NEWS
Like

Stowarzyszenie Opiekunów Osób Niepełnosprawnych ;STOP WYKLUCZENIOM; nie ustaje w walce z hipokryzją władzy RP. Publikujemy twarze posłanek i posłów RP, którzy zgotowali nam ten los

10/01/2014
1354 Wyświetlenia
11 Komentarze
10 minut czytania
Stowarzyszenie Opiekunów Osób Niepełnosprawnych ;STOP WYKLUCZENIOM; nie ustaje w walce z hipokryzją władzy RP. Publikujemy twarze posłanek i posłów RP, którzy zgotowali nam ten los

Mija pół roku odkąd polski parlament wraz z prezydentem pozbawił osoby niepełnosprawne zabezpieczenia warunków ich egzystencji…

0


Dla przypomnienia:

 

Opiekun Osoby Niepełnosprawnej (ON) to zwykle członek rodziny, który z racji miłości do swojego bliskiego nie jest w stanie przejść obojętnie wobec jego cierpienia, bezsilności, zależności, niepełnosprawności. Opiekun ON kierując się więziami rodzinnymi dokonuje świadomego wyboru swojej drogi życiowej, polegającego na rezygnacji z życia zawodowego (często także dużego ograniczenia swojego życia osobistego) w celu sprawowania całodobowej opieki nad niepełnosprawnym. Uzyskując prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, opiekun musi spełnić szereg wymogów ustawowych, w tym zrezygnować z pracy zawodowej (ustawowy zakaz podejmowania zatrudnienia). Osoba niepełnosprawna to zaś taka, która posiada orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o niepełnosprawności w stopniu znacznym, z jednoczesnym wskazaniem konieczności stałego lub długotrwałego współudziału opiekuna w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji a także pomocy w zaspokajaniu potrzeb egzystencjalnych, którym sam niepełnosprawny nie może sprostać z racji swoich ograniczeń zdrowotnych.

 

Wykluczeni Opiekunowie ON zostali pozbawieni z dniem 1 lipca 2013 r. praw słusznie nabytych do świadczenia pielęgnacyjnego (520 zł miesięcznie) przez haniebną ustawę tzw. zmieniającą (Dz. U. z 2012, poz. 1548) jakie częstokroć mieli przyznane “bezterminowo”.

 

Grupa opiekunów, którzy zajmują się niepełnosprawnymi, jacy uzyskali swoją niepełnosprawność przed ukończeniem 18 r. ż. lub jeśli kontynuowali naukę przed ukończeniem 25 r. ż. (tzw. kryterium wiekowe) na mocy znowelizowanych przepisów uzyskała na nowo od 1 lipca 2013 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie tym razem wyższej, bo 620 zł (wzrost świadczenia o 100 zł) oraz do ubezpieczeń. Prócz wyższego świadczenia pielęgnacyjnego Rada Ministrów wsparła tę grupę opiekunów planem pomocowym, przyznając im „z urzędu” i bez kryterium dochodowego w okresie od kwietnia do grudnia 2013 r. dodatkowo 200 zł miesięcznie, co daje sumaryczną kwotę wsparcia od 1 lipca 2013 r. 820 zł miesięcznie. Takich opiekunów wg szacunków MPiPS jest około 95 000 w Polsce.

 

Pozostała grupa opiekunów, którzy opiekują się niepełnosprawnymi, którzy nabyli swoją niepełnosprawność po przekroczeniu kryterium wiekowego, a jest ich około 150 000 (!) w Polsce, została pozbawiona wszystkiego, została trawle wykluczona z możliwości funkcjonowania jako opiekun, przy obecnie istniejących zapisach ustawy o świadczeniach rodzinnych:

1. bez prawa do świadczenia pielęgnacyjnego,
 
2. bez tytułu ubezpieczenia zdrowotnego – Wykluczeni Opiekunowie ON nie mogą korzystać z opieki lekarskiej (!),
 
3. bez tytułu ubezpieczenia rentowo-emerytalnego (w sytuacji nieszczęśliwszego wypadku, Opiekun ON nie uzyska praw do renty inwalidzkiej oraz w przyszłości praw do emerytury, jego opieka nad osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym, wymagającą stałego, częstokroć całodobowego udziału opiekuna w życiu niepełnosprawnego, nie będzie respektowana przez system ubezpieczeń społecznych).
 

Część z Wykluczonych Opiekunów ON od sześciu miesięcy cierpi głód, ale nie opuszcza swoich bliskich niepełnosprawnych w rodzinie, nie odstępując od ich łóżek, od opieki nad nimi.

 
Docierają do Nas niepokojące sygnały, że Opiekunom ON i ich niepełnosprawnym brakuje nie tylko na obiad, ale nawet na chleb (!).
 

Barbarzyństwem, bo pora nazwać rzecz po imieniu, jest skazywanie przez posłanki i posłów RP najsłabszą grupę społeczną na wegetację.

 

Nieludzkim zachowaniem władz państwowych jest doprowadzenie Opiekunów ON i niepełnosprawnych do sytuacji, aby mieli dokonywać wyborów, czy wykupić leki, wyroby medyczne, środki higieny, czy dokonać opłat za media i czynsz, czy będzie ich stać „na życie” – przetrwanie poniżej minimum egzystencjalnego, które wywołuje wyniszczenie organizmu, zarówno niepełnosprawnego jak i jego opiekuna.

 

Pomimo częstokroć całodobowo świadczonej opieki Opiekunowie ON nie mają środków do życia, nie mogą korzystać w przypadku choroby z pomocy lekarskiej, z refundowanych recept, są pozostawieni sami sobie. Część z Opiekunów ON musiała skorzystać z pomocy społecznej, aby móc zjeść posiłek (!). A przecież Ci Opiekunowie świadczą swojego rodzaju pracę, częstokroć fizycznie i psychicznie wyczerpującą, odciążając w ten sposób państwo polskie od obowiązków jakie nakłada na kraj art. 69 Konstytucji RP ale i art. 68 ust. 3 Konstytucji RP.

 
W dniu 5 grudnia 2013 r. zapadł prawomocny wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sprawa K27/13), opublikowany 16 grudnia w Dz. U. 2013, poz. 1557, w którym Trybunał Konstytucyjny po raz kolejny pokazał władzy publicznej, aroganckiej w swojej swobodzie stanowienia przepisów pseudo “prawa” czerwoną kartkę.
 
Pozbawienie Opiekunów ON praw nabytych do świadczenia pielęgnacyjnego wywodzonego z prawomocnych decyzji administracyjnych zostało uznane przez Trybunał jako niezgodne z art. 2 Konstytucji RP, jak również z zasadą zaufania do państwa i prawa.
 
 

Pora pokazać autorów tej sytuacji, tego dramatu Opiekunów ON, z imienia i nazwiska, z wizerunku twarzy, z jakiego okręgu wyborczego pochodzą, członkami, którego ugrupowania partyjnego byli w chwili głosowania, aby nawet jak zmienią przynależność partyjną jasne było do jakiego wynaturzenia byli zdolni i do jakich dramatów rodzinnych doprowadzili swoją bezmyślnością, co i tak jest eufemizmem.

Społeczeństwo winno wiedzieć i zapamiętać, która posłanka i poseł, głosował za pozbawieniem Opiekunów ON słusznie nabytych praw na świadczenia pielęgnacyjnego, które to prawa są w Polsce chronione przez Konstytucję i to jako zasada prawa, będąca podstawą funkcjonowania każdego demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji RP).
 
W Polsce “władza” poniewiera również i Konstytucję.
 
Ta publikacja warta jest wydrukowania – zainteresowani tematem będą mieli podręczny przewodnik przy kolejnych wyborach, przy których nazwiskach zastanowić się czy warto postawiać krzyżyk… każdy kto zagłosował “ZA” ustawą zagłosował “ZA” wykluczeniem Opiekunów ON i skazał ich na wykluczenie społeczne, w którym żyją, a wszystko to wbrew ustawie zasadniczej.
 

My złudzeń nie mamy

 

Poniżej wizerunki sprawców: posłanek i posłów Sejmu RP, którzy gotowali Nam ten los

 
Lista zbiorcza:
 

 1. Polska

 
Okręgi wyborcze:
 

 1. Białystok
 2. Bielsko-Biała
 3. Bydgoszcz
 4. Chełm
 5. Chrzanów
 6. Częstochowa
 7. Elbląg
 8. Gdańsk
 9. Gdynia
 10. Gliwice
 11. Kalisz
 12. Katowice
 13. Kielce
 14. Konin
 15. Koszalin
 16. Kraków
 17. Krosno
 18. Legnica
 19. Lublin
 20. Łódź
 21. Nowy Sącz
 22. Olsztyn
 23. Opole
 24. Piła
 25. Piotrków Trybunalski
 26. Płock
 27. Poznań
 28. Radom
 29. Rybnik
 30. Rzeszów
 31. Siedlce
 32. Sieradz
 33. Sosnowiec
 34. Szczecin
 35. Tarnów
 36. Toruń
 37. Wałbrzych
 38. Warszawa
 39. Wrocław
 40. Zielona Góra

 
 
Roman Hajduga
Rzecznik
Stowarzyszenie Opiekunów Osób Niepełnosprawnych ;STOP WYKLUCZENIOM;
 
więcej na http://wykluczeniopiekunowieon.blog.pl
 
 

źródło informacji:

 

 
 

Inne zapisy autora:

0

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816