Globalnie i Lokalnie
Like

STOP HOMODYKTATURZE!

15/11/2013
1086 Wyświetlenia
3 Komentarze
10 minut czytania
STOP  HOMODYKTATURZE!

STOP  HOMODYKTATURZE ! Już dzisiaj wielu rodziców nie tylko nie ma wpływu na to kiedy ich dziecko rozpocznie naukę, ale również jak w trakcie tej „nauki” zostanie okaleczone psychicznie. Homolobby działa bezwzględnie nie licząc się nawet z nimi.

0


thstck_gej_homoseksualizm_twarz_tecza_600

 

 

 

Masturbacja dla czterolatków

Decyzja MEN, by uniemożliwić abiturientom zdawanie matury z religii, to nie pierwsze kontrowersyjne postanowienie resortu Krystyny Szumilas. Od kilku miesięcy sprzeciw środowisk rodziców budzą decyzje obligujące do nauczania w szkołach podstawowych wychowania seksualnego. Z największymi protestami spotkał się pomysł opracowany przez lobby homoseksualne, który zakładał obowiązkowy program wychowania seksualnego już dla sześciolatków. Wynikało z tego, że dzieci mają sobie przyswajać „wiedzę o seksie” jeszcze zanim nauczą się pisać i czytać. Z podstaw programowych do „wychowania seksualnego” wynikało, że głównym obowiązkiem nauczycieli tego przedmiotu jest uświadomić dzieci, że homoseksualizm jest orientacją tak samo normalną jak heteroseksualizm. Sprawa jest tym bardziej bulwersująca, że główną grupą interesu, która naciskała na MEN w sprawie wprowadzenia tych podstaw programowych (i podręczników według własnych założeń), były dwie organizacje promujące homoseksualizm.

http://nczas.com/publicystyka/szymowski-antykatolickie-lobby-coraz-bardziej-aktywne/

 

Jeśli projekt przejdzie, ograniczy w sposób zasadniczy wolność gospodarczą. Nie ważne, że to Twoja firma… trafisz do sądu !

Ograniczenia wolności gospodarczej

Wyobraźmy sobie sytuację, że do katolickiej szkoły zgłasza się do pracy jako nauczyciel języka angielskiego aktywny homoseksualista. Choć ma on odpowiednie kompetencje, dyrektor placówki odmawia mu zatrudnienia, gdyż jego zachowania seksualne są sprzeczne z wartościami przekazywanymi w szkole. – W myśl nowelizacji z tego powodu dyrektor nie będzie mógł odmówić gejowi zatrudnienia, a jeśli to zrobi, może zostać pozwany do sądu – tłumaczy prawnik, prof. Aleksander Stępkowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Nowe prawo w sposób poważny ogranicza wolność gospodarczą. Zgodnie z nim nie będzie można odmówić świadczenia usług w sytuacjach wywołujących konflikt sumienia. Jeśli na przykład restaurator nie zgodzi się na wynajęcie lokalu na przyjęcie dla homoseksualistów świętujących zawarcie związku partnerskiego, może być oskarżony o dyskryminację. Co więcej, w czasie procesu to on będzie musiał udowodnić, że odmawiając wynajęcia lokalu, nie kierował się niechęcią do orientacji seksualnej. O tym, że nie są to bezpodstawne obawy, świadczą konkretne przykłady. W Holandii pozwana została firma, która odmówiła wykonania ręczników promujących zachowania homoseksualne, a w Kanadzie zamknięta drukarnia, która odmówiła sporządzania nadruków na T-shirty na paradę homoseksualistów.

http://gosc.pl/doc/1732695.Dyktatura-mniejszosci

W wielu krajach do obywateli zaczyna docierać, że troszcząc się o prawa homoseksualistów, jednocześnie pozbawia się nas wolności gospodarczej, działania zgodnie z naszym sumieniem a co najbardziej przerażające odbiera rodzicom wpływ na wychowanie własnych dzieci.

Uczenie parolatków już w przedszkolu, zachowań seksualnych i promowanie homoseksualizmu, który jest największym zbiorowiskiem pedofilii to działania, których jeśli wejdą w życie.. odwrócić się już nie da.

Wiem, że wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, ale musimy działać.

Tutaj w Polsce musimy działać, podobnie jak ostatnio obudzili się z tego homoletargu Francuzi czy Włosi.

Dzisiaj otrzymałam emailem prośbę o wsparcie w tej walce.

Bardzo Was proszę… wesprzyjcie te działania i podpiszcie petycję

 

Ponad 50 000 osób wyraziło swój stanowczy sprzeciw wobec treści projektu Ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania (druk sejmowy nr 1051).Dziękujemy za włączenie się w akcję protestu. Tylko wspólnym zaangażowaniem możemy powstrzymać ofensywę środowisk niechętnych silnej i tradycyjnej rodzinie. Zależy nam, aby protest na stronie www.stopdyktaturze.pl  podpisało nawet kilkaset tysięcy obywateli, którym – tak jak Tobie – nie jest obojętny los naszego kraju. Dlatego jeszcze raz prosimy o poinformowanie o akcji rodziny i przyjaciół, aby mogli dać wyraz swojemu sprzeciwowi.Przypominamy, że  SLD i Twój Ruch (dawniej Ruch Palikota), pod przykrywką nowelizacji Ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania, chce wprowadzić w Polsce faktyczną homodyktaturę. Proponowane zmiany zamiast równego traktowania przyniosą uprzywilejowaną pozycję społeczną środowiskom homoseksualnym oraz przyczynią się do dyskryminacji normalnych rodzin opartych na małżeństwie między mężczyzną i kobietą.

Analogiczne przepisy zostały odrzucone przez parlamenty Wielkiej Brytanii, Austrii i Włoch jako zbyt mocno ingerujące w wolności obywatelskie! Dziś takie regulacje usiłuje się wprowadzić w Polsce! Mamy stać się poligonem dla inżynierów nowego ładu społecznego!

Nowa ustawa w znacznym  stopniu ograniczy szereg wolności chronionych konstytucyjnie, w szczególności wolność słowa i swobodę działalności gospodarczej. Projekt wprowadza zakaz dyskryminacji m.in. ze względu na tzw. „ekspresję płciową” i „tożsamość płciową”, co w praktyce będzie oznaczać, że publiczne epatowanie perwersyjnymi zachowaniami seksualnymi będzie szczególnie chronione przez prawo, a sprzeciw wobec tych zachowań będzie z kolei karany. Rodzice mogą stracić możliwość sprzeciwu wobec programów „wychowawczych” rozbudzających dziecięcą seksualność.

W chwili obecnej, zaaprobowany po pierwszym czytaniu,  projekt trafił do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny będzie monitorowało prace nad projektem. Zachęcamy również inne organizacje do tego, by angażowały się i wywierały nacisk na posłów i senatorów.

Istnieje niebezpieczeństwo, że parlamentarzyści będą próbowali odsuwać niewygodne organizacje od prac nad projektem. Przewodnicząca podkomisji poinformowała naszych przedstawicieli, że zgłosiło się kilkadziesiąt organizacji, z których zostaną wybrane tylko niektóre, ponieważ sala jest za mała! Jeśli te zapowiedzi się potwierdzą, będzie to kolejna przykład arogancji władzy i jej nieliczenia się z opinią tych, którzy wybrali ich na swoich przedstawicieli.

Nie możemy pozwolić na to, by nasz głos nie był słyszany! Wciąż można przyłączyć się do protestu w obronie rodziny, wolności gospodarczej i wolności słowa. Nie bądź obojętny, ta ustawa zagraża również Tobie i Twojej rodzinie!

Naszą kampanię „Stop dyktaturze mniejszości” wsparł m.in. redaktor naczelny portalu Fronda.pl, Tomasz Terlikowski.  Zapraszamy do zapoznania się z jego głosem.

Proponowane przez SLD i Ruch Palikota zapisy prawne nie pozostawiają już wątpliwości, co jest realnym, a nie deklarowany celem homolobbystów. Tu nie chodzi o prawa, ale o zbudowanie świata, w którym normalność będzie niszczona, rodzina prześladowana, a homoseksualiści (a konkretniej gejowscy lobbyści), transseksualiści, transgenderyści, osoby queer, a z czasem zapewne także inne „mniejszości seksualne” będą miały status „świętych krów”, o których nie wolno powiedzieć niczego krytycznego.

Wiadomość ta została wysłana pod podany adres, ponieważ wyrazili Państwo zgodę na jego wykorzystanie w celach statutowych realizowanych przez Fundację Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 8/19, kod pocztowy 00-532. Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać więcej takiej korespondencji, prosimy o kontakt pod adresem biuro@centrumzyciairodziny.org lub klikając  Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości

Fundacja Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 8/19, kod pocztowy 00-532, wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000444175, REGON nr 146460330.

 

 

 

 

0

Anna Słupianek

112 publikacje
102 komentarze
 

3 komentarz

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758