PRAWO
Like

27 września 2013 posłowie (po raz kolejny) złamali konstytucję

27/09/2013
1101 Wyświetlenia
15 Komentarze
4 minut czytania
27 września 2013 posłowie (po raz kolejny) złamali konstytucję

Ustawa zasadnicza Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku głosi, że :

Art. 32 pkt. 1: „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.”

Okazuje się, że już na etapie życia płodowego nie są równi- osobom z podejrzeniem wady genetycznej Pani Posłanki i Panowie Posłowie odmówili  ochrony ich życia /który to skandal  trwa zresztą od wielu lat./

0


 

Art. 32 pkt. 2 Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Osoby nienarodzone, u których zachodzi podejrzenie wady genetycznej, zostały przez Panie Posłanki i Panów Posłów potraktowane w sposób dyskryminujący ze względu na podejrzenie wady genetycznej. Odmawia im się takiej samej ochrony prawnej jak osobom w stadium rozwojowym płodu nie obciążonym podobnym podejrzeniem.

Art. 38 Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.

Panie Posłanki i Panowie Posłowie od lat lekceważą ten artykuł, podobnie stało się dzisiaj. Niektórym ludziom w stadium płodowym odmówiono prawnej ochrony ich życia.

Dodajmy dla porządku, że w prawie cywilnym istnieje kategoria „nasciturus” czyli „mający się narodzić”. Osoba taka ma na przykład prawo dziedziczenia /rzecz oczywista, o ile urodzą się żywe/ i może mieć nawet prawnego przedstawiciela. Ale niektórym takim osobom Sejm Rzeczypospolitej odmawia ochrony ich życia a więc i prawa do nabycia spadku po fakcie żywego urodzenia. /Tak na marginesie: uderza to również w ich potencjalnych spadkobierców ustawowych…/

Art. 31 pkt. 2 zapewnia, że „Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.”

W związku z tym pytam Pań Posłanek i Panów Posłów:

  1. Jak uzasadnią odmowę pełni praw konstytucyjnych dla osób o statusie  nasciturus co do których zachodzi podejrzenie istnienia wady genetycznej w świetle tego przepisu?
  2. Czy mają jakiekolwiek dowody, że nasciturus co do którego zachodzi podejrzenie istnienia wady genetycznej zagraża w jakikolwiek bezpieczeństwu, porządkowi publicznemu demokratycznego państwa?
  3. Czy nasciturus co do którego zachodzi podejrzenie istnienia wady genetycznej w jakikolwiek sposób zakłóca ochronę środowiska?
  4. Czy nasciturus co do którego zachodzi podejrzenie istnienia wady genetycznej zagraża czyjemuś zdrowiu?
  5. Czy urodzenie człowieka z wadą genetyczną jest zagrożeniem dla moralności publicznej?
  6. Czy i w jaki sposób człowiek urodzony z wadą genetyczną zagraża wolności i prawom innych osób?
  7. Czym w tym względzie prawnie różni się narodzenie człowieka bez wad od narodzenia człowieka z wadami?
  8. Czy Panie Posłanki i Panowie posłowie zauważyli ostatnie zdanie? Przypominam: „Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.” A jednym z fundamentów jest prawo dożycia co głosi na przykład ratyfikowana przez Polskę Powszechna Deklaracja Praw człowieka z 1948 roku. I tego fundamentu naruszać w żądnym razie nie wolno bo w tym wypadku naruszeni jest nieodwracalne.

Art. 104 Konstytucji postanawia, iż poseł i senator ma obowiązek złożyć ślubowanie następującej treści: “Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.”

Co zrobiliście ze swoich gęb Panie Posłanki i Panowie Posłowie? Jakie jest Wasze słowo honoru? Cz ślubowanie to  dla Was mowa-trawa? Jedną gębę macie do przysiąg a drugą do ich łamania?

To tyle na ten temat Panie Posłanki i Panowie Posłowie. Życzę spokojnych snów

Inne zapisy autora:

0

Avatar
monitako

Monarchistka, z lekka skręcająca ku katolickiemu tradycjonalizmowi, zawsze wierna Kościołowi i Polsce. Liberalizm w gospodarce, konserwatyzm w polityce i moralności.

39 publikacje
10 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816