Bez kategorii
Like

T E M I D A ’85 – cz. IV – pomuc prezydntó w bóló i w nadzjieiji

13/08/2012
395 Wyświetlenia
0 Komentarze
5 minut czytania
no-cover

Ogranicza możliwość zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności i stosowania, nadzwyczajnego złagodzenia kary. Podwyższa dolne granice grzywny,
wprowadza obowiązkowe kary dodatkowe/nawiązkę, podanie wyroku do publicznej wiadomości

0


 

T E M I D A ’85 – cz. IV
1 lipca wchodzi w życie ustawa" o szczególnej odpowiedzialności
karnej", która w pierwszej oficjalnej fazie ma działać do 30-VI-1988 r .
Wprowadzono zmiany w stosowaniu instytucji mających zasadnicze,
represyjne znaczenie dla polityki karnej. Ogranicza możliwość zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności istosowania, nadzwyczajnego złagodzenia kary. Podwyższa dolne granice grzywny,
wprowadza obowiązkowe kary dodatkowe/nawiązkę, podanie wyroku do publicznej wiadomości/.Osobną formą zaostrzenia będą dotknięcirecydywiści: pozbawia się ich możliwości skorzystania z przed terminowego warunkowego zwolnienia odbywania kary. Zaostrzone zostałyrównież kryteria odwołania warunkowego zwolnienia odbywania
kary. Dotychczas odwołanie takie mogło nastąpić tylko w wypadku
powtórnego popełnienia takiego samegoczynu. W myśl nowych przepisów- popełnianie jakiegokolwiek czynu karalnego, niweluje warunkowe zwolnienie-skazany będzie musiał odbyć całą poprzednio orzeczoną, karę +cały nowy wyrok. Zajmijmy się tylko  tymi zmianami,
które mogą dotyczyć t.zw. działalności nielegalnej.
Najgroźniejsze są zmiany dotyczące postępowania przyśpieszonego.
Jak to określa uzasadnienie do projektu zmian, chodzi o "zapewnienie sprawniejszego i skuteczniejszego działania w zwalczaniu
przestępczości  nasilającej się w ostatnim okresie czasu". Polegają
one na-rozszerzeniu katalogu spraw mogących być rozpoznawanymi
w tym postępowaniu, podniesieniu górnej granicy orzekanej
kary, możliwości wydania wyroku zaocznego, wprowadzeniu tymczasowego
aresztowania, rozszerzeniu uprawnień MO i SB. Postępowanie
przyspieszone obejmie wszystkie sprawy o przestępstwa zagrożone
karą do 2 l., karą ograniczenia wolności lub samoistną grzywną.
M.in, w tym trybie będą rozpoznawane sprawy za udział w zbiegowisku publicznym, a także nawoływaniu do niego , czyli demonstracji, manifestacji, strajku itp. Warunkiem jednak, i to warto zapamiętać,
Jest ujęcie sprawcy na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem i
doprowadzenie przez MO lub tym podobny organ do sądu w ciągu 48
godzin.
Dla wielu pozbawionych pracy/z powodów politycznych/ważna wydaja
się informacja, że mogą być osądzeni w tym trybie z art.21 ustawy
z 82 r. o postępowaniu wobec osób uchylających  się od pracy,
Ten sam tryb obejmuje także słynny art.282 a kk/wywoływanie niepokojów społecznych  Art. 16 nowej  ustawy dopuszcza w par.4 zaniechanie dochodzenia we wszystkich tych sprawach. Wystarczy pisemne
lub ustne złożenie w sądzie zawiadomienia o przestępstwie przez
funkcjonariusza MO lub SB +wnioski dowodowe/np, fotografie/,które
to zawiadomienie zastępuje akt oskarżenia. Sąd w składzie 1 sędziego przystępuje niezwłocznie do rozpoznania sprawy po czym
wydaje wyrok wraz z uzasadnieniem. Jeśli konieczne jest przerwanie
sprawy/jednorazowe i w ciągu 7 dni / , sąd stosuje tymczasowe
aresztowanie zatrzymanego ,i dopiero w przypadku, gdy minie tydzień,
a sprawy nie można zakończyć /np. z powodu choroby oskarżonego/-
sąd przekazują sprawę prokuratorowi i sprawa będzie się toczyć
w normalnym trybie. Warto zauważyć, że w opisanych wyżej "przestępstwach", MO może prowadzić dochodzenie z własnej inicjatywy lub na polecenie prokuratora, Jeśli w trybie przyśpieszonym sąd przewiduje
możliwość wymierzenia kary więzienia powyżej 3 lat – przekazuje również sprawę prokuratorowi, lecz z zastosowaniem tymczasowego
aresztu,
Uwaga: w post. przyśpieszonym termin do wniesienia rewizji wynosi
7 dni od dnia doręczenia odpisu wyroku. Sąd rewizyjny rozpoznaje
sprawę najpóźniej w ciągu 21 dni od otrzymania akt.
Tak oto w największym skrócie wyglądają zmiany w ustawodawstwie
karnym AD 1985.Omówiliśmy je pod hasłem "przezorny zawsze ubezpieczony”

Tyg.wola nr.148 – 17-06-1985r. redaktor naczelny Michał Boni TW.SB."ZNAK" vel Tomasz Litwin.

Inne zapisy autora:

0

Alfred Rosłoń

Pragne Panstwa zainteresowac jasnymi i ciemnymi stronami dzialan podziemnej struktury SOLIDARNOsCI - Miedzyzakladowego Komitetu Koordynacyjnego „wola”. Moim celem jest, niedopuszczenie do zaklamywania niedawnej historii z lat 1982 - 1989

346 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

 

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758