BIZNES
Like

Pracodawcy generalnie dobrze o Konstytucji Biznesu

14/11/2017
302 Wyświetlenia
0 Komentarze
4 minute czytania
Pracodawcy generalnie dobrze o Konstytucji Biznesu

Pracodawcy RP zaopiniowali pakiet ustaw, odnosząc się pozytywnie do generalnej idei oraz kierunku zmian proponowanych przez Ministra Rozwoju. – Zgłosiliśmy poprawki do rozwiązań szczegółowych oraz zwróciliśmy uwagę na to, że Rzecznik Przedsiębiorców, którego powołanie przewiduje „Konstytucja biznesu”, powinien zostać wyposażony w dodatkowe uprawnienia – mówi Rada Pracodawców RP.Unemployment-Public-Domain-460x325

Po ogłoszeniu przez rząd Konstytucji dla Biznesu opiniują ją Pracodawcy RP. Opinię przytaczamy w całości:

„Mimo upływu kolejnych miesięcy od zakończenia procesu konsultacji społecznych, „Konstytucja biznesu” nie trafiła do Sejmu. Nie została nawet przyjęta przez Radę Ministrów. W sierpniu br., z naszej inicjatywy, reprezentatywne organizacje pracodawców wystąpiły do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza Morawieckiego oraz Ministra-Członka Rady Ministrów, Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów Henryka Kowalczyka z wnioskiem o przyspieszenie prac nad „Konstytucją biznesu” poprzez przyjęcie pakietu ustaw przez Rząd i skierowanie ich do Sejmu w celu rozpoczęcia kolejnego etapu procesu legislacyjnego.

Organizacje pracodawców zwróciły uwagę na to, że „Konstytucja biznesu” została przygotowana we współpracy z przedstawicielami przedsiębiorców, a poszczególne rozwiązania wypracowano w trakcie dogłębnych konsultacji społecznych. Przedstawione przez Ministra Rozwoju propozycje zmian prawnych, m.in. odnowa relacji biznesu z administracją – wprowadzenie zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy oraz zasady przyjaznej interpretacji przepisów (wątpliwości rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy); uregulowanie podstawowych zasad opracowywania projektów aktów normatywnych z zakresu prawa gospodarczego – nacisk na ograniczenie obciążeń nakładanych na przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem mikro-, małych i średnich przedsiębiorców; ochrona przedsiębiorców przed zmiennością interpretacji prawa przez urzędników; ustanowienie katalogu praw i obowiązków przedsiębiorców oraz organów (np. zasada proporcjonalności, zasada bezstronności); wprowadzenie tzw. ulgi na start, czyli zwolnienia z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne w okresie pierwszych 6 miesięcy działalności – po ich upływie przedsiębiorca może skorzystać z istniejącego już 24-miesięcznego okresu obniżenia składek (tzw. mały ZUS), cieszą się poparciem środowiska pracodawców.

Analogiczna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). To zapowiedziane w lipcu 2016 r. rozwiązanie ma stanowić ważny instrument będący bodźcem do generowania dodatkowych długoterminowych oszczędności emerytalnych, finansując za pośrednictwem polskiego rynku kapitałowego inwestycje prorozwojowe. Mimo licznych i często powtarzanych zapowiedzi, projekt nie został do tej pory przedstawiony i skierowany do konsultacji społecznych. Taki stan rzeczy nie jest pożądany z punktu widzenia przedsiębiorców, którzy chcą poznać kształt projektowanych rozwiązań oraz włączyć się w merytoryczną dyskusję na temat reformy III filaru polskiego systemu emerytalnego. Za niepożądane należy również uznać odkładanie na późniejszy czas zmian w funkcjonowaniu otwartych funduszy emerytalnych, których aktywa są w obecnych warunkach systematycznie uszczuplane za sprawą działania mechanizmu tzw. suwaka bezpieczeństwa. Pracodawcy RP oczekują przedstawienia przez Radę Ministrów ostatecznej wersji projektów ustaw wchodzących w skład pakietu „Konstytucji biznesu”, ustawy o pracowniczych planach kapitałowych i ustawy dotyczącej przekształcenia OFE oraz ich przyjęcia, co umożliwi przejście do parlamentarnego etapu procesu legislacyjnego. Rada Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej”.

Inne zapisy autora:

Pawel Pietkun
Pawel Pietkun https://www.3obieg.pl

2007 publikacje
158 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

319217