Globalnie i Lokalnie
Like

PRZECIWKO PRÓBIE OGRANICZANIA KONSTYTUCYJNEGO PRAWA RODZICÓW DO WYCHOWANIA DZIECI.

15/05/2014
506 Wyświetlenia
0 Komentarze
4 minut czytania
PRZECIWKO PRÓBIE OGRANICZANIA KONSTYTUCYJNEGO PRAWA RODZICÓW DO WYCHOWANIA DZIECI.

Popierasz   odbieranie   dzieci w Polsce bez wyroków?Popierasz  exodus z Polski?To nie czytaj.Innych prosimy o poparcie i podpis dla nowej petycji.Niech Polska i Europa wie co się dzieje w Polsce,gdyż Media w Polsce milczą.

0


 

Flaga_z_godlem_Rzeczypospolitej_Polskiej

Rzecznik Praw Obywatelskich

prof. Irena Lipowicz

 

Szanowna Pani,

w związku z treścią wystąpienia z dnia 24 kwietnia 2014 roku do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie tzw. programu „Równościowe przedszkole”, pragnę wyrazić moje szczere zaniepokojenie zajętym w nim stanowiskiem.

Odnoszę wrażenie, że jego istotą jest próba ograniczenia konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. Próba, dokonana w przeświadczeniu, że każde prawo obywatelskie musi ustąpić dziś dogmatowi równości.

Nie budzi wątpliwości pogląd, że polska Konstytucja w art. 33 odnosi się do tzw. równości formalnej kobiet i mężczyzn, czyli równości wobec prawa. Jednak w wystąpieniu do MEN wyraźne jest założenie, że należy interpretować tę normę szerzej, obejmując nią także tzw. wymiar tożsamościowy, czyli że kobieta i mężczyzna są tacy sami.

Powstaje pytanie czy rozumiana w ten sposób równość płci jest odbiciem obiektywnego faktu, opartym na poszukiwaniach naukowych (nauk biologicznych, psychologicznych, socjologicznych czy historycznych), czy może hipotezą czysto ideologiczną, przyjętą wyłącznie na mocy politycznych decyzji różnych ciał międzynarodowych?

Pisze Pani, że ustalanie i planowanie programu nauczania szkolnego należy do kompetencji państwa. Czy wynika z tego również prawo do rozpowszechniania w szkołach informacji i treści nieobiektywnych, jak choćby zideologizowana w ten sposób koncepcja równości płci?

Pisze Pani, że prawa rodziców do nauczania dzieci zgodnie z przekonaniami rodziców to nie ogranicza, bo mogą edukować je po szkole i w weekendy.

Czy na tej samej zasadzie zgodzi się Pani na ograniczanie innych praw obywatelskich? Czy pracodawcy mogliby np. ograniczać równość kobiet i mężczyzn w miejscu pracy argumentując, że równouprawnienie może się przecież realizować popołudniami i w weekendy?

System podatkowy także nie ogranicza się do opodatkowywania dochodów rodziców uzyskanych popołudniami i w weekendy a podatek VAT działa całą dobę i przez siedem dni w tygodniu. Dlaczego zatem pragnie Pani, by system oświaty, finansowany z tychże wpływów podatkowych, tolerował konstytucyjne prawa rodziców tylko poza szkołą?

Powołuje się Pani na wyrok Trybunału Konstytucyjnego wskazując, że prawo rodziców do wychowania podlega ograniczeniu ze względu na treść art. 70 ust. 1 Konstytucji, czyli obowiązek nauki do 18 roku życia. W wypadku „Równościowego przedszkola” trudno i ten argument uznać za trafny, bo mowa tu zajęciach w przedszkolu, które nie są obecnie obowiązkowe.

Pisze Pani wielokrotnie w swoim wystąpieniu o publikacji „Równościowe przedszkole” jako o programie edukacyjnym i jako taki go analizuje i z zaangażowaniem broni. Tymczasem same jego autorki wyjaśniają, że formalnie i faktycznie nie jest to program, a jedynie poradnik dla nauczyciela.

Mam zatem nieodparte wrażenie, że treścią swojego wystąpienia chce Pani koniecznie stanąć po jednej ze stron ideologicznego sporu, wpisać się w logikę ideologicznych argumentów oraz realizować polityczne postulaty równościowych elit.

Niepokoi mnie to, tym bardziej, że używając mocy i powagi urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, który zgodnie z Konstytucją powinien stać na straży wolności obywateli, angażuje się Pani w aktywną próbę ograniczania ich praw.

Z poważaniem.

Info,Link,Zródło,Autor,Petycja:

http://mamaitata.org.pl/petycje/przeciwko-probie-ograniczania-konstytucyjnego-prawa-rodzicow-do-wychowania-dzieci?_bee=QcxcR0AfRcujQrAcQ6ZgSDQewDFgSDAfwDscRcsbwDFgSDAe#formularz

Mamy już 6598 sygnatariuszy.

Enhanced by Zemanta

Inne zapisy autora:

0

Lipski Marek
Lipski Marek

FREELANCER.

333 publikacje
134 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816