POLSKA
Like

Rogoff Oligarchowie zrobili z ludzi chłopstwo pańszczyźnian

16/05/2014
1009 Wyświetlenia
6 Komentarze
40 minut czytania
Rogoff Oligarchowie zrobili z ludzi chłopstwo pańszczyźnian

Kenneth Rogoff „Czytając nową, ważną książkę Thomasa Piketty’a „Capital in the Twenty-First Century” (Kapitał w 21. Wieku) można dojść do wniosku, że takiej nierówności jak dzisiaj nie było na świecie od czasów baronów-rabusiów i królów.

0


„..”Błyskotliwa książka Piketty’ego dokumentuje natomiast nierówności wewnątrz poszczególnych krajów i skupia się głównie na państwach bogatych. „…”. Dziwne, bo po przeczytaniu innej wspaniałej nowej książki, „The Great Escape” [Wielka ucieczka] Angusa Deatona, można sądzić, że obecnie jest więcej równości. „…”w ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci w krajach rozwijających się, głównie w Azji, z naprawdę rozpaczliwej nędzy wydobyło się parę miliardów ludzi. Ten sam mechanizm, który w krajach bogatych spowodował zwiększenie nierówności, w skali globalnej oznaczał wyrównanie warunków dla miliardów ludzi. Gdyby spojrzeć z boku, nadając takie samo znaczenie losowi – powiedzmy – Hindusa, co Amerykanina czy Francuza, należałoby uznać, że jeśli chodzi poprawę bytu biednych, to minione 30 lat należy do najlepszych pod tym względem okresów w historii. „…..”Brent Neiman i Loukas Karabarbounis z Uniwersytetu Chicagowskiego dowodzą, że w skali globalnej udział płac w PKB spada już od lat 70. XX zeszłego stulecia. „…”Piketty ma rację co do tego, że stopy zwrotu z kapitału w ostatnich kilku dekadach wzrosły, „Kenneth Rogoff, profesor ekonomii i polityki publicznej na Uniwersytecie Harvarda, laureat nagrody Deutsche Bank w dziedzinie ekonomii finansowej za 2011 rok. Był głównym ekonomistą Międzynarodowego Funduszu Walutowego w latach 2001- 2003. Jest jednym z najlepszych na świecie specjalistów ds. międzynarodowych stosunków gospodarczych, autorem wpływowych publikacji na temat światowych finansów, polityki monetarnej i fiskalnej oraz rozwoju gospodarczego. „…(źródło)

Mark Blyth„ 400 najbogatszych Amerykanów posiada więcej aktywów niż 150 milionów najuboższych Amerykanów…(więcej)

Obama ujawnił że jeden procent Amerykanów posiada 86 procent Ameryki . „…(więcej )

W Grecji, według Eurostatu, 31 proc. ludności popadło w 2011 roku w ubóstwo „….”Grecja, Hiszpania i Portugalia znalazły się w 2012 r. na drodze do przekształcenia się w „społeczeństwa dwuklasowe”, tj. takie, w których ludzie coraz bardziej dzielą się na bogatych i biednych, a zanika klasa średnia – biją na alarm europejscy socjologowie. „….”Średnio dochody tych drugich będą 15-krotnie przekraczały zarobki pierwszych. „…(więcej)

Śpiewak , Bugaj „ Wielkie nierówności w położeniu materialnym (związane z tym dziedziczenie pozycji) i blokada życiowego startu dla znacznej części młodego pokolenia będą prawdopodobnie źródłem nasilających się konfliktów społecznych. „….”.. alienację elit (które podejmują decyzje zza parawanu procedur demokratycznych), niesprawność instytucji państwa, zły stan systemu sprawiedliwości, nierówność szans i ograniczenie etycznej legitymacji nowego systemu (choćby ze względu na uwikłanie znacznej części elit w system komunistyczny). „…”Przywileje elit nie zostały praktycznie uszczuplone „…..”Znaczna część opiniotwórczych elit jest w pełni usatysfakcjonowana systemem określanym jako III RP. Oczekuje utrzymania, a nawet rozbudowy własnych przywilejów w sferze politycznej, społecznej i ekonomicznej. . „….”Ten stan trwa, bo dominujące partie (odpowiednio kształtując ordynację wyborczą i reguły finansowania polityki) stworzyły polityczny kartel, który gwarantuje im nieomal zbiorowy monopol. „…”Stoimy przed dwoma wyzwaniami. Pierwszy nazwany został dryfem rozwojowym. Drugi, perspektywą marginalizacji czy prowincjonalizacji Polski „…..(więcej

Song Hongbing „ Wojna o pieniądz „ Sugerujemy abyście ze wszystkich sił spierali znane dzienniki tygodniki , a głównie prasę związaną z rolnictwem i religią , z determinacją sprzeciwiając się emisji „zielonego „dolara przez rząd . Powinniście natychmiast strzymać wszelkie dotacje pieniężne dla tych kandydatów , którzy nie wyrażają się jasno i nie potępiają w ostrych słowach emisji „zielonego „ dolara. Likwidacja systemu emisji waluty państwowej przez banki lub powrót do emisji pieniądza przez rząd doprowadzi do sytuacji w której państwo będzie dostarczać ludziom pieniądze ,co wyrządzi szkody nam ,bankierom oraz pośrednikom kredytowym , a tym samym zaszkodzi naszym żywotnym interesom . Spotkajcie się jak najszybciej z kongresmenami z waszych okręgów wyborczych ,zażądajcie od nich gwarancji ochrony dla naszych interesów .W ten sposób będziemy mogli sprawować kontrole nad legislatywą „ Song Hongbing „ Wojna o pieniądz „.(więcej)

Tylko mniejszość potrafi zrozumieć zasady działania tego systemu ( kredytowego ) Owa mniejszość to albo ludzie ogromniezainteresowani płynącymi zeń korzyściami finansowymi ,albo ludzie( politycy ) uzależnieni od jałmużny, która system ów zapewnia. Ludzie z tych dwóch grup społecznychnigdy nam się nie przeciwstawią . Natomiast zdecydowana większość ludzi nie jest stanie zrozumieć i pojąć owej władzy i wyższości nad innymi , jaką daje kapitał wytworzony i pomnożony w tym systemie. Ludzie ciznoszą ucisk bez słowa skargi , bez cienia świadomości , bez żadnych podejrzeń wobec systemu , który przynosi szkodę im ich interesom „ ….List Braci Rothschildów do bankierów z Nowego Yorku 1863 rok . „..(więcej)

Indie domagają się od Vodafone ponad 4 miliardy dolarów , a co więcej chcą opodatkować zagraniczne firmy 50 lat do tyłu . Tak to komentuje , ba lamentuje obrońca korporacji w tekście „Indie zadzierają z biznesem „…„Politycy uznali, że najlepiej będzie ściągnąć podatki od zagranicznych firm, zamiast sięgać do kieszeni obywateli, które i tak są puste. Ale jedyne, co ściągnęli na swój kraj, to wizerunkowa katastrofa – mówi „Rz” Harsh V. Pant, ekspert King’s College w Londynie. „....(więcej )

Piotr Aleksandrowicz „….”Otóż jak pisze Hanke, w 1965 roku, kiedy Singapur uzyskał niepodległość,  jego poziom rozwoju był mniej więcej taki jak Kosowa i Angoli dziś. Miał jednak lidera – pisze Hanke – Lee Kuan Yew, który wiedział dokładnie jak zmodernizować  kraj. Po pierwsze: mocny pieniądz. System currency board  zapewnił stabilne ceny i wolną wymianę walut po stałym kursie. Po drugie Lee Kuan Yew odmówił akceptowania jakiejkolwiek pomocy zagranicznej. Tabliczki „żadnej pomocy zagranicznej” nadal wiszą w urzędach w Singapurze – twierdzi Hanke. Trzecia cecha – nasze firmy mają grać w pierwszej lidze światowej. W jaki sposób to osiągnąć?  Za pomocą niskich podatków i bardzo ograniczonych regulacji wspartych kompletnie otwartym handlem. I wreszcie czwarta cecha: bezpieczeństwo osobiste, porządek publiczny i ochrona własności prywatnej. Temu wszystkiemu miało służyć zatrudnianie najlepszych urzędników  cywilnych i ich wysokie opłacanie. Minister finansów zarabia dziś ponad milion dolarów rocznie. „. „…(więcej )

he Economist „ waluty i akcje korkują w dól od Brazylii aż po Indonezję, ale jeden kraj jest szczególnie dotkliwie uderzony „…”W 2008 roku premier Indii Manmohan Singh powiedział ,że roczny wzrost PKB na poziomie 8- 9 procent będzie standardem . „…’ dzisiaj rupia straciła na wartości 13 procent w trzy miesiące. Rynek akcji spadł o 25 procent liczony w dolarach „…Akcje banków spadły „ …”14 sierpnia zaostrzono kontrole nad przepływem kapitału , aby nie dopuścić do wywożenia przez ludność walut za granicę. To przestraszyło zagranicznych inwestorów , którzy przerazili się ,że Indie zamrożą również ich kapitały . Istnieje w tej chwili ryzyko załamania kredytowego i pojawienia się samonapędzającego się mechanizmu paniki , która doprowadzi do załamania rupii i gwałtownego wzrostu inflacji. Politycy uznali ,że ich kraj jest w dołku finansowym największym od czasu kryzysu płatniczego w 1991 . „….” Prywatne firmy ograniczyły inwestycje , Wzrost PKB spadł do 4-5 procent , połowy tego co w czasach boomu. Inflacja w granicach 10 procent jest większa niż w jakimkolwiek innym dużym kraju . „…”deficyt handlowy słaby eksport i import złota jest finansowany przez zagraniczny kapitał . Do tego dochodzi zagraniczny dług , który musi być rolowany i Indie muszą przyciągnąć 250 miliardów dolarów w następnym roku , więcej niż jakakolwiek inna wrażliwa wschodząca gospodarka. „….” Rok wcześniej nowy minister finansów Palaniappan Chidambaram próbował rozkręcić gospodarkę „…”Dla zagraniczne firmy nic się nie zmieniło „ Część firm posiadająca długi zagraniczne zbankrutuje „..” Tylko 3 procent Hindusów płaci podatek dochodowy „…” proponowany podatek na towary i usługi nazywany GST „…(więcej )

Jan Piński podziela  zdanie Haylan o „ umieszczają na najwyższych stanowiskach służących im skorumpowanym interesom kandydatów” i podaje fakty „Amerykański bank inwestycyjny Goldman Sachs stał się głównym graczem w Europie.Pracowali dla niego obecny szef Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi, nowy premier Włoch Mario Monti, a współpracował nowy premier Grecji Lucas Papademos. „….”Po zakończeniu kariery politycznej dla Goldman Sachs rozpoczął pracę były premier Kazimierz Marcinkiewicz. Na przełomie 2008 i 2009 okazało się, że Goldman Sachs uczestniczył w ataku spekulacyjnym na złotówkę (Marcinkiewicz zaprzeczał, aby jego praca była związana z tym działaniami banku) „…(więcej)

„Wojna o pieniądz”
Song Hongbing

Kto pragnie uzależniać ludzi od kredytów? Do kogo należy amerykańska Rezerwa Federalna? Po co stworzono Międzynarodowy Fundusz Walutowy? A przede wszystkim: w jaki sposób prowadzona jest globalna wojna o pieniądz?
Song Hongbing, chiński analityk finansowy, stara się odpowiedzieć na te pytania, spoglądając na świat zachodni z zewnątrz i usiłując dociec, w którym momencie ta dynamicznie rozwijająca się cywilizacja popełniła błąd, który doprowadził do dzisiejszego permanentnego kryzysu i rosnącego zadłużenia. Jego opowieść obejmuje ostatnie trzy wieki historii Europy i Ameryki, poczynając od założenia Banku Anglii w 1694 roku, poprzez dzieje rodziny Rothschildów i ich imperium finansowego, powołanie Rezerwy Federalnej, udział kół finansowych w inspirowaniu dwóch wielkich wojen światowych, rezygnację z parytetu złota, aż po kryzys naftowy lat siedemdziesiątych, klęskę „azjatyckich tygrysów” w latach dziewięćdziesiątych i ostatni kryzys finansowy na rynku nieruchomości USA. Przedstawiając dzieje powolnego upadku Zachodu polegającego na dobrowolnym oddawaniu się państw w niewolę banków, autor pragnie ostrzec Chiny i inne dynamicznie rozwijające się kraje Azji przed popełnieniem błędów, które mogą doprowadzić do utraty nie tylko dobrobytu, ale także suwerenności. Jednakże ta książka, pisana dla azjatyckiego czytelnika, może być również pouczająca dla nas. Choć bowiem popełniliśmy już wiele z błędów, o których pisze autor, zawsze jest nadzieja, że nie będziemy popełniać następnych. „…(więcej )

Jan Piński „Podobno Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy walczą z kryzysem. Dwanaście lat temu Joseph Stiglitz,główny ekonomista BŚ oskarżył swoją instytucję o grabież krajów, którym rzekomo miała pomagać.„….”Stiglitz, to osoba, którą trudno dyskredytować. W 2002 r. dostał nagrodę Nobla z ekonomii. Gdy publicznie skrytykował Bank Światowy i MFW został zmuszony do rezygnacji.Dziś Polska i inne kraje mają przekazać fundusze do MFW, za które będzie on „walczyć” z kryzysem.Zobaczmy jak wyglądała ta „walka” pod koniec ubiegłego wieku.Odchodząc Stiglitz zabrał ze sobą dużo dokumentów. Wynika z nich, że MFW uzależniał pomoc dla znajdujących się w kryzysie państw od podpisania tajnego protokołu złożonego ze 111 artykułów, w których znajdowały się zobowiązania do wyprzedaży narodowego majątku (surowce naturalne, infrastruktura, banki itp.). Aby „pomóc” klasie politycznej w podejmowaniu decyzji część z pieniędzy ze sprzedaży dóbr była transferowana na tajne konta z przeznaczeniem na łapówki.”….”Teraz przykład z ostatnich tygodni. Gdy Węgry poprosiły w grudniu ubiegłego roku o pomoc, to MFW i UE nie zgodziły się, bo ich zdaniem rząd dopuścił się zamachu na niezależny bank centralny. Zamach ów miał polegać na zwiększeniu liczby członków rady banku wybieranych przez parlament.Nie chodzi oczywiście o niezależność. W polskim systemie bankowym dziś jest pełna jedność działań rządu i Narodowego Banku Polskiego. Chodzi o to, aby kontroli nad bankiem centralnym nie otrzymały osoby, które mogą zachwiać pseudorynkową polityką takich instytucji jak MFW czy Bank Światowy. Marek Belka został nominowany przez Platformę Obywatelską na funkcję szefa NBP, chociaż w czerwcu 2005 r. Donald Tusk w liście do Aleksandra Kwaśniewskiego zarzucał Belce kłamstwo przed komisją ds. PKN Orlen, gdzie premier zeznał iż nie współpracował z SB. Zdaniem Tuska (z czerwca 2005 r.) to członkowie komisji śledczej ds. PKN Orlen, a nie premier mówili prawdę na temat jego współpracy z tajnymi służbami PRL.W sprawie współpracy Belki z SB. Niedźwiedzią przysługę zrobiła Belce „Gazeta Wyborcza” publikując w internecie całość jego teczki, łącznie z instrukcją wyjazdową, w której zgodził się współpracować z wywiadem na zasadach konspiracji. Co ciekawe teksty te od blisko roku nie są dostępne na stronach gazeta.pl (proszę wpisać w google „Belka nie współpracował z SB” i spróbować otworzyć tekst) Warto uważnie obserwować przekazywanie pieniędzy z Polski do instytucji finansowych, które oskarżane są o przestępczą działalność przez byłych pracowników, laureatów Nagrody Nobla. „…(więcej )

Jean-Michel Severino, Emilie Debled Według „The Economist” sześć z dziesięciu najszybciej rosnących krajów leży właśnie na tym kontynencie – podkreślają eksperci. „…..”Afryka przeżywa okres bezprecedensowego wzrostu. Średnie zadłużenie zagraniczne kontynentu spadło z 63 proc. PKB w 2000 r. do 22,2 proc. w roku 2012 „….”Rozwój małych i średnich firm będzie głównym czynnikiem w ograniczaniu ryzyka związanego z dynamicznym rozwojem gospodarczym. W istocie to właśnie one odgrywają kluczową rolę w afrykańskich gospodarkach i są obecne we wszystkich sektorach – wiejskich i miejskich. Małe i średnie przedsiębiorstwa są otwarte na innowacje, transfer technologii i industrializację. „…..”. Jednak w ostatnich latach wiele afrykańskich rządów robi dużo, by ograniczyć administracyjne i prawne przeszkody dla małych i średnich firm. „….”Afrykańskie rządy wiedzą, że małe i średnie firmy pomagają tworzyć nowe kanały produkcji dla lokalnych rynków, generując w ten sposób istotną wartość dodaną. „…..”Zamiast pozwolić, by Europa i Ameryka Płn. nadal dominowały w ich rozwoju, kraje Afryki Subsaharyjskiej coraz częściej szukają współpracy z sąsiadami. W efekcie ok. 15 proc. handlu w subsaharyjskiej części kontynentu to handel wewnątrzregionalny, podczas gdy w 1990 r. było to tylko 7 proc. W 2010 r. sama RPA generowała 4 proc. importu w Afryce Subsaharyjskiej i 6 proc. jej eksportu. Pojawiają się nowe kanały handlu, a nie tylko zmieniają się kierunki już istniejących. „ „…(więcej )

Westerwelle„ , Jeśli gospodarka Chin nadal będzie rosła w siłę w takim tempie, że
( tutaj chodzi o skalę przyrostu PKB ) że w 12 tygodni będzie wytwarzać tyle, ile gospodarka Grecji, a w 12 miesięcy tyle, ile gospodarka Hiszpanii, to dla całej Europy powinien być to sygnał wzywający do obrania lepszej strategii.  „ ( http://naszeblogi.pl/36030-westerwelle-o-upadku-ekonomicznym-socjalistycznej-europy )

The Economist „ Pozbycie się reputacji beztroskiego playboya zajęło Natowi Rothschildowie cała dekadę. Na zyskanie reputacji irytująco bezmyślnego wystarczyło kilka godzin. W spektakularnym publicznym obrzucaniu się błotem Rothschild ( członek rodziny, która posiada udziały w The Economist ) wymienił się obelgami na Twiterze …ze swoim byłym partnerem biznesowym , Aga Bakirie , zaznaczając tym koniec problematycznego inwestowania w indonezyjskie surowce . W 2010 roku Rothschild kupił udziały w kopalni węgla , wtedy nazywającej się Bumi „….” Ale szybko przedsięwzięcie przekształciło się w konflikt , ze względu na spadek cen węgla , oraz ostrą walkę o kontrole nad spółką. W marcu rozejście się partnerów zostało sfinalizowane i grupa Bakrie odkupiła z powrotem swoje akcje , przecinając tym więzy z Asia Resource Minerals , w której współwłaścicielem był Natan Rothschild.. Goryczy sporu ( w którym były ukryte zarzuty o szpiegostwo przemysłowe , nadużycia finansowe i złą wolę ) .”…” Rothschild nazwał Aga Bakrię „ głupi schmuck „ . Bakrie odpowiedział ,że Indonezja jest inwestycyjnym rajem – z wyjątkiem sytuacji , w których mniejszościowy udziałowiec próbuje przejąć firmę przy użyciu brudnych sztuczek . Na co Rothschild mu odpowiedział ,że chociaż ojciec Bakrie był diabelskim geniuszem, to on sam jest wyjątkowo głupi „…(więcej )

Melvin Sickler „ Jak powiedział to pewnego razuMayer Anselm Rothschild:„Pozwólcie mi tworzyć i kontrolować pieniądze państwa, a ja nie dbam o to, kto ustala jego prawa.” …..”4 czerwca 1963 roku prezydent Kennedy podpisał dokument prezydencki, zwany Dekretem Prezydenta nr 11110 (Executive Order11110), który stanowił poprawkę Dekretu Prezydenta nr10289 z dnia 19 września 1951 r.Dało to Kennedy’emu, jako prezydentowi Stanów Zjednoczonych, prawną możliwość tworzenia własnych pieniędzypotrzebnych do prowadzenia działalności państwa, pieniędzy, które należałyby do społeczeństwa i byłyby wolne od długu i odsetek.Wydrukował więc banknoty Stanów Zjednoczonych, kompletnie ignorując banknoty Rezerwy Federalnej pochodzące z prywatnych banków Rezerwy Federalnej„…..”Nasze obliczenia pokazują ,że Kennedy wyemitował 4 292 893 825 dolarów w gotówce. Było doskonale oczywiste,że Kennedy zdecydował się podważyć System Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych. Zaledwie kilka miesięcy później, w listopadzie 1963 r światem wstrząsnęła szokująca wiadomośćo zamachu na prezydenta Kennedy’ego.”…..” Interesujące jest to, że następnego dnia po zamachu na Kennedy’ego, wszystkie banknoty Stanów Zjednoczonych, które wyemitował Kennedy, zaczęły być wycofywane z obiegu”…(więcej )
Jakub Woziński Gdyby wierzyć zapewnieniom chińskiego autora książki „Wojna o pieniądz” (cześć pierwsza dostępna tutaj; druga tutaj), Hong Song Binga, światem rządzi nieprzerwanie od 200 lat do dziś rodzina Rothschildów. Ile w tym poglądzie prawdy, a ile spiskowej teorii dziejów? „…..”Gdy 27 lipca 1836 roku umierał Nathan Rothschild, jego majątek wynosił ok. 3,5 miliona funtów. Dla porównania: obecny majątek Billa Gatesa wynosi ok. 0,49% amerykańskiego PKB, zaś majątek Rothschilda wynosił 0,62% PKB ówczesnej Wielkiej Brytanii. Aby zrozumieć, jak wielka była to potęga, pamiętajmy, że Nathan miał jeszcze czterech braci-partnerów, którzy dysponowali majątkiem o podobnej skali. James Rothschild, szef oddziału paryskiego, był królem europejskich kolei, zaś o rezydującym w Austrii Salomonie mówiono, że choć wprawdzie Austria ma cesarza Franciszka, to królem jest Salomon. „…..”Sukces Rothschildów polegał przede wszystkim na umiejętnym wykorzystaniu systemu państwowych obligacji dłużnych. Dziedzina ta stanowiła ich główny przedmiot zainteresowań – pożyczki dla sektora prywatnego wynosiły zaledwie 16% wszystkich udzielanych przez nich kredytów. Wszystkie rządy zwracały się właśnie do Rothschildów „….”niezwykle istotnym czynnikiem w akumulacji takiego kapitału była wola seniora rodu, Mayera Amschela, aby majątek nie przechodził na osoby spoza rodziny. Rothschildowie pobierali się między sobą i mieli nawet na tyle szczęścia, że uniknęli chorób genetycznych. Męscy członkowie rodziny nie noszący nazwiska Rothschild byli skrupulatnie odsuwani od rodzinnego biznesu. Bracia żyjący w różnych miastach zachowywali do siebie bezgraniczną ufność i ratowali siebie nawzajem w krytycznych momentach, przesyłając sobie złoto. Rodzinną solidarność cementowała nadto ich narodowość oraz judaizm, który przez długi czas utrudniał im objęcie oficjalnych stanowisk państwowych w chrześcijańskich krajach. „…..” Z kolei James Rothschild pomagał wojskom rosyjskim w tłumieniu powstań: listopadowego i styczniowego. W 1831 roku dostarczał Rosjanom broni i negocjował sporą pożyczkę, lecz ostatecznie wystraszył się, wiedząc, jak wielką sympatią cieszyła się sprawa Polska. Z kolei kampania wojsk rosyjskich z 1863 roku była finansowana z pożyczki udzielonej im w kwietniu 1862 roku „…(więcej)

Grzegorz Siemionczyk „W niedzielę z dnia na dzień gospodarka Nigerii urosła o 89 proc., przerastając największą dotąd w Afryce gospodarkę RPA. Choć to tylko efekt rewizji danych wykorzystywanych do obliczania Produktu Krajowego Brutto, może mieć realne następstwa.
Stosując zaktualizowane dane, nigeryjscy statystycy ustalili, że w ub.r. PKB kraju wynosił 509 mld USD, a nie 269 mld USD, jak wcześniej oceniali. Daje to Nigerii 26. pozycję na świecie.”…”PKB Republiki Południowej Afryki, do niedzieli największej gospodarki na kontynencie, wynosił na koniec 2013 r. 372 mld USD. Jest to jednak kraj zdecydowanie mniej ludny, od Nigerii. Ta ostatnia liczy około 169 mln mieszkańców, podczas gdy RPA zaledwie 51 mln „…”Musimy rozwijać się szybciej, niż o 7 proc. rocznie, tak jak robiły to Chiny. I nie chodzi tylko o tempo, ale też o jakość wzrostu – powiedziała Ngozi Okonjo-Iweala, nigeryjska minister gospodarki i finansów. „…”Wyliczenia zostały zatwierdzone przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy i Bank Rozwoju Afryki. „…”Weryfikacja danych, na których bazuje PKB, pokazała też, że nigeryjska gospodarka jest dziś znacznie bardziej zdywersyfikowana, niż się dotąd wydawało. Sektor naftowy ma tylko 14,4 proc. udział w tworzeniu PKB, zamiast 32,4 proc., jak w 1990 r. Udział sektora rolnego spadł z 34,6 proc. do 21,6 proc., zaś udział sektora telekomunikacyjnego wzrósł z 0,8 do 8,6 proc. Za 1,4 proc. nigeryjskiego PKB odpowiada obecnie branża filmowa, tzw. Nollywood.Przeliczenie PKB ma wpływ także na inne mierniki kondycji  gospodarczej Nigerii. Na przykład wskaźnik zadłużenia kraju spadł z 20 proc. PKB do nieco ponad 10 proc. PKB. Z drugiej strony, zmniejszyła wartość wpływów podatkowych w relacji do wielkości gospodarki” ….(więcej)

”Zdaniem amerykańskiego tygodnika Barron’s Etiopia w 2012 r. ten kraj ma szansę stać się jednym z największych producentów samochodów napędzanych ekologicznymi paliwami. Według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego Etiopia znalazła sięna piątym miejscu wśród najszybciej rozwijających się gospodarek świata w latach 2001-2010, ze średnim przyrostem PKB na poziomie 8,4 proc. rocznie”….”Elektrownia jest częścią szerszego planu, zgodnie z którym Etiopia w ciągu najbliższych10 lat kosztem 12 mld dol. ma zbudować 20 gigawatów nowych mocy w energetyce.”…..”W 2009 r. weszło w życie nowe prawo dotyczące podatków i ceł dla biznesu. Rząd zredukował do 7 proc. podatek od zysku dla inwestorów. Przez pierwsze pięć lat działalności podatek ten wynosi zero. W przypadku pionierskiej działalności (innowacji lub nowej, nie dostępnej dotąd usługi) nie płacą też żadnego podatku od zainwestowanego kapitału.”…..”Właśnie w Etiopii powstają jednak takżenowoczesne technologie. Tu narodziła się konkurencja dla izraelsko – amerykańskiej firmy Better Place, która w tym roku planuje otwarcie w Izraelu, a następnie w Danii pierwszej sieci stacji wymiany baterii dla samochodów napędzanych energią elektryczną. Jej dyrektor, Shai Agassi, ujawnił, że Better Place w 2012 r. otworzy pierwsze stacje w Stanach Zjednoczonych a także w Australii. Baterie będą mogły być użyte w specjalnych autach marki Renault, które także w tym roku trafią na rynek. „….”Wyścig z Better Place podjęło włosko – chińskie przedsiębiorstwo Free Style, które w Addis Abebie wyprodukuje samochód dostępny dla mieszkańca jednego z najuboższych krajów świata. Na czele przedsięwzięcia stanął włoski inżynier i ekonomista Carlo Pironti. Grupa chińskich inwestorów zaryzykowała 600 mln dol. Fabryka powstaje na przedmieściach stolicy. Szkielet samochodu dostarcza koreańska firma a pozostałe części – 57 różnych dostawców. Auto marki Solaris Elettra ma zdobyć najpierw rynek lokalny następnie część afrykańskiego (przede wszystkim Afryka Południowa) a następnie europejski.” „…(więcej)

————
Mój komentarz

Jak to się stało że nękana głodem i jeszcze raz głodem Etiopia zaczęła się rozwijać po 10 procent .Przez trzydzieści lat., co roku, rok po roku dziesięć procent A za kila lat będzie mała nowocześniejszy przemysł motoryzacyjny niż Europa . Że to Etiopia ma być bazą wypadowa do Europy dla rozwiniętych technologi . Że Chiny,. Indie , cała Afryka likwiduje biedą ,dogania i przegania gospodarczo i technologicznie Zachód/ Jak to się stało ,że w Afryce,Chinach, Azji
nie ma takiej koncentracji własności jak na Zachodzie.
Polecam państwu książkę profesora Fergusona The World Bankers „ O historii największych oligarchów Zachodu , o Rothschildach . Jest to książka apologetyczna , napisana na zlecenie samych Rothschildów i autoryzowana . Pomimo tego włos się na głowie jerzy . Byli to prawdziwi bandyci i mafia w białych kołnierzykach . Jak się czyta opisy skruszonych członków mafii o korumpowaniu polityków, to polecam zaznajomić się z tym co robili ci oligarchowie . Dla niektórych usprawiedliwieniem jest gigantyczna skala finansowego bandytyzmu . Talleyrand Metternich , Bismarck , wszyscy oni byli na liści plac mafii To oni jako pierwsi wymusili w latach 30 XIX wieku cenzurę na ternie Niemiec w całej prasie .Za złe pisanie o Rothschildach ścigała policja. Potem zaczęli tytuły prasowe kupować Niestety nie mam czasu na przetłumaczenie co lepszych fragmentów tej książki z ich komentarzem.

Oligarchowie , których rody , a nie rządy są faktycznym ośrodkami władzy na Zachodzie , aby najpierw wywłaszczyć , a potem zarządzać masami siły roboczej wprowadziły system socjalistyczny . Jest on wzorowany na na tak zwanym socjalizmie niemieckim, socjalizmie hitlerowskim . Tą formę zarządzania siłą roboczą przetestowali to oligarchowie niemieccy .Thyssen Krup, Porsche , Siemens

Istnieje prawidłowość , korelacja W miarę budowy tego systemu , nazwanego państwem dobrobytu oligarchowie koncentrowali coraz więcej majtku , a reszta miała coraz mniej. Chciałbym zwróci uwagę na taką ciekawostke . Już od dłuższego czasu propaganda przestała używać słowo państwo dobrobytu. Jakby się wszystkie media zmówiły.

Bardzo ciekawa rzeczą, która zauważyłem jest to że zarówno Indie, jak Chiny, czy Etiopia były wcześniej suwerennymi państwami socjalistycznym . Istnienie reżymu socjalistycznego miało jedna dobra cechę, która później mogła mieć decydujące znaczenie przy dokonywaniu skoku cywilizacyjnego i jak w w przypadku Chin prześcigania w tej chwili Zachodu . Po pierwsze nie dopuszczono do kontroli nad rynkiem zachodnich oligarchów i ich koncernów .Po drugie zbudowano suwerenne ośrodki władzy , które w tej chwili nie dopuszczają oligarchów zachodnich do kontroli nad ich systemem finansowym i gospodarczym .

Nędza w której żyło miliardy ludzi zaczęła maleć 30lat temu .I nie jest to przypadek ,. W 1978 roku przywódca Chin Deg Xiao Ping przywrócił w Chinach wolnorynkowy kapitalizmu , przy jednoczesnym kontroli i posiadaniu przez państwo banku centralnego , monopoli i kluczowych koncernów . Skok gospodarczy był natychmiastowy , w cztery lata produkcja rolna podwoiła się Parę lat późnej kapitalizm , o prawda dalej koncesjonowany wprowadziły Indie . Model chiński zaczęto wprowadzać w w Afryce . Chiny i w mniejszym stopniu Afryka nie są na pasku lichwiarskich długów , nie płacą bandyto finansowym haraczu w postaci odsetek

Kenneth Rogoff „Czytając nową, ważną książkę Thomasa Piketty’a „Capital in the Twenty-First Century” (Kapitał w 21. Wieku) można dojść do wniosku, że takiej nierówności jak dzisiaj nie było na świecie od czasów baronów-rabusiów i królów. „..”Błyskotliwa książka Piketty’ego dokumentuje natomiast nierówności wewnątrz poszczególnych krajów i skupia się głównie na państwach bogatych.

Co w takim razie czeka Europejczyków, los chłopów pańszczyźnianych , czy ostatecznie los niewolników , którzy nie będą mieli żadnego majątku , nie będą mieli rodzin .Niewolników, którzy będą musieli wyznawać religię, którą im ich panowie narzucili ,religię politycznej poprawności i gender.

I na koniec , bo to jest sprawa bardzo istotna. Korwin Mikke pilnuje interesu oligarchów. Bo bez ograniczenia ich władzy politycznej i ekonomicznej żadne reformy wolnorynkowe nie mogą być przeprowadzone . Czy ktoś słyszał , aby Korwin Mikke , który jest ekspertem od wychowania dzieci , wychowania żon, niepełnosprawnych gotowania zająknął się kiedykolwiek o istnieniu Rothschildów, Morganów, Rockefellerów, czy ich koncernów. Wygląd to tak jakby sam się cenzurował . A jak odpowiada na pytanie co zrobić z kontrolą pieniądza , czy pozostawić to w rękach oligarchów, czy państw ? Zgadli państwo. On by sobie wprowadził złoto jako walutę więc, dla Korwina Mikke ….. problemu po prostu nie ma

video Trzeci patron Unii Europejskiej, oprócz Monneta i Schumana – Adolf Hitler! – Stanisław Michalkiewicz
video Sir Evelyn Robert Adrian de Rothschild chce globalnej waluty.

Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz  i Twitt
Zapraszam do przeczytania pierwszego rozdziału mojej książki
„Klechda Krakowska „ Rozdział pierwszy „ Dobre złego początki „
Klechda Krakowska Rozdział drugi „ Na końcu którego będzie o bogini Kali „
Klechda Krakowska Rozdział III „Nie należy nerwosolu pić na oko

Klechda Krakowska Rozdział IV „ O rzeźbie Niosącego Światło

Powiadomienia o kolejnych części mojej powieści . Facebook „ Klechda Krakowska

0

Marek Mojsiewicz

Europejczyk

924 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758