Bez kategorii
Like

ŚDM – Ojciec Święty do młodzieży w trakcie czuwania na lotnisku Cuatro Vientos.

21/08/2011
299 Wyświetlenia
0 Komentarze
19 minut czytania
no-cover

„…niech żadne nieszczęście was nie paraliżuje! Nie lękajcie się świata ani przyszłości, ani swej słabości. Pan pozwolił wam żyć w tej chwili dziejowej, aby dzięki waszej wierze nadal rozbrzmiewało Jego Imię na całej ziemi…”

0


 

„…Właśnie dzisiaj, gdy panująca obecnie kultura relatywistyczna odrzuca poszukiwanie prawdy i gardzi poszukiwaniem prawdy, która jest najwyższym dążeniem ducha ludzkiego, musimy zaproponować z odwagą i pokorą powszechną wartość Chrystusa jako zbawiciela wszystkich ludzi i źródło nadziei dla naszego życia…”,

 

„…Drodzy przyjaciele, niech żadne nieszczęście was nie paraliżuje! Nie lękajcie się świata ani przyszłości, ani swej słabości. Pan pozwolił wam żyć w tej chwili dziejowej, aby dzięki waszej wierze nadal rozbrzmiewało Jego Imię na całej ziemi….”,

 

„…Wielu Pan powołał do małżeństwa, w którym mężczyzna i kobieta, tworząc jedno ciało (por. Rdz 2, 24), spełniają się w głębokim życiu wspólnoty. Jest to widnokrąg świetlany i wymagający zarazem. Plan prawdziwej miłości, która codziennie się odnawia i pogłębia, dzieląc radości i trudności i która odznacza się darem pełni osoby. Dlatego uznanie piękna i dobra małżeństwa oznacza bycie świadomymi, że tylko kontekst wierności i nierozerwalności, jak również otwarcia się na boski dar życia, jest odpowiedni dla wielkości i godności miłości małżeńskiej….”,

 

„…Drodzy przyjaciele, modlę się za was z całej duszy. Błagam was o modlitwę także za mnie…”.

 

Całość – poniżej:

 

Słowo Ojca Świętego wypowiedziane czuwania z młodzieżą na lotnisku Cuatro Vientos w Madrycie

 

Radio Maryja, 2011-08-20

http://www.radiomaryja.pl/z_artykuly/b16_sdm_08.jpgDrodzy młodzi

Pozdrawiam wszystkich, szczególnie tych młodych, którzy zadali mi swe pytania, i dziękuję im za szczerość, z jaką naświetlili swe niepokoje, wyrażające w pewnym stopniu gorące pragnienie was wszystkich, aby osiągnąć coś wielkiego w życiu, coś, co da wam pełnię i szczęście. Ale jak młody człowiek może być wierny wierze chrześcijańskiej i nadal dążyć do wielkich ideałów w dzisiejszym społeczeństwie? W Ewangelii, której wysłuchaliśmy, Jezus udziela nam odpowiedzi na to ważne pytanie: "Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej" (J 15,9).
 

Tak, drodzy przyjaciele, Bóg nas kocha. Jest to wielka prawda naszego życia i to ona nadaje sens całej reszcie. Nie jesteśmy owocem przypadku czy nieracjonalności, ale u początków naszego istnienia znajduje się plan miłości Boga. Pozostawanie w Jego miłości oznacza więc życie zakorzenione w wierze: wiara bowiem nie jest prostą akceptacją pewnych oderwanych prawd, ale raczej głęboką więzią z Chrystusem, która prowadzi nas do otwarcia naszych serc na tę tajemnicę miłości i do życia jako osoby, które czują się kochane przez Boga.

Jeśli pozostaniecie w miłości Chrystusowej, zakorzenieni w wierze, napotkacie – nawet wśród sprzeczności i cierpień – źródło wesela i radości. Wiara nie przeciwstawia się waszym najwyższym ideałom, ale przeciwnie, uwzniośla je i doskonali. Drodzy młodzi, nie dostosowujcie się do czegoś, co jest mniejsze od Prawdy i Miłości, nie dostosowujcie się do kogoś, kto jest mniejszy od Chrystusa.

Właśnie dzisiaj, gdy panująca obecnie kultura relatywistyczna odrzuca poszukiwanie prawdy i gardzi poszukiwaniem prawdy, która jest najwyższym dążeniem ducha ludzkiego, musimy zaproponować z odwagą i pokorą powszechną wartość Chrystusa jako zbawiciela wszystkich ludzi i źródło nadziei dla naszego życia. On, który wziął na siebie nasze udręki, zna dobrze tajemnicę bólu ludzkiego i ukazuje swoją obecność pełną miłości w tych wszystkich, którzy cierpią. Oni zaś ze swej strony, zjednoczeni z męką Chrystusa, uczestniczą znacznie bliżej w Jego dziele odkupienia. Ponadto nasza bezinteresowna uwaga poświęcona chorym i potrzebującym będzie zawsze pokornym i milczącym świadectwem o pełnym współczucia obliczu Boga.

Drodzy przyjaciele, niech żadne nieszczęście was nie paraliżuje! Nie lękajcie się świata ani przyszłości, ani swej słabości. Pan pozwolił wam żyć w tej chwili dziejowej, aby dzięki waszej wierze nadal rozbrzmiewało Jego Imię na całej ziemi.

W czasie tego czuwania modlitewnego zapraszam was, abyście prosili Boga, aby pomógł wam odkryć na nowo wasze powołanie w społeczeństwie i w Kościele oraz abyście trwali w nim z radością i w wierności. Warto przyjąć w głębi swego wnętrza wezwanie Chrystusa oraz kroczyć odważnie i wielkodusznie drogą, którą nam proponuje!

Wielu Pan powołał do małżeństwa, w którym mężczyzna i kobieta, tworząc jedno ciało (por. Rdz 2, 24), spełniają się w głębokim życiu wspólnoty. Jest to widnokrąg świetlany i wymagający zarazem. Plan prawdziwej miłości, która codziennie się odnawia i pogłębia, dzieląc radości i trudności i która odznacza się darem pełni osoby. Dlatego uznanie piękna i dobra małżeństwa oznacza bycie świadomymi, że tylko kontekst wierności i nierozerwalności, jak również otwarcia się na boski dar życia, jest odpowiedni dla wielkości i godności miłości małżeńskiej.

Ale Chrystus powołuje innych, aby szli za Nim bliżej w kapłaństwie i w życiu konsekrowanym. Jakże pięknie jest wiedzieć, że Jezus cię szuka, kieruje swój wzrok na ciebie i swym niepowtarzalnym głosem mówi także tobie: "Pójdź za mną!" (por. Mt 2,14).

Drodzy młodzi, aby odkryć i pójść wiernie za tą formą życia, do której Pan wzywa każdego z nas, niezbędne jest pozostawanie w Jego miłości jako przyjaciele. A jak się podtrzymuje przyjaźń, jeśli nie przez częsty kontakt, rozmowę, trwanie w jedności i dzielenie nadziei lub niepokojów? Święta Teresa od Jezusa mawiała, że modlitwa jest to "przyjacielskie z Bogiem obcowanie i wylewna, po wiele razy powtarzana rozmowa z Tym, o którym wiemy, że nas miłuje" (por. Księga życia, 8).


Zapraszam was zatem, abyście trwali teraz na adoracji Chrystusa, rzeczywiście obecnego w Eucharystii. Do rozmawiania z Nim, do przedkładania Mu waszych pytań i do słuchania Go. Drodzy przyjaciele, modlę się za was z całej duszy. Błagam was o modlitwę także za mnie. Prośmy Pana w tę noc, pociągani pięknem Jego miłości, abyśmy żyli zawsze wiernie jak Jego przyjaciele. Amen!

[Pozdrowienia w różnych językach]

Po francusku:

Drodzy młodzi francuskojęzyczni, bądźcie dumni z przyjęcia daru wiary, gdyż to ona rozświetla wasze życie w każdej chwili. Opierajcie się na wierze waszych bliskich, na wierze Kościoła! Dzięki wierze jesteśmy umocowani w Chrystusie. Odnajdźcie się na nowo wraz z innymi, aby ją pogłębić, uczęszczajcie na Eucharystię, która jest właściwą tajemnicą wiary. Tylko sam Chrystus może odpowiedzieć na dążenia, jakie nosicie w sobie. Dajcie się pochwycić Bogu, aby wasza obecność w Kościele dała mu nowy zapał!


Po angielsku:

Drodzy młodzi ludzie, w tych chwilach milczenia przed Najświętszym Sakramentem wznieśmy nasze umysły i serca ku Jezusowi Chrystusowi, Panu naszego życia i przyszłości. Oby mógł On zesłać swego Ducha na nas i na cały Kościół, abyśmy mogli być lampą wolności, pojednania i pokoju dla całego świata.


Po niemiecku:

Drodzy młodzi chrześcijanie języka niemieckiego! Głęboko w naszych sercach widzimy wielkość i piękno życia. Nie pozwólcie, aby wasze życzenia i pragnienia trafiały w próżnię, lecz umacniajcie je w Jezusie Chrystusie. On sam jest podstawą, która wspiera i niezawodnym punktem odniesienia dla spełnionego życia.


Po włosku:

Zwracam się teraz do młodych języka włoskiego. Drodzy przyjaciele, niech to Czuwanie pozostanie jako niezapomniane doświadczenie waszego życia. Strzeżcie płomienia, który Bóg zapalił w waszych sercach w tę noc: działajcie tak, aby nie zgasł, podsycając go każdego dnia, dzieląc go ze swymi rówieśnikami, żyjącymi w ciemności i szukającymi światła na swej drodze. Dziękuję! Do zobaczenia jutro rano!


Po portugalsku:

Moi drodzy przyjaciele, zapraszam każdego i każdą z was do nawiązania osobistego dialogu z Chrystusem, przedstawiając Mu własne wątpliwości, a zwłaszcza słuchając Go. Pan jest tutaj i woła cię! Młodzi przyjaciele, warto usłyszeć w swym sercu Słowo Jezusa i kroczyć Jego śladami. Proście Pana, aby pomógł wam odkryć wasze powołanie w życiu i w Kościele oraz trwać w nim w radości i szczęściu, wiedząc, że On nigdy was nie opuści ani nie zdradzi! On jest z nami aż do końca świata.


Po polsku:

Drodzy młodzi przyjaciele z Polski! To nasze modlitewne czuwanie przenika obecność Chrystusa. Pewni jego miłości zbliżcie się do Niego płomieniem waszej wiary. On was napełni swoim życiem. Budujcie wasze życie na Chrystusie i Jego Ewangelii. Z serca wam błogosławię.

Tłumaczenie: Radio Maryja

Źródło: http://www.radiomaryja.pl/artykuly.php?id=113550

Inne artykuły i audycje:

Artykuły:

• Słowo Ojca Świętego wypowiedziane do osób niepełnosprawnych w Fundacji Instytutu św. Józefa– [2011-08-20]

• Homilia Ojca Świętego wygłoszona podczas Mszy św. z udziałem seminarzystów– [2011-08-20]

• Rozważanie Ojca Świętego Benedykta XVI podczas Drogi Krzyżowej – [2011-08-19]

• Słowo Ojca Świętego Benedykta XVI skierowane do młodych wykładowców akademickich – [2011-08-19]

• Słowo Ojca Świętego Benedytka XVI skierowane do młodych sióstr – [2011-08-19]

• Powitanie Ojca św. przez kard. Rouco arcybiskupa Madrytu podczas spotkania z młodymi siostrami – [2011-08-19]

• Słowa powitania Ojca Świętego na Plaza de Cibeles w Madrycie – [2011-08-18]

• Przemównie powitalne Ojca Świętego na lotnisku w Madrycie – [2011-08-18]

• Przemówienie Ojca Świętego podczas spotkania z młodzieżą na Plaza de Cibeles w Madrycie– [2011-08-18]

• Słowa powitania kard. Antonio Maria Rouco w czasie spotkania z młodzieżą w Madrycie– [2011-08-18]

• Homilia kard. Antonio María Rouco Varela podczas inauguracji ŚDM w Madrycie – [2011-08-16]

• Światowe Dni Młodzieży – program – [2011-08-16]

• Przemówienie ks. kardynała Stanisława Ryłko– [2011-08-16]

Audycje:

• XXVI Światowe Dni Młodzieży: Msza św. dla seminarzystów w katedrze Santa María la Real de la Almudena – [2011-08-20]

• Homilia Ojca Świętego wygłoszona podczas Mszy św. z udziałem seminarzystów – [2011-08-20]

• Czas Wzrastania z Madrytu: XXVI Światowe Dni Młodzieży. "Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze"– [2011-08-19]

• XXVI Światowe Dni Młodzieży: Spotkanie w klasztorze San Lorenzo w Escorial z młodymi siostrami zakonnymi na dziedzińcu królewskim oraz spotkanie z młodymi profesorami uniwersyteckimi w Bazylice – [2011-08-19]

• Słowo Ojca Świętego Benedytka XVI skierowane do młodych sióstr – [2011-08-19]

• Słowo Ojca Świętego Benedykta XVI skierowane do młodych wykładowców akademickich– [2011-08-19]

• Rozważanie Ojca Świętego Benedykta XVI podczas Drogi Krzyżowej – [2011-08-19]

• XXXI Światowe Dni Młodzieży: Nabożeństwo Drogi Krzyżowej pod przewodnictwem Ojca św. Benedykta XVI. Czternaście stacji hiszpańskiego Wielkiego Tygodnia, z różnych miejsc Półwyspu Iberyjskiego, wyjdzie w procesji na ulice Madrytu w okolicach Placu de Cibeles. – [2011-08-19]

• Przemówienie Ojca Świętego podczas spotkania z młodzieżą na Plaza de Cibeles w Madrycie – [2011-08-18]

• Słowa powitania Ojca Świętego na Plaza de Cibeles w Madrycie – [2011-08-18]

• XXVI Światowe Dni Młodzieży: Powitanie młodzieży na Placu Cibeles.N a Placu Niepodległości Ojciec Św. wraz z młodzieżą z pięciu kontynentów przejdzie przez Puerta de Alcalá. Następnie przejedzie papamobile do Placu Cibeles – [2011-08-18]

• XXVI Światowe Dni Młodzieży: Przylot Ojca św. Benedykta XVI na Miedzynarodowe lotnicko Barajas.Ceremonia powitalna w Pabellón de Estado. – [2011-08-18]

• Laicka manifestacja przeciwko papieżowi – [2011-08-18]
o. Marek Raczkiewicz CSsR

• Światowe Dni Młodzieży: Przemówienie – [2011-08-16]
ks. kardynał Stanisław Ryłko – Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich

• Homilia inaugurująca Światowe Dni Młodzieży w Hiszpanii – [2011-08-16]
ks. Kardynał Antonio María Rouco Varela – Arcybiskup Madrytu

• Światowe dni młodzieży w Madrycie (cz. II) – [2011-08-16]
bp. Wojciech Polak – biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej

• Światowe dni młodzieży w Madrycie (cz. I) – [2011-08-16]
ks. Grzegorz Suchodolski, dyrektor Krajowego Biura ŚDM

 

 

 

Inne zapisy autora:

0

Avatar
raven59

„Przypatrzcie sie krukom: nie sieja ani zna

446 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816