POLSKA
Like

RFM FM – batalia sądowa

12/04/2016
1006 Wyświetlenia
1 Komentarze
15 minut czytania
RFM FM  – batalia sądowa

W styczniu 2016 roku chwilowo zakończył się 13-letni etap wojny, jaką radio RMF FM toczy z KRRIT. Na razie wyrok sądu pierwszej instancji zasądził z kieszeni podatników na rzecz prywatnej firmy 83 miliony złotych.

0


Rzecz bez precedensu w całej historii III RP. Zarząd Spółki Radio Muzyka Fakty sp. z o.o., nadawca programu RMF FM, wydał oświadczenie:

Od ponad 26 lat radio RMF FM codziennie informuje, pomaga i dostarcza rozrywki dla ośmiu milionów Polaków, co czyni nas najpopularniejszą pod względem liczby słuchaczy stacją w Europie. To milionowe audytorium jest konsekwencją wieloletniej strategii RMF FM, której celem nadrzędnym jest budowanie bliskiej więzi ze słuchaczami. Ta właśnie filozofia towarzyszy nam w tworzeniu rozrywki, dobieraniu muzyki, dostarczaniu informacji i czynnym uczestniczeniu w licznych akcjach charytatywnych.

Niezwykłą wagę stacja RMF FM przykłada do rzetelnego informowania swoich słuchaczy. W każdym istotnym dla Polski i świata momencie jako jedni z pierwszych byliśmy w centrum wydarzeń i non stop przekazywaliśmy naszym słuchaczom gorące informacje: tak było m.in. podczas wielkiej powodzi w 1997 r. , czy po zamachach na WTC, kiedy serwis RMF FM trwał ponad 8 godzin. Żadna stacja radiowa w naszym kraju nie informowała wcześniej na żywo o jakimkolwiek wydarzeniu tak długo, bez przerwy. Z równym zaangażowaniem relacjonowaliśmy katastrofę w Katowicach w 2006 r. oraz wydarzenia z 10.04.2010 r. w Smoleńsku. Wszystkie podejmowane przez RMF FM działania informacyjne sprawiają, że od wielu lat jesteśmy uznawani za najbardziej opiniotwórczą stacją radiową w Polsce.

Od 26 lat RMF FM dostarcza słuchaczom także rozrywki na najwyższym poziomie – organizując i finansując dziesiątki koncertów, zarówno polskich jak i światowych gwiazd. Patronujemy również największym wydarzeniom sportowym i kulturalnym. To właśnie Grupa RMF zbudowała unikatową stację radiową: RMF Classic. Stację, która dostarcza słuchaczom przede wszystkim informacji kulturalnych i nadaje muzykę klasyczną i filmową. Warto nadmienić, że jest to jedyna w Polsce stacja radiowa o charakterze misyjnym w całości finansowana przez podmiot komercyjny.

(…)

25-lat-rmf-fm-cd_midi_382791_0001Przez wszystkie te lata staraliśmy się być stacją niezależną, niezwiązaną z żadną partią ani opcją polityczną. W naszej redakcji są dziennikarze o prawicowych i lewicowych poglądach. Jako jedyne duże medium ogólnopolskie mamy swoją redakcję w Krakowie, co pozwala nam spoglądać z dystansu, oczami zwykłych Polaków, na politykę rozgrywającą się w Warszawie.

Wielokrotnie musieliśmy walczyć o naszą pozycję. W 2001 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji bezprawnie ograniczyła prawo stacji do emisji programów lokalnych. Od tego czasu sądy administracyjne wydały siedem wyroków wskazujących na bezprawność działań KRRiT.  (…)

Ta sama KRRiT, zdominowana przez SLD i PSL, w latach 2001-2002 bezprawnie pozbawiła koncesji Radio Pro Kolor w Opolu, Pomorską Stację Radiową w Szczecinie, Radio BLUE FM w Krakowie. Jedynym uzasadnieniem tych bezprawnych działań był fakt współpracy tych stacji z RMF FM. (…)

 

Powyższe działania KRRiT doprowadziły spółkę na skraj bankructwa, z którego jedyną drogą wyjścia było wprowadzenie Spółki na Giełdę Papierów Wartościowych. Gdy więc w 2004 r. spółka Broker FM SA (aktualnie Grupa RMF Sp. z o.o. sp. k.), będąca właścicielem RMF FM prowadziła publiczną emisję akcji, do gry znowu wkroczyli urzędnicy KRRIT, sugerując możliwość pozbawienia RMF FM koncesji i próbując w ten sposób uniemożliwić debiut giełdowy Spółki.

Po trwającej trzynaście lat batalii sądowej, w styczniu 2016 roku Sąd Okręgowy w Warszawie uznał działania KRRiT za niezgodne z prawem i przyznał stacji odszkodowanie w wysokości ponad 83 milionów złotych (oczekujemy na uzasadnienie wyroku).

Dziś, w trakcie toczącego się procesu rekoncesyjnego, RMF FM znów staje w obliczu niesprawiedliwego traktowania przez KRRiT, obsadzoną, podobnie jak przed laty, nominatami PO, SLD i PSL, którzy próbują wykorzystać radio w toczącym się sporze politycznym.

Prowadzone postępowanie dotyczące udzielenia koncesji na kolejny okres jest blokowane, a pretekstem dla tych działań jest rzekomo negatywny wynik monitoringu przeprowadzonego w lutym 2015 roku, o którego wynikach RMF FM nigdy nie było informowane, a KRRiT nigdy z tego tytułu nie sformułowała w stosunku do RMF FM żadnych zarzutów.

Dotychczasowa praktyka KRRiT w zakresie rekoncesjonowania programów jednoznacznie wskazuje, RMF_FM_wozy_2_Poznanże występujące w praktyce nadawczej okazjonalne uchybienia (o większej lub mniejszej wadze), często powiązane z licznymi karami, nie stanowiły przeszkody dla udzielenia koncesji na kolejny okres innym nadawcom radiowym i telewizyjnym, co zresztą odpowiada prawidłowej wykładni przepisów, a w szczególności przesłanki „rażącego naruszenia warunków ustawy lub koncesji”.

Tymczasem w przypadku radia RMF FM, na które w całym okresie koncesjonowanej działalności nadawczej (tj. od roku 1994) nigdy nie została nałożona kara za łamanie ustawy czy koncesji, ani też nigdy nie została wydana decyzja Przewodniczącego KRRiT na podstawie art. 10 ust. 3 lub 4 ustawy o radiofonii i telewizji, powyższa zasada zdaje się nie mieć zastosowania.

Przywołane wyżej okoliczności rodzą podejrzenie, że działania KRRiT motywowane są przesłankami pozaustawowymi i nie wynikają z przyczyn merytorycznych. W szczególności zachodzi obawa, że działanie takie może stanowić próbę wykreowania sporu pomiędzy radiem RMF FM i jego słuchaczami a częścią środowisk politycznych, poprzez instrumentalne powiązanie procesu rekoncesyjnego ze zgłaszanymi z jednej strony postulatami repolonizacji mediów (z uwagi na niemieckiego udziałowca) oraz podnoszonymi z drugiej strony zarzutami niszczenia niezależności środków przekazu.

Apelujemy do KRRiT, by oceniała RMF FM w oparciu o takie same kryteria jak innych nadawców i nie blokowała Radiu RMF FM przedłużenia koncesji, pozwalając najpopularniejszej stacji w Polsce skupić się na dostarczaniu słuchaczom rozrywki, muzyki i informacji.

Całość tu: http://www.rmf24.pl/oswiadczenie-radia-rmf fm#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

 krrit-szyld-rs_1Karmieni opowieściami o zamachu na wolność mediów, rzekomo w wydaniu PiS, zupełnie zapominamy o zamachu dokonanym latem 2010 roku.

Oto wówczas największa opozycyjna partia, jaka był PiS, został pozbawiony możliwości wpływu na politykę medialną Polski – ani jeden nowowybrany członek KRRiT nie należał wcześniej do tej partii.

Za to pewną reprezentację uzyskała lewica, chociaż w parlamencie miała łącznie tylko 46 posłów.

PiS, druga siła w Sejmie, nie otrzymał ani jednego miejsca.

 

Tymczasem zgodnie z art. 213 u.1 Konstytucji: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji.

Zgodnie zaś z art. 214: Członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji są powoływani przez Sejm, Senat i Prezydenta Rzeczypospolitej.

 

Tyle Konstytucja. Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji precyzuje, że w skład Krajowej Rady wchodzi pięciu członków powoływanych: 2 przez Sejm, 1 przez Senat i 2 przez Prezydenta, spośród osób wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem w zakresie środków społecznego przekazu (art. 7 u.1).rt14 ła/oswiadczenie-radia-rmf-nym.one przed laty przez inny skład Komisji, nimniej olski.a (ok.ł całkowicie obsadzić swoimi L

 

Oto skład Rady, od lata 2010 roku:

 

1.przewodniczący Jan Dworak, należał do Unii Demokratycznej, był kierownikiem jej biura prasowego. Do 1997 był członkiem Unii Wolności, a następnie Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. W 2001 przystąpił do Platformy Obywatelskiej, z której odszedł w związku z objęciem posady prezesa TVP. W 2010 był członkiem komitetu poparcia Bronisława Komorowskiego przed przedterminowymi wyborami prezydenckimi.

  1. 2.Witold Graboś, od 1979 do rozwiązania należał do PZPR, później był członkiem Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej. Od 1977 do 1980 pracował jako nauczyciel. Następnie do 1993 był dziennikarzem kolejno „Tygodnika Chełmskiego”, „Chłopskiej Drogi” i „Express Faktów”. W latach 1993–1997 sprawował mandat senatora III kadencji, wybranego z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej w województwie chełmskim. Od 1995 do 2001 zasiadał w Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pełniąc przez rok funkcję wiceprzewodniczącego. W latach 2002–2006 zajmował stanowisko prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty. 4 sierpnia 2010 został wybrany przez Sejm na członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a 21 września tego samego roku ponownie objął funkcję wiceprzewodniczącego tej rady.
  2. 3.Krzysztof Stanisław Luft, polski aktor, dziennikarz, menedżer, rzecznik prasowy rządu Jerzego Buzka, członek KRRiT. Należał do Platformy Obywatelskiej. Bez powodzenia kandydował z jej list w wyborach parlamentarnych w 2007, uzyskując 4221 głosów. 1 lipca 2008 został dyrektorem Biura Prasowego Kancelarii Sejmu. Tego samego dnia przestał być członkiem PO. 7 lipca 2010 został powołany na członka KRRiT z rekomendacji Bronisława Komorowskiego, tymczasowo wykonującego obowiązki Prezydenta RP.

 

  1. 4.Stefan Józef Pastuszka, polski polityk, historyk, profesor nauk humanistycznych, senator III kadencji, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Działał w Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym, a następnie w wilanowskim PSL i jednolitym Polskim Stronnictwie Ludowym. Z ramienia PSL sprawował mandat senatora III kadencji. W latach 1995–1997 był wiceministrem edukacji. Ostatni raz bez powodzenia kandydował do Senatu w 2001. Od 2002 do 2006 zasiadał w sejmiku świętokrzyskim, będąc jego przewodniczącym. W marcu 2008 został powołany do Rady Edukacji Narodowej, organu doradczego przy minister Katarzynie Hall. W lipcu 2010 Senat powołał go w skład Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rekomendacji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

 

  1. 5. Sławomir Rogowski, polski dziennikarz, menedżer, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W sierpniu 2010 został wybrany przez Sejm na członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (był rekomendowany przez klub poselski Lewica).

 

Aż do dzisiaj o kształcie mediów decydują ludzie, których największą zasługą była odpowiednia przynależność partyjna w swoim czasie. Bo czy można poważni mówić, że aktor i późniejszy rzecznik prasowy Jerzego Buzka, Krzysztof Luft, jest osobą wyróżniającą się wiedzą i doświadczeniem w zakresie środków społecznego przekazu, jak wymaga tego art. 7 u. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji?

Podobne pytanie można postawić również innym.

 

Jaki wreszcie powyższa ustawa zapewnia pluralizm, skoro w rewanżu za minione 6 lat PiS będzie mógł całkowicie obsadzić swoimi ludźmi CAŁĄ radę już  w sierpniu tego roku?

 

Przecież w skład Krajowej Rady wchodzi pięciu członków powoływanych: 2 przez Sejm, 1 przez Senat i 2 przez Prezydenta.

 

To kolejny przykład koniecznej zmiany istniejącego prawa.

 

Z drugiej strony pamiętać trzeba, że jesteśmy jedynym krajem na świecie tej wielkości, który ochoczo oddał swoje media (ok. 80-90%) najbliższemu sąsiadowi, który, co widać teraz wyraźnie, prowadzi politykę niekoniecznie zgodną z interesem Polski.

 

Co więcej, z oświadczenia RMF widać, że takie przejęcie mogło być nawet wymuszone.

 

KRRiT w rękach PiS, jeśli oczywiście partia spełni swoje przedwyborcze obietnice w zakresie reformowania kraju, może i powinna zadbać o jaką taką równowagę interesów.

 

Na razie jednak spijamy piwo, nawarzone przed laty przez inny skład Komisji, niemniej o zbliżonym zabarwieniu politycznym.

 

12.04 2014

Inne zapisy autora:

0

Humpty Dumpty
Humpty Dumpty

1842 publikacje
75 komentarze
 

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758