Media Watch i recenzje
Like

Spam telefoniczny – można z nim walczyć!

15/03/2014
4153 Wyświetlenia
7 Komentarze
6 minut czytania
Spam telefoniczny – można z nim walczyć!

Masz dość ofert, zaproszeń na pokaz garnków czy kołder albo na badania medyczne?
To, co się dzieje to telefoniczny SPAM, z którym trzeba walczyć, bo inaczej będziemy mieli call center w domu !!!

 

Ostatnio nasiliły się u mnie w domu różnorakie telefony z ofertami – a to badania medyczne, a to oferta z sieci komórkowej (innej niż ta, w której mam telefon), telemarketerzy wydzwaniali też do żony. I to mimo tego, że wszystkie telefony – i komórki i stacjonarny mamy zastrzeżone dla celów marketingowych.

0


 

 

Postanowiłem więc z tym walczyć. Skądinąd wiem, że u moich znajomych problem spamu telefonicznego jest jeszcze bardziej nasilony.

 

Zadzwoniłem do UKE (Urzędu Komunikacji Elektronicznej), żeby zgłosić problem dowiedziałem się o istnieniu kilku przepisów, niestety łamanych przez telemarketerów. Ale przynajmniej wiem, że mam teraz narzędzie do walki z nimi.

 

Przed spamem telefonicznym chroni nas zarówno Ustawa Prawo Telekomunikacyjne jak i Ustawa o Ochronie Danych Osobowych:

 

Na poniższy artykuł możesz się powołać, jeżeli telemarketer wybierze Twój numer losowo i do Ciebie zadzwoni – zgodnie z poniższym artykułem nie wolno mu tego robić, jeżeli nie wyraziłeś na to zgody:

Ustawa Prawo Telekomunikacyjne

Art. 172. Zakaz używania automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu
1. Zakazane jest używanie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.
2. Przepis ust. 1 nie narusza zakazów i ograniczeń dotyczących przesyłania niezamówionej informacji handlowej wynikających z odrębnych ustaw.

Na ponizszy artykuł możesz się powołać, jeżeli telemarketer nabył Twoje dane osobowe bez Twojej zgody, np. wykupił je od jakiejś firmy, z którą miałeś podpisaną umowę, a w umowie nie wyrażałeś zgody na udostepnianie Twoich danych innym osobom i podmitom:

Ustawa o ochronie danych osobowych:

Art. 23.

1. Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:

1) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,

2) (15) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

3) (16) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,

4) jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,

5) (17) jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

2. Zgoda, o której mowa w ust. 1 pkt 1, może obejmować również przetwarzanie danych w przyszłości, jeżeli nie zmienia się cel przetwarzania.

3. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, a spełnienie warunku określonego w ust. 1 pkt 1 jest niemożliwe, można przetwarzać dane bez zgody tej osoby, do czasu, gdy uzyskanie zgody będzie możliwe.

4. Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się w szczególności:

1) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych,

2) dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Dobrze jest też zastrzec numer dla celów marketingowych u swojego operatora – nie jest to równoznaczne z zablokowaniem jego prezentacji u osoby, do której dzwonimy, dziś operatorzy oferują już taka usługę jedynie nie będzie on dostępny w książce telefonicznej czy w biurze numerów. Wtedy można dodatkowo telemarketerowi powiedzieć, że numer jest zastrzeżony i nie życzymy sobie dalszych połączeń.

Można więc telemarketera powiadomić o powyższych przepisach oraz o tym, że zastrzegliśmy numer i ostrzec go przed konsekwencjami karnymi, jeżeli jeszcze raz zadzwoni. Zazwyczaj to skutkuje.

 

Innym sposobem walki z natrętami są aplikacje na komórki, które pozwalają zablokować połączenia i SMS-y od niechcianych numerów poprzez wpisanie tych numerów na tzw. „czarną listę”. Aplikacje te pozwalają również blokować połączenia z numerów zastrzeżonych. Osoba dzwoniąca z zablokowanego w ten sposób numeru usłyszy w słuchawce zajętość, a odbiorca będzie miał święty spokój, bo komórka zablokuje i rozłączy takie połączenie nie dając sygnału dźwiękowego. Można jedynie potem podejrzeć w czarnej liście, czy były próby dodzwaniania się z zablokowanych numerów. Dodam również, że ten sposób możemy wykorzystać do zablokowania połączeń windykatorom i bankom domagającym się spłaty długów, zwłaszcza długów nienależnych. Gorzej pod tym względem jest z telefonami stacjonarnymi, bo na nie chyba jeszcze nie ma takich aplikacji. Nie słyszałem też, żeby telefony te były wyposażone fabrycznie w takie funkcje.

 

 

Inne zapisy autora:

0

Gustlik222
Gustlik222

Sprawiedliwosc jest najwazniejsza

108 publikacje
1 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816