Globalnie i Lokalnie
Like

Stanowisko KWP w Olsztynie w związku z ukazaniem się na portalu elblag24.pl artykułu “Być policjantem w Elblągu…

03/02/2015
1003 Wyświetlenia
2 Komentarze
8 minut czytania
Stanowisko KWP w Olsztynie w związku z ukazaniem się na portalu elblag24.pl artykułu “Być policjantem w Elblągu…

Stanowisko KWP w Olsztynie w związku z ukazaniem się na portalu elblag24.pl artykułu “Być policjantem w Elblągu, to być docenianym inaczej. Kompromitująca premia w kwocie 8 złotych!”, którego opublikowanie, mimo wielu interwencji rzecznika prasowego KWP w Olsztynie, zostało przez portal zablokowane.

0


kwp olsztyn

 

 

Olsztyn, 16 stycznia 2015 r.

Szanowny Panie
Redaktorze Elbląg24.pl

Chciałabym odnieść się, a nawet sprostować kwestie, które zawarł Pan w materiale pt. “Być policjantem w Elblągu, to być docenianym inaczej. Kompromitująca premia w kwocie 8 złotych!” dotyczącym elbląskich funkcjonariuszy.
Mam nadzieję, że tak samo szybko i rzetelnie przedstawi Pan nasze stanowisko w tej sprawie tak, by wszyscy zainteresowani mogli je poznać.
2 mln oszczędności? Pozyskano dodatkowe 7,7 mln złotych na wydatki rzeczowe.
Mimo analizy dokumentów finansowych w KWP w Olsztynie za 2014 rok, w żaden sposób nie możemy stwierdzić, skąd w Państwa materiale wzięły się rzekome 2 mln złotych oszczędności. Mimo wielu prób skontaktowania się z autorem artykułu, ani razu nie odebrał Pan telefonu, więc przyzna Pan, że nie miałam możliwości odniesienia się do wysokości podanej w artykule kwoty.
Informuję, że fundusz na wydatki rzeczowe przyznany naszemu garnizonowi został zrealizowany niemalże w 100 % (99,98%). Natomiast dbając o właściwy poziom realizacji zadań służbowych i warunków pracy policjantów, po monitowaniu do KGP potrzeb i niedoborów, w 2014 roku dodatkowo, w stosunku do pierwszego projektu budżetu na 2014 rok, pozyskaliśmy około 7,7 mln złotych na wydatki rzeczowe. Środki te w całości zostały wydane.
Kupiliśmy nie 400, a prawie 500 nowych komputerów Do wykorzystania w codziennej służbie policjantów w ubiegłym roku kupiony został sprzęt o wartości ponad 7 mln złotych. I tak, do funkcjonariuszy trafiło 668 radiotelefonów, 966 telefonów IP, 8 telefaxów, 303 drukarki, a na przestrzeni trzech ostatnich lat nie 400, jak Pan sugerował, ale prawie 500 (497) nowych komputerów.
Zakup samochodów i na zimę zimowe opony W 2014 roku z 44 nowych radiowozów do elbląskiej Komendy trafiły 4, rok wcześniej 2. Tabor samochodowy jest rokrocznie uzupełniany zarówno ze środków centralnych i pochodzących z budżetu Policji i samorządów. Przypomnę, że w garnizonie funkcjonuje 19 komend miejskich i powiatowych, których potrzeby są tak samo ważne. Planując zakupy, jeszcze przed sezonem zimowym Wydział Transportu KWP w Olsztynie ustala potrzeby poszczególnych jednostek w zakresie zakupu opon zimowych. Tak też było w ubiegłym roku. Wg zapotrzebowania, które otrzymaliśmy z elbląskiej Komendy, zakupiono 105 sztuk nowych opon zimowych. Z informacji, którą uzyskałam z elbląskiej jednostki wynika, że wszystkie pracujące radiowozy mają wymienione opony. Na bieżąco są także realizowane naprawy np. wymiany żarówek, które Pan wspomina.
W sumie na naprawy środków transportu w garnizonie wydano w ubiegłym roku ponad 2 mln złotych, w tym prawie 200 tysięcy złotych na sprzęt elbląskiej Komendy.
Premia i dodatkowe pieniądze za zastępstwo za L4 innego policjanta.
Na początku małe wyjaśnienie. Policjanci otrzymują w ciągu roku nagrody uznaniowe, a dodatkowo w związku z wejściem w życie przepisów dotyczących zmian o zwolnieniach lekarskich, utworzony został odrębny fundusz związany z zastępstwem za funkcjonariuszy przebywających na L4.
I tak, w 2014 roku na nagrody motywacyjne i zapomogi dla policjantów na Warmii i Mazurach przeznaczono ponad 4,5 mln złotych.
Tylko do elbląskiej jednostki trafiło z tej puli prawie 400 tysięcy złotych. W samym grudniu 2014 roku natomiast prawie 127 tysięcy złotych, co dało nagrody „świąteczne” w wysokości od 200 do 1300 złotych brutto, w zależności od oceny pracy funkcjonariusza przez jego przełożonego.
Niezależnie od tej kwoty fundusz premii i zapomóg dla policjantów z regionu był zwiększony o prawie 400 tysięcy złotych na wypłatę nagród za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich, zgodnie z art. 121 g ustawy o Policji.
Sukcesywnie pieniądze te trafiały do policjantów, którzy zgodnie z zakresem zadań zastępowali chorego funkcjonariusza. I tak, w grudniu ubr. środki z tego tytułu trafiły do 197 elbląskich policjantów, co w zależności od tego, ilu z nich zastępowało kolegów przebywających na L4, dało od 10 do 634 złotych brutto na osobę.
Dlatego więc, oprócz premii świątecznej, a nie zamiast niej, co błędnie Pan przedstawił w swoim artykule, policjanci w przypadku realizacji zastępstwa za chorego kolegę, otrzymywali dodatkowe środki.
Nazwa przelewu, może niefortunna, wynika z charakteru należności i między innymi przepisów Ustawy o Policji (art.129 g pkt 1).
Chcę także podkreślić, że w 2014 roku Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie z własnych środków dodatkowo nagrodził 63 elbląskich policjantów, którzy otrzymali z tego tytułu w sumie 42.300 zł.
Z ziemi pomorskiej do warmińsko-mazurskiej
Odpowiadając na stwierdzenia dotyczące dużej Pana zdaniem migracji funkcjonariuszy z naszego garnizonu do województwa pomorskiego informuję, że w 2014 roku z Warmii i Mazur przeniosło się tam 7 funkcjonariuszy (z czego 4 z Elbląga). Natomiast w odwrotnym kierunku – z woj. pomorskiego do naszego – 9 policjantów, z czego 3 trafiło do Elbląga.
Jesteśmy instytucją finansowaną ze środków publicznych
Podsumowując, mam nadzieję, że wyjaśniłam zawarte w Pana materiale kwestie, tak ważne w codziennym funkcjonowaniu policjantów, jak i co słusznie Pan zauważa mieszkańców.
Liczę, że moja odpowiedź zostanie opublikowana w całości tak, by każdy zainteresowany mógł poznać nie tylko stanowisko Policji, ale stan faktyczny poparty dokumentami.
Chcielibyśmy, aby tegoroczny budżet spełnił oczekiwania wszystkich. Projekt wskazuje, że jest on na podobnym poziomie, co ten w ubiegłym roku. Ważne, że w dalszym ciągu będziemy, dzięki remontom i inwestycjom poprawiać warunki pracy policjantów, a tym samym obsługi naszych petentów.
Jako instytucja finansowana ze środków publicznych, przy wydaniu każdej przysłowiowej złotówki musimy być racjonalni i kierować się zarówno potrzebami , jak i możliwościami.
Mam nadzieję, że opublikowanie przez Pana artykułu przed daniem mi możliwości zabrania głosu, nie było celową manipulacją opinią publiczną. I że Panu, tak samo jak mnie zależy na rzetelnym przedstawieniu sprawy.

         

                                   Z poważaniem – podinsp. Anna Fic
                                 Rzecznik Prasowy KWP w Olsztynie

Inne zapisy autora:

0

Dorota J
Dorota J

Dziennkarz w 3obieg.pl/

209 publikacje
0 komentarze
 

2 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816