BIZNES
Like

Rodowód i cele współczesnych euro-szmalcowników: ICH „droga do Europy” zawsze wiodła po „trupie Polski”!

15/02/2018
1749 Wyświetlenia
0 Komentarze
17 minut czytania
Rodowód  i cele współczesnych euro-szmalcowników: ICH „droga do Europy” zawsze wiodła po „trupie Polski”!

Wobec przedstawionych już w poprzednich częściach nieuchronnych negatywnych skutków, jakie niesie dla wszystkich Państw członkowskich (oprócz Niemiec i Francji) przynależność do tzw Unii Europejskiej , musi powstać oczywiste pytanie:

0


PRAWDZIWE OBLICZE I NADRZĘDNE CELE tzw. „UNII EUROPEJSKIEJ” .

 Część 4/1

 Rodowód  i cele współczesnych euroszmalcowników [1]:

ICH „droga do Europy” zawsze wiodła po „trupie Polski” !

 Alfred Reguła kpp

Wobec przedstawionych już w poprzednich częściach nieuchronnych negatywnych skutków, jakie niesie dla wszystkich Państw członkowskich  (oprócz Niemiec i Francji) przynależność do tzw Unii Europejskiej , musi  powstać oczywiste pytanie:

Kto i dlaczego, Polskę mającą w 90-tych latach XXw pierwszą od  1945 realnie szansę wybicia się na Niepodległość  wjebał, (nie da się zastosować mniej wulgarnych na to określeń)  do Euroreichu. Do IV Rzeszy, od 1993 występującej bezprawnie, pod fałszywą flagą  Unii Europejskiej’’! Mamy tu sfałszowane –dlatego przeprowadzone przez komunistyczną nomenklaturę jako dwudniowe referendum z nocą czarów nad nie pilnowanymi przez nikogo z Polaków, urnami włącznie- którego to wynik jest skutkiem odgórnej manipulacji a nie oddolnej demokracji! Także późniejsze, zatwierdzenie dyktatu Lizbońskiego (Vertrag von Lissabon) przez posłów sejmowych partii okrągłostołowych z PO/PZSL/SLD na czele i większością PiSu włącznie,  nosi znamiona zdrady głównej! W naprawdę Niepodległej Polsce podlegać to będzie pod Artykuł 93 par 1 (tego naprawdę polskiego ) Kodeksu Karnego RP z 1932 r, i to bez możliwości jakiegokolwiek przedawnienia!

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19320600571/O/D19320571.pdf

a wg tego prawdziwie polskiego prawa: „wyrok kary śmierci za zdradę główną  wykonuje się przez powieszenie!”

Po to aby mieć świadomość jakie konkretnie siły zainstalowane w naszym Kraju, służą wrogim jemu celom i obcym państwom , sprawę obecnej podległości i kolonizacji Polski realizowanej pod szyldem UE należy  naświetlić historycznie.

Sprawa owej ,,integracji’’ Polski do Niemiec wdrażanej obecnie pod fałszywą flagą „Unii Europejskiej”, jest powrotem do ponad stuletniej koncepcji tzw. Judeopolonii. Judepolonii: rasistowskiego państwa żydowskiego mającego powstać na gruzach dawnej Polski pod skrzydłem ,,opiekuńczym”  Rzeszy Niemieckiej.

Kwestia Judeopolonii terytorialnej rozwinęła się wśród tzw. żydów od początku XX w. W Europie wschodniej przebywała niemal połowa żydów całego świata , a z tego 2/3  w okupowanej przez zaborców Polsce [2]. Idea Judeopolnii zwierała w sobie dwa programy: na pewnym obszarze dawnej Polski powstałoby państwo żydowskie , w którym Polacy nie mieliby prawa głosu w ogóle , a niezależnie od tego w pozostałej Polsce Żydzi stanowiliby drugi obok Polaków czynnik polityczny. Miało być kwestią zabiegów i zdatności , który z tych dwóch tworów okaże się dominującym. [3]

W chwili wybuchu rewolucji 1905r, gdy wyłaniała się z niebytu sprawa autonomii Kongresówki , Żydzi wysunęli postulat polityczny do Cara Rosji  by stała się ona Judeopolonią. Autonomii nie udzielono, ale nowy konflikt stron wokół kształtu państwowości  na obszarze dawnej Polski narastał. Trzy miesiące po wybuchu I Wojny Światowej w Rotterdamie wydano odezwę o wiernej przyjaźni i oddaniu żydów wobec Niemiec, Austrii i Turcji, podpisaną przez 80 rabinów. Broszura ta mówiła o rzekomym zobowiązaniu Rządu Niemiec do utworzenia samodzielnego państwa żydowskiego na obszarze okupowanej przez zaborców Rzeczypospolitej o wielkości obszaru przewyższającym Francję. We wrześniu 1914 r Jewreje założyli w Berlinie ,,Niemiecki Komitet Oswobodzenia Żydów Rosyjskich”. Dokonano tego w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych II Rzeszy. Komitet ten za pośrednictwem neutralnej Kopenhagi organizował nagonkę na sprawę Polski , zmyślając pogromy i spotykające żydów w Polsce prześladowania[4].W latach następnych rozszerzono tę wrogą propagandę na USA. Podobnie jak współcześnie Jedwabne, rosyjskie miasto Kiszyniew- gdzie miała miejsce w 1903r rosyjska rzeź Żydów- w żydowskiej prasie gadzinowej z kłamliwym do cna kryptokomunistyczynym polakożerczym New York Times-em włącznie, okrzyczano polskim pogromem ! . Celem tej nagonki propagandowej było stworzenie wrażenia, że Żydom na ziemiach polskich dzieje się wielka krzywda i dlatego władze niemieckie, chcąc ratować Żydów, muszą stworzyć Judeopolonię.[5]

Stąd też sprawę wdrożenia Judepolonii równocześnie  oparli na neutralnej jeszcze wtedy Ameryce i na wpływowym żydostwie w Stanach Zjednoczonych. Ich nadzieje natrafiły na podatny grunt. Choć więc Niemcy  wojnę przegrały, to za sprawą intensywnej propagandy idea żydowskiego państwa na obszarze Polski nie zginęła, lecz została zaszczepiona po drugiej stronie oceanu. Stała się też napędem politycznym osadzonego przez Rosjan na ziemiach polskich chazarskiego żydostwa- litwaków. Stosunek ten, a raczej przyszłą obowiązującą także na dziś polakożerczą doktrynę, wyrażał artykuł w rosyjsko- języcznym czasopiśmie litwackim wydawanym na ziemiach polskich, ,,Jewrejskaja Żiźń: ,,Nie możemy sobie wyobrazić większego nieszczęścia Żydów i całej Europy nad niekontrolowaną gospodarkę Polaków gdziekolwiek w czasie najwyższym. Uznajemy zasadę samodzielności narodów , wszelako niepodległość Polski byłaby najbardziej jaskrawym naruszeniem tej idei- o czym przekonaliśmy się , patrząc na gospodarkę w Galicji, w Rosji nawet na zewnątrz Polski. Tylko dzięki obcym władzom i innym narodowościom istniała gwarancja, że polska ,,autonomia” nie była niebezpieczna [6]. (Tym dokładnie właśnie miała być zrealizowana pod hasłem „okrągłego stołu” przez sowieckiego pochodzenia  jewrejów doktryna hiper mistyfikacji  pod hasłem III eRPe )

Gdy na bazie żydowskich organizacji SDKPiL i PPS-Lewicy w 1918r w Moskwie powołano Komunistyczną Partię Polski, to już od początku ,,komuniści polscy” stali na gruncie rozbioru Polski, czy wtedy gdy ,,po trupie Polski –jak sami oficjalnie głosili – wspierając hordy bolszewickie zdążali na Europę w 1920 r ,czy później ,nieprzerwanie ,także po przegranej wojnie z Polską, gdy  wysuwali po prostu hasło wcielenia Polski do ZSRS równocześnie  deklarując iż ,,Proletariat polski odrzuca wszelkie hasła polityczne jak autonomia, usamodzielnienie, samookreślenie.”[7]

,,V Zjazd żydowskiej KPP nie kryjąc się z jej dążeniem do całkowitej likwidacji Polski i wchłonięciu jej przez ZSRS uchwala,, Rewolucja proletariacka wyrwie Polskę z systemu państw kapitalistycznych  i włączy je do sytemu Socjalistycznych Republik Radzieckich” [8] |Dalej uchwały V Zjazdu KPP konsekwentnie deklarowały m.in.: W stosunku do Gdańska KPP zwalcza narzucone mu jarzmo Polski i Ligi Narodów (..) uznaje prawo ludności gdańskiej siłą siła oderwanej od Niemiec, do ponownego złączenia z Niemcami”.[9]

W końcu  1932r żydowskie Kompartie Polski i Niemiec utworzyły wspólny Komitet Polsko- Niemiecki. Komitet ten zwołał na 29 stycznia 1933r  do Gliwic ,,Kongres mas pracujących obu części Górnego Śląska-Kongres walki przeciw hecy nacjonalistycznej”. Oficjalne powitalne oświadczenie KC KPP na tym zjeździe miało tak charakterystyczny także na dziś w deklaracjach agentów z PO i „Nowoczesnej”(KPP) posmak ,,euro-pejsowatości”:,, Zwycięski proletariat polski przekreśli wszystkie orzeczenia Traktatu Wersalskiego w stosunku do Górnego Śląska i do korytarza pomorskiego i zapewni ludności tych ziem prawo samookreślenia aż do oderwania od Polski”[10]

Rasistowska idea Judepolonii spełniła się niemal całkowicie pod sowiecką okupacją, już pod szyldem tzw. Polski Ludowej.  Ludowa co prawda w swym ustroju nie w żaden sposób była, ale talmudyczno- rasistowsko jak najbardziej!  Z tym ,że uprzywilejowani ponad ogół polskiej ludności sowieckiego pochodzenia jewreje (potocznie określani przez ogół Polaków jako żydokomuna) jako uprzywilejowana kasta, nie występowali oficjalnie jako mniejszość żydowska, ale kryjąc się pod fałszywie przybranymi polskimi nazwiskami:

Kłania się tu Dekret o zmianie i ustalaniu imion i nazwisk (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskie nr 56 z dn. 16 grudnia 1945 r.)

Jako fałszywi „inrenacjonaliści” podszywali  się pod szyld lewicy, jako rzekomej reprezentacji polskiej klasy robotniczej: Jako kasta czerwonych  baronów PZPR, i jej uzbeckich specsłużb z Milicją Obywatelską i sowiecko-żydowską  kadrą dowódczą wojska, rozporządzająca całością środków masowego przekazu z cenzurą  i całkowicie zawłaszczonym  resortem tzw. „sprawiedliwości” włącznie. 

Już  okresie tzw 3-ciej erpe, będącej prawną i personalno-rasistowską kontynuacją Judeopolonii PRL, gdy skompromitowana jako fałszywa „lewica”, strajkami robotniczymi 1980r, etniczna mniejszość sowieckich jewrejów (będąca od 1992 r już bez bratniej opieki Armii Czerwonej) ,wróciła do przedstawionej na wstępie pierwotnej idei Judepolonii. Judeopolonii ,  realizowanej już nie pod sowieckim ,ale pod niemieckim zwierzchnictwem nad Polską. Już nie jako za I PRL- farbowani „internacjonaliści”, w jej II giej  odsłonie jako 3-ciej eRPe, już jako farbowani – „europejczycy” ( z ICH chazarskim pochodzeniem! )

Dlatego to już pod szyldem tzw. Unii Europejskiej, nie posiadający legalnego polskiego pochodzenia biologiczni potomkowie zbrodniarzy, nadzorców i ciemiężycieli okupowanej Polski genetycznie obciążeni syndromem zdrady Polski ,nadal jako uprzywilejowana etnicznie kasta jewrejów i folksdojczów  dla własnych zysków uprawia ten sam proceder frymarczenia Jej interesem- podszywają się pod niemiecko pojmowaną  ,,europejskość’’. ”Ojropejskość” będącą de facto środkiem do ponownej próby urzeczywistnienia  przez Niemcy hitlerowskiej idei „Lebersaurm” ( czyli docelowego utworzenia przestrzeni życiowej dla Niemiec kosztem eliminacji innych państwowości i narodów ) Zbrodniczej polityki wdrażanej obecnie pod fałszywą flagą Unii Europejskiej! Ta też współcześni euro-naziści w Polsce, to jednej strony bardziej inteligentni sowieckiego pochodzenia Jewreje –którzy nadal jako uprzywilejowana kasta kryją swoje pochodzenie za fałszywymi polskim nazwiskami i rasistowską ustawą o tzw. Ochronie danych osobowych , a z drugiej  folksdojcze–henleiny.pl,  którzy jako współczesna niemiecka V Kolumna w Polsce  sami się zdekonspirowali i  są obecnie łatwo identyfikowalni ,czy to jako członkowie  tzw. Platformy Obywatelskiej ,czy tzw. Ruchu Autonomii Śląska.

Jedni czy drudzy u władzy w Polsce,  to kontynuacja polityki szmalcowników-grabarzy Polski na rzecz urzeczywistnienia wcielonej do IV Rzeszy Judepolonii. A wszystko to razem z zaplanowana naszą Polaków fizyczną eliminacją jako dotąd zamieszkującej tu większości włącznie. A więc równoczesnej likwidacji podstaw egzystencji  Narodu Polskiego  wdrażanej niemal niezmiennie  od 1990 r odgórnie przez litwaków i euro-folksdojczów  pod lipnym szyldem trzeciej czy to czwartej erpe [11] , bądź pod rzekomym pretekstem dostosowania zasad funkcjonowania prawa krajowego do wytycznych „unijnych”.

 

Eugeniusz Kościesza

 

P.S. Więcej informacji o etnicznie wrogiej nam Polakom kaście znajdziecie na zwykle dostępnej darmowo jako plik .pdf  w internecie „Ojczyźnie skradziona tożsamość” tego samego autorstwa. O ile nie znajdziecie owego opracowania na lewackiej wyszukiwarce-wycinarce Gógla, to próbujcie odtąd znaleźć to,  jaki i inne niepoprawne politycznie jewrejom-banksterom  treści na wyszukiwarce

https://duckduckgo.com/

 

 

[1] Szmalcownik-słowo wywodzi się z gwary złodziejskiej, pośrednio od niemieckiego Schmalz (smalec), stąd „szmalec, szmal”, w znaczeniu „pieniądze użyte lub zawłaszczone bezprawnie. To znaczenie powstało w związku ze zwrotami w takimi jak między innymi „kto smaruje, ten jedzie” i „smarować” w znaczeniu „dawać łapówkę” . Słowo „szmal” użyte jako pieniądze nie pochodzi więc  od skojarzenia ze słowem smalec, który był używany do smarowania, a innym znaczeniem słowa „smarowanie” było łapówkarstwo. W czasie okupacji słowem „szmalec” zaczęto określać okup, finansowy lub rzeczowy, wymuszony na ukrywających się Żydach i pomagających im Polakach w zamian za odstąpienie od denuncjacji. Stąd powstało gwarowe słowo „szmalcownik”, które w przed wojną miało kilka podobnych znaczeń: przemytnik, paser lub łapówkarz

[2] patrz  F. Koneczny ,, Cywilizacja żydowska”,s. 352

[3] patrz  F. Koneczny ,, Cywilizacja żydowska”,s. 353

[4] tamże

[5] dr. Andrzej Leszek Szcześniak ,,Judeopolonia”

[6] A.L. Szcześniak ,, Judeopolonia”,

[7] Patrz J.A. Reguła ,,Historia KPP na podstawie dokumentów” s. 27

[8] J.A. Reguła s. 208

[9] J.A Reguła s.249,250

[10] J.A Reguła ,,Historia KPP…”s.251

[11] Nigdy wcześniej w Polsce -poza żydokomunistyczną  propagandą PRL- nie stosowana była nazwa Państwa Polskiego ,jako tzw. „II RP”. Odzyskane od listopada 1918r Państwo Polskie było nadal kontynuacją Rzeczypospolitej z tym że jako Rzeczypospolitej  Polskiej( istniejącej w swej ciągłości od  966 r ,a nie Rzeczypospolitej Obojga Narodów jaka istniała od 1569r ) . Stąd stosowanie pojęć 3-ciej, 4-tej i dalszych erpe jest pojęciowym historycznym i państwowym fałszerstwem. Fałszerstwem  uprawianym przez samozwańczą mniejszość aspirującą do zawłaszczenia obszaru Naszego Kraju.

0

Kościesza

Oświadczam, że wszelkie moje publikacje internetowe udostępniam wszystkim użytkownikom za darmo: każdy użytkownik ma prawo darmowego ich kopiowania, powielania w internecie i linkowania do nich bez zmiany treści . Nie wyrażam zgody na żadną inną „ochronę praw autorskich” moich publikacji w Internecie.

73 publikacje
1 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758