Bez kategorii
Like

SIEPACZE ZNAD TYBRU, A SPRAWA BOŻA!

02/06/2011
548 Wyświetlenia
0 Komentarze
12 minut czytania
no-cover

Przeto wyjdźcie spośród nich i odłączcie się od nich, mówi Pan, i nie tykajcie tego, co nieczyste…

0


 

 

 

A’ propos dyskusji pod adresem:

http://57kerenor.nowyekran.pl/post/15008,maria-nie-byla-wieczna-dziewica#comment_115860

 

Papieskie przeprosiny!

To podobno były najważniejsze przeprosiny w ubiegłym tysiącleciu.

Papież Jan Paweł II, stanąwszy na swym piedestale władzy, orzekł, zawyrokował i oświadczył:

„Bierzemy na siebie ciężar win popełnionych przez naszych przodków„.

Wtedy to, katolickiej Europie, z wrażenia i radości popłynęły łzy po policzkach. Oto umiłowany ich papież, przyznał się do tego, że papieże i biskupi, popełnili jakieś czyny niegodne i haniebne, za które musi przeprosić.

Z uwagi na to, że w swym orędziu do Europy i świata nie kwapił się zbytnio określić, o jaki ciężar popełnionych grzechów chodzi, więc pozwolę sobie troszeczkę przybliżyć temat, ponieważ jak słusznie wyraził to grzegorz60, przez 7 wieków papieże dokonywali w imię ich boga, morderstw, grabieży i gwałtów.

„Bierzemy na siebie ciężar win popełnionych przez naszych przodków„.

 Zatem, kim byli Twoi przodkowie, papieżu Janie Pawle II?

W roku 1484, papież Innocenty VIII, zatwierdził bullę „Młot na czarownice„. Owa bulla, to było zielone światło, dla siepaczy z Watykanu. Od tej pory, kobiety o innych poglądach niż katolickie, nie mogły już czuć się  b e z p i e c z n i e, ponieważ ramię papieskiej Inkwizycji, wymierzało „swoją sprawiedliwość„, która nie miała nic wspólnego z miłością bliźniego. Ci siepacze, nie byli wysłannikami Pana Jezusa. To była horda szatańskich morderców.

Płonęły więc na stosach kobiety, uznane przez nieomylnych papieży,  za czarownice!

„Bierzemy na siebie ciężar win popełnionych przez naszych przodków„.

W latach 1086, 1087, przodek papieża Jana Pawła II, Wiktor III, postanowił wymordować Saracenów.

Czyż to nie on został w roku 1887 błogosławionym? Zatem do doborowego towarzystwa, dołączył Wasz papież Jan Paweł II.

„Bierzemy na siebie ciężar win popełnionych przez naszych przodków„.

1144 -1145, to lata, w których panował inny morderca i siepacz Watykanu – Lucjusz II.

To na jego rozkaz, zorganizowano odziały zbrojne, które pod jego przywództwem, zaatakowały Kapitolińskie Wzgórze. Historycy mówią, że zginął ten wysłannik demonów, w czasie walk.

Oczywiście i jego winę, papież Jan Paweł II, brał między innymi na swoje barki.

Ktoś powiedział, że getto w Warszawie, to wymysł hitlerowskich Niemiec?

Nic podobnego. Adolf Hitler miał swoich poprzedników w tym temacie, przyjaciół sprzed wielu lat.

Oto papież Innocenty III w XIII wieku, zwołał Sobór.

Ustalono tam, że Izraelici mają posiadać odrębne dzielnice, tzw. getta i oczywiście rozkazał im, nosić odrębne szaty.

Tak, tak, ciężar win na papieskich barkach, jest niewspółmierny do jarzma wdzięcznego i lekkiego, jakim „obarcza„ Pan Jezus, ludzi wierzących!

Następnym potworem był papież Pius V (1566 – 1572).

Ten wilk w owczej skórze, osobiście skazywał ludzi na tortury i ciężkie kary, jak np. wyrywanie języków i galery.

„Bierzemy na siebie ciężar win popełnionych przez naszych przodków„.

Nie mam zamiaru, dalej wypisywać pokoleń papieży i władców kościoła, którzy na wiele wieków, powstrzymali rozwój Europy, którzy niszczyli, palili i burzyli dla władzy i egoizmu.

Ledwo zacząłem, a już mam dosyć…

Kiedyś (jak to się mówi: Za naszych czasów), wybrany został następca siepaczy zza spiżowej bramy, papież Jan Paweł II, który spokojnie, niemal każdego dnia przyznawał, że sukcesja Apostolska, niczym niezmącona, trwa od śmierci Apostołów.

A Wy, katolicy, uwierzyliście kłamcy z Wadowic, we wszystkie bezecne i kłamliwe słowa, jakie wypowiedział!

Tak, ciężar win na barkach papieża Jana Pawła II i hierarchów kościoła katolickiego, jest potężny.

Jednak tutaj nasuwają się pytania:

Czy taka postawa papieża Jana Pawła II, jest zgodna z Pismem Świętym?

Czy za winy popełnione przez dawne pokolenia, powinno się przepraszać?

Jak ma postąpić sługa Pana Jezusa, który dowiedział się, że ta cała sukcesja, to kłamstwo?

Jak powinien postąpić katolik, który dowiaduje się, że wielu jego wybrańców, było bestiami w ludzkiej skórze?

Na te pytania odpowiada nam Apostoł Paweł:

14 Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż bowiem na wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością? 15 Albo jakaż jest wspólnota Chrystusa z Beliarem lub wierzącego z niewiernym? 16 Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego – według tego, co mówi Bóg:

Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich,
i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.
17 Przeto wyjdźcie spośród nich
i odłączcie się od nich, mówi Pan,
i nie tykajcie tego, co nieczyste
,
a Ja was przyjmę
18 i będę wam Ojcem,
a wy będziecie moimi synami i córkami –
mówi Pan wszechmogący”.

2 List do Koryntian 6/14 – 18

http://www.nonpossumus.pl/ps/2_Kor/6.php

„Przeto wyjdźcie spośród nich
i odłączcie się od nich, mówi Pan,
i nie tykajcie tego, co nieczyste…„.

W tym całym papieskim mydleniu oczu, nie ma postawy Biblijnej.

Papież Jan Paweł II, przepraszając ludzkość za grzechy swoich przyjaciół, przybrał dla słuchaczy, postać anioła światłości, lukrowanego i uśmiechniętego człowieka, który objął władzę na papieskim stolcu, tylko dlatego, że władza ta, została przyznana mu edyktem cesarskim, a nie Boskim.

Objął władzę, która wykształciła się na krwi ludzkiej, na gwałtach, rozbojach i pazerności człowieka.

Branie na siebie winy morderców, nie jest zgodne z Ewangelią. Z takiej organizacji należy odejść, by nie być uczestnikiem cudzych grzechów, jak powiada Paweł do Tymoteusza.

Papież zapomniał, że choć Pan Jezus umarł za cały rodzaj ludzki, dając nam szansę zbawienia, to Jego Śmierć, nabiera  m o c y  tylko w tych ludziach, dla których Jego Nauka, jest balsamem na utrudzone serce.

Słusznie, zatem Uczy Zbawiciel:

27 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. 28 Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości.

 29 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo budujecie groby prorokom i zdobicie grobowce sprawiedliwych, 30 i mówicie: „Gdybyśmy żyli za czasów naszych przodków, nie byliśmy ich wspólnikami w zabójstwie proroków”. 31 Przez to sami przyznajecie, że jesteście potomkami tych, którzy mordowali proroków! 32 Dopełnijcie i wy miary waszych przodków! 33 Węże, plemię żmijowe, jak wy możecie ujść potępienia w gehennie?„.

Ewangelia według Mateusza 23/27 – 33

http://www.nonpossumus.pl/ps/Mt/23.php

Zatem biada ci Janie Pawle II, biada również tobie Benedykcie XVI, ale również biada i wam katolicy, którzy posłuszni jesteście, następcom morderców zza spiżowej bramy.

Powrócę jeszcze do tematu:

Jak zatem powinni postąpić papieże? Ja postąpić powinien obecny Wasz papież, Benedykt XVI?

Powinien orzec, że „od dziś kościół będzie inny„ i nie będzie już łamania Bożych Przykazań, oraz przywrócone zostanie prawdziwe Boże Prawo, a odrzucona zostanie kłamliwa  t r a d y c j a   i „nauka ojców„, a przede wszystkim, przywrócony zostanie szacunek, który należy się Bogu Ojcu i Panu Jezusowi.

Słowu Bożemu zapisanemu w Świętej Księdze, przyzna się palmę pierwszeństwa.

Nie będzie już modlitw do Marii i  innych ludzi, a z kościołów, skrzyżowań i rogatek, znikną pogańskie obrazy i pomniki.

Papież powinien przyznać się do wprowadzania swoich wiernych w błąd.

Przeprosić powinien za to, że  n i e   p r o w a d z i ł   swoich owieczek, do czystych Żywych Wód.

Jednak przed człowiekiem, jest zawsze Pan Jezus, dlatego z papieskich ust, Zbawiciel, Pierwszy usłyszeć powinien słowa: Przepraszam!

Wtedy, dopiero wtedy, takie wyznanie byłoby zgodne z Nauką Pana Jezusa Chrystusa, Boga i Zbawiciela.


–  

                      

Przeto wyjdźcie spośród nich
i odłączcie się od nich, mówi Pan…

 

0

57KerenOr http://57kerenor.blogspot.com/

-------------------------------------------------------------------------- NUDA VERITAS (Naga Prawda)! Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi kłamstwa, prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. Znajdziesz mnie również pod adresem: http://57kerenor.nowyekran.net/

130 publikacje
14 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758