POLSKA
Like

Rzecznik Praw Dłużnika to oszustwo firmy windykacyjnej.

21/08/2017
1959 Wyświetlenia
0 Komentarze
10 minut czytania
Rzecznik Praw Dłużnika to oszustwo firmy windykacyjnej.

Nigdy z niego nie korzystaj!

0


Coraz częściej firmy windykacyjne sięgają po nowe rozwiązania i narzędzia, które pozwalają być efektywniejsze na rynku skuteczności odzyskiwania należności. Należy przy tym dodać, iż niekiedy tego działania firm windykacyjnych naruszają nie tylko prawa obywatela zagwarantowane Konstytucją RP ale również prawa konsumentów zagwarantowane stosowną ustawą – o prawach konsumenta.

Kolejnym podstępem i oszustwem jest działanie firmy windykacyjnej GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-333) przy ulicy Powstańców Śląskich 2-4, numer KRS: 0000413997, Regon: 021829989, NIP: 899-27-33-884 wysyłającej wezwania z taką oto informacją na 2 stronie (zakreślona na czerwono):

Rzecznik Praw Dłużnika getBACK_1

Firma GetBack S.A. powołała do życia tzw. Rzecznika Praw Dłużnika (więcej szczegółów o tej instytucji na stronie: http://www.rzecznik-dluznika.pl/ ). Warto przyjrzeć się dokładnie powołanemu do życia podmiotowi. Po przeprowadzeniu analizy powiązań kapitałowo-osobowych podmiot ten jest bezwzględnie wyodrębniony w strukturze wewnętrznej spółki GetBack S.A. Nie udało się odnaleźć oddzielnej rejestracji tego podmiotu jako działalności gospodarczej w Centralnej Informacji Działalności Gospodarczej ani jako fundacji, stowarzyszenia czy spółki prawa handlowego w Krajowym Rejestrze Sądowym. A co najważniejsze nie jest to instytucja państwowa powołana do ochrony praw dłużników w Polsce. W związku z powyższym nasuwa się pytanie na jakiej podstawie prawnej podmiot ten funkcjonuje na rynku? Kto i na jakich zasadach finansuje działanie Rzecznika Praw Dłużnika? Czy faktycznie Rzecznik Praw Dłużnika działa na rzecz dłużnika czy na rzecz i w interesie GetBack S.A.?

RPD_2

Co istotne, firma GetBack S.A. wysyłając wezwania do zapłaty (w załączeniu stosowne wezwanie) do dłużników informuje i wprowadza świadomie w błąd dłużników, że w razie wątpliwości odnośnie obsługi długu lub procesu windykacyjnego firmy GetBack S.A. może on skorzystać z pomocy Rzecznika Praw Dłużnika – nie informując, iż jest to instytucja powołana przez GetBack S.A. i że w żadnym przypadku nie jest to instytucja publiczna powołana ustawowo do ochrony interesów i praw dłużników. Nieświadomi dłużnicy wprowadzeni w błąd kontaktują się z Rzecznikiem Praw Dłużnika gdzie udzielają wszelkich informacji o sobie, swoim zobowiązaniu, stanie majątkowym, oraz uzyskują propozycję załatwienia sprawy – będąc w przekonaniu, że Rzecznik Praw Dłużnika działa w ich interesie i na ich korzyć – a faktycznie jest zupełnie inaczej z danych tych korzysta firma windykacyjna GetBack S.A. w postępowaniu windykacyjnej – w sposób podstępny z premedytacją wyłudzając dane lub zobowiązanie dłużnika do pewnych działań nie zawsze korzystnych dla konsumenta.

Bezwzględnie należy uznać iż firma windykacyjna GetBack S.A. stosuje praktyki rynkowe, które są nieuczciwe a także są sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz w istotny sposób zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego dłużnika w trakcie trwania postępowania windykacyjnego prowadzonego przez GetBack S.A. W przesłanym wezwaniu do zapłaty przez GetBack S.A. który wskazuje i oferuje pomoc Rzecznika Praw Dłużnika w istotny sposób zakłóca (lub może zakłócać) zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta, który w razie naruszenia jego praw ma do ich obrony powołane instytucje ustawowe gwarantujące jej bezpłatną pomoc prawną w postaci Powiatowych/Miejskich Rzeczników Praw Konsumenta lub Rzecznika Finansowego. Praktyką istotnie zniekształcającą rynkowe zachowanie przeciętnego konsumenta są działania GetBack S.A. z wykorzystaniem podmiotu Rzecznika Praw Dłużnika, które znacząco osłabiają zdolność konsumenta do podjęcia decyzji w warunkach dostatecznej wiedzy (tj. świadomej decyzji) i przez to powodują, że konsument podejmuje decyzję dotyczącą określonej czynności (np. uznaje dług GetBack S.A.), jakiej by w innym przypadku nie podjął (chodzi tu również o zagrożenie potencjalne).

GetBack na stronach fałszywej instytucji powołanej przez siebie masowo wprowadza w błąd konsumentów poprzez wystawianie laurki windykatorom, oszukując, że ich praca polega na podpisywaniu ugód i pomaganiu fałszywym lub prawdziwym dłużnikom. Takich kłamstw i nadużyć jest więcej.

RPD_3

GDY TYMCZASEM TZW RZECZNIK PRAWD DŁUŻNIKA JEST W RZECZYWISTOŚCI INNĄ KOMÓRKĄ ORGANIZACYJNĄ FIRMY WINDYKACYJNEJ GETBACK dzięki czemu czym windykator będzie chamski, arogancki, czym bardziej będzie nadużywał prawo tym więcej się pozyska danych osób skarżących, lub uznań długów zawyżonych i przeterminowanych wyłudzonych od konsumentów myślących że zwracają się do Rzecznika instytucjonalnego. Dowód małym druczkiem na dole strony „rzecznika”:

RPD_4

Domniemany Dłużniku nie daj się zwieść Rzecznikowi Praw Dłużnika – on wcale nie pomaga Tobie on działa w interesie GetBack S.A. i nie ma nic wspólnego z ochroną praw dłużnika, a jedynie zbiera od Ciebie dane, które pomogą skutecznie dochodzić od Ciebie długu przed sądem. Nie wierz tego rodzaju górnolotnym hasłom w załączanych do wezwań ulotkach, to manipulacja by cie wkręcić w dług, którego być może nie masz jeszcze (mimo, że wmawia Ci go windykator).

Dałeś się oszukać? Podpisałeś ugodę z firmą GetBack S.A. Na szczęście jest sposób aby z tego wybrnąć, Masz na to Rok od momentu przeczytania tego artykułu – chyba że wiedziałeś o tym podstępie wcześniej. Przepisy Kodeksu Cywilnego regulują kwestię oszustwa, błędu w artykułach 84 i następne. Co najważniejsze art. 86 stanowi iż „Jeżeli błąd wywołała druga strona podstępnie, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu może nastąpić także wtedy, gdy błąd nie był istotny, jak również wtedy, gdy nie dotyczył treści czynności prawnej.”.

Oznacza to że wszyscy oszukani mogą uchylić się od podstępnie zawartej ugody. Praktycznie jest to każda ugoda zawarta z firmą GetBack S.A., ponieważ strona jest powszechnie dostępna i każdy może ją przeczytać i pod jej wpływem zawrzeć niekorzystną ugodę.

Jesteś zainteresowany ZAPYTAJ NASZEGO PRAWNIKA, jesteśmy gotowi aby Ci pomóc w wyjściu z długów w które wpędza Cię firma Windykacyjna.

Anuluj-Dlug.pl

PS. Informujemy, że ze swojej strony podejmujemy działania o skierowaniu sprawy do prokuratora, by wszystkie pieniądze wyłudzone za pomocą wezwań zawierających kłamliwe informacje o „Rzeczniku Praw Dłużnika” zostały zwrócone jako pozyskane w wyniku przestępstwa. Będziemy też występować z takim wnioskiem do prokuratury w imieniu każdego dłużnika, który dostał takie skandaliczne informacje, zapłacił i się do nas zgłosi. Przygotowujemy też wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta o wszczęcie postępowania w tej sprawie i ukaranie firmy GetBack za masowe nieuczciwe praktyki.

Na inne wezwania firm windykacyjnych znajdziesz bezpieczne odpowiedzi tutaj:

Odnajdź firmę i wezwanie jakie dostałeś, sprawdź czy nie jest sprawa przeterminowana i anuluj sobie dług generując samemu właściwą odpowiedź:

http://anuluj-dlug.pl/debt/step_1

Źródło: https://anuluj-dlug.pl/blog/post/rzecznik-praw-dluznika-to-oszustwo-firmy-windykacyjnej-nigdy-z-niego-nie-korzystaj

0

Wiadomosci 3obieg.pl

Napisz do nas jeśli w Twoim otoczeniu dzieje się coś, co wymaga interwencji dziennikarskiej redakcja@3obieg.pl

1314 publikacje
11 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758