Komentarze dnia
Like

PRAWDZIWE OBLICZE I NADRZĘDNE CELE tzw. „UNII EUROPEJSKIEJ” . II

29/11/2017
1232 Wyświetlenia
0 Komentarze
13 minut czytania
PRAWDZIWE OBLICZE I NADRZĘDNE CELE tzw. „UNII EUROPEJSKIEJ” . II

Parlament Europejski ,„wzywa polski rząd do podjęcia odpowiednich działań i stanowczego potępienia ksenofobicznego i faszystowskiego marszu, który miał miejsce w Warszawie w sobotę, 11 listopada2017r oraz o zdecydowane potępienie tego marszu”

0


PRAWDZIWE OBLICZE I NADRZĘDNE CELE tzw. „UNII EUROPEJSKIEJ” . Część II

352x500

 

Parlament Europejski ,„wzywa polski rząd do podjęcia odpowiednich działań i stanowczego potępienia ksenofobicznego i faszystowskiego marszu, który miał miejsce w Warszawie w sobotę, 11 listopada2017r oraz o zdecydowane potępienie tego marszu”  

a równocześnie:

 wzywa rząd RP do przestrzegania prawa do wolności zgromadzania się przez usunięcie z obecnej ustawy o zgromadzeniach zapisów dotyczących priorytetowego traktowania tzw. cyklicznych zgromadzeń cieszących się poparciem rządu; apeluje do władz o niestosowanie sankcji karnych wobec osób biorących udział w pokojowych zgromadzeniach lub kontrdemonstracjach oraz o wycofanie zarzutów karnych przeciwko pokojowym demonstrantom”

 tak brzmi zapis fragmentu skierowanego przeciw Polsce ultimatum Eurostagu pod szyldem rezolucji  PE podjętej 15 listopada br. z inicjatywy KE i będących na etatach unijnych folksdojczy.po.pl.

całość ultimatum :

http://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/1929

Owa (kolejna) anypolska debata i próba politycznego karcenia  jej obecnego Rządu w celu podporzadkowania polskiej polityki do oczekiwań Niemiec, to nie jest bynajmniej żadne nieporozumienie, niezrozumienie , niewiedza  nieświadome nadużycie oszczerstw. To jest gra ,która będzie kontynuowana do skutku: przechwycenia władzy w Polsce przez folksdojczów, lub przynajmniej pobawienia obecnego rządu prawa o współdecydowaniu w sprawach Polski.

Część 2

NARODOWO-SOCJALISTYCZNE (nazistowskie) KORZENIE UE 

Dominującą rolę Niemiec, a nawet hegemona w przyszłym Związku Socjalistycznych Republik Europejskich, widział już sowiecki dyktator Józef Stalin. Na V Kongresie Kominternu oświadczył  w sprawie niemieckiej; ,,Po rosyjskiej [sprawie] ma ona najważniejsze znaczenie. Po pierwsze dlatego, że ze wszystkich krajów Europy Niemcy najbliższe są rewolucji , po drugie dlatego, że zwycięstwo rewolucji w Niemczech jest jej zwycięstwem w całej Europie. Od Niemiec rozpocznie się wstrząśnienie rewolucyjne w Europie . Tylko Niemcy mogą wziąć na siebie inicjatywę pod tym względem . Zwycięstwo rewolucji w Niemczech jest całkowitym zapewnieniem zwycięstwa rewolucji międzynarodowej.”[1]

Tym samym tokiem  myślenia szli bankstesrcy sponsorzy nie tylko Generalissimusa Stalina, także zwycięstwa wyborczego Narodowo Socjalistycznej Niemieckiej Partii Pracy (NSDAP) w latach trzydziestych zeszłego stulecia, ale i pięćdziesiąt lat później:  Socjaldemokratycznej Partii Europy vel  Partii Europejskich Socjalistów (obecnie PES) . To opłacone odgórnie zjednoczenie krajowych partii esdeckich wrogich interesom własnych krajów intern-lewaków Partii mającej ponownie przejąć na rzecz biznesu tych samych korporacji bankowych władzę nad Europą. Tym razem już nie jako III Rzeszy, ale IV tej – pod szyldem Unii Europejskiej.

Tak też, idea uruchomienia tzw. Unii Europejskiej , będącej politycznym wcieleniem współczesnej wersji gospodarczego bolszewizmu, oprócz globalnych banksterów rothschildowej bankomafii i będących na ich żołdzie lewackich . najemników jak np. PES , zawsze na każdym jej etapie, wspierana w pierwszej kolejności przez Niemcy. Poszedł za tym zresztą oficjalny projekt niemieckiego rządu złożony w okresie koalicji CDU/CSU i kanclerza Kohla, zmieniający  Komisję Europejską w przyszły Rząd Europejski[2] . Dlatego ,że w mniemaniu współczesnych biologicznych potomków nazistów   ,to nie Niemcy są dla Unii ,lecz Unia dla nich.[3]

Nie wynika to bynajmniej z kosmopolityczno- lewicowego zacięcia Niemców. Hegemonia Niemiec w Europie realizowana za pomocą instytucji Unii ( np. będący własnością globalnej mafii Rotchshildów Bank Centralny UE zlokalizowany na terenie Niemiec we Frankfurcie  przejmujący za sprawą narzucania waluty euro  wszelkie inne dewizy i złoto stanowiące dotąd zabezpieczenie  trwałości własnych walut państw członkowskich UE) , i jej pokrętnych praktyk proceduralnych stawia Niemcy  jak nigdy dotąd (oprócz tego najlepszego okresu prosperity gospodarczej dla niemieckich firm  lat 1940-1943) w uprzywilejowanej nad resztą Europy pozycji .

Naprawdę, tzw. Unia Europejska,  Państwo Niemieckie i ich ustawodawstwa są tylko narzędziem do realizacji niemieckich oraz interesów ulokowanych na trenie Niemiec globalnych (czyli żydowskich spokrewnionych z amerykańskimi) karteli finansowo-gospodarczych.

„Unijne” intencje niemieckich decydentów odsłonił oficjalnie niemiecki minister spraw zagranicznych Joschka Fischer .Przemawiając na berlińskim uniwersytecie Humbolta zaproponował, aby z Unii Europejskiej uczynić federację Europejską ze wspólną Konstytucją , wspólnym prezydentem o dużych kompetencjach[4] ( nazywając rzecz po imieniu: powrót do instytucji Cesarza lub Fuhrera w IV Rzeszy -uwaga. EK).

Wyraziście w kwestii zamiaru osiągnięcia niemieckiej dominacji  wypowiada się opublikowany 1 września 1994r dokument przedstawiający punkt widzenia na przyszły kształt Europy rządzącej także wtedy CDU ( Dokument ,,Schauble- Lammers”), w którym dominowały dwie idee:

– rozszerzenie Unii na wschodzie , które jest niemieckim priorytetem (kłania się stara, ale jara niemiecka doktryna „Darng nach Osten”- dop. EK)

– utworzenie na bazie Niemiec ,,twardego jądra”, (Reich 2 ) wyposażonego w instytucje typu federalnego wraz z Komisją, stającą się równocześnie rządem dla pozostałych obszarów Europy (Grossdeutchland 2 – dop EK).

Dokument ten  podkreśla dalej ,że koncepcja państwa narodowego – czyli jako Europa suwerennych państw – jest już ,,pustą kopertą”[5]. Co ważne, jak sama jego treść: niemiecki urząd kanclerski nie odrzucił tego dokumentu!

Oficjalny program partii CDU/CSU jak wtedy głosił (i nadal głosi!)iż :

,, głównym punktem naszej zagranicznej polityki będzie odtworzenie Niemiec. Dopóki Niemcy nie zostaną odtworzone , nie będzie prawdziwego pokoju w Europie” Jak słusznie zwrócili uwagę autorzy cytowanego opracowania że: ,,program ten ukazał się po dokonanym zjednoczeniu Niemiec”. Oznacza to, że zjednoczenie RFN i NRD jest tylko I-szym etapem realizacji tego zjednoczeniowego celu „ODTWORZENIA NIEMIEC”. Kolejnym etapem może być tylko odebranie polskich ziem zachodnich i północnych[6]. Dołączona zresztą do tego programu mapa ,,odtworzonych” Niemiec opiera się na granicach z 1937r!

Zgodnie zresztą z nadrzędnym niemieckim aktem prawnym, Konstytucją RFN, jej 116 artykułem: Obecne Niemcy AD 2017,deklarują się jako państwo obszarowo w  granicach z 1937r!  Zamiary te (nie licząc polskojęzycznych przejętych w większości przez Niemców środków masowego przekazu!) nie są oficjalnie od dłuższego czasu wcale  ukrywane ; ,, Już w 1995r- Sekretarz Generalny Urzędu Kanclerskiego Wolfgang Schauble – podczas corocznego zjazdu Ziomkostw w Norymberdze, zaapelował do ówczesnych postkomunistycznych (wybitnie usłużnych wobec Niemiec) władz SLD/ZSL w Polsce , by w ramach integracji z Unią Europejską, zezwoliły na ponowne osiedlanie się na swym terytorium ludności wypędzonej po II wojnie światowej”[7]. Były niemiecki minister Spraw Zagranicznych Klaus Kinkel oświadczył, że ,,Polska zostanie zmuszona do wypłacenia olbrzymich odszkodowań Niemcom wysiedlonym z tych ziem oraz ich potomkom”[8]. w czerwcu 1998r Bundestag podjął uchwałę w sprawie roszczeń niemieckich przesiedleńców oficjalnie stwierdzając:

,, Niemiecki Bundestag żywi nadzieję, że związane z przystąpieniem Czech i Polski do Unii Europejskiej przyjęcie wspólnego stanu posiadania przez nowych członków ,ułatwi rozwiązania bilateralnych kwestii. Do tego zalicza się prawo do swobodnego przemieszczania się i osiedlania się’’ [Niemców w Polsce i Czechach ]. W związku z tym niemiecki Bundestag wzywa rząd federalny do aktywnej kontynuacji polityki wspierania  mniejszości niemieckich Europie Środkowej i Wschodniej’’[9]

Jak to  sprecyzował pruski teoretyk wojny Carl von Clausewitz ulubioną dotąd przez Niemcy wytyczną doktrynę: ,,wojna jest kontynuacją polityki, prowadzoną jedynie za pomocą innych środków.’’ Stąd tym razem środkiem do osiągnięcia niemieckiego celu „Drang nach Osten” , (na razie przynajmniej) ma nie być  jak poprzednio Whermacht , ale niemiecka agentura wdrażająca politycznie te same co w okresie 1938- 1941 cele ,ale na razie pokojowo i przekupstwem pod fałszywą flagą „Unii Europejskiej”! Cel w obu wypadkach jednakowy !

W przypadku Polski, cel owej unijnej polityki, to nie tylko przejęcie przez Niemców tzw. terenów odzyskanych przez  Polskę po II wojnie, (jako przyznana przez aliantów forma rekompensaty za obszary Rzeczpospolitej  utracone przez wspólną agresje niemiecko-sowiecką  wobec Polski we wrześniu  1939r ), lecz zawładnięcie całym obszarem burzańsko- odrzańskim  i całym jego majątkiem. Owe wykreowane na rzecz Niemiec  tzw.  „unijne zasady’’ miały umożliwić przeprowadzenie tego, w ciągu najwyżej jednego pokolenia.

Niemiecką zwierzchność nad Komisją Europejską dowodzą także działania ze strony instytucji UE, podejmowane po zmianie opcji władzy państwowej  z opcji  ichniej agentury –etników zdrajców , na wybraną (za sprawą oddolnego  Ruchu Kontroli Wyborów z ograniczeniem skali kolejnego fałszerstwa wyborczego przez PKW!) wreszcie bliższą  programowo nam Polakom, władzę PiS-u . Po tej zmianie działania KE i UE  to już jednoznacznie, oficjalnie wszczęta  agresja propagandowo-polityczno-gospodarcza wobec Polski. Wspierana nie przypadkiem ze strony niemieckiej propagandy  ,lewackich etników spod znaków N,GW,KOD … i folksdojczy PO- wspólnie i razem będących współczesną powtórką instalacji V kolumny w Polsce.

W ten oto sposób za sprawą ,,euro-intergacji” Polski, czy bardziej właściwie nazywając euro- anschlussu Polski zaplanowano finansowo- urzędowe  przejęcie obszarów Polski wraz ze znajdującym się nich majątkiem. Zaplanowano ,że dotychczasowe granice zostaną zniesione bez jednego strzału. Wszystkie oprócz jednej granicy : tej krojącej Polskę od dziesięcioleci  przez pół- linię Ribbentrop- Mołotow!

 

Eugeniusz Kościesza

 

 

[1] Jan Alfred Reguła ,,Historia Komunistycznej Partii Polski w świetle dokumentów ,W-wa 1934/Toruń 1994 s 96

[2] Barski,Lipkowski s.66

[3] Jerzy Chodorowski ,,Przynęty i pułapki w europejskich traktatach integracyjnych’’ s.106 wyd. Dextra Rzeszów 2001

[4]patrz H. Pająk ,,A naród śpi” s.356

[5] Barski, Lipkowski ,,Unia Europejska jest zagrożeniem dla Polski”s.76

[6] Barski, Lipkowski ,,Unia Europejska jest zagrożeniem dla Polski”….s.52,78

[7] Barski Lipkowski ,,Unia Europejska jest zagrożeniem dla Polski” s.81

[8]H.Pająk ,,A naród śpi”s. 358 lub ,,Życie” z 9V2000r

[9] patrz: J Chodorwski ,,Przynęty i pułapki w europejskich traktatach integracyjnych’’s.104-105. Treśc uchwały opublikowała Nasza Polska  nr 28 z 08.VIII 1998, s.8

Inne zapisy autora:

0

Avatar
Kościesza

Oświadczam, że wszelkie moje publikacje internetowe udostępniam wszystkim użytkownikom za darmo: każdy użytkownik ma prawo darmowego ich kopiowania, powielania w internecie i linkowania do nich bez zmiany treści . Nie wyrażam zgody na żadną inną „ochronę praw autorskich” moich publikacji w Internecie.

73 publikacje
1 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816