Bez kategorii
Like

Projekt ustawy o łupkach i węglowodorach opóźnia się

14/06/2012
401 Wyświetlenia
0 Komentarze
4 minut czytania
no-cover

Co jest faktyczną przyczyną opóźnienie projektu ustawy o gazie łupkowym i węglowodorach

0


Skromny komunikat Ministerstwa Środowiska

Konferencja prasowa na temat projektu ustawy Ministerstwa Środowiska: o wydobywaniu węglowodorów, ich opodatkowaniu i Funduszu Węglowodorowym nie odbędzie się dziś.

Przesunięcie terminu konferencji wiąże się ze zmianą terminu rozpoczęcia konsultacji projektu, które waunkują jego publiczne udostępnienie i omówienie. O terminie spotkania z ministrem środowiska będziemy informować wszystkie zainteresowane strony bezpośrednio.

Informacje nieoficjalne o projekcie ustawy

Z naszych informacji wynika, iż sektor wydobywczy liczy m.in. na ułatwienie procedur związanych z dopuszczaniem partnerów do koncesji poszukiwawczych. W tej chwili taka możliwość jest mocno ograniczona, co – zdaniem branży – spowalnia prace poszukiwawcze.

Propozycje przepisów zawartych w projekcie obejmą zagadnienia dotyczące poszukiwania i wydobywania ropy naftowej i gazu ziemnego zarówno ze złóż konwencjonalnych jak i niekonwencjonalnych, w tym z łupków. Zapowiedziane zostało zwiększenie udziału Państwa w zyskach z tytułu wydobywania węglowodorów poprzez wprowadzenie opodatkowania wydobywania węglowodorów, a także zwiększenie udziału samorządów lokalnych w przychodach z wydobycia ropy i gazu.

Projekt ma zawierać także zmiany procedur udzielania koncesji na poszukiwanie i wydobywanie ropy i gazu, ze względu na długofalowy cykl inwestycji i ryzyka ponoszone przez podmioty rynku wydobywczego. Uproszczone i wzmocnione mają zostać procedury środowiskowe oraz udział społeczności lokalnych w procesie decyzyjnym.

Na mocy ustawy powołany zostanie Narodowy Operator Kopalin Energetycznych (NOKE) – strategiczna spółka, która w imieniu Państwa będzie bezpośrednio nadzorować wydobywanie gazu i ropy ze złóż w Polsce. NOKE będzie skupiać kompetencje regulacyjne, geologiczne i złożowe dla każdej koncesji.

Zapowiedziane jest także powołanie Funduszu Węglowodorowego, który będzie inwestować wydzieloną część przychodów Państwa z wydobycia węglowodorów mając na celu m.in. wsparcie innowacyjnego potencjału polskiej gospodarki oraz solidarności wielopokoleniowej poprzez inwestycje w edukację, szkolnictwo wyższe, naukę oraz badania i rozwój.

WNP.pl

Spór o pełnomocnika ds. gazu łupkowego

Według informacji "Rz" kandydatura Głównego Geologa Kraju Piotra Woźniaka na to stanowisko budzi kontrowersje z różnych powodów, wśród których rozmówcy dziennika wymieniają konfliktowy charakter kandydata oraz jego sympatii politycznych.

Według „Rzeczpospolitej” kontrkandydatem dla Piotra Woźniaka jest Maciej Woźniak, również z resortu środowiska. Obecnie jest doradcą ministra środowiska, a wcześniej był doradcą ds. bezpieczeństwa energetycznego w Kancelarii Premiera.

WNP.p. Rzeczpospolita

Podsumowanie

1. Skoro mamy Wyższy Urząd Górniczy obejmujacy górnictwa naftowe i gazowe to poco nowy twór molocha administracyjnego Narodowy Operator Kopalin Energetycznych (NOKE) – strategiczna spółka, która w imieniu Państwa będzie bezpośrednio nadzorować wydobywanie gazu i ropy ze złóż w Polsce.

2. SPÓR O TAKTYCZNE STANOWISKO

Pełnomocni ma przejąć część kompetencji resortów w zakresie poszukiwania węglowodorów, w tym gazu łupkowego. Czy jest powód do opóznieia projektu ustawy.

3. Brak zarysu metody i zasad opodatkowania węglowodorów i transfery zysku przez podmioty zagraniczne.

Kejow 

0

kejow

Pisze i komentuje o paliwach, energii , ekologii , modzie, telewizji jako medium i nosniku informacji,

356 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758