Bez kategorii
Like

Rzeczpospolita rozpoczyna pranie mózgu Polakom

06/11/2012
348 Wyświetlenia
0 Komentarze
16 minut czytania
no-cover

Krasnodębski „ Inną charakterystyczną cechą polskich mediów jest struktura własności typowa dla zdominowanego kraju peryferyjnego. Część mediów należy do ludzi dawnego systemu lub takich, którzy dorobili się w niejasnych okolicznościach

0


 

Po wyrzuceniu Gmyza , Wróblewskiego Rzeczpospolita stałą się kolejną tubą propagandową reżimu . Na zagrożenie jakie niesie socjalistyczny monoteizm ideologiczny reżimu w obszarze mediów zwrócił uwagę Krasnodębski .
Krasnodębski „Krasnodębski „ Inną charakterystyczną cechą polskich mediów jeststruktura własności typowa dla zdominowanego kraju peryferyjnego. Część mediów należy doludzi dawnego systemu lub takich, którzy dorobili się w niejasnych okolicznościach w pierwszych latach transformacji. „….”Druga część należydo zagranicznych właścicieli, zwłaszcza niemieckich. To, że80 proc. prasy należy do właścicieli z kraju sąsiedniego, którego interesy z natury rzeczy bywają rozbieżne z polskimi, należy ocenić jako realne zagrożenie dla polskiej demokracji i suwerenności. Fakt, że w Polsce o czymś tak zupełnie oczywistym nie można w ogóle dyskutować, świadczy, żeproces ograniczenia suwerenności, przynajmniej intelektualnej, postąpił już daleko. „….(więcej)
 
Do tego trzeba byłobyzasadniczych reform strukturalnych.Na przykład w dziedzinie mediów, i to przede wszystkim prywatnych. Rynek medialny, w tym prasowy, powinien być odpowiednio uregulowany, także po względem właścicielskim, by zapewnić różnorodność stanowisk i idei.Natomiast o pamięć Lecha Kaczyńskiego, rzekomo obecnie niszczoną przez tych, którzy jej bronią, proszę się nie martwić. W sprawie Smoleńska i prezydentury Lecha Kaczyńskiego historia już wydała wyrok. Wystarczy posłuchać takich pieśni jak ta śpiewana przez Marię Gabler pt. "Prezydent idzie na Wawel" (że nie wspomnę o wspaniałym wierszu Jarosława Marka Rymkiewicza, o wierszu Marcina Wolskiego i wielu innych).Idę o zakład, że nikt nigdy nie zaśpiewa patriotycznych pieśni ani o Jaruzelskim, ani o Wałęsie, ani o Kwaśniewskim, ani o Komorowskim, ani o Tusku. I wszyscy wiemy dlaczego. Wszyscy wiemy. „….(więcej)
 
 
Te dwa fragmenty świetnie opisują to co się wydarzyło w Rzeczpospolitej. Warto zwrócić uwage na niezwykle istotne spostrzeżenie Krasnodębskiego , że „ proces ograniczenia suwerenności, przynajmniej intelektualnej, postąpił już daleko”. Reżim II Komuny forsuje importowany socjalizm europejski , polityczna poprawność jako religie państwową w Polsce .
 
Profesor Ferguson w swojej książce „Civilization „ uważa ,że polityczna poprawność stałą się jak to ujął „religią państwową „ państw Zachodu . Uważa on ,że ta polityczna religia doprowadza do upadku gospodarczego , ekonomicznego , kulturowego Zachodu . Tragicznym przykładem takiego upadku , który potwierdza diagnozę Fergusona są ….Polacy. Terror propagandowy reżimu II Komuny , nieustanne pranie mózgu Polakom przez reżimowe media nie pozwala dostrzec ogromu prymitywizmu II Komuny , „państwa upadłego „
 
O skali degradacji cywilizacyjnej Polski najlepiej świadczą dwa fakty „Triumf Tuska. Za rok polski robol tańszy od chińskiego„…”„Produkują w Polsce, bo koszty pracy w Chinach ciągle rosną.Obecnie są już zaledwie o 15-20 proc. niższe niż w naszym kraju. „….(więcej)
 
Cezary Mech „Spadam dalej na 211miejsce na świecie z209pod względem dzietności. I co się dzieje? NIC. Na co liczymy? Przy ukazanym na zdjęciu stosunku do rodziny i matki elit "z wyższej półki medialnej" jest to adekwatna pozycja samolikwidującego się Narodu.”„….(więcej)
 
Proszę zwrócić uwagę na tezę Mecha ,że w wyludnieniu Polski kluczową role pełnią reżimowe media II Komuny ( „stosunku do rodziny i matki elit "zwyższej półki medialnej")
 
Jesteśmy świadkami przyspieszonego upadku technologicznego, ekonomicznego , demograficznego i kulturowego Europy . Totalitarny socjalizm politycznej poprawności obok jak go określił Warzecha „ totalitarnego homoseksualizmu „ ( więcej ) rozpoczął forsowanie innego swojego fundamentu ideologicznego , innego socjalistycznego dogmatu . Dogmatu pod nazwa „ rozwój zrównoważony „ . Dogmatu, który pomaga w budowie socjalizmu kastowego . Kasat wyższa ,elity rządzące pławiące się w bajecznym bogactwie i kasta niższa roboli okradana drakońskimi podatkami . Dogmat religijny politycznej poprawności o „rozwoju zrównoważonym „ ma za zadanie przeprać robolom mózgi i wytłumaczyć stan postępującej nędzy , zacofania technologicznego, ubóstwa dzieci . Aby jednak utrzymać w ryzach wyniszczaną podatkami kastę proli hunwejbini politycznej poprawności dążą do rządu dusz , do upaństwowienia dzieci, do sterroryzowania rodziców ,aby uniemożliwić im wychowywanie dzieci , do zniszczenia systemu edukacji poprzez przekształcenie go w placówki ideologicznego szkolenia janczarów politycznej poprawności .
 
W tym duchu wypowiada się w Rzeczpospolitej Szomburg , którego większość tekstu to lewicowe bredzenie. Kilka jednak fragmentów pozwala poznać prawdziwe intencje autora
 
społeczną odpowiedzialnością uczelni „….”wiązka ich funkcji powinna obejmować również wychowanie młodego pokolenia – np. kształtowanie postaw nonkonformistycznych,  etycznych i wspólnotowych.„….”akceptacji i szacunku dla pożądanych postaw, umiejętności i wzorców zachowań. „…..”J
 
Jan Szomburg „„Wreszcie będziemy się zastanawiali także nad społeczną odpowiedzialnością uczelni– czy wiązka ich funkcji powinna obejmować również wychowanie młodego pokolenia – np. kształtowanie postaw nonkonformistycznych,  etycznych i wspólnotowych. „…..”Musimy zmienić naszą zbiorową hierarchię ważności tego, co naprawdę się liczy oraz stworzyć odpowiedni klimat akceptacji i szacunku dla pożądanych postaw, umiejętności i wzorców zachowań.Śmiało możemy to zrobić pod hasłami efektywności, konkurencyjności, bezpieczeństwa czy sukcesu rozwojowego. „….(źródło )
 
Jakie to wartości , w czyim imieniu i kto ma je szerzyć na uczelniach najlepiej widać na fakcie , do którego w kontekście czasowym i tematycznym artykuł Szomburga jest odniesieniem.
 
„Socjaliści wyrzucili studenta ASP w imię humanizmu „…”Gilewicz zdał w tym roku egzaminy wstępne na kierunek grafika projektowa. Zdobył czwartą lokatę. 21 września w komplecie dokumentów do podpisania otrzymał treść ślubowania. Uczelnia zgodnie ze statutem od jego złożenia uzależnia wpisanie w poczet studentów. Obok deklaracji m.in. służenia ludziom i ojczyźnie, nauczycielom i kolegom student musi przyrzec „…wierność ideałom sztuki, humanizmu i demokracji „….(więcej )
 
Gdańska ASP miała prawo skreślić osobę, która nie zgodziła się na ślubowanie – przekonuje resort kultury. „…”Na pomoc urzędników Bogdana Zdrojewskiego niedoszły student nie może jednak liczyć. „….”Zgodnie z ustawą podstawowym zadaniem uczelni jest nie tylko kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności, ale także "wychowanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracjii poszanowanie praw człowieka" …..(więcej)
 
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stroniefacebooka Marek Mojsiewicz
 
 
Constanza „Czy taka przemiana światopoglądu i celów politycznychjest w ogóle możliwa? „….„Potrzebny jest nam obecnie zrównoważony ekologicznie, sprawiedliwy i korzystny ekonomicznie wzrost dobrobytu nie tylko w zakresie PKB. Co więcej, w niektórych krajach może to oznaczać spadek PKB. „..””Musimy stworzyć instytucje, które pomogą nam pozostać w granicach naszej planety „…...wyraźnie niezrównoważona ekologicznie…..przestała być także sposobem na poprawę ludzkiego dobrobytu i szczęścia „….”kapitał naturalny i społeczny, którego nie uwzględnia wskaźnik PKB, stanowi obecnie czynnik ograniczający poprawę dobrobytu w zrównoważonym rozwoju człowiekai do oceny rzeczywistego postępupotrzebne są inne miernik „….(więcej)
 
Wracam jednak do Matki Ziemi i Instytutu Obywatelskiego .
Tezy Makowskiego wyciągnięte z jego tekstu „Obywatele Unii muszą sobie zdać sprawę, że kierunek rozwoju karmiący się mitem o nieustannym postępie i wzroście zaprowadził nas w ślepą uliczkę Dlatego jednym z kluczowych słów, które każdy z nas musi sobie powtarzać, jest „dość": dość kupowania, dość życia na kredyt, dość bezmyślnego dewastowania Matki Ziemi. Rozwój polegający na samoograniczaniu się jest obecnie nie tylko naszym wymogiem moralnym, ale wręcz ostatnią deską ratunku. ”….”Obecny bezdyskusyjny kryzys Europy może się zamienić w jej spektakularną klęskę, jeśli my – obywatele jednoczącego się wciąż kontynentu – nie porzucimy dotychczasowego sposobu myślenia i stylu życia „…”Ludzie, szczególnie młodzi i niemający pracy, a co gorsza – niewidzący dla siebie świetlanej przyszłości, wychodzą na ulice i place europejskich stolic. Ten klimat chaosu i społecznej apatii napędza poparcie – jak Europa długa i szeroka – ruchom nacjonalistycznym i populistycznym. „…..”„Jutro nie będzie lepiej, bo lepiej już było". Oto nastrój europejskiej ulicy. „…” „Jakie zatem idee mogłyby lec u podstaw tego nowego rozwoju Europy „….”Trzeba więc powiedzieć to najostrzej, jak tylko się da: albo solidarność, albo śmierć. „…”Po drugie: nie mniej integracji, ale więcej zjednoczonej Europy. Europejczycy muszą zdać sobie sprawę, że Unia ma sens tylko wtedy, kiedy integracja jest pełna i całościowa: od polityki społecznej, na gospodarce kończąc „….”Unia potrzebuje silnego rządu, który miałby mocną demokratyczną legitymizację jej obywateli. „….”Po trzecie: nie mniej osobistego samoograniczania, ale więcej powściągliwości „…(więcej)
 
 
Szomburg „Ważne pytanie będzie dotyczyło też roli kultury – ale nie w tworzeniu PKB, miejsc pracy czy eksporcie, jak to ostatnio modne – tylko w budowaniu kompetencji cywilizacyjnych, w uszlachetnianiu naszego „oprogramowania" kulturowo-mentalnego. Będziemy się zastanawiali, jakich postaw i umiejętności wymaga budowa wspólnot lokalnych i czego uczą wspólne inicjatywy – np. budowa ławek w parku. Co zostaje po takim doświadczeniu w sferze postaw i umiejętności? „….”Czujemy, że nasz dotychczasowy sposób zorganizowania – indywidualna zaradność przy słabości działań zbiorowych i niskiej sprawności instytucji – nie gwarantuje nam wysokich stóp wzrostu, szybkiego doganiania krajów wysokorozwiniętych i rozwiązywania naszych problemów, takich jak np. bezrobocie, sytuacja demograficzna, zróżnicowania społeczno-ekonomiczne czy emigracja „…..”gdzie są nasze prawdziwe, głębokie rezerwy rozwojowe. Leżą one w sferze regulatorów naszych zachowań, czyli w sferze wartości, postaw i norm społecznych oraz w sferze kultury organizacyjnej poszczególnych dziedzin życia zbiorowego. Jeśli chcemy być bardziej produktywni, innowacyjni i konkurencyjni w skali międzynarodowej, musimy mieć więcej kapitału moralnego (zachowań etycznych), kapitału społecznego (lojalności, zaufania i współpracy) i kapitału kreatywności (zdolności do kwestionowania tego, co jest, i wymyślania nowego). Obok infrastruktury technicznej, do rozwoju potrzebujemy bowiem również odpowiedniej infrastruktury kulturowo-mentalnej, w którą musimy zacząć świadomie „inwestować" ……(źródło )
 
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stroniefacebooka Marek Mojsiewicz
 

 
0

Marek Mojsiewicz

Europejczyk

924 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758