Radom

Ksiądz – Żołnierz Wyklęty! Niezwykły dowódca ROAK [PDF]
29 marca, 2017
HYDE PARK

Ksiądz – Żołnierz Wyklęty! Niezwykły dowódca ROAK [PDF]

Bohater ziemi kielecko-radomskiej. Jego podkomendni (Żołnierze Wyklęci) prowadzili akcje zbrojne i propagandowe. W 1946 r. został pobity na śmierć przez starachowickich...

1297
1
Like
5 lat temu
Służył w BCh, trafił do MO, wspierał Żołnierzy Wyklętych [PDF]
26 czerwca, 2016
Media Watch i recenzje

Służył w BCh, trafił do MO, wspierał Żołnierzy Wyklętych [PDF]

Jan Sońta "Ośka" był wybitnym partyzantem Batalionów Chłopskich. Po wojnie wstąpił do MO i wykorzystywał swoje stanowisko do wspierania Żołnierzy...

734
0
Like
5 lat temu
Ewa Kopacz: trzeba zbudować silną Polskę!
21 października, 2015
POLSKA

Ewa Kopacz: trzeba zbudować silną Polskę!

Co PO i PSL robiło przez minione 8 lat? Polaków nie stać na dalsze popieranie nieudaczników....

774
1
Like
6 lat temu
Kopacz – bohater jak Emilia Plater
27 września, 2015
POLSKA

Kopacz – bohater jak Emilia Plater

Każda epoka ma swoich bohaterów. Emilia Plater, kapitan Wojska Polskiego w czasach Powstania Listopadowego, przeszła do historii jako nieugięta patriotka, a jej postawa stała się wzorem dla kolejnych pokoleń. Dzisiaj natomiast kolejną „kobietą nieulękłą” ma być Ewa Kopacz (z domu Lis)....

991
2
Like
6 lat temu
Grudniowe rekolekcje obywatelskie (cz. II)
06 stycznia, 2015
Artykuły redakcyjne

Grudniowe rekolekcje obywatelskie (cz. II)

Wszystkim ofiarom Grudnia ’70, ze szczególnym wskazaniem Janka Wiśniewskiego (Zbyszka Godlewskiego z Elbląga) dedykuję me wspomnienia i refleksje z „totalitarnego piekła” Moja Babcia, Aniela (żona prof. Antoniego Kozłowskiego, radnego Lublina podczas dwu kadencji lat 30. XX wieku, społecznika, twórcy kuchni...

974
0
Like
7 lat temu
RADOMSKI CZERWIEC 1976
01 lipca, 2014
HYDE PARK

RADOMSKI CZERWIEC 1976

Naj­bar­dziej dra­ma­tycz­ny prze­bieg miał pro­test ra­dom­skich ro­bot­ni­ków, w któ­rym wzię­ło udział po­nad 20 ty­się­cy osób – by­li to głów­nie pra­cow­ni­cy 33 za­kła­dów, w tym naj­więk­szych, jak Za­kła­dy Me­ta­lo­we „Wal­ter”, Ra­do­skór, Za­kła­dy Sprzę­tu...

1249
4
Like
7 lat temu
Niesmak
10 czerwca, 2014
HYDE PARK

Niesmak

Coraz częściej patrząc na różnych ludzi, którzy pojawiają się w moim małym szklanym okienku zastanawiam się, czy ci, których pamiętam dobrze sprzed kilkunastu (kilkudziesięciu lat czasem) naprawdę jeszcze żyją? Czy aby przypadkiem nie zostali podmienieni na doskonałe pod względem fizycznym kopie? Ale...

787
0
Like
7 lat temu
Odsłonięcie pomnika Lecha i Marii Kaczyńskich w Radomiu
18 czerwca, 2013
POLSKA

Odsłonięcie pomnika Lecha i Marii Kaczyńskich w Radomiu

„Polska będzie Chrystusową, albo nie będzie jej wcale” – z homilii ks. Bp. Józefa Zawitkowskiego. Dzisiaj w Radomiu odsłonięto i poświecono pomnik Lecha i Marii Kaczyńskich. Monument wzniesiono ze środków zebranych przez społeczeństwo. Mszę Święta w intencji śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego...

1218
5
Like
8 lat temu
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816