Bez kategorii
Like

Posłuszeństwo nie z tej ziemi.

20/05/2012
372 Wyświetlenia
0 Komentarze
10 minut czytania
no-cover

Kiedy myślimy o posłuszeństwie pojmujemy je z lenistwa w sposób tradycyjny jako nakaz , podporządkowanie i wykonanie.

0


 

To typowe potoczne nieuzasadnione niczym posłuszeństwo jest wymagane od nas wiernych przez …. innych wiernych pouczających nas gorliwie o swoich racjach.

Wbrew pozorom Kościół Rzymsko Katolicki nie wymaga od nikogo z wiernych ślepego hierarchicznego posłuszeństwa. To dictum pozostaje wyłącznie przywilejem osób konsekrowanych czyli ujętych w ściśle rozumianej hierarchii kościelnej.

Wierzący współistotny kapłanowi.

Kościół to wspólnota wiernych oraz świętych i wiernych  Chrystusowi kapłanów. Stąd heretycy , którzy od kościoła odstąpili musieli stworzyć sobie zastępczą kopię kościoła.

Tak jak kapłani bez wiernych nie są kościołem tak wierni bez kapłanów nie są w stanie ustanowić wspólnoty kościoła.

To dosyć zaskakująca okoliczność wskazująca na niezwykłą mądrość gdy to posłuszeństwo jest właśnie tym co zabezpiecza zwykłego szarego wierzącego przed potencjalną herezją , czy nawet zgorszeniem jakie może się pojawić w szeregach kapłanów.

Posłuszeństwo NIE JEST ŚLEPE   Jest porozumieniem./ KPK Kan 212 § 1.

Trzy Zobowiązania Kapłańskie wobec wiernego

Po pierwsze uwierzytelnienie Kapłana

To święty reprezentant Chrystusa, nie agent  służb specjalnych, nie mason , nie wyznawca małpiszona, nie człek zniewolony żądzami ALE ŚWIĘTY PASTERZ REPREZENTANT CHRYSTUSA i nikt inny. Nie musze oceniać postawy kapłana ale mogę z ufnością oczekiwać, że to człowiek uwierzytelniony przedstawicielstwem i misją Chrystusa. Obowiązek dopełnienia tego wymogu spoczywa na Kapłanie.


Po drugie NAUKA

Ona jest wspólnym celem nas pouczanych – wiernych i nauczycieli – świętych kapłanów. Nauka ma to do siebie, że umacnia ucznia ale inspiruje nauczyciela i miejsce na tę inspirację zawarto również w posłuszeństwie .

 

Po trzecie  kierowanie Kościołem – to brzemię , obowiązek i…. służba kapłanów.

 

Wymagania wobec WIERNEGO

Po pierwsze ŚWIADOMOŚĆ.

Nie bezmyślność nie zaślepienie nie względy korzyści I sympatii czy środowiska ale właśnie świadomość wynikająca może z pouczenia, a może z doświadczenia ale zawsze świadomość służąca pewnemu celowi.

Tym celem jest drugi warunek –  ODPOWIEDZIALNOŚĆ  i choć nie jest ona dopowiedziana wprost to jest związana z posługą kapłańską czyli możemy mówić, że jest to współodpowiedzialność.  

Posłuszeństwo NIESIEza sobą odpowiedzialność. Świadomość odpowiedzialności jest pierwszym zaworem  dbającym o BEZPIECZEŃSTWO, mechanizmem jaki  nakazuje i jednoznacznie określa zawarte tu posłuszeństwo. Nie jest ono ślepe ale właśnie świadome odpowiedzialności . Nie ma więc nic wspólnego z tym czego oczekuje się od np. doktryny a raczej organizacji wojskowej.

 

Po trzecie wyjątkowość  

Wierni są ponownie wyniesieni ponad potocznie rozumiane posłuszeństwo bo pojawia się najistotniejsze , precyzyjne i niezwykle trafne określenie CHRZEŚCIJAŃSKIEGO POSŁUSZEŃSTWA. To zawsze  posłuszeństwo nauce i nakazom Chrystusa gdyż nie ma nad Nim innego autorytetu. Nawet renomowane uniwersytety, czy atrakcyjne populistyczne doktryny, lub  też prawne i ekonomiczne ideały, a nawet wzniosłe normy społeczne nie mogą same z siebie uwierzytelnić się tym „certyfikatem”. To kolejny zawór bezpieczeństwa dotyczący postawy szczególnej świadomej i odpowiedzialnej ale przede wszystkim wyjątkowej bo chrześcijańskiej , czyli nie liberalnej , nie lewackiej , nie kapitalistycznej , nie materialistycznej i nie spirytystycznej , a szczególnie nie wojskowej.  

  

Kan. 212 – § 1. To, co święci pasterze, jako reprezentanci Chrystusa, wyjaśniają jako nauczyciele wiary albo postanawiają jako kierujący Kościołem, wierni,świadomi własnejodpowiedzialności, obowiązani są wypełniać zchrześcijańskim posłuszeństwem.

  

MAM ŻYCZENIE … słuchaj więc … to moje prawo /Kan. 212 – § 2

Kolejny niezwykle ciekawy zapis, z pozoru nie gwarantuje niczego bo zawiera jedynie prawo do formułowania i zgłaszania swoich potrzeb i życzeń.

Każda nawet najbardziej irracjonalna prośba ma rację bytu w kościele, nie może być nazwana nieposłuszeństwem. Mało tego , gdyż nie pisze się tu o życzeniach zakazanych , bądź o ich ograniczeniu. To ciekawe bo z pozoru wydaje się , że pewne życzenia i prośby czy potrzeby są wykluczone. Jednak nie ma mowy nawet o tym, że te potrzeby i życzenia mają być zgodne z jakąkolwiek doktryną, nauką czy prawem obowiązującym w kościele.

 

Kan. 212 § 2. Wierni mają prawo, by przedstawiać pasterzom Kościoła swoje potrzeby, zwłaszcza duchowe, jak również swoje życzenia.

 

Moim zdaniem czcigodny Kapłanie … Moim zdaniem ….bracia

 

Tak się składa, że czasem ani święci kapłani ani pozostali wierni nie mają wiedzy o pewnych sprawach , które inni  członkowie wspólnoty rozpoznali. W pewnych dziedzinach ktoś może uważać siebie za eksperta i możliwe że nim jest. W pewnych okolicznościach może posiadać wiedzę o sprawach niezwykłej wagi. Wówczas dla dobra Kościoła i w pewności wiary godne rozpowszechnienie  własnej opinii staje się nawet  obowiązkiem. Dokładnie wskazuje to kolejny zapis

 

Kan. 212 § 3. Stosownie do posiadanej wiedzy, kompetencji i zdolności, jakie posiadają, przysługuje im prawo, a niekiedy nawet obowiązek wyjawiania swojego zdania świętym pasterzom w sprawach dotyczących dobra Kościoła, oraz – zachowując nienaruszalność wiary i obyczajów, szacunek wobec pasterzy, biorąc pod uwagę wspólny pożytek i godność osoby – podawania go do wiadomości innym wiernym. 

 

Kodeks Prawa Kanonicznego

http://archidiecezja.lodz.pl/czytelni/prawo/l1t1.html

http://www.kodeksprawakanonicznego.pl/nauczycielskie-zadanie-kosciola/kanony-wstepne-747-755/

 

Nieposłuszni o posłuszeństwie

 

http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Pius_IX/qui_pluribus/I.php

 http://www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/248

http://www.ultramontes.pl/Prawda_o_Kosciele.htm

http://odbudowa.com/index.php/komunikat

http://www.opus-info.org/index.php?title=Manipulacja_poj%C4%99ciem_powo%C5%82ania

http://www.womenpriests.org/pl/ployalty.asp

http://wystap.pl/wystepowanie-z-kosciola-w-polsce-czyli-jak-pokonac-cerbera-z-rekoma-w-gipsie/

http://www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/1039

 

 

W posłuszeństwie o posłuszeństwie

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/granic.html

http://www.fronda.pl/news/czytaj/tytul/od_nieposluszenstwa_gorsze_jest_niby_posluszenstwo_14717

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccscrlife/documents/rc_con_ccscrlife_doc_20080511_autorita-obbedienza_pl.html

http://www.zaufaj.com/component/content/article/36-prawo-kanoniczne-2/52-stowarzyszenia-zycia-apostolskiego-kanony-673-746.html

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/motu/ad_tuendam.html

http://www.opusdei.pl/sec.php?s=551

 http://partenos.nowyekran.pl/post/49948,na-co-komu-posluszenstwo-kosciolowi-rowniez-w-kontekscie-sprawy-ks-natanka

http://www.pijarzy.pl/?strona,doc,pol,szukanie,14,0,1178,1,14,ant.html

http://www.kuria.lublin.pl/instytuty_swieckie/teksty/chrystcen.htm

http://www.zakony-zenskie.pl/index.php/biblioteka/46-konferencje-referaty-artykuy-teksty/157–sprawowanie-wadzy-przeoeskiej-w-wietle-przepisow-kodeksu-prawa-kanonicznego-109-zebranie-plenarne-konferencji-warszawa-5-maja-2004-

 

  

Na rozdrożu

 

http://www.rp.pl/artykul/747886.html?print=tak&p=0

http://mprm.nazwa.pl/viewtopic.php?f=35&t=479

http://ekai.pl/forum/problemy/x2386/

http://rm.radiomaryja.pl.eu.org/rmryd40.htm

http://www.naszawitryna.pl/jedwabne_819.html

Krajski vs Paczos :

http://czytelnia.onet.pl/0,1149582,1,do_czytania.html

http://www.krajski.com.pl/teilhard.htm

 

 

Inne

http://pl.wikipedia.org/wiki/Hierarchia_ko%C5%9Bcielna

KKK

http://www.teologia.pl/m_k/kkk1p04.htm

http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkIII-2-2.htm

 

 

 

 

 

0

jax

Bóg , Honor, Ojczyzna to trzy równorzedne powinnosci kazdego czlowieka. Obowiazek wobec duszy, obowiazek wobec prawdy i obowiazek wobec ojczyzny, harmonijnie tworza fundament na którym powstaje bezpieczny lad spoleczny Polski

33 publikacje
1 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758