.

Wszystkie rozkazy Kłyma Sawura, dowództwo OUN-UPA później zaakceptowało, a nawet uznało je, za wzorcowe jako przygotowanie do oczyszczania Ukrainy z Polaków.

Po pierwsze, nakazano dokonanie w ciągu jednej nocy likwidacji wszystkich ukrywających się żołnierzy sowieckich, którzy nie zdążyli wycofać się podczas niemieckiej ofensywy w 1941 r. albo którzy z premedytacją zostali, gdyż woleli żyć pod hitlerowską okupacją , niż pod rządami Stalina.

Byli to silni mężczyźni, najmujący się najczęściej gospodarstwach ukraińskich w charakterze parobków lub do prac polowych, przeszkoleni wojskowo, samotni, posiadający wiedzę o zakopanej lub ukrytej broni, których zachowania wobec planowanych morderstw UPA nie mogło być pewne i którzy podobnie jak Polacy stanowili niepożądany dla nazistów ukraińskich element etniczny. Planowana i skoordynowana masakra miała być jednym z pierwszych akordów przygotowywanego ludobójstwa i sprawdzianem sprawności organizacyjnej UPA, oraz uwikłaniem w morderstwa ukraińskiej ludności cywilnej. Z przeprowadzonej jednej nocy akcji likwidacyjnej uratowało się podobno 5 sowieckich żołnierzy, którzy przedostali się do kolonii polskich.

Dało to zaczątek do organizowania przez Polaków, w oparciu o kadry AK pierwszych struktur samoobrony w niektórych osiedlach.

Równie istotnym działaniem dla realizacji planowanego ludobójstwa na Polakach, był rozkaz dezercji i przyłączenia się do zgrupowań leśnych, wydany członkom UPA skoszarowanym w Ukraińskiej Policji Pomocniczej, działającej w mundurach niemieckich i pod niemieckimi rozkazami. Były to oddziały bardzo dobrze zorganizowane, karne, a przede wszystkim świetnie uzbrojone i wyekwipowane, rekrutujące się w całości z banderowców pałających zwierzęcą nienawiścią do Polaków, nie posiadające żadnych hamulców moralnych.

Od ataku Niemców na Sowiety w 1941 i początku okupacji hitlerowskiej na Wołyniu, na rozkaz Bandery członkowie OUN-B zgłaszali się do tworzonych przez Niemców struktur Ukraińskiej Policji Pomocniczej, mającej zadanie realizacji pod nadzorem niemieckiej żandarmerii zadań pacyfikacyjnych na miejscowej ludności i wykonywania za Niemców wszelkiej brudnej i mokrej roboty. Ukraińska Policja Pomocnicza była tą formacją, którą w 1942 r. posłużyli się Niemcy na Wołyniu do likwidacji gett i eksterminacji ponad 100 tys. polskich Żydów. To członkowie UPA w policyjnych mundurach niemieckich dokonywali masowych rozstrzeliwań żydów, palenia tych ludzi i zakopywania żywcem. Na Wołyniu to nie żandarm niemiecki, ani nie niemiecki esesman obsługiwał ciężkie karabiny maszynowe rozstrzeliwując żydowskich starców, kobiety i dzieci nad zbiorowymi dołami. Robili to banderowcy, dla których była to część realizacji planu oczyszczania Ukrainy z elementu obcego. W marcu 1943 roku, te zwyrodniałe ukraińskie bestie, z których działaniem, jak czas pokazał trudno było zestawić nawet postępki renegatów osławionego Dirlewangera, w ciągu kilku nocy zgodnie z rozkazem, opuściły w pełnym uzbrojeniu formacje niemieckie i zasiliły oddziały UPA przygotowujące się do wymordowania całej ludności polskiej. To głównie Ci ludzie wprowadzali „zwyczaj” bestialskiego i okrutnego traktowania mordowanych Polaków, ćwiartowania i palenia żywcem polskich dzieci, rozcinania brzuchów polskich kobiet w ciąży, gwałcenia młodych dziewczynek rozpalonym żelazem i przecinania naszych mężczyzn na pół piłami do drewna. W ten sposób korzystali ze swoich doświadczeń pacyfikacyjnych nabytych przy eliminowaniu Żydów, zastraszając także ukraińską ludność, zmuszając ją do czynnego udziału w zbrodniach. Co z jednej strony miało napuścić chłopów ukraińskich na polskich, doprowadzając do masowego ruchu eksterminacyjnego ludności ukraińskiej przeciwko  ludności polskiej, a z drugiej miało przerazić i zmusić do ucieczki z Wołynia wszystkich innych Polaków.

Jak ważne było uwikłanie chłopów ukraińskich w dokonywane siekierami, nożami, piłami morderstwa i tortury na mieszkających po sąsiedzku Polakach, dzielących ten sam wojenny los, zrozumiemy, jeżeli zdamy sobie sprawę, że Ukraińska Powstańcza Armia, wraz ze wszystkimi strukturami OUN zrzeszały przed Rzezią Wołyńska raptem 1% wszystkich Ukraińców, a szowinizm Ukraiński był popularny tylko na części zachodniej Ukrainy. Niech szanowni czytelnicy, sami odpowiedzą sobie na pytanie, czy wiedzieli, że wcielenie do UPA w latach 1942-1944 miało charakter przymusowy. Zanim terror wkroczył do polskich wsi terroryzowane były przez UPA-OUN wsie ukraińskie. Banderowcy bowiem rozumieli, że tylko w ten sposób będą w stanie dokonać na Polakach planowanych czystek etnicznych.

Zgodnie z kolejnym rozkazem wydanym przez Kłyma Sawura, a potwierdzonym potem przez najwyższe dowództwo OUN-B, po wkroczeniu oddziału do wsi ukraińskiej wszyscy mężczyźni narodowości ukraińskiej będący w odpowiednim wieku, mieli obowiązek przystąpić do UPA i z miejsca rozpocząć mordowanie Polaków, a w przypadku odmowy mieli sami zginąć w niewyobrażalnych torturach. Był to rozkaz straszliwy, zwłaszcza dla członów rodzin mieszanych.

Być może jego szczegółowe przypomnienie, uwidoczni jak wyjątkowo zbrodniczą organizacją była Ukraińska Powstańcza Armia, nawet na tle takich organizacji jak niemieckie  SS czy sowieckie NKWD. Co pozwoli nam pojąć, w jakim świetle udzielona poparcie dla UPA stawia Wiktora Juszczenkę, byłego Prezydenta Ukrainy, nieżyjącego już Prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego, który zrelatywizował tą zbrodnię, czy chociażby polskiego historyka  ukraińskiego pochodzenia Grzegorza Motykę, który wybiela działania tej formacji, zrównując  ją w wielu kwestiach z działaniem polskiego AK.

Owy rozkaz dotyczył tzw. rodzin mieszanych, bardzo powszechnych na terenie Wołynia. UPA przyjęła, że eksterminacji podlegać wszyscy Polacy, także Ci żyjący w tych rodzinach. Uznano, że narodowość ukraińską dziedziczy się tylko po linii męskiej, wobec powyższego Ukrainiec ożeniony z Polką, zamieszkujący z rodziną w Ukraińskiej wiosce, miał obowiązek wstąpić do UPA oraz zabić żonę i córki, jako nieczyste etnicznie. Jeżeli tego nie zrobił był zabijany, a wcześniej potwornie męczony. Podobnie syn Ukraińca i Polki, musiał przystąpić do UPA, zabić matkę i siostry. W przypadku małżeństwa Polaka z Ukrainką ich syn, jeśli chciał żyć musiał praktycznie wymordować osobiście cała swoją rodzinę, z rodzicami i siostrami, a i tak nie było pewne czy zostanie oszczędzony. Nad wykonaniem tego rozkazu czuwali członkowie UPA często rekrutujący się z byłej Policji Pomocniczej i Ci, którzy wcześniej sami taki rozkaz wykonali mordując swoich najbliższych.

Podobnie była traktowana przez Banderowców, każda etnicznie ukraińska rodzina, jeżeli, któryś z jej członków odmówił wzięcia udziału w masakrze na sąsiadach Polakach, lub sąsiadach Ukraińcach odmawiających współpracy, czy w rzezi na sąsiedniej wsi.

Dlatego, przy takim terrorze i po takiej tresurze, chłopi ukraińscy tak „chętnie” włączali się w akcje eksterminacyjne na Polakach i dlatego działali z tak wielkim okrucieństwem. Człowiek, który wcześniej na rozkaz UPA zabił własną matkę, babcię i siostry, torturował przyjaciela z sąsiedztwa, który odmówił wyrżnięcia własnej rodziny, albo próbował ostrzec Polaków, nie miał już żadnych oporów, by to samo zrobić z obcymi, do których pod wpływem nazi-bandrowskiej propagandy zdążył już zapałać etniczną nienawiścią. Pod lufami UPA ukraińscy chłopi, często analfabeci, mścili się na Polakach za nieszczęście, jakie ich przez „nich” spotkało. Z czasem nabierając sadystycznych skłonności, śmiejąc się z kobiet gdy odcinano im piersi lub pijąc bimber wśród patroszonych żywcem lachów.

„Wyriżemo wsich lachw, do odnoho, od małoho do staroho” było głównym sloganem UPA. W okresie marzec-maj 1943 dowódca UPA Kłym Sawur inicjuje rzezie kilkudziesięciu polskich osad rozpowszechniając na coraz większym terenie swoją dyrektywę:

„[…]Powinniśmy przeprowadzić wielką akcję likwidacji polskiego elementu. Przy odejściu wojsk niemieckich należy wykorzystać ten dogodny moment dla zlikwidowania całej ludności męskiej w wieku od 16 do 60 lat. […] Tej walki nie możemy przegrać i za każdą cenę trzeba osłabić polskie siły. Leśne wsie oraz wioski położone obok leśnych masywów powinny zniknąć z powierzchni ziemi.”

Dla porównania, dla wszystkich Ukraińców i Polaków, którzy lubią przyrównywać UPA do naszej Armii Krajowej, lub pleść bzdury o wojnie Polsko-Ukraińskiej i tzw. polskich akcjach odwetowych, których nigdy nie było,  przypomnę rozkaz dowództwa AK (podpisał Komendant Okręgu AK Wołyń płk Kazimierz Bąbiński “Luboń”)z kwietnia 1943, gdy masakrowanych było na Wołyniu tysiące polskich rodzin i trzeba było w zalążku uspokoić pragnienie zemsty u niektórych młodych Polaków:

„Tworząca się samorzutnie wołyńska samoobrona na terenach zagrożonych uniemożliwia lub co najmniej utrudnia dalsze napady rezunów. Na dowódców wszystkich szczebli kładę obowiązek wzięcia w swoje ręce inicjatywy w organizowaniu samoobrony, nie dekonspirując swoich związków organizacyjnych. Na nas jako kadrę dowódczą spadł obowiązek i odpowiedzialność za obronę Polaków na Wołyniu, gdyż już się krew polska nie z naszej winy polała. b/ zakazuję stosowania metod jakich stosują ukraińskie rezuny. Nie będziemy w odwecie palili ukraińskich zagród lub zabijali ukraińskich kobiet i dzieci. Samoobrona ma bronić się przed napastnikami lub atakować napastników, pozostawiając ludność i jej dobytek w spokoju”

I akcji odwetowych nie było. Tzw. przykłady pacyfikacji ukraińskich wiosek przez Polaków jest rozpowszechnianym kłamstwem zarówno przez Ukraińską jak i związaną z polskim Rządem (sic!) machinę propagandową. Jak mówi Płk Jan Niewiński, ostatni żyjący dowódca Samoobrony z Wołynia, który zorganizował skuteczną obronę Rybczy –  „Polacy nie mieli takich możliwości. Wszyscy partyzanci AK byli zaangażowani do obrony wiosek i osad polskich. Można było co najwyżej wysłać niewielkie oddziały do zorganizowania zasadzek na przemieszczających się banderowców. Kłamstwo, wykorzystuje sytuację, że mało kto dziś jest zorientowany w ówczesnych realiach. Banderowcy nie posiadali wtedy własnych mundurów. Nosili umundurowanie niemieckie, sowieckie albo polskie, pozostałe po wrześniu 1939. Wbrew propagandzie, nie było wtedy wojny Ukraińsko-Polskiej. Chłopi ukraińscy zamieniali się w bestie pod terrorem i karabinami UPA, w innych okolicznościach często pomagali i ostrzegali Polaków. Taką wojnę UPA próbowała jednak wywołać, często zabijając Ukraińców demonstracyjnie, w polskich mundurach i podając się za Polaków. Wszak większość Ukraińców zachodnich znało język polski. Były też przykłady gdy Banderowcy w polskich mundurach dokonywali rzezi całych wsi ukraińskich, zostawiając kilku analfabetów jako świadków. Podobnie, jak próbowali (nieskutecznie) wedrzeć się do bronionej przeze mnie Rybczy, podając się za oddział partyzantów sowieckich.

Czasem po prostu Banderowcy mordowali swoich osiedla rodaków podejrzane o wspieranie konkurencyjnych frakcji OUN Melnyka czy Siczy Borowca.

Nie była to wojna, ale jednostronna rzeź dokonana na Polakach przez ukraińską zbrodniczą, nazistowską organizację militarną, współdziałającą z SS i odpowidzialną także za eksterminację wołyńskich Żydów.

Pod tym względem Rzeź Wołyńską można przyrównać do pacyfikacji przez SS żydowskiego Powstania w Getcie Warszawskim, które wybuchło w tym samym czasie. Porównywalne bestialstwo na tle etnicznym, połączone z planem absolutnego wytrzebienia niszczonej kultury. Po powstaniu Getto zostało zrównane z ziemią, wraz ze wszystkimi Bożnicami i wszelkimi śladami kultury żydowskiej.

Ukraincy SS

Podobnie postąpiło UPA wydając rozkaz po zabiciu lub przepędzeniu większości Polaków na Wołyniu:

„[…] 7. Likwidować ślady polskości […].a) Zniszczyć wszystkie ściany kościołów i innych polskich budynków kultowych,b) Zniszczyć drzewa przy zabudowaniach tak, aby nie pozostały nawet ślady, że tam kiedykolwiek ktoś żył, ale nie niszczyć drzew owocowych przy drogach, c) do 21 XI 1944 roku zniszczyć wszystkie polskie chaty, w których poprzednio mieszkali Polacy […]. Zwraca się uwagę raz jeszcze na to, że jeżeli cokolwiek polskiego pozostanie, to Polacy będą mieli pretensje do naszych ziem.”

 

Co Banderowcy wykonywali skrupulatnie.

Różnica jest jednak taka, że w Getcie zginęło kilka tysięcy bojowników, a na Wołyniu 60 tys. Polaków (200 tys. obywateli polskich), oraz taka, że o Powstaniu w Getcie wie cały świat, wybudowano wielki pomnik-muzeum w środku Warszawy, a 70 rocznica upamietniona została wielką, transmitowaną  we wszystkich telewizjach uroczystoscią z udziałem Prezydenta Polski i najwyższych władz, a o Rzezi Wołyńskiej nie słyszało 49% polskich obywateli, a tylko 14% naszego społeczeństwa zna jej szczegóły, massmedia milczą, a władze polskie nie chcą się nawet zgodzić na przygotowanie miejsca pamięci na którymś z cmentarzy.

Ciekawe co by Żydzi powiedzieli, gdyby podobnie, jak Prezydent Polski wypowiedział się o Rzezi Wołyńskiej, Premier Izraela nazwał publicznie Powstanie w Getcie „tragedią” i „wydarzeniami warszawskimi” bez nazwania kto był katem a kto obrońcą, a Kanclerz Niemiec powiedziała, że wprawdzie dużo Żydów zginęło, ale wszak Niemców też trochę i to na służbie.

Niektórym może się wydawać prowokacyjnym, takie postawienie przeze mnie sprawy, ale niestety wiemy jak inni Żydzi tak czczący Getto „uczcili” Wołyń.

Ogólnopolskiemu Komitetowi Budowy Pomnika Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA nie udało się dotąd wybudować i odsłonić pomnika planowanego przez Prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego na Placu Grzybowskim. Budowę pomnika oprotestowali: Agnieszka Holland i Bronisław Geremek, a Hanna Gronkiewicz-Waltz uznała ich protest.

Inne zapisy autora:

0

Tomasz Parol
Tomasz Parol

Tomasz Parol - Redaktor Naczelny Trzeciego Obiegu, bloger Łażący Łazarz, prawnik antykorporacyjny, zawodowy negocjator, miłośnik piwa z przyjaciółmi, członek MENSA od 1992 r. Jeśli mój tekst Ci się podoba, lub jakiś inny z tego portalu to go WYKOP albo polub na facebooku. Jeśli chcesz zostać dziennikarzem obywatelskim z legitymacją prasową napisz do nas: redakcja@3obieg.pl

502 publikacje
2249 komentarze
 

 1. W rękach UPA -ucieczka skazańca (Escape of innocent convict from murderers hands

  http://www.youtube.com/watch?v=yNQw5LtskUs

  0
 2. UPA to nie byli “nazisci” i nie mozna im przyklejac ideologii Niemcow. Zanim doszlo do sformowania a potem do masowych dezercji z SS Galizien i innych formacji pomocniczych, to ich przywodcy uzyskali zapewnienie Niemcow ze nie bedzie indoktrynacji, i rzeczywiscie tak bylo, bo Bandera i inni mieli swoje wlasne nacjonalistyczne wyobrazenia o przyszlosci Ukrainy.

  0
 3. Gratuluje Tomku…
  Czy musimy pisać jednocześnie ?,,,może po kolei..
  Głód…ja to rozumiem…
  Wybaczam..
  Przeczytałem art. z zaciekawieniem..wielu faktów nie znałem z tej strony..
  Pozdrawiam

  0
 4. Bardzo ważna tematyka a zarazem świetny tekst. Gratulacje!

  0
 5. Avatar pawelz2

  Świetny artykuł brakuje, człowieka w stylu wielkiego Stefana Batorego

  0
 6. Głupcom nadal popierającym zdradziecki PIS przypominam haniebną postawę Lecha Kaczyńskiego w kwestii zbrodni na Wołyniu. O hołocie ze środowiska Kwaśniewskiego czy Komorowskiego nie muszę chyba mówić.

  0
 7. Avatar policjant łapówkarz

  Brak pamięci w naszym Narodzie wynika z tego, że młodzież uczono bzdetów na lekcjach historii, a nie prawdy wstrząsającej sercem każdego Polaka. Gdyby było inaczej, to dziś w Polsce nikt nie kupowałby leków firmy “BAYER”, ciuchów firmy BOSS, a auta marki FORD nie uświadczyłbyś w Polsce nigdzie.

  0
 8. Sporo bylych banderowcow osiedlilo sie w Kanadzie.Pojawiali sie az do 1952- 54 roku. Dzisiaj to juz nie ma znaczenia, ale pozostaje jedno ciagle pytanie;

  –w jaki sposob te kanalie mogly sie osiedlic spokojnie w Kanadzie(Alberta, Saskatchewan i Manitoba)

  comsens

  0
 9. Cały naród gówno wart że takich ćwoków wybiera na stanowiska. Mafia zagrodziła innym dostęp i sama ma monopol na politykę w Polsce.
  Robili poparcie dla Pomarańczowej Altermatywy na Ukrainie a tamtejsze bydło se Stiopę Banderę za świętego ogłosiło.
  Kurwa. Ja chyba pojadę do Nowej Zelandii i tam zostanę już. Tu się nie da żyć. A narodowe pożal się boże środowiska nic nie “umiom” zrobić wcale. To jakiś OMEN chyba.
  Jawne piekło. Ja poproszę o posadę korespondenta 3obiegu w Nowej Zelandii. Mam dość. Enough. Po tąd mam !!!

  0
 10. Avatar ADA

  Rusticulus i po co piszesz głupoty o PiSie a szczególnie o Lechu Kaczyńskim. Ty tak po prostu musisz, wiadomo, ten jad musisz wylać na PiS. A może raczej zatkaj sie nim.

  0
 11. Rusticulus tak musi bo niby pluje na kwasniewskiego i komorowskiego ale musi opluc kaczynskiego lub kaczyńskich ! taka ubecka metoda ! trzeba zrelatwywizować wszystko, nie będzie taki ubek pisał o przekrętach miliardowych komuchów i pełowców ale bedzie podważał PiS czy inne organizacje propolskie ! teraz gdy Polska tonie jako państwo i finansowo trzeba się jednoczyć ! wszystkie siły które mają za cal Polskę i jej dobro powinny sobie wybaczyć błędy jakieby one nie były i się bronić przed siłami chcącymi nas zniszczyć ! a są to straszne siły, finansowe i kultur-kampf ! szwaby razem z fsb-owcami są straszliwie grozni ! liczę na mądrość 3Obiegu i jak do tej pory wszystko mi odpowiada, może brak moderacji w skrajnych przypadkach ubeckich ataków na oczywistości… ale tak to linia 3Obiegu jest jak najbardziej ok ! strona wolno się wgrywa… nie wiem czy to serwer czy coś innego ale coś wolno to idzie..
  Pozdrawiam wszystkich narodowców katolickich, trzymajmy się razem ! Jeżeli ktoś wierzy i się modli to niech się modli różańcem za naszą umęczoną Ojczyznę !

  0
 12. Avatar pasmail

  Pamiętajmy i nie zapominajmy, na NE było kilka osób piszących o tych wydarzeniach mam nadzieję że przejdą. Oto jak zachowuje się niby prezydent kraju którego obywateli mordowały bandy ukraińców :

  http://sarmackimokiem.salon24.pl/492354,prezydent-wszystkich-polakow

  0
 13. Kuczor
  Polacy pamietają (18% ma wiedzę o rzezi wołyńskiej) ale wszystko sie robi by zapomnieli. Pamietają wbrew Państwu Polskiemu, które nie pamięta. Obchody w Polsce dotyczące Polaków powinny być co najmniej tak uroczyste jak te dot. Getta.

  0
 14. Policjancie, dziś uczą dużo większych bzdetów niz nas kiedyś. Wtedy były po prostu akłamania ale żyli rodzice i dziadkowie, którzy w domu to odkrecali. Teraz są manipulacje i przemilczenia, których prawie nie ma kto odkrecać.

  0
 15. Avatar policjant łapówkarz

  Panie Tomaszu.
  Zgadzam sie. Ale odkręcać to trzeba samemu, bo albo lemingów to nc nie obchodzi, albo nie ma już kogo pytać. trzeba samemu dochodzić do źródeł. Bo dzisiejsza manipulacja przechodzi wszystkie normy. Ale skuteczna jest tylko dla ślepców, takich typowych “kiepskich”, co to dla nich najwaznieszy browar i tvn.

  0
 16. Avatar ppor Dub

  Jeżeli z Germańcem sztama to może w imię większych celów i z Rusinem też?
  W sumie Niemcy więcej nas wymordowali i teraz druzja !
  Bo pamiętajmy o tym ,że ta Ukraina tylko na zachód od Dniepru proeuropejska/może także dzięki UPA?/.
  Nic nie jest do końca ani czarne ani białe!

  0
 17. Avatar Aligator

  Last year in October/November, during my trip to Poland and France – I stopped at Polish Bookstore on Bd. de St Germain in Paris. I purchased 3 books published in Poland: Holodomor, From Volyn massacre to Action “Wisla” by Gregor Motyka, and The Secret War by Timothy Snyder (Henry Jozewski and Polish-Soviet dirty contest about territory of Ukraine).

  Warsaw puppet government and foreign agents represents foreign interests.

  I do recommend book by Timothy Snyder. The narrative is supported by fantastic research, documented by an expert American historian detective and an expert on Central and Eastern Europe.

  The book tells us about horrific blunders and ill fated political moves, suicidal policy of former Polish government on the territory of the so-called Eastern Borderlands / Ukraine.

  Alligator – an ardent patriot and my roots are from Volynia region, the area where first and most tragic events occurred, but I am also sober individual and acknowledge necessity of good relations with Ukrainians as a neighbor. Alone, Poland is doomed to perish, absorbed by one of Polish eternal enemies and disappear from the map.)

  0
 18. Avatar Aligator

  Last year in October/November, during my trip to Poland and France – I stopped at Polish Bookstore on Bd. de St Germain in Paris. I purchased 3 books published in Poland: Holodomor, From Volyn massacre to Action “Wisla” by Gregor Motyka, and The Secret War by Timothy Snyder (Henry Jozewski and Polish-Soviet dirty contest about territory of Ukraine).

  Warsaw puppet government and foreign agents,represents foreign interests.

  I do recommend book by Timothy Snyder. The narrative is supported by fantastic research, documented by an expert American historian detective and an expert on Central and Eastern Europe.

  The book tells us about horrific blunders and ill fated political moves, suicidal policy of former Polish government on the territory of the so-called Eastern Borderlands / Ukraine.

  Alligator – an ardent patriot and my roots are from Volynia region, the area where first and most tragic events occurred, but I am also sober individual and acknowledge necessity of good relations with Ukrainians as a neighbor. Alone, Poland is doomed to perish, absorbed by one of Polish eternal enemies and disappear from the map.)

  0
 19. ppor Dub
  UPA jest tylko czarna i krwawa. Nie ma innej twarzy. Była równie groźna jak SS albo gorsza.

  Zachodnia ukraina ciągnie na Zachód – Pomarańczowa Alternatywa – dzięki pracy polskiego ziemiaństwa i polskiej inteligencji przez kilka stuleci.

  0
 20. @ Tomasz Parol

  Tamci Ukraincy z zachodu sa odrebni bo naleza do Kosciola Greko-Katolickiego, czyli potocznie sa unitami (Unia Brzeska), a prawoslawie represjonowalo ich w roznych momentach historii lub podstepnie “przeflancowalo” z powrotem na wiare prawoslawna, zaborca rosyjski stosowal pewne kroki odwetowe bo wiekszosc Rusinow aktywnie popierala Powstanie Listopadowe.
  To tylko trzy grosze, bo temat dla specjalisty-kronikarza.
  Nie pamietam nazwiska (mozna odszukac) rzeczywistego ideologa nacjonalistow ukrainskich, ale dla ulatwienia dodam ze nie uczestniczyl aktywnie w polityce tylko pisal i pisal. Wyemigrowal do Kanady, byl profesorem na uniwersytecie w Montrealu.

  0
 21. Avatar pasmail

  Zgadzam się z Tomaszem Parolem, ma 100% rację co do oblicza Ukraińców to czytałem jakieś wspomnienia SS – manów z Powstania Warszawskiego gdzie nawet Niemcy którzy mordowali powstanie zadziwieni byli brutalnością i “technikami” mordu cywili przez Ukraińców. Na Kresach ofiarami często były na przykład kobiety które miały zbyt ładne ubranie. Chyba Krzesimir Dębski opisywał że przed zastrzeleniem Ukrainiec zdarł z Polki bluzkę dopiero potem oddał strzał a trofeum zaniósł chyba żonie.

  0
 22. Avatar Skanderbeg

  @Ada. ALe Rusticulus napisał prawdę. I własnymi PiSiackimi łgarstwami jej nie zasłonicie. On dzielił polskie ofiary na lepsze i gorsze. te lepsze to w katyniu, a o ofiarach poprzedników jego kumpla Juszczenki to już lepiej nie pamiętać. Inni politycy polscy robili tak samo, ale oni nie udawali aż tak bardzo patriotów i niepodległościowców jak kaczyński i jego klika.

  A Bandera to był szajbus. Popierał mało skomplikowaną geopolitykę Wojna Ukraińców ze wszystkimi dookoła. Nawet Niemcy nie byli tak okrutni. W czasie II wojny, z banderowcami to można tylko porównać japońskie diabły.
  Taki Ranger próbuje ich wybielić. Oni nawet ukradli nazwę UPA Borowcowi (poczytajcie sobie o nim). I mordowali Ukraińców, nie chcących brać udziału w masakrach.,To prymitywy. Mają piekne tradycje starego państwa-Rusi Kijowskiej, ale wolą odwoływać się do przeszłości ludobójczej.
  Wg logiki Rangera to Karyń mógłby być usprawiedliwiony. Wszak Rosjanie mogli się mścić za Polaka Dzierżyńskiego. I dlatego chętnie wykonywali rozkazy Gruzina..

  A Amerykanie wspomagali róznych morderców, nie tylko ukraińskich (po wojnie). Współdziałali nawet z katem Lyonu-Klausa Barbiego choćby. A o ilu takich sytuacjach nie wiemy.

  0
 23. Avatar Skanderbeg

  Nie lubię wiki, ale tutaj ciekawe wyjaśnienie grekokatolicyzmu. A to nie tylko Ukraińcy.

  0
 24. Avatar Skanderbeg

  Nie lubię wiki, ale tutaj ciekawe wyjaśnienie grekokatolicyzmu. A to nie tylko Ukraińcy.
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bcio%C5%82y_greckokatolickie

  0
 25. Avatar ppor Dub

  Są ludzie rozumiejący politykę międzynarodową i są tacy co jej nie rozumieją ,prezydent Kaczyński i prezydent Kwaśniewski ją rozumieli.Mam wrażenie,że nawet prezydent Komorowski kwestię Ukrainy też rozumie,choć niewiele mu się chce!

  0
 26. Avatar pasmail

  ppor Dub tylko jest małe ale — przez twój system rozumowania ponosiliśmy straty a Ukraińcy i tak się na nas wypinali. Już za Piłsudskiego Petlura nie utworzył państwa wcale nie przez Marszałka tylko ze względu na zbyt niskie poparcie Ukraińców i “bufor” nie wyszedł.Teraz broniliśmy i bronimy gazu na Ukrainie swoim kosztem — nie zgadzaliśmy się na rurociąg z pominięciem banderowców to rura ominęła także i nas w ramach podzięki Ukraińcy chcieli zorganizować nam rajd Bandery.Nie można uszczęśliwiac nikogo na siłe jeśli sam nie wie gdzie mu ciepło. Czy w ramach takich sukcesów mamy tracić gospodarczo wypinając się na naszych pozostawionych samym sobie rodaków na Kresach? żyjących jeszcze którym zabrania się polkiej pisowni i upamiętnienia ofiar zbrodni? Głosowałem i będę głosował za PISem przeciwko PO ale polityka włażenia w d… Ukrainie bez mydła była błędem co przyznają już niektórzy politycy i słusznie

  0
 27. Avatar Aligator

  I am all astonishment, as usually “pettifogging” and ignorance among Poles takes precedence.

  PLEASE GO BACK TO HISTORY BOOKS!!!

  Somebody is enflaming hatred and simplicity of “thinking” among Poles. This is purposely done to avert your attention from the real problems facing your country and the fact, that Poland is over taken by the jews, russian agents and foreign interests. Shame on you bunch of hipocryts, loose cluster of simpletons.

  I suggest to refer to history books and stop wade through the quagmire of misinformation, false delusions and ill fated balderdash. No one denies that tragedy did occur, but this is a subject for historians and people who can look for at the rational chain of events in the area.

  Please look at Jewish NKVD, who would send to Siberia thousands of Polish families from Ukraine and Polish for a quick death. It is your primary responsibility, not nonsense not supported by reliable research and facts.

  Bandera personally did not take part at OUN shenanigans during WW II. He spent years of the WWII in concentration camp, his two brothers died in concentration camp, imprisoned by the germans. After the war, Bandera was murdered by soviet jewish agent in Munich.

  0
 28. Avatar pasmail

  Aligator sam się weź do książek nieuku ale nie tych pisanych przez kłamców ukraińskich tylko do obiektywnych relacji i statystyk. Polecam szczególnie wymyślne tortury i sposoby zabijania jakich nie powstydziliby się najgorsze zdegenerowane typy:

  http://ioh.pl/artykuly/pokaz/mier-pod-czerwonoczarn-flag-upa,1041/

  0
 29. “To członkowie UPA w policyjnych mundurach niemieckich dokonywali masowych rozstrzeliwań żydów, palenia tych ludzi i zakopywania żywcem. Na Wołyniu to nie żandarm niemiecki, ani nie niemiecki esesman obsługiwał ciężkie karabiny maszynowe rozstrzeliwując żydowskich starców, kobiety i dzieci nad zbiorowymi dołami. Robili to banderowcy, dla których była to część realizacji planu oczyszczania Ukrainy z elementu obcego

  wedlug historykow referujacych historię przebiegu zaglady ludnoisci zydowskiej na Wolyniu na Konferencji Wolyń-Początek…” 6 lutego w Lublinie strzelali w trakcie masowych egzekucji zolnierze niemieccy SS a policjanci “ostlandu” dozorowali , przyprowadzali mordowanych , świecili przykladawmi bestialstwa i wykonywali wszystkie inne funkcje umożliwiająced ograniczenie kontaktu Niemcow z ofiarami jedynie do momentu rozstrzelania..
  Niestety przy likwidacji Nowego ekranu.pl zniknął moj wpis z informacjami o tej niezwyklwj konferencji jednocześnie o ludobojstwie na ludności askenazyjskiej Wolynia dokonanej wyjątkowo bez korzystania z obozow śmierci Akcji Reinhardt w Belżcu, Sobiborze i Treblince dzieki uslużności policji ukraińskiej oraz glownie poźniejszej masowej rzezi Polakow przez UPA wzmocnione dezercjami tej policji (a nie tyle dezercjami z Dywizji Galicyjskiej , ktora przedostala się na zachod i zostala rozbrojona przed szturmem Berlina , by jej bronią wzmocnić volsturm i hitlerjugend).
  Autor pomija podobieństwa antypolskości przywodcow “zachodnich Ukraińcow” , nowolitwinow i nowohebrajczykow oraz ich historiozofii (informacje o tych podobieństwach podalem w usuniętej z mych wpisow informacji o konferencji w Lublinie na temat ludobojstwa na Żydach i pOLAKACH NA wOLYNIU JAKA MIALA MIEJSCE 6 LUTEGO BR W projudaistycznym ośrodku “Teatr NN Brama Grodzka” w Lublinie
  Tekst tej informacji zalączylem do komentarza do “Wspomnienia z wolynia” autorstwa ANdyandy

  0
 30. Avatar telewidzący

  ZAsadnicza rożnica miedzy ludobojstwem na ludnosci getta warszawskiego a ludności polskiej (i innej) na Wolyniu polegala na tym, że ekspedycja SS i policji niemieckich zaatakowana przez powstańcow w getcie miala zadanie “ewakuacji” ludnosci geta warszawskiego do obozu pracy dla Żydow na Majdanku. W tym obozie i innych oobozach Majdanka jako “imperium ekonomicznym SS” wogole nie bylo krematoriow i jeszcze po likwidacji obozow śmierci Akcji Reinhardt w treblince, Sobiborze i Belżcu przetrzymywano w nim 43 tysiące Żydow jako w największym w Europie kompleksie obozow pracy pod pretekstami szycia mundurow, plecenia koszy z wikliny na amunicję, naprawy i magazynowania kosztowno,ści po zamordowanych itp.
  Prawdopodobnie w czasie “ewakuacji” zostalo by zamordowane spektakularnie wielu mieszkańcow getta warszawskiego.
  Krematoria na Majdanku zostaly zbudowane (o wydajności ponad 2 tysiące zwlok / dobę) dopiero po Akcji Erntefest (“dożynki”) , w ktorej w niemal jednym dniu 3 listopada 1943r w dolach labiryntowych rozstrzelano z broni strzeleckiej 43 tysiące Zyudow w tym na samym Majdanku ponad 18tysięcy. Pozostalo 5 tysięcy Żydow w obozach podleglych Luftwaffe i okol,o 800 “wybitnych specjalistow” (krawcy, stolarze, dentyści itp z rodzinami, starcami i dziećmi) w przepelnionym Więzieniu Śledczym Na Zamku Lubelskim, gdzie niektorzy dożyli do ostatnich godzin okupacji (zostali opuszczeni przez kacykow z SS, ktorzy uciekli z Lublina już wiosną 1944r).

  0
 31. Avatar Aligator

  Dear pasmail,

  It is so easy to enrage poor you, but I’m far from it.

  Again – Nobody denies the murder of Polish population, atrocities carried out by the Ukrainian “nationalists”. It is a fact! The question is where is the Polish current “government”? Why this issue is not resolved once and for all. All energy should be directed to your “lame” representatives for prompt responses.

  Hate to everything Polish was born over the centuries in the hearts of Ukrainian population oppressed by the nobles. And, not only the Polish nobility. After all Branickis family, Rzewuskis, Sapiehas, Poniatowskis, Radziwil and other scoundrels and parasites, were not of Polish descent.

  Hate to everything Polish and so-called “nobility” was the main driving force to rid of foreign invaders and colonists from the Ukrainian lands. The colonists who settled in the region of Podolia, Volynia, and other areas of the current Western Ukraine on the basis of Directive pre-war Polish government.

  With wasted energy on anger, you can only dream of the eastern territories and squander precious time for foolishness. Anger doesn’t solve the problem, intelligent resolve will produce the desired outcome!

  0
 32. Drodzy Rodacy Polacy! Wyjaśniam uprzejmie, że uczciwe opracowanie tematu zbrodni przeciwko Polakom nastąpi po objęciu władzy w Polsce przez Polaków. Na dzisiaj próżny trud – szajka Bolka Wałęsy zażydzona i zrusyfikowana, szajka Stolzmana Kwaśniewskiego zażydzona i zrusyfikowana, szajka Tuska zażydzona i zniemczona, szajka Kaczyńskich czyste żydostwo, szajka Pawlaków czyste ruski, szajka Szczynukowa Komorowskiego zażydzona i zrusyfikowana, plankton sejmowy albo żydowski, albo ruski, albo niemiecki. Całą tą hołotę do jednego worka i do Wisły.

  0
 33. Avatar ŁŁ

  Relacje płk Niewińskiego z którym rozmawiałem osobiście przeczą ustaleniom Motyki, Żydów rozstrzeliwali Ukraińcy pod nadzorem Niemców.

  0
 34. Avatar telewidzący

  ŁŁ- policjanci ukraińscy mogli rozstrzeliwać mieszkańców gett ale raczej w ramach nadgorliwości. Ocalaly Żyd z Ostroga relacjonujący w dokumentalnej audycji zagladę miejscowej spoleczności żydowskiej oraz SSman, ktory bral udzial w masowych egzekucjach raczej nie wsp0ominali o zastępowaniu niemieckich SSmanow w oddawaniu strzalow do mieszkańcow gett doprowadzanych i ustawianych przed SSmanami niemieckimi w masiowych egzekucjach przez policjantow ukraińskich ..
  Masowe egzekucje przy pomocy broni strzeleckiej prowadzone byly nie tylko na Wolyniu lecz np w Kijowie, Ponarach (pod Wilnem) i innych miejscowościach takze samodzielnie -przez policjantow ukraińskich lub innych “mnmiejszości” wpolpracujacych z SS. Widocznie na Wolyniu “Ordung” w większym stopniu zależal od miejscowego dowodcy SS , ktory Ukraińcom pozostawial role raczej pomocnicze pozostawiając SSmanom niemieckim rolę w swoim mniemaniu bardziej glowną..
  Niemieccy dowodcy “holocaustu” rqaczej starali sięograniczsasć bestialstwo policjantow ukraińskich mordujących więźniów np przy pracy, konwojowaniu itp.

  0
 35. witkacy witkacy

  Prawdziwe oblicze Stepana Bandery

  Wiesław Romanowski opowiada o relacjach polsko-ukraińskich, w perspektywie trudnej historii łączącej oba kraje. Mówi także o swojej książce, pierwszej polskiej biografii Stepana Bandery

  Polski publicysta określił Ukrainę jako miejsce przyjazne dla przybyszów z świata, szczególnie dla Polaków. Sprzeciw dziennikarza budzi jednak osoba Stepana Bandery, gloryfikowanego m.in. w Lwowie, współodpowiedzialnego za ludobójstwo ponad stu tysięcy Polaków.

  http://www.radiownet.pl/sluchaj#/publikacje/prawdziwe-oblicze-stepana-bandery

  0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
319217