PRAWO
Like

SEJM I USTAWY NIEKONSTYTUCYJNE?

16/01/2015
558 Wyświetlenia
1 Komentarze
2 minut czytania
SEJM I USTAWY NIEKONSTYTUCYJNE?

Czy polski sejm i uchwalone przez niego ustawy są zgodne z konstytucją – pyta Serwis21 i odpowiada z powątpiewaniem – Można mieć co do tego poważne wątpliwości, gdy przyjrzymy się kwestii liczby posłów. Otóż art.96 ust.1 Konstytucji wyraźnie stanowi, iż Sejm składa się z 460 posłów. Z kolei art.120 Konstytucji stanowi, iż Sejm (składający się zatem z 460 posłów) uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, chyba że Konstytucja przewiduje inną większość. W tym samym trybie Sejm podejmuje uchwały, jeżeli ustawa lub uchwała Sejmu nie stanowi inaczej.

0


 

W nocy w ekspresowym tempie głosowano poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw. Jak wynika z protokołu głosowania, Głosowało – 450  Za – 240  Przeciw – 208  Wstrzymało się – 2  Nie głosowało – 9 . Zsumowaliśmy i okazało się, że łącznie jest tylko 459 posłów (o jednego mniej niż przewiduje Konstytucja). Zdziwienie. Sprawdziliśmy inne głosowania z tego posiedzenia jest podobnie, co więcej na posiedzeniu 83 w dniu 17 grudnia było zaledwie łącznie 454 posłów (obecnych i nieobecnych). Dopiero w listopadzie ubr. w Sejmie było 460 posłów obecnych i nieobecnych. Oczywiście ktoś mógł zrezygnować, ktoś mógł umrzeć, prawda, ale w takiej sytuacji obowiązkiem Marszałka zawiadomić następnego z listy poselskiej, a ten w ciągu 7 dni informuje czy mandat czy nie (zostaje zatem już posłem, a jedynie wykonywanie tego mandatu następuje po złożeniu ślubowania). Gdyby jakiś mandat pozostał nieobsadzony, wówczas Sejm pracowałby w stanie niekonstytucyjnym. Konstytucja bowiem nie pozostawia żadnych wątpliwości, iż posłów musi być 460, gdyby mandat pozostawał nieobsadzony, to Sejm byłby w stanie niekonstytucyjnym.

Tymczasem już od ponad miesiąca Sejm pracuje w takim stanie i uchwala ustawy. Pytanie czy ustawy uchwalone przez organa w składzie niekonstytucyjnym są zgodne z konstytucją. Przypominamy, iż w przypadku osób prawnych przyjęte decyzje przez organa w składzie niestatutowym byłyby prawnie zakwestionowane. Co na to Trybunał Konstytucyjny, który orzeka ws. zgodności z konstytucją?

Inne zapisy autora:

0

Avatar
sprzeciw21

226 publikacje
0 komentarze
 

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816