Artykuły redakcyjne
1

Przyszło wezwanie z fotoradaru lub za parkowanie? Co robić – pytania i odpowiedzi.

21/04/2014
8312 Wyświetlenia
66 Komentarze
21 minut czytania
Przyszło wezwanie z fotoradaru lub za parkowanie? Co robić – pytania i odpowiedzi.

Opracowany przeze mnie System “Anuluj Mandat” daje obywatelowi walczącemu o swoje prawa przewagę nad Strażnikami Miejskimi i Inspekcją Transportu Drogowego ALE…. obywatel najpierw musi wiedzieć, że ma swoje prawa, nie musi się z miejsca poddawać, błagać o litość, a może skutecznie walczyć, wygrać i nigdy mandatu nie zapłacić. Dlatego ważne, by jak najwięcej ludzi miało tą świadomość i otrzymali nim podejmą konkretne działania w miarę przystępną informację na ten temat. Po to jest ten blog i po to mój system. Ot taki przykład: jesteście na Świętach w rodzinnym lub obcym mieście, przepełnionym, permanentny brak wyznaczonych miejsc do parkowania ale szpaler samochodów stojących wzdłuż ulicy. Jeden z nich to wasz. Po wyjściu z Kościoła znajdujecie za wycieraczką znienawidzony świstek z czerwonym paskiem  “O k… mandat!” – nic bardziej mylnego! Już zostaliście nabrani. Mandat za złe parkowanie musi być doręczony za potwierdzeniem odbioru do 90 dni od zdarzenia, a z jego treści musi wynikać, że organ nie ma wątpliwości kto jest sprawcą wykroczenia (art. 97 par. 1 pkt 3 kpw). Ten świstek poniżej ma tylko wartość informacyjną i można zrobić z nim to co się robi z ulotkami agencji towarzyskich. Gdy się sami zgłaszamy do Straży Miejskiej na podstawie tego śmiecia, to sami się przyznajemy, choć nie musimy tego robić – czyli ulegliśmy grzecznie perswazji i wskutek strachu oraz braku wiedzy daliśmy sobie z kieszeni wyciągnąć pieniądze. Bez przyjemności, w upokorzeniu i płacąc to, czego być może nigdy, by od nas nie wyegzekwowano.

0


Mandat 6

A oto inne odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące mandatu, oraz systemu “Anuluj Mandat”, którym chcę zainspirować masowe działania obronne obywateli i złamać bandycki mandatowy system.

 

Co zrobić gdy dostałem mandat?

 

 

Jeśli było to wezwanie alternatywne typu ABCD, ABC, AB lub 1234 to nie jest to mandat, gdyż zgodnie z art. 97 par. 1 pkt 3) kodeksu postepowania w sprawach o wykroczenia mandat można wystawić tylko gdy sprawca nie ulega wątpliwości. Tymczasem wezwanie alternatywne ujawnia, że organ nie wie kto jest sprawcą. Ponadto wezwanie alternatywne zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12.03.2014 jest bezprawne. Nie reagujemy na takie wezwania, nie wypełniamy bezprawnych oświadczeń i nie stawiamy się celem złożenia wyjaśnień.

 

 

Co to jest wezwanie alternatywne?

 

 

Tzw “wezwanie ABCD”. To wezwanie w którym organ próbując ukarać sprawcę za wykroczenie jednocześnie zwraca się do nas jako do sprawcy lub jako do właściciela pojazdu, karząc nam sobie wybrać opcję i samooskarżyć się, oskarżyć innych lub przyjąć mandat albo grzywnę, których jeszcze organ nie wystawił.

 

 

Co będzie jeśli nie odpowiem w ciągu 7 dni zakreślonych na wezwaniu alternatywnym?

 

 

Nic nie będzie, nie należy odpowiadać. Wezwanie jest bezprawne to i termin jest bezprawny, oraz bezprawne jest całe postepowanie będące jego nastepstwem.

 

 

Kiedy mandat się przedawnia?

 

 

Zgodnie z art. 45 par. 1 kodeksu wykroczeń karalność wykroczenia ustaje jeśli od jego popełnienia minął rok. Jeżeli w tym czasie wszczęto postepowanie to wykroczenie przedawnia się po 2 latach. Z tym, że zgodnie z art. 97 par. 1 pkt 3) kpw organ ma 90 dni na wystawienie mandatu za niewłaściwe parkowanie, jeśli sprawca nie został złapany na gorącym uczynku, a 180 dni na wystawienie mandatu (wezwanie alternatywne nie jest mandatem) od dnia wykroczenia zarejestrowanego przez fotoradar, gdy sprawca NIE ULEGA WĄTPLIWOŚCI.

 

 

Czy w przypadku braku reakcji na wezwanie alternatywne organ może przeciwko nam skierować sprawę do sądu?

 

 

Nie może. Art. 99 kpw okresla wyraźnie, że uprawniony organ może skierować do sądu wniosek o ukaranie tylko w przypadku odmowy przyjęcia mandatu (prawidłowo wystawionego) lub niezapłacenia grzywny (prawidłowo wystawionej). Wezwanie alternatywne nie jest ani mandatem ani grzywną, więc nie mieliśmy co przyjmować lub odmówić przyjęcie a poza tym to wezwanie jest bezprawne. Na czynności organu podjęte bez podstawy prawnej nie musimy reagować i nie możemy być za to karani. Ponadto nie ma czegoś takiego jak domniemanie odmowy przyjęcia mandatu czy domniemanie nałożenia grzywny.

 

 

Czy musimy się stawić na wezwanie do złożenia wyjaśnień w charakterze podejrzanego?

 

 

Nie musimy jeśli wezwanie to było następstwem bezprawnego wezwania alternatywnego i nie można nas za to ukarać. Ponadto jako podejrzany mamy prawo do odmowy złożenia wyjaśnień bez podania przyczyn.

 

 

Czy będziemy karani za fałszywe zeznania jeśli się nie przyznamy lub nie rozpoznamy na zdjęciu z fotoradaru?

 

 

Nie. Konstytucyjne prawo do obrony daje nam prawo odmawiania wyjaśnień jako podejrzany, wszelkich wyjaśnień, a nawet do bezkarnego kłamania w swojej sprawie. Za fałszywe zeznania może odpowiadać tylko osoba wezwana jako Świadek. Ale nawet świadek ma prawo odmowy zeznań gdyby obciążały one jego lub osobę najbliższą i prawo do uchylenia się od odpowiedzi na pytanie, gdyby narażała go na odpowiedzialność karną, dyscyplinarną lub wykroczenie. Nie musimy się więc samooskarżać w żadnej sytuacji.

 

 

Czy świadek musi się stawiać na wezwanie, nawet na drugi koniec Polski?

 

 

Teoretycznie tak, ale jeśli postepowanie jest bezprawne (patrz wyżej) to takie wezwanie też jest bezprawne. Niemniej lepiej by nie narazić się na karę porządkową za niestawienie (na 1 wezwanie 250 zł, na 2 wezwanie 500 zł.) mozna wnieść o odstapienie od wezwania ze względu na dużą odległość, z powodu, że świadek i tak odmawia zeznań; zapowiedzieć złożenie wniosku o zwrot kosztów dojazdu świadka i z tytułu utraconej dniówki wynagrodzenia; oraz wnieść o przesłuchanie w miejscu zamieszkania.

 

 

Co w przypadku gdy świadek nie został pouczony należycie?

 

 

Najcześciej zaniedbane jest pouczenie świadka co do prawa odmowy zeznań i prawa uchylenia się od odpowiedzi na pytanie. W takim przypadku za brak odpowiedzi lub na podstawie w ten sposób wyłudzonej odpowiedzi ani świadek, ani inna osoba nie mogą ponosić żadnych ujemnych skutków procesowych, co oznacza, że brak pouczenia wyklucza karanie za świadka za cokolwiek i karanie osób przez świadka obciążonych, oraz wyklucza wystepowanie do sądu przeciw nim.

 

 

Co w przypadku gdy mimo braku prawa organ nakłada mandat, karę porządkową lub kieruje sprawę do sądu?

 

 

Należy podnieść tą okoliczność, podobnie jak przedawnienie, przed sądem. Najlepiej już w sprzeciwie od wyroku nakazowego. Sprawa powinna zostać umorzona.

Co to jest Wyrok Nakazowy? Sprawa wtedy przegrana? Czy musimy płacić zasądzoną grzywnę?

 

 

Nie musimy. Wyrok nakazowy to tzw. wyrok na próbę bez rozpoznania argumentów obwinionego, który się uprawomacnia tylko jeśli w terminie 7 dni od jego doręczenia nie złożymy merytorycznego sprzeciwu (pocztą poleconą – data stempla, lub osobiście na biuro podawcze.

 

 

Co się dzieje gdy sąd uzna sprzeciw?

 

 

Wyrok nakazowy zostaje uchylony, a my otrzymamy wezwanie na zwykłą rozprawę. Czasem sąd na podstawie sprzeciwu od razu umarza postepowanie.

 


Czy na rozprawę musimy się stawić?

 

 

Teoretycznie musimy, ale jeśli wygramy i sąd nas uniewinni lub umorzy postępowanie możemy wnosić o zwrot poniesionych kosztów. Możemy też wnieść o prawo złożenia wyjaśnień przed sądem w miejscu naszego zamieszkania.

 

 

Czy o taki zwrot może wnieść świadek także w przypadku sądu?

 

 

Tak, system “Anuluj Mandat” oferuje wzór wniosku świadka do zwrotu kosztów dojazdu i utraconego wynagrodzenia, który można składać zarówno gdy organem wzywającym jest GITD, Straż Miejska, Straż Gminna, Policja jak i Sąd.

 

 

Jak wielkie ryzyko podejmuje obwiniony decydujacy się na sąd?

 

 

Jest to ryzyko finansowe na poziomie mniej-więcej wysokości mandatu + koszty sądowe (60-90 zł w I instancji) oraz koszt stworzenia dokumentu w naszym systemie, ale za to jest szansa wygrania sprawy i upomnienia się o zwrot wszystkich poniesionych kosztów. Informacja o zagrożeniu karą do 5000 zł. jest kłamstwem mającym przekonać nas do grzecznego zapłacenia mandatu. Najwyższa grzywna w najpoważniejszych sprawach związanych z wykroczeniami dot. ruchu drogowego jest 3000 zł – ale przy tak poważnym wykroczeniu organ w ogóle nie prowadzi postepowania mandatowego, więc ta sytuacja nas nie dotyczy.

 

 

Czy organ może wystawiać 2 mandaty za ten sam czyn?

 

 

Wykluczone, art. 5 par. 1 pkt 8) kpw zabrania karania dwa razy, nawet z innych przepisów za ten sam czyn. Kolejne postepowanie lub postepowanie równoległe musi zostać natychmiast umorzone.

 

 

Czy Straż Miejska, Gminna i GITD mogą karać z art. 96 par. 3 kw czyli za niewskazanie kierującego przez właściciela pojazdu, albo wnosić sprawę do sądu o ukaranie?

 

 

Nie mogą. Mogą tylko żądać wskazania, pod warunkiem, że nia na wezwaniu bezprawnym i z pouczeniami dot. praw świadka (bo właściciel pojazdu jest świadkiem w tej sprawie) ale nie mogą karać gdy żądanie to nie zostanie spełnione. Prawo do prowadzenia postępowania o wykroczenie, karania i składania wniosku o ukarnie do sądu ma w tej sprawie tylko Policja, pod warunkiem że wykaże winę sprawcy. Ostatecznie tą wykładnię potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12.12.2013 r.

 

 

Czy z winy nieumyślonej można popełnić wykroczenie?

 

 

Można, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

 

 

Czy niewskazanie sprawcy nie jest więc z winy nieumyślnej?

 

 

Wina nieumyślna to niedochowanie należytej ostrożności w sytuacji, że fakt zaistnienia wykroczenia mogliśmy przewidzieć. Gdy jesteśmy osobą fizyczną i nie wskazujemy sprawcy bo wezwanie było bezprawne, albo nie wiemy lub nie pamietamy kto, a boimy się odpowiedzialności karnej za fałszywe oskarżenie to nie można nam przypisać nawet winy nieumyślnej. Art. 1 par. 2 kw – bez winy nie ma wykroczenia.
Inaczej jest, gdy jesteśmy szefem banku, firmy leasingowej lub firmy transportowej, mamy bowiem wtedy obowiązek prowadzenia rejestrów uzytkowników pojazdów będących naszą własnością. Niewskazanie więc oznacza, że albo nie chcemy tego zrobić specjalnie (wina umyślna), albo zgubiliśmy rejestr lub zaniedbaliśmy jego prowadzenia (wina nieumyślna).

 

 

Czy osoby fizyczne nie muszą prowadzić rejestru osób, którym użyczają samochód?

 

 

Nie tylko nie muszą, a nawet nie mogą. Ustawa o ochronie danych osobowych nie zezwala na prywatne przetwarzanie czyichś danych bez zgody GIODO.

Czy w systemie “Anuluj Mandat” są dostępne wspomniane wyroki Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego?

 

 

Tak, są załączane do wygenerowanych wniosków o umorzenie i sprzeciwu.

Czy w systemie “Anuluj Mandat” są dostępne wzory apelacji?
Nie. Każdy przegrany wyrok pierwszej instancji jest odmiennie uzasadniany, bo odmiennie przebiegają rozprawy i sąd odnosi się indywidualnie. Nie da się więc stworzyć apelacji, która pasowała by do więcej niż jednego wyroku. W takim przypadku zalecamy konsultację przez formularz kontaktowy.

Ile czasu jest na sporządzenie apelacji po niekorzystnym wyroku I instancji?

 

 

Po ogłoszeniu wyroku obwiniony ma 7 dni na wniosek o sporządzenie przez sąd jego uzasadnienia. Sąd ma termin instrukcyjny 30 dni. Od dnia doręczenia uzasadnienia wyroku ws. wykroczenia obwiniony ma 7 dni na sporządzenie i wniesienie apelacji w sposób zawarty w pouczeniu.

Czy od apelacji jest jakiś wpis, trzeba ponieść jakieś koszty?

 

 

Tylko koszty prawnika, choć można napisać samemu. Żadnych innych opłat się nie wnosi. Wszelkie koszty dopiero się pokrywa po ostatecznym przegraniu sprawy, w przypadku wygranej koszty ponosi skarb państwa.

Jak duże są te koszty?

 

 

Rzędu max 200 zł łącznie za obydwie instancje. Nie trzeba jednak zakładać że się przegra, można wygrać korzystając z konsultacji poprzez formularz kontaktowy systemu “Anuluj Mandat”.

 


Czy po przegranym wyroku jest się w rejestrze skazanych?

 

 

Nie. Rejestr skazanych dotyczy skazanych za przestepstwa. Nie są prowadzone żadne rejestry skazanych za wykroczenia drogowe. Osoba, która przegra przed sądem podobnie jak osoba co dostała mandat jest nadal osobą niekaraną.

Co zrobić gdy już się zgodziliśmy zapłacić mandat ale jeszcze nie zapłaciliśmy i chcemy się z tego wycofać?

 

 

Należy wycofać zgodę, tak jak się wycofuje zeznania, powołując się na błąd, groźbę, manipulację lub bezprawność wezwania.

Czy można wycofać zgodę mailem? Czy w ogóle można korespondować mailowo z organem mandatowym?

 

 

Nie polecamy, może okazać się nieskuteczna. Korespondencja powinna być urzędowa za pomocą listów poleconych, tak by pisma trafiały do nas w oryginale, z podpisem funkcjonariusza i z pieczątką urzędową.
Ponadto nam nie zależy na czasie, a oni muszą trzymać się terminów, by nie przedawnić sprawy.

Co jeśli otrzymaliśmy wezwanie pomimo przedawnienia?

 

 

Należy podnieść przedawnienie mandatu lub wykroczenia i wnieść o umorzenie postępowania.

A jeśli mimo to organ próbuje nas ukarać?

 

 

Każde złamanie procedury, każdą arogancję i każdą próbę wyłudzenia mandatu lub wymuszenia wskazania kierującego (nawet jeśli nie wiemy lub nie pamiętamy) należy zgłosić do prokuratury jako podejrzenie popełnienia przestepstwa nadużycia władzy (art. 231 kk), podżegania do fałszywego oskarżenia (art. 234 kk) oraz wyłudzenia lub oszustwa (art. 286 kk). Każde wprowadzenie w błąd sądu przez funkcjonariusza np. poświadczenie nieprawdy co do okoliczności sprawy lub materiału dowodowego na wniosku o ukaranie to przestępstwo z art. 271 kk.

Czy zawiadomienie do prokuratury coś kosztuje?

 

 

Nie, ale to prokurator decyduje czy wszcząć postępowanie. Na odmowę wszczęcia można się zażalić. Podobnie jak na umorzenie wszczętego dochodzenia.

 


Czy warto zawiadamiać prokuratora o przestepstwach strażników miejskich czy inspektorów transportu drogowego?

 

 

Nie tylko warto ale nawet mamy prawny obowiązek gdy powzięliśmy wiadomość o przestępstwie lub gdy podejrzewamy, że doszło do jego popełnienia. Pamietajmy też, że gdy doszło do przestepstwa w związku z prowadzeniem postępowania o wykroczenie nawet w przypadku ukarania nas następuje wznowienie takiej sprawy i umorzenie.

Czy można nagrywać dyktafonem naszą rozmowę z funkcjonariuszem bez jego zgody?

 

 

Można, a nawet trzeba. Może to bardzo pomóc w zdemaskowaniu i udowodnieniu bezprawnych działań osób mundurowych.

Czy można rejestrować kamerą nasze rozprawy sądowe?

 

 

Można a nawet trzeba, wtedy sąd się zachowuje przyzwoiciej. Trzeba jednak zgłosić fakt rejestracji obrazu i dźwięku sądowi na początku rozprawy. Można też zgłosić taką potrzebę przez formularz kontaktowy, być może pojawią się dziennikarze obywatelscy serwisu https://www.3obieg.pl/
Można też samemu aplikować o legitymację dziennikarza obywatelskiego. Rejstracja spraw sądowych bardzo poprawia ich jakość i sprawiedliwość osądu.

 

 

Czy sąd może odmówić nagrywania rozpraw?

 

 

Sąd Najwyższy 28 marca 2012 r. w uchwale siedmiu sędziów stwierdził, że w postępowaniu karnym jawne są posiedzenia, na których sąd “rozpoznaje lub rozstrzyga sprawę” dotyczącą konstytucyjnych praw i obowiązków. Tą uchwałą można się posługiwać per analogia w postepowaniu o wykroczenie aby sąd nie odmówił. Najlepiej zgłosić się wcześniej do 3obieg.pl z prośbą o wydanie legitymacji prasowej dla dziennikarza obywatelskiego.

 

 

Tomek Parol

 

 

Ps. Czym jest w zasadzie polecany System “Anuluj Mandat”?

 

Aplikacja służy do wygenerowania najbardziej skutecznych pism procesowych dających ponad 90% szans (81% umorzeń już na etapie przygotowawczym, a 100% wygranych spraw sądowych) na anulowanie rzekomego mandatu. Rzekomego, bo wezwania te nie spełniają wymogów formalnych art. 97 par. 1 pkt 3) kpw, a więc nie są mandatami. Bez mandatów nie ma odmowy ich przyjęcia, bez mandatu i odmowy nie ma sądu. Niestety w Polsce nie wystarczy mieć rację, trzeba jeszcze umieć ją sobie wywalczyć. Skorzystaj, a przestaniesz być bezradnym łatwym łupem.

 

Kliknij www.3obieg.pl/mandaty

 

Na naszym Fanpage na facebooku w ciagu 3 dni zdobyliśmy 2000 lajków nie za ładny obrazek, ale jako premia za skuteczność działań 3obieg przeciwko mundurowym bandytom drogowym. Następnym razem powiem Wam dlaczego tak dla nich niszczące jest nasze działanie i dlaczego się panicznie boją masowego udziału w nim naszych czytelników (a mamy 0,5 mln miesięcznie).

 

Dla niedowiarków ostatnie nasze osiągnięcie sprzed kilku dni:

 

umorzenie - motocyklista

Inne zapisy autora:

0

Tomasz Parol
Tomasz Parol

Tomasz Parol - Redaktor Naczelny Trzeciego Obiegu, bloger Łażący Łazarz, prawnik antykorporacyjny, zawodowy negocjator, miłośnik piwa z przyjaciółmi, członek MENSA od 1992 r. Jeśli mój tekst Ci się podoba, lub jakiś inny z tego portalu to go WYKOP albo polub na facebooku. Jeśli chcesz zostać dziennikarzem obywatelskim z legitymacją prasową napisz do nas: redakcja@3obieg.pl

502 publikacje
2249 komentarze
 

  1. Pingback: Anulowanie mandatów z fotoradardów oraz za złe parkowanie! | www.gpr24.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758