PRAWO
Like

Prawa człowieka

10/06/2013
949 Wyświetlenia
6 Komentarze
6 minut czytania
Prawa człowieka

Prawa naturalne  są niezależne od przepisów stanowionych. Wynikają one z samego faktu bycia człowiekiem. Ich głównymi cechami są m.in. powszechność, niezbywalność, nienaruszalność, niepodzielność. Najważniejszymi z nich mianuje się przedstawicieli tzw. I generacji czyli: prawo do życia, wolności, godności i własności.

0


 

Cała Prawica uważa, że przepisy są po to, aby je przestrzegać, w przeciwieństwie do swoich oponentów, którzy żyją z ich łamania. Lewica ma duże problemy ogólną interpretacją, przez co powstają różne dysonanse. Przykładem takiej rozbieżności może być wiecznie żywa sprawa przywrócenia kary śmierci.

Osiemdziesiąt procent społeczeństwa jest za jej przywróceniem, aliści ustawy sejmowe w tej sprawie są odrzucane(gdzie zatem te demokratyczne rządy większości?). Kluczowym argumentem, na który powołują się przeciwnicy wprowadzenia takiej formy wyroku,  jest łamanie prawa człowieka do życia. Zasada ta jest nienaruszalna i żadne prawo stanowione nie może jej złamać. Jednak ci sami ludzie ograniczają NIENARUSZALNĄ wolność człowieka zamykając go w więzieniu za jazdę rowerem w stanie lekkiego upojenia. Co więcej, skazany nie może pracować na swoje utrzymanie i ewentualne zadośćuczynienie, ponieważ żadne organy nie mogą przymusić go do pracy, o czym mówi II generacja praw człowieka. Zatem, czy osoba, która narusza prawa bliźniego pozbawiając go życia nie pozbawia zarazem tego prawa samego siebie? Nasza cywilizacja powstała dzięki zasadom. Osoby które nie podporządkowywały się im były usuwane ze społeczeństwa. Wy wypadku umyślnego zabójstwa, zgodnie z nakazem zawartym w “Księdze Wyjścia 21, 14”, sprawcy otrzymują karę nieodwracalną i ostateczną. Bóg uratuje tych którzy okażą żal i skruchę. W wielu przypadkach tylko wizja stryczka może powstrzymać domniemanego mordercę przed dokonaniem zbrodni. Co więcej, w jednym przypadku prawo nie tylko zezwala, ale i zachęca do natychmiastowego użycia takiej formy kary. Taka sytuacja ma miejsce w czasie obrony koniecznej, gdzie śmierć napastnika może być przedłużeniem ochrony własnego życia. Dlaczego więc nie można stosować groźby użycia KS? Jest to działanie nawet lekko prewencyjne, a czyż nie za taką formą walki z przestępczością stoją obecne rządy?

Gdzie zatem leży problem? Błędem było same ustanowienie praw człowieka czy interpretacja przez niekompetentnych ludzi? Myślę, że obecne pokolenia mocno ucierpią na takim stanie rzeczy. Należy bezzwłocznie zacząć naprawę prawa najlepiej od naprawy pojęć, które lewica od wieków próbuje zniekształcać w niewiadomym celu. W przypadku prawa należy się zwrócić ze wszystkimi wątpliwościami do jego twórców, Rzymian. Ich zasady są dekalogiem współczesnych prawników chociaż nie obowiązują na co dzień. Lista naczelnych zasad, od których odbiegajamy jest długa:
volenti non fit iniuria – Chcącemu nie dzieje się krzywda

in dubio pro reo – wątpliwośći świadczą na korzyść oskarżonego

Lex retro non agit – prawo nie działa wstecz

dura lex sed lex – twarde prawo ale prawo

pacta sunt servanda  umów należy przestrzegać

nemo iudex indoneus in re sua – nikt niech nie sądzi we własnej sprawie

audiatur et altra pars – trzeba wysłuchać drugiej strony

nulla poena sine lege – nie ma kary bez ustawy

nullum crimen sine lege – nie ma przestępstwa bez ustawy

ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi

patere quam ipse facisti legem – poddaj się prawu które ustanowiłeś

summum ius, summa iniuria – zbyt formalne prawo może być krzywdą

nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet – nikt nie może przenieść na drugiego więcej praw niż sam ma

quod ab initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere – To, co od początku jest wadliwe, nie może być uzdrowione z upływem czasu

Nasza cywilizacja przejęła m.in. pewną część dorobku Rzymian, dzięki temu się rozwijała i doszła tu gdzie jest. Burzenie jej fundamentów skończy się dla niej tak samo, jak dla przypowieściowego domku na  piasku. Zmyje je woda burzowa, na dodatek w turbanie. Najgorszy jest upadek szacunku do prawa. W czasach, kiedy prawo reguluje każdą dziedzinę życia w najdrobniejszych sprawach, wymusza zjawisko, w którym ludzie go nie przestrzegają i lekceważą. Europejczycy stracili szacunek do ZASAD. A przecież to dzięki nim formowały się społeczeństwa i wyrastały cywilizacje. Jeżeli prawo nie będzie przestrzegane przez tych najmniejszych, nie będzie znaczyło nic dla ogółu. Stąd już tylko krok do anarchii. Warunkiem jest jednak ustanowienie prawa mądrego i niezbędnego.

Więcej tekstów oraz komentarzy politycznych na junta.pl Zapraszam!

Inne zapisy autora:

0

confessio
confessio http://confessio.junta.pl/

Portal konserwatywno-liberalny junta.pl Piszę, mówię, komentuję, otwieram oczy tym, którzy nie chcą widzieć.

14 publikacje
7 komentarze
 

  1. Pingback: Prawa człowieka | Mówimy: Oszustom Stop!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816