HYDE PARK
Like

Sekciarskie pochodzenie Islamu

30/04/2016
1457 Wyświetlenia
1 Komentarze
12 minut czytania
Sekciarskie pochodzenie Islamu

Żeby dobrze zrozumieć, czym jest islam, musimy cofnąć się w naszych poszukiwaniach do jego korzeni. Islam wywodzi się z sekty ebionitów (z greckiego) lub nazarejczyków (z hebrajskiego) lub jeszcze inaczej Judeo nazarejczyków, czyli herezji judeochrześcijańskiej pochodzącej z pierwszych wieków naszej ery. Członkowie tej sekty z jednej strony uważali się za żydów, ponieważ przejęli żydowskie tradycje, lecz zarazem nimi nie byli, ponieważ uznawali Jezusa za proroka. Z drugiej strony uważali się za chrześcijan, lecz również nimi nie byli, gdyż nie uznawali boskości Jezusa. Uznawali Go jedynie za proroka. Św. Hieronim napisał w liście do Św. Augustyna – „Uważają się za żydów i chrześcijan, ale w rzeczywistości nie są ani jednymi ani drugimi”. Koran często mówi o nazarejczykach, jako o przyjaciołach i przodkach muzułmanów. Więc na początku islam był pseudo religią, która […]

0


początki islamuaaaaaaaaaa
Żeby dobrze zrozumieć, czym jest islam, musimy cofnąć się w naszych poszukiwaniach do jego korzeni. Islam wywodzi się z sekty ebionitów (z greckiego) lub nazarejczyków (z hebrajskiego) lub jeszcze inaczej Judeo nazarejczyków, czyli herezji judeochrześcijańskiej pochodzącej z pierwszych wieków naszej ery. Członkowie tej sekty z jednej strony uważali się za żydów, ponieważ przejęli żydowskie tradycje, lecz zarazem nimi nie byli, ponieważ uznawali Jezusa za proroka. Z drugiej strony uważali się za chrześcijan, lecz również nimi nie byli, gdyż nie uznawali boskości Jezusa. Uznawali Go jedynie za proroka. Św. Hieronim napisał w liście do Św. Augustyna – „Uważają się za żydów i chrześcijan, ale w rzeczywistości nie są ani jednymi ani drugimi”. Koran często mówi o nazarejczykach, jako o przyjaciołach i przodkach muzułmanów. Więc na początku islam był pseudo religią, która jak każda sekta odstępuje od doktryna danej religii.
Najbardziej znanymi przykładami tradycji żydowskich i chrześcijańskich przejętych przez islam jest: zakaz spożywania wieprzowiny, obmywanie się przed modlitwą, chusta, którą noszą muzułmanki, obrzezanie, które dla chłopców jest konieczne do przyjęcia do wspólnoty muzułmańskiej. Obrzezanie i pozostałe ryty były wiernie przestrzegane przez żydów już 2500 lat przed powstaniem islamu! Post – który jest tradycją chrześcijańską, rozpoczyna się posypaniem głów popiołem, poprzedza wielkie święto Zmartwychwstania Pańskiego. To nie przypadek, że okres postu w islamie nazywa się ramadanem, – co po arabsku znaczy „popiół” – i kończy się wielkim świętowaniem! Również różaniec muzułmański jest zadziwiająco podobny do różańca chrześcijańskiego, używanego do dzisiaj przez mnichów tradycji orientalnej. Oczywiście nie ma na nim krzyżyka i modlitwy są różne, ale ich liczba 99 wywodzi się ze wschodniej tradycji chrześcijańskiej. Również pięć filarów islamu jest taka sama jak w tradycji judeochrześcijańskiej:
1) wyznanie wiary (el shahada)
2) rytualna modlitwa pięć razy dziennie po dwie minuty (el salat)
3) jałmużna (el zakat)
4) post (el ramadan)
5) pielgrzymka (el hajj)
W religii chrześcijańskiej wyznajemy jednego Boga pod trzema postaciami tzw. w Trójcy św.. W islamie od 14 wieków uczy się muzułmanów, że jeden Bóg nie może być w Trójcy. Więc dla muzułmanina ważniejsze jest zaprzeczenie wiary w Boga w Trójcy Jedynego, niż wyznanie wiary w Jedynego Boga –Allaha.
Żaden z Chrześcijan nie może myśleć o tym, że Mahomet miał boskie objawienie, ponieważ Chrystus wyraźnie dał do zrozumienia, że po nim nie będzie więcej już żadnego objawienia dogmatycznego.
Koran w wielu miejscach wspomina o żydach i chrześcijanach. Może to zbieg okoliczności? Mówi o wielkich postaciach biblijnych jak Adam i Ewa (tzn. w Koranie jest napisane „żona Adama”), Abraham, Mojżesz, Izaak, Izmael, Jakub, prorocy, Jezus, Maryja, Zachariasz, Jan Chrzciciel. Wiele opisów postaci z tradycji judeochrześcijańskiej w Koranie jest zniekształconych. Dodatkowym podobieństwem islamu do Judaizmu i Chrześcijaństwa jest Archanioł Gabriel, ten sam, który objawił Maryi wcielenie Syna Bożego – Jezusa Chrystusa. Islam twierdzi, że ten sam anioł był pośrednikiem między Bogiem a Mahometem. Maryi i Mahometowi podaje przeciwstawne sobie wiadomości. Maryi objawia, że porodzi Syna Bożego a Mahometowi mówi, że Allah nie ma syna.
Teraz można przejść do islamskiej doktryny. Islam opiera swą wiarę tylko na jednej, krótkiej modlitwie (Jedno zdanie) – shahada – jest to islamskie wyznanie wiary. Czym jest shahada? Jest wyznaniem wiary, a zarazem negacją Boga w trójcy jedynego. Wyraża się w słowach – „Nie ma innych bogów niż Allah i Mahomet jest Jego prorokiem”. Muzułmanie nie mówią tak jak Chrześcijanie, że wierzą w jednego Boga, lecz mówią, że nie ma innego Boga niż Allah. Negacja Trójcy Św. nabiera sensu dopiero wobec afirmacji, czyli że są tacy, jak twierdzi Koran, którzy uważają, że istnieje inny Bóg niż Allah, którzy przypisują cechy boskie Allaha dwóm osobom, Jezusowi i Maryi. Koran mówi, że są to chrześcijanie wierzący w Trój jedynego Boga! Słychać czasami, jak islamolodzy mówią, że dla muzułmanów tymi osobami są politeiści, jednak zadajmy pytanie, gdzie jest to napisane w Koranie?! W islamie Trójca Św. jest zdeformowana, co dowodzi na jego heretyckie pochodzenie, gdyż to właśnie nazarejczycy uważali Maryję za jedną z osób trójcy.
Muzułmanin, żeby pójść do raju, wcale nie musi wypełniać pięciu filarów islamu. Żeby być zbawionym musi odmawiać shahadę. Swoje życie duchowe i psychologiczne opiera na negacji. Muzułmanie walczą zawsze przeciwko wszystkim, którzy mówią, że istnieje inny Bóg niż Allah, islam jest ciągłą obroną Allaha! Jeśli nie uświadomimy sobie, że negacja Trój jedynego Boga jest istotą islamu, nie zrozumiemy wszystkich problemów, które powoduje islam.
W przeciwieństwie do islamu, Katolicy wciąż rozwijają swoją wiarę, zgłębiają poznanie Boga, poprzez osobowe spotkanie z Chrystusem. Na Katolickie Credo mają wpływ dzieła Ojców Kościoła, teologów, mistyków, świętych, sakramenty, nieskończoność różnych modlitw. Muzułmanie w shahadzie nie mówią „Boże mój spraw bym był dobry dla wszystkich, spraw bym był w bliskości z Tobą…”
Jeśli mamy na myśli Islam, musimy zdać sobie sprawę, że nie jest to religia, ale jest to walka religijna. W religii, która wyznaje wiarę w jednego Boga istnieje pragnienie wejścia w duchowy kontakt z Bogiem, muzułmanie nie szukają jednak takiej możliwości. Muzułmanin mówiąc „Nie ma innych bogów niż Allah” jest gotowy zwalczyć wszystkich, którzy uważają inaczej, to jest właśnie dżihad.
Czy islam może być pokojowo nastawiony? Nie ma możliwości by jeden muzułmanin popierał dżihad a inny nie był za nim. Islam to dżihad. Islam jest przeciwstawieniem się wszystkim, którzy go nie wyznają. Islam to święta wojna, w szczególności przeciw chrześcijanom. Muzułmanie w swoich codziennych modłach akceptują walkę, świętą wojnę, wewnętrznie przygotowują się do walki i gotowi są poświęcić życie dla walki z chrześcijaństwem. Jest to fundament tej religii, dlatego islamskich ekstremistów nazywamy fundamentalistami. Widząc wiadomości, podczas których widzimy akty terroru dokonywanych przez wyznawców Allaha, nie możemy powiedzieć, że są to wyznawcy innego islamu. Islam jest jeden, i opiera się tylko na jednym źródle – Koranie i Hadisach.
Czy Chrześcijanie, ale także ateiści wiedzą, co niesie ze sobą islam? Czy my mieszkańcy Europy, wychowani w kulturze o korzeniach chrześcijańskich mamy świadomość, że islam to walka religijna? My Chrześcijanie od najmłodszych lat jesteśmy uczeni dekalogu, by być lepszymi, by czynić dobro. Wiemy, że nie możemy rozprzestrzeniać naszej religii wszelkimi możliwymi środkami. Nawet w okresie wypraw krzyżowych, w państwach krzyżowców, muzułmanie nigdy nie byli zmuszani do konwersji na Chrześcijaństwo. Najważniejszym jest być chrześcijaninem i żyć jak chrześcijanin. Dla muzułmanów najważniejsze jest odmawiać shahadę i przygotować się do walki, aby rozprzestrzeniać islam wszelkimi środkami. Tak jak to czynił prorok Mahomet.
Islam utrzymuje się przez tyle wieków tylko poprzez ignorancję. Islam żeby móc przetrwać musi odrzucić rozum. W islamie, żadnego znaczenia nie ma również historia. Koran mówi np., że Abraham był wujkiem Mahometa, choć żyli w innych epokach odległych od siebie o kilka tyś. lat. Mówi również, że Miriam jest matką Jezusa i jednocześnie siostrą Mojżesza i Aarona. To nieważne, że dzieli je prawie 2000 lat. Tak jest napisane w Koranie i tak ma być!
Wydarzenia wskazują, że historia może potoczyć się w złym kierunku. Od długiego czasu społeczeństwa i politycy przymykali na to oczy i teraz możemy ponieść tego konsekwencje. Jeśli bardziej będziemy świadomi islamu i tego, co zanim idzie, bardziej będziemy mogli się przygotować. Powinniśmy wybierać takich polityków, którzy będą mieli świadomość tego, czym jest islam i potrafili reagować na poziomie politycznym oraz będą mogli przygotowywać takie regulacje prawne, które uchronią nas przed prawami muzułmańskimi.

 

Źródłem informacji jest wywiad z islamologiem arabskiego pochodzenia Jean Alcaderem umieszczonym na fronda.pl

Piotr G. Żurek

Materiał pochodzi z mojego bloga crusader1973.blogspot.co.uk
0

Piotr G. Żurek http://crusader1973.blogspot.co.uk/

Moje motto: "Nie pytaj co dał mi mój kraj, spytaj siebie, co ja dałem swojemu krajowi". Jestem współtwórcą i i jednym z liderów Stowarzyszenia - Suwerenność, Pamięć, Tożsamość. Z przekonania po części monarchistą, konserwatystą i narodowcem. Z powodu chęci budowania silnej i suwerennej Ojczyzny zaangażowałem się w działalność społeczno-polityczną. Moje teksty można przeczytać również na moim blogu crusader1973.blogspot.co.uk oraz na https://www.salon24.pl/u/crusader1973/

96 publikacje
2 komentarze
 

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758