PRAWO
Like

Przy 3 Maja… o jawności rozpraw cywilnych

03/05/2013
1053 Wyświetlenia
1 Komentarze
6 minut czytania
Przy 3 Maja… o jawności rozpraw cywilnych

3 Maja o prawach teoretycznych Polaków warto mówić bardziej chyba, niż o mrówkojadach z szalikami. Zakładając dobrą wolę okupanta, prawo Polaków do rozpraw jawnych być może łatwo zapewnić na dobre. Na przykład: jak niżej     WOLNY CZYN. Pismo KPN Obszaru V[1] Mariusz Cysewski https://sites.google.com/site/wolnyczyn/ tel. 511 060 559 W. P. Prof. Irena Lipowicz Rzecznik Praw Obywatelskich WNIOSEK Według Ministerstwa Sprawiedliwości (reprezentowanego przez Sekretarza Stanu, pana Stanisława Chmielewskiego) – odpowiedź na interpelację poselską nr 23134 z 21 lipca 2011 r. – strony i publiczność mają prawo nagrywać obraz i dźwięk rozpraw cywilnych (pod pewnymi warunkami). Stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości w tej sprawie opublikowano tutaj: http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/383CAD80 i załączam je do nin. Wniosku. W różnych sądach apelacji katowickiej – a nie ma powodu […]

0


3 Maja o prawach teoretycznych Polaków warto mówić bardziej chyba, niż o mrówkojadach z szalikami. Zakładając dobrą wolę okupanta, prawo Polaków do rozpraw jawnych być może łatwo zapewnić na dobre. Na przykład: jak niżej

 

wolnyczynlogo

 

WOLNY CZYN. Pismo KPN Obszaru V[1]

Mariusz Cysewski

https://sites.google.com/site/wolnyczyn/

tel. 511 060 559
W. P. Prof. Irena Lipowicz
Rzecznik Praw Obywatelskich

WNIOSEK

Według Ministerstwa Sprawiedliwości (reprezentowanego przez Sekretarza Stanu, pana Stanisława Chmielewskiego) – odpowiedź na interpelację poselską nr 23134 z 21 lipca 2011 r. – strony i publiczność mają prawo nagrywać obraz i dźwięk rozpraw cywilnych (pod pewnymi warunkami). Stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości w tej sprawie opublikowano tutaj: http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/383CAD80 i załączam je do nin. Wniosku.

W różnych sądach apelacji katowickiej – a nie ma powodu by przypuszczać, że gdzie indziej jest inaczej – zdobyłem dowody, że Ministerstwo Sprawiedliwości minęło się z prawdą i wprowadziło w błąd opinię publiczną i posłów na sejm. W rzeczywistości w sprawach cywilnych w Polsce sądy zazwyczaj łamią prawo stron, dziennikarzy, i publiczności do utrwalania obrazu i dźwięku. Kilkadziesiąt relacji filmowych z tych wydarzeń zobaczyć można tutaj:

http://www.youtube.com/user/wolnyczyn

Z mojego doświadczenia wynika, iż w sprawach cywilnych utrwalania obrazu i dźwięku zwykle zakazuje się albo nie podając podstawy prawnej, albo powołując się na art. 155 § 1 i 2 kpc, czyli w sposób, o którym wyraźnie mówi Ministerstwo. Zdarzały się przypadki – w mojej ocenie bezprawnego – usuwania dziennikarzy siłą z sal sądowych przez policję. Osobiście doświadczyłem tego wielokrotnie. Sądzę, że tendencja do likwidacji prawa do jawności rozpraw może prowadzić do sporów niepotrzebnych. Jeżeli sąd zgadza się na nagrywanie obrazu i dźwięku, to i tak zwykle wymaga to od stron, dziennikarzy lub publiczności pewnej asertywności w egzekwowaniu przysługujących im praw. Asertywności w społeczeństwie polskim rzadkiej po 1944 r.

Prawo do rozprawy jawnej – a więc również utrwalania obrazu i dźwięku rozprawy – zalicza się do „wolności fundamentalnych” teoretycznie w Polsce gwarantowanych przez Europejską Konwencję Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z późn. zm.) Jawność rozpraw i transparentność postępowania zalicza się też do standardów europejskich i to niewymyślnych. Niewątpliwie to nie ministerstwo sprawiedliwości, lecz sądy interpretują i stosują prawo; nie powinny jednak czynić tego bez podstawy prawnej i/lub arbitralnie. Artykuł 155 kpc, czasami przez sądy podawany jako podstawa naruszenia prawa do nagrywania, podstawą taką według Ministerstwa Sprawiedliwości być nie może i w mojej ocenie stanowi przykład obchodzenia prawa i domniemywania przez sądy dla siebie nieistniejących (nieprzewidzianych przez procedurę) uprawnień.

Moim zdaniem przepisy KPC są wystarczająco jasne. Nie są też jako takie i w oderwaniu od kontekstu sprzeczne z konstytucją. Niepotrzebna jest dodatkowa ich wykładnia ze strony Sądu Najwyższego, o ile nie są interpretowane rozszerzająco i z uszczerbkiem dla praw obywatelskich i praw człowieka. Dlatego nie uważam za konieczne wystąpienie do Pani Profesor z wnioskiem o skorzystanie z uprawnień przewidzianych w art. 16 § 2 pkt 2 lub 4 Ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U.2001, Nr 14, poz. 147; „Ustawa”).

Za to niniejszym zwracam się z wnioskiem o skorzystanie z trybu art. 16 § 2 pkt 1 Ustawy – tj. o wystąpienie „do właściwych organów” z wnioskiem o „podjęcie inicjatywy ustawodawczej” „w sprawach dotyczących wolności i praw człowieka i obywatela”. W moim przekonaniu, by usunąć możliwość arbitralnego łamania przysługującego Polakom prawa do jawności, najwłaściwiej będzie prawo to zastrzec expressis verbis przez uzupełnienie kodeksu postępowania cywilnego o następujący przepis, niemal dosłownie powtarzający treść Art. 6 § 1 Konwencji:

Art. 159. § 4 (lub Art. 155. § 3):

„Przewodniczący nie może odmówić stronom i publiczności prawa do utrwalania obrazu i dźwięku czynności, jeżeli jawność tej czynności nie jest wyłączona w całości lub części ze względów obyczajowych, z uwagi na porządek publiczny lub bezpieczeństwo państwowe w społeczeństwie demokratycznym, gdy wymaga tego dobro małoletnich lub gdy służy to ochronie życia prywatnego stron albo też w okolicznościach szczególnych, w granicach uznanych przez sąd za bezwzględnie konieczne, kiedy jawność mogłaby przynieść szkodę interesom wymiaru sprawiedliwości”.

Przyznam że z odrazą odbieram dzisiejsze informacje o uczestnictwie urzędników obcego rządu i pana Komorowskiego w obchodach święta 3 Maja. Moim zdaniem, nie mają oni prawa również do święta kraju, który zdradzili. Co do mnie, święto 3 Maja postanowiłem uczcić niniejszym wnioskiem.

Z poważaniem

                                                                      Mariusz Cysewski

                                                           WOLNY CZYN. Pismo KPN Obszaru V

0

Wolny Czyn https://sites.google.com/site/wolnyczyn/

W matriksie ""3 RP""... https://sites.google.com/site/wolnyczyn/

644 publikacje
103 komentarze
 

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758