Artykuły redakcyjne
Like

Rozstrzygnięcie TK: Konstytucja niezgodna z konstytucją

11/08/2016
784 Wyświetlenia
3 Komentarze
3 minut czytania
Rozstrzygnięcie TK: Konstytucja niezgodna z konstytucją

Ostatnie rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego nadaje się tylko do satyrycznego dowcipu. Dlaczego? Otóż wydając rozstrzygnięcie ws. zgodności ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z dnia 22 lipca 2016, Trybunał orzekł zarówno o niezgodności konstytucji z Konstytucją jak iż ogłoszenie jego własnych rozstrzygnięć wydanych po 9 marca jest niezgodne z konstytucją. Nie wierzycie, to przeczytajcie:

0


Przepisy konstytucji są niezgodne z konstytucją 

Art.80 ust. 4 ustawy o TK: Prezes Trybunału kieruje wniosek o ogłoszenie wyroków i postanowień, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 1–3, do Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie odbywa się na zasadach i w trybie wskazanych w Konstytucji i ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296). 

Rozstrzygnięcie TK: Art. 80 ust. 4 ustawy powołanej w punkcie 1 jest niezgodny z art. 190 ust. 2 Konstytucji. 

Art.190 ust.2 Konstytucji: Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawach wymienionych w art. 188 podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym, w którym akt normatywny był ogłoszony.

Innymi słowy z treści wyroku TK wynika, że „ogłoszenie wyroków na zasadach i w trybie wskazanych w konstytucji…” jest niezgodne z konstytucją (czyli że art.190 ust.2 konstytucji jest sprzeczny z samym sobą) 

Trybunał sprzeciwia się ogłoszeniu własnych rozstrzygnięć wydanych po 9 marca br. 

Art.89 ustawy o TK: W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy ogłasza się rozstrzygnięcia Trybunału wydane przed dniem 20 lipca 2016 r. z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym, z wyjątkiem rozstrzygnięć dotyczących aktów normatywnych, które utraciły moc obowiązującą 

Rozstrzygnięcie TK: Art. 89 ustawy powołanej w punkcie 1 jest niezgodny z art. 10, art. 173, art. 190 ust. 2 Konstytucji. 

Innymi słowy Trybunał uznał że ogłoszenie w Dzienniku Ustaw rozstrzygnięć wydanych przez TK po 9 marca (co przewiduje art. 89 ustawy o TK) jest niezgodne z zapisem konstytucyjnym dot. ogłoszenia w organie urzędowym orzeczeń TK. 

Stało się tak, dlatego że sędziowie TK dokonując rozstrzygnięcia uznali cały artykuł za niezgodny z konstytucją, podczas gdy autorzy wniosków odnosili się tylko do zdania pierwszego art.80 ust.4 (a nie co całego artykułu). Z kolei w zakresie art.89 ustawy, Trybunał w swej zapalczywości nie zauważył, iż kwestionuje ogłoszenie własnych rozstrzygnięć.

Oczywiście w uzasadnieniu rozstrzygnięcia Trybunał będzie wskazywał na sposób interpretowania sentencji, ale zasady logiki są nieubłagane

dr Daniel Alain Korona

(artykuł za Serwis21)

Inne zapisy autora:

0

sprzeciw21

227 publikacje
0 komentarze
 

3 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

 

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758