HYDE PARK
Like

Senyszyn zamieszana w działania ideologicznych przestępców

15/05/2014
922 Wyświetlenia
2 Komentarze
39 minut czytania
Senyszyn zamieszana w działania ideologicznych przestępców

Profesor Joanna Senyszyn „To dobrze że Polsce rodzi się mniej dzieci „..”Problem jest trochę wydumany, bo zakłada się, że społeczeństwo musi być coraz liczniejsze. Pamiętam czasy, kiedy Polska stawiała na liczebność. A teraz stawia się na jakość życia, ale i społeczeństwa. Kiedyś to było uzasadnione, bo były ciągłe wojny i liczba ludzi była istotna, bo nawet kiedy ginęli, społeczeństwo trwało.

0


Teraz można się zastanawiać, czy rzeczywiście musimy mieć 38 mln ludzi. Przecież badania mówią, że świat się przeludnia, więc wiele państw – zwłaszcza biedniejszych – propaguje ograniczenie liczby dzieci.Rozumiem, że pani nie zgadza się z alarmistycznym tonem, że niedługo będzie nas 36 mln, a za kilkadziesiąt lat 32 mln.
Z punktu widzenia społeczeństwa to nie jest problem, bo zmieni się sposób myślenia, technika, ludzie będą mogli mniej pracować, wzrośnie udział robotów i może one przejmą część prac, a my będziemy prowadzić lżejsze i przyjemniejsze życie. Nie widzę zagrożenia w tym, że będzie na świecie mniej ludzi. Myślę, że może to być korzystne, bo grozi nam przeludnienie. Są badania w UE, w których wynika, że do 2020 roku rynek pracy będzie można zrównoważyć dzięki większej aktywizacji kobiet i osób starszych. Problemy mogą wystąpić po 2020 roku. „…”Naturalnie rodziny wielodzietne wymagają wsparcia. Karta rodzin wielodzietnych nie rozwiązuje problemu. Ale wsparcie powinno przede wszystkim pomagać łączyć kobiecie pracę z wychowaniem dzieci. Więcej żłobków, przedszkoli, mniejsze klasy. Dzisiaj państwo nie radzi sobie nawet z tym małym przyrostem. Wyższa dzietność mogłaby się okazać nie do udźwignięcia dla państwa. „..”Mamy system emerytalny ze zdefiniowaną składką i każdy sam pracuje na swoją emeryturę, każdy dostaje tyle, ile sobie sam zgromadził.Ale emerytury wypłaca się z pieniędzy, które na bieżąco trafiają do systemu.To ma znacznie drugorzędne. Dzieci są utrzymywane ze środków społecznych, które nigdy nie zostały przez te dzieci spłacone, a emeryci ze środków, które sami zgromadzili… .(źródło )

Globalny PKB per capita rósł szybciej niż ceny żywności w pierwszym kwartale 2013 roku, jak wynika z danych Światowego Indeksu Żywności opracowanego przez Economist Intelligence Unit (EIU) na zlecenie DuPont. Spowodowało to wzrost poziomu bezpieczeństwa żywności na świecie, „…”Co istotne, jak wynika z pomiarów indeksu FAO, w badanym kwartale ceny żywności kupowanej najczęściej przez najbardziej zagrożonych brakiem bezpieczeństwa żywności – ceny zbóż oraz podstawowych produktów żywnościowych spadły o 2,4 proc. Prognozy EIU na 2013 rok zapowiadają dalsze spadki, co powinno wpłynąć na wzrost poziomu osiągalności cenowej żywności. „…(źródło )

„W sezonie 2013/14 na świecie zanotowano duży przyrost średnich plonów kukurydzy, pszenicy i jęczmienia. Jedynie w przypadku ryżu zanotowano niewielki spadek. „…(źródło )

Według danych prognozy USDA z listopada plony roślin oleistych mogą wynieść 499,4 mln t i byłyby to o 5,5 proc. większe plony niż w poprzednim sezonie. Z tego ponad połowa (56,8 proc.) powinna stanowić soja – jej plony w 2013– 2014 r. mogą wynieść 283,5 mln t (+5,9 proc.), słonecznika – 42,8 mln t (+17,5 proc.), a rzepaku – 67,9 mln t (+7,9 proc.). „…(źródło )

W czasie II wojny światowej roboty przymusowe stanowiły jedną z głównych metod pozyskiwania taniej siły roboczej w Niemczech dla przemysłu i rolnictwa, a zarazem jedną z form eksterminacji ludności terytoriów podbitych przez III Rzeszę.W okupowanej Polsce dotyczyły głównie bezrobotnych według gminnych „spisów bezrobotnych”. Wiosną 1940 przymusowa branka na roboty do Niemiec przybrała charakter masowy, a organizowały ją niemieckie urzędy pracy (Arbeitsamt). Wtedy też narodziło się słowo – łapanka. „ ….(więcej )

Barbara Fedyszak-Radziejowska „…”To nie reforma, ale nakaz pracy”…” Europejska finansjera będzie zachwycona rządem Donalda Tuska – oto Polacy, którzy żyją średnio o 10 lat krócej, niż większości europejczyków, będą od większości z nich pracować dłużej – mówi w wywiadzie dla Faktu Barbara Fedyszak-Radziejowska, socjolog z PAN”…..”Propozycja rządu to wprowadzenie nakazu pracy do 67 roku życia zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Przyjęty tryb realizacji tego nakazu daje rządowi możliwość poczynienia znacznych oszczędności przy wypłacaniu emerytur każdej nowej grupie emerytów i to natychmiast, od momentu wejścia ustawy w życie. „ ...(więcej )

Mark Blyth„ 400 najbogatszych Amerykanów posiada więcej aktywów niż 150 milionów najuboższych Amerykanów…(więcej)

Główne tezy i informacje z eseju Lombora . 40 lat temu ludzkość została ostrzeżona ,że wzrost ekonomiczny skończy się dla niej zniszczeniem . Klub Rzymski , gromadzący ludzi ze szczytów nauki , polityki i biznesu zgromadzonych razem przez Wocha Aureli Peccei przedstawił tą sprawę w 1972 roku w cienkim woluminie zatytułowanym ’The Limits to Growth „ „ Granice wzrostu „ Opieral się on na serii matematycznych modeli opracowanych przez profesorów MIT . Tezy tej książki ta stała się fundamentalną ideą owych czasów . Wierzono ,że rozwój rodzaju ludzkiego jest na kolizyjnym kierunku z zasobami surowców , i że krach jest tuż za rogiem . Założony w 1968 roku Klub Rzymski , który reklamował się jako zespól najlepszych światowych analityków , zdolnych do przewidzenia przyszłości rodzaju ludzkiego. Profesor Jay Forrester z MIT opracował komputerowy model globalnego systemu ,nazwanego World2 , który służył do stworzenia modelu przyszłości planety w oparciu o szereg danych. Klub Rzymski dodatkowo zatrudnił dwóch innych profesorów MIT Donella Meadows i Dennis Meadow .aby stworzyli wersję World3 . Model wygenerowany przez World3 stał się podstawą opracowania „ The Limits to Growth „ Generalnie zasoby naturalne , w tym żywność miały się wkrótce wyczerpać. Jedynym wyjściem było doprowadzenie do zatrzymania rozwoju cywilizacji i wyludnienia . Propagowani posiadania maksimum jednego dziecka . Okazało się to kompletną bzdurą , gdyż pomimo wzrostu ludności świata ilość produkowanej żywność na głowę wzrosła . To samo dotyczyło ilości zasobów naturalnych . Polucja zaś pomimo gigantycznego wzrostu gospodarczego świata zmniejszyła się . Rozwój cywilizacyjny przyspiesza dzięki Chinom, Indiom . Setki milionów ludzi wydobywa się z ubóstwa . Pomimo tego idea dążenia do wyludnienia Europy i świata jest głęboko zakorzeniona w umysłach elit . Jest to dziwne i zastanawiające .Świat wbrew dążeniom tych elit potrzebuje więcej wzrostu gospodarczego , a nie jego zahamowania, czy permanentnej recesji” …( http://naszeblogi.pl/43148-chiny-zgodza-sie-postawic-krzyz-na-ksiezycu )

Constanza „Czy taka przemiana światopoglądu i celów politycznych jest w ogóle możliwa? „….„Potrzebny jest nam obecnie zrównoważony ekologicznie, sprawiedliwy i korzystny ekonomicznie wzrost dobrobytu nie tylko w zakresie PKB. Co więcej, w niektórych krajach może to oznaczać spadek PKB. „….”wzrost PKB ….dalsze stosowanie go jako głównego celu polityki w krajach „nadmiernie rozwiniętych” może być niebezpieczne i przynosić skutki odwrotne do zamierzonych „….”Musimy stworzyć instytucje, które pomogą nam pozostać w granicach naszej planety „….ryzyko narastających szkód w naszych zasobach naturalnych, jakie może się wiązać z niekontrolowanym rozwojem gospodarczym „…..” ścieżka rozwoju gospodarczego …...wyraźnie niezrównoważona ekologicznie …..przestała być także sposobem na poprawę ludzkiego dobrobytu i szczęścia „….”kapitał naturalny i społeczny, którego nie uwzględnia wskaźnik PKB, stanowi obecnie czynnik ograniczający poprawę dobrobytu w zrównoważonym rozwoju człowieka i do oceny rzeczywistego postępu potrzebne są inne mierniki. „. ..(więcej )

Tezy Makowskiego wyciągnięte z jego tekstu „Obywatele Unii muszą sobie zdać sprawę, że kierunek rozwoju karmiący się mitem o nieustannym postępie i wzroście zaprowadził nas w ślepą uliczkę Dlatego jednym z kluczowych słów, które każdy z nas musi sobie powtarzać, jest „dość”: dość kupowania, dość życia na kredyt, dość bezmyślnego dewastowania Matki Ziemi. Rozwój polegający na samoograniczaniu się jest obecnie nie tylko naszym wymogiem moralnym, ale wręcz ostatnią deską ratunku. ”….”Obecny bezdyskusyjny kryzys Europy może się zamienić w jej spektakularną klęskę, jeśli my – obywatele jednoczącego się wciąż kontynentu – nie porzucimy dotychczasowego sposobu myślenia i stylu życia „…”Ludzie, szczególnie młodzi i niemający pracy, a co gorsza – niewidzący dla siebie świetlanej przyszłości, wychodzą na ulice i place europejskich stolic. Ten klimat chaosu i społecznej apatii napędza poparcie – jak Europa długa i szeroka – ruchom nacjonalistycznym i populistycznym. „…..”„Jutro nie będzie lepiej, bo lepiej już było”. Oto nastrój europejskiej ulicy. „…” „Jakie zatem idee mogłyby lec u podstaw tego nowego rozwoju Europy „….”Trzeba więc powiedzieć to najostrzej, jak tylko się da: albo solidarność, albo śmierć. „…”Po drugie: nie mniej integracji, ale więcej zjednoczonej Europy. Europejczycy muszą zdać sobie sprawę, że Unia ma sens tylko wtedy, kiedy integracja jest pełna i całościowa: od polityki społecznej, na gospodarce kończąc „….”Unia potrzebuje silnego rządu, który miałby mocną demokratyczną legitymizację jej obywateli. „….”Po trzecie: nie mniej osobistego samoograniczania, ale więcej powściągliwości „…..(więcej )

Dr Radosław Sikora „Niedola chłopów pańszczyźnianych jest w Polsce powszechnie znana. Tymczasem porównanie ich obciążeń do obciążeń współczesnych Polaków stawia pod głębokim znakiem zapytania to, czy rzeczywiście mamy się lepiej niż oni. Okazuje się, że pracujemy dłużej niż to niegdyś robili przyrównywani do niewolników chłopi, a na nasze potrzeby pozostawia się mniej z tego, co wypracujemy, niż im. „…”Okazuje się, że ówczesny chłop pańszczyźniany, który dzierżawił od swojego pana 16 morgów ziemi, miał w obowiązku odpracować 104 dni pańszczyzny „…”16 morgów ziemi nie tylko w pełni zaspokajało wszystkie podstawowe potrzeby rolnika, ale i znacznie je przewyższało. Dlatego, jak twierdził Czerwiński, część chłopów we wcześniejszych czasach „na połowie tylko roli [czyli na 8 morgach] siedzieć lubili”[4]. Tyle im wystarczało do życia, a liczba dni, które musieli poświęcić na odpracowanie pańszczyzny była wówczas mniejsza. „…”104 dni w roku przeznaczał chłop na roboty pańszczyźniane. Kolejne 12 dni na tak zwane szarawarki[5]. Była ta przymusowa praca na cele publiczne, takie jak naprawy dróg, grobli i młynów. Ostatnią już pozycją była obowiązkowa praca na rzecz gromady, czyli wspólnoty wiejskiej – 4 dni w roku[6]. Łącznie daje to 120 dni w roku obowiązkowej pracy.
Warto dodać ile trwał ówczesny dzień roboczy. Kwestię tę regulował patent cesarski z 16 czerwca 1786 roku. Jego długość uzależniona była od pory roku. Latem dzień roboczy trwał 12 godzi, z czego 2 godziny miał chłop na odpoczynek i posiłek oraz na dotarcie do miejsca pracy i powrót z niego. Czyli faktycznie pracował 10 godzin. Zimą dzień roboczy liczył sobie 8 godzin, z czego 7 godzin efektywnej pracy i 1 godzina na odpoczynek i pozostałe zajęcia[7]. Te regulacje zaborcy oznaczały zwiększenie czasu pracy. W czasach polskich bowiem, chłopi często wychodzili w pole dopiero w południe, po spożyciu wczesnego obiadu[8]. „…..”Chłop na swoim gospodarstwie pracował 70 dni[9]. Tyle wystarczało, by spokojnie się utrzymać. „…”Innymi słowy, wszelkie świadczenia na rzecz pana, państwa i wsi oraz praca poświęcona zabezpieczeniu egzystencji rodziny, zabierały chłopu 190 dni w roku. Pozostałe 175 dni miał  wolne i  wykorzystywał czy to na świętowanie, czy na dodatkowy zarobek (wożenie soli), czy też na zwykłe próżniactwo. „…”Podkreślić w tym momencie trzeba jedną rzecz, która różni tamte czasy od obecnych. Podane tu obciążenia liczono dla całego gospodarstwa, a nie na każdą osobę w nim zamieszkałą. Czyli na przykład te 104 dni w roku pańszczyzny miała do odpracowania jedna osoba z gospodarstwa. Mogła to być głowa rodziny, ale mógł to być jeden z jego synów, czy nawet parobek zamożniejszego gospodarza. Wówczas sam gospodarz nie musiał nic robić na pańskim polu. Żonę gospodarza te zajęcia rzecz jasna nie obejmowały. Ta była strażniczką domowego ognia (dosłownie), „….”Najbardziej oczywistą rzeczą jest to, że chłopi pańszczyźniani wraz z rodzinami mieli jako tako zabezpieczoną egzystencję. Pan wydzierżawiał im ziemię, z której się utrzymywali, a z której od 1787 roku byli praktycznie nie do usunięcia[16]. To ich bardzo różniło od na przykład chłopów w Wielkiej Brytanii, których w owym czasie bezpardonowo rugowano z ziemi, nie pozostawiając im żadnych środków do życia. „….(źródło)

akub Woziński „ ” świecie protestanckim państwo zyskało ogromną przewagę kosztem sił społecznych, co najlepiej pokazuje przykład Prus, gdzie obywatele byli traktowani niczym parobkowie.”…”wolnorynkowa ekonomia narodziła się znacznie wcześniej. W XVI w. w Salamance działała prężna szkoła ekonomiczna, której przedstawicielami byli przede wszystkim katoliccy duchowni.”…”Protestanckie państwo opiekuńcze”….”W Polsce teoria Webera zyskała wielkich entuzjastów szczególnie w środowiskach katolickiej lewicy (m.in. środowiska „Tygodnika Powszechnego”), której teza o większej zgodności protestantyzmu z instytucjami wolnorynkowymi służy do krytyki katolicyzmu i potrzeby jego reformy zgodnie „z duchem czasu”. Tymczasem prawda przedstawia się zgoła odmiennie. Katolicki świat właśnie dlatego znalazł się w kryzysie, że bezwiednie zaakceptował wiele instytucji społecznych o protestanckim rodowodzie: państwową opiekę społeczną, przymus szkolny oraz koncepcję wszechmocnego państwa. Zamiast mieć niesłuszne kompleksy wobec protestantów, katolicy powinni powrócić do swych źródeł i odrzucić szkodliwą narośl religijnej reformy, którą przeniknięty jest nasz świat. Nie wolno także zapominać, że Weber był obywatelem Prus, gdzie protestantyzm miał wyróżniony status. „…..”Laborystyczna teoria wartości”…..”Weber podkreślał, że u źródeł kapitalizmu leżą uwydatniana w świecie protestanckim ciężka praca oraz oszczędność. Ta cecha zreformowanej religii, zamiast sprzyjać kapitalizmowi, przyczyniła się w istocie do zrodzenia idei socjalizmu”….”Zwolennikiem laborystycznej teorii wartości był m.in. Adam Smith, tak jak większość protestanckich ekonomistów, a od Smitha przejął ją… Karol Marks. Socjalistyczny zapał do budowania wielkich hut, kombinatów, elektrowni czy też kopalni wynikał właśnie z protestanckiego kultu pracy fizycznej oraz przekonania, że tylko ona jest w stanie tworzyć wartość. Doświadczyliśmy tego w czasach PRL, gdy zgodnie z marksizmem-leninizmem wznoszono w naszym kraju wielkie kompleksy fabryczne w przekonaniu, iż dzięki nim prześcigniemy Zachód, gdzie wartość tworzono przede wszystkim za pomocą pracy umysłowej. Ta sroga pomyłka miała swoje źródło właśnie w czasach reformacji. „….”Za radą Marcina Lutra i Filipa Melanchtona już w XVI w. niemieckie miasta i państwa zaczęły wprowadzać przymusową edukację szkolną.W krajach katolickich nauka była wciąż dobrowolna, a mimo to korzystały z niej masy młodzieży, szczególnie w bezpłatnych szkołach jezuickich. „…..”W rzeczywistości jednak rewolucja przemysłowa dokonywała się na całym kontynencie, także w Belgii, Francji, katolickiej części Niemiec czy też w północnych Włoszech.”…”Podstawowy błąd Webera polegał na tym, że znacznie zawężał rozumienie kapitalizmu i ograniczył go przede wszystkim do rewolucji przemysłowej. Tymczasem elementy systemu społecznego, w którym wiodącą rolę odgrywał kapitał pieniężny lokowany w najbardziej rentowne i innowacyjne przedsięwzięcia, był obecny w Europie już znacznie wcześniej, nim jeszcze Marcin Luter wystąpił ze swoim programem religijnym. Jak wskazywali niektórzy ekonomiści, m.in. Murray Rothbard oraz Joseph Schumpeter, kapitalizm pojawił się już wcześniej we włoskich miastach-republikach późnego średniowiecza. W Mediolanie, Florencji, Genui czy też Wenecji kwitły handel, rzemiosło oraz prężny rynek pieniężny, który czynił z północnych Włoch najbogatszą część kontynentu. „…..”Marcin Luter i inni reformatorzy byli zwolennikami silnej władzy państwa,dlatego nalegali, aby władcy pozbawili Kościół wielu instrumentów społecznego oddziaływania. Państwa, które za oficjalną religię uznawały protestantyzm, likwidowały więc zakony, a Kościołowi odbierano mienie. Od wieków klasztory pełniły rolę przytułków dla ubogich i chorych, lecz nagle w krajach protestanckich przestano się nimi opiekować. Dlatego zarządzono, że odtąd pobierany będzie podatek na rzecz ubogich (tzw. poor law), przekazywany następnie zborom, których obowiązkiem od tej pory miała być opieka nad potrzebującymi. Kraje protestanckie wprowadziły więc jako pierwsze instytucję państwa opiekuńczego i rozwijały z każdym kolejnym rokiem zakres państwowych świadczeń. Pierwsze przymusowe ubezpieczenia społeczne narzucił w latach 80. XIX wieku protestancki kanclerz Prus Otto von Bismarck. Jeżeli więc Europa upada dziś pod ciężarem wielkich długów zaciągniętych dla utrzymywania państwa opiekuńczego, winić za to należy przede wszystkim protestantyzm. „…..”wolnorynkowa ekonomia narodziła się znacznie wcześniej. W XVI w. w Salamance działała prężna szkoła ekonomiczna, której przedstawicielami byli przede wszystkim katoliccy duchowni. W późniejszych wiekach wolnorynkowa ekonomia kwitła przede wszystkim także w krajach katolickich, o czym świadczy chociażby francuski fizjokratyzm.Historycy myśli ekonomicznej rzadko wspominają dziś też o takich postaciach jak choćby Richard Cantillon czy Jean-Baptiste Say, których gospodarczy leseferyzm nie znajdował odpowiedników w świecie protestanckim. Jakby tego było mało, najbardziej wolnorynkowa szkoła ekonomii pojawiła się w katolickiej Austrii, stąd – pomimo innych korzeni jej autorów – nazywana jest austriacką.„…..”Aby więc nie dać Bogu powodu do potępienia, Luter i Kalwin zalecali, aby każdy człowiek poświęcał się przede wszystkim pracy. „….”Negacja prawa naturalnego”….Filozofowie społeczni wskazują na kluczowy wpływ, jaki w dziedzinie zrozumienia zasad wolności gospodarczej miała koncepcja prawa naturalnego. Świat katolicki już w pierwszym tysiącleciu głosił przekonanie, że istnieje zestaw zasad moralnych, których nie może złamać żadne państwo. Jednym z najważniejszych punktów reformacji była negacja prawa naturalnego i stwierdzenie, że nie istnieje żadne prawo poza tym, które stanowi państwo. W wyniku tej zmiany w świecie protestanckim państwo zyskało ogromną przewagę kosztem sił społecznych, co najlepiej pokazuje przykład Prus, gdzie obywatele byli traktowani niczym parobkowie. Prusy miały mizerny wkład w rozwój przemysłu i gospodarki, a wszystkie tereny przemysłowe (Śląsk, Zagłębie Ruhry) zdobyły w wyniku wojen, nie własnej pracy.” „…(więcej)

Watykan sprzeciwia się użyciu dronów i robotów na wojnie. Takie stanowisko zaprezentował przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ w Genewie arcybiskup Silvano Tomasi. Podkreślił, że nie da się zastąpić odpowiedzialności spoczywającej na człowieku.

Fundamentalną zasadą jest to, że nie można scedować na maszyny decyzji, która dotyczy życia i śmierci człowieka

— wyjaśnił arcybiskup Tomasi w Radiu Watykańskim w środę.

Element racjonalizmu i zdolności do osądu moralnego musi być zawsze obecny, kiedy w grę wchodzi życie innych osób

— podkreślił.
Watykański dyplomata zauważył, że ze swej natury bardzo technologicznie rozwinięta i zarazem całkowicie autonomiczna broń nie ma tej zdolności.

Nawet jeśli założymy, że udałoby się rozwinąć rodzaj sztucznej inteligencji, nigdy nie osiągnie się możliwości i zdolności do analizy sytuacji, a zatem dokonania osądu etycznego

— oświadczył abp Tomasi.
Zaznaczył, że drony należy w tym kontekście traktować tak jak całkowicie autonomiczną broń. W ich przypadku – dodał – kluczową kwestią jest również osąd moralny, którego może dokonać tylko człowiek w okolicznościach, w jakich się znajduje.

Jest to tym bardziej konieczne, gdy chodzi o kwestię życia i śmierci

— powtórzył arcybiskup Tomasi.
Powiedział też, że zaniepokojenie budzi to, iż rozprzestrzenianie się tego typu urządzeń i uzbrojenia może prowadzić do nowego międzynarodowego wyścigu po te, jak dodał, „zabójcze roboty” i rywalizacji, która zaszkodziłyby relacjom między państwami.”...(źródło )

„Korwin w Parlamencie Europejskim byłby spełnieniem marzeń rosyjskiej ambasady w Warszawie. Jego wypowiedzi na tym forum potwierdzałyby wszystkie negatywne stereotypy o polskiej prawicy, jakie telewizja Russia Today i rosyjska agentura starają się zaszczepić zachodniej opinii publicznej. W jednym celu: by ułatwić osuwanie się Polski w moskiewskie bagno, co zapoczątkował Smoleńsk. „….”Nie ma co, na Kremlu kręcą głowami z zadowoleniem. Nic dziwnego, że – jak przypomina „Gazeta Polska” – Jerzy Urban w roku 1990 z dumą chwalił się, że to on wprowadził Korwin-Mikkego do telewizji. „Poleciłem dawać g o na ekran ile tylko wlezie, bo to polityk prawdziwie niezależny. „…(źródło )

Mark Blyth„ 400 najbogatszych Amerykanów posiada więcej aktywów niż 150 milionów najuboższych Amerykanów…(więcej)

oanna Senyszyn z domu Raulin (ur. 1 lutego 1949 w Gdyni) – polska polityk, profesor nauk ekonomicznych „…”Ukończyła studia na Uniwersytecie Gdańskim. Po studiach została asystentką na tej uczelni. W latach 1994–1995 była pierwszym rektorem Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. W latach 1996–2002 przez dwie kadencje pełniła funkcję dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Następnie została kierownikiem Katedry Badań Rynku na Wydziale Nauk Społecznych UG. Obroniła rozprawę habilitacyjną pod tytułem Konsumpcja żywności w świetle potrzeb i uwarunkowań. Jest autorką i współautorką około 150 publikacji z zakresu marketingu, poziomu życia i konsumpcji. Wypromowała około 500 magistrów i 5 doktorów[1]. „…”Prowadzi stałą rubrykę w antyklerykalnym tygodniku „Fakty i Mity” pt. „Katedra Profesor Joanny S.”. Jej teksty ukazywały się także w antyklerykalnym tygodniku „NIE” oraz lewicowym „Przeglądzie” i „Trybunie„. ….(źródło )

————
Mój komentarz

Profesor Joanna Senyszyn „Problem jest trochę wydumany, bo zakłada się, że społeczeństwo musi być coraz liczniejsze. Pamiętam czasy, kiedy Polska stawiała na liczebność. A teraz stawia się na jakość życia, ale i społeczeństwa.”….”Teraz można się zastanawiać, czy rzeczywiście musimy mieć 38 mln ludzi. Przecież badania mówią, że świat się przeludnia, więc wiele państw – zwłaszcza biedniejszych – propaguje ograniczenie liczby dzieci. „…..”Nie widzę zagrożenia w tym, że będzie na świecie mniej ludzi. Myślę, że może to być korzystne, bo grozi nam przeludnienie.”….” Wyższa dzietność mogłaby się okazać nie do udźwignięcia dla państwa. „..”Mamy system emerytalny ze zdefiniowaną składką i każdy sam pracuje na swoją emeryturę, każdy dostaje tyle, ile sobie sam zgromadził.Ale emerytury wypłaca się z pieniędzy, które na bieżąco trafiają do systemu.To ma znacznie drugorzędne. Dzieci są utrzymywane ze środków społecznych, które nigdy nie zostały przez te dzieci spłacone, a emeryci ze środków, które sami zgromadzili. „. .(źródło )

Eksperyment społeczny w Chinach pod kierownictwem przewodniczącego Mao jest jednym z najważniejszych i najbardziej udanych w historii ludzkości.”– David Rockefeller, członek Klubu Rzymskiego i Rady Stosunków Zagranicznych (CFR). ….(więcej )

Adam Szejnfeld „Trzęsienie ziemi. Wielka Brytania tnie zasiłki i przywileje – tymi metodami pragnie zachęcać obywateli do pracy. ….(więcej )
…………………….
Po pierwsze należy zastopować dawanie tytułów profesorskich kretynom . Podobno były w pałacu prezydenckim pomysły zamontować coś w rodzaju umysłowego alkomatu , czyli testy na inteligencję w związku z nominacjami profesorskimi , ale od tego odstąpiono, bo przestraszono się że niektórzy co inteligentniejsi nominowani mogliby poprosić Komorowskiego o wypełnienie testu .

Senyszyn jest profesorem ekonomi i twierdzi że gdyby nie było ludzi pracujących , a byli tylko niedolni do pracy emeryci to ci ostatni nie zdechliby z głodu. Ludzie o takiej wiedzy i takim poziomi zdolności umysłowych jak profesor Joana Senyszyn nie kwalifikują się nawet na to ażeby zostać studentami jakiejkolwiek wyższej uczelni ,a co dopiero wykładać Oczywiście nie jestem za tym aby , osoba , która nie ma kwalifikacji umysłowych , aby zostać studentem nie mogła mieć kontakt z jakąś uczelnia. Pani Joanna Senyszyn mogłaby wykonywa tam jakieś zgodne z jej zdolnościami umysłowymi , na przykład prace porządkowe, czy temu podobne.

Produkcje tego typu ułomnych umysłowo pracowników nauki niesie inne zagrożenia .Ponieważ ludzie tacy jak Senyszyn o wyraźnym niedowładzie umysłowym , charakteryzującym się brakiem elementarnego krytycyzmu i zasadnicza niemożnością wykształcenia jakichkolwiek własnych poglądów są łatwym celem różnych czasem przestępczych szajek ideologicznych . Osobami takim bardzo łatwo się manipuluje. Senyszyn nie żadnych , ale to absolutnie żadnych przemyśleń. Bezkrytycznie powtarza każdy bełkot, który usłyszy .

Na przykład teza Senyszyn „ Przecież badania mówią, że świat się przeludnia, więc wiele państw – zwłaszcza biedniejszych – propaguje ograniczenie liczby dzieci.”

Nasze biedactwo umysłowe musiało , to gdzieś zasłyszeć w rozmowie z jakimś cieciem , być może tym z rządu Platformy , który sprząta, szoruje Niemcowi dom w zamian za prawo do mieszkania , bo jak na razie żaden biedny kraj na świecie nie ma ujemnego przyrostu populacji .

Skończmy z zabobonem , który wbija nam do głowy reżimowa,lewacka propaganda ,że ludzi z tytułami profesorskimi to ludzi inteligentni, oczytani , obdarzeni dużą wiedzą obdarzeni zdolnością krytycznego myślenie, którzy maja własne przemyślenia , a co najważniejsze ,że są intelektualnie uczciwi

Przykład Senyszyn najlepszym dowodem ,że jest to tylko zabobon . Że większość lewicowych profesorów to nieuki , ,to ludzie skrajnie nieuczciwi intelektualnie,a większość z nich to przysłowiowi kretyni

najlepszym przykładem użycia tytułu profesora do produkowania oszustw naukowych jest Środa ) http://naszeblogi.pl/42748-srodzie-za-oszustwa-naukowe-odbiora-tytul-profesora )

Ale jeszcze inne tło związane działalnością możliwa działalność przestępcza Senyszyn przeciwko państwu i Polakom. Senyszyn cieszy się że Polaków jest coraz mniej .I są dwie możliwości> jej głupota,albo celowa działalność ,która poprze system prawny, podatkowy i ideowy ma na celu doprowadzić starych ludzi do nędzy , zmusić miliony Polaków do niewolniczej pracy aż śmierci oraz do zniszczenia w ten sposób państwa i społeczeństwa polskiego.
Czy Senyszyn celowo,aby doprowadzić realizacji powyższych celów działa na utrzymania i rozbudowy w Polsce totalitarnego podatku dochodowego , do utrzymanai wysokiego vatu, do do utrzymania przymusowych ubezpieczeń społecznych. Do utrzymani szkolnictwa państwowego w ranach którego dokonuje się przemocy ideologiczne w stosunku do polskich dzieci przy użyciu gender i tym podobnych . Czy Senyszyn działa na rzecz zniszczenia polskich przedsiębiorców poprzez wspieranie terroru skarbowego ,co skutkuje przejmowaniem całej gospodarki , wywłaszczaniem Polaków z ich własności i przejmowaniem całego majątku narodowego i koncentracją własności przez posiadające koncerny rody oligarchów .

W Indiach podatek dochodowy płaci jedynie 3 ( słownie trzy ) procent osób , nie ma przymusowych ubezpieczeń społecznych , Chinach podatek dochodowy dla małych firm, czyli dla większości Chińczyków zlikwidowano, nie ma przymusowych ubezpieczeń społecznych, 40 procent dzieci w w Pekinie chodzi do szkół prywatnych . A w Afryce to samo. Wszędzie tam mamy dodatni przyrost naturalny . Chińczycy masowo nie przestrzegają polityki jednego dziecka. Najlepiej świadczy o tym fakt że odkąd polityka ta obowiązuje przybyło kilkaset milionów chińczyków

Wikipedia „Polityka jednego dziecka „…”Chiński rząd wprowadził politykę w 1977 r „..(źródło )

Nigdzie na świecie nie ma takiej koncentracji własności jak w USA I Europie. Biedne kraje mają przyrost dodatni i błyskawicznie doganiają gospodarczo Zachód . To system socjalistyczny Senyszyn doprowadza Polaków do nędzy , a Polskę do upadku .

Coryllus „Nie dlatego bynajmniej, że socjaliści wstydzą się swoich zbrodni, ale dlatego, że za tym procederem stoją banki, które są rzeczywistymi mocodawcami panów nazywających siebie socjalistami. „…. (więcej)

video Ecoscience – plan globalnej eksterminacji ujawniony
video Jan Paweł II wobec totalitaryzmów – sympozjum .Profesor Piotr Jaroszyński

Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz  i Twitt
Zapraszam do przeczytania pierwszego rozdziału mojej książki
„Klechda Krakowska „ Rozdział pierwszy „ Dobre złego początki „
Klechda Krakowska Rozdział drugi „ Na końcu którego będzie o bogini Kali „
Klechda Krakowska Rozdział III „Nie należy nerwosolu pić na oko

Klechda Krakowska Rozdział IV „ O rzeźbie Niosącego Światło

Powiadomienia o kolejnych części mojej powieści . Facebook „ Klechda Krakowska

0

Marek Mojsiewicz

Europejczyk

924 publikacje
0 komentarze
 

2 komentarz

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758