POrażka

W dniu 6 września 2015 roku odbyło się ogólnokrajowe referendum zainicjowane przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, w którym należało odpowiedzieć na trzy pytania: – Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? – Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? – Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? Wyborcy odpowiedzieli odpowiednio TAK, NIE, TAK. Niestety referendum jest nieważne, bo frekwencja wyniosła zaledwie 8% osób uprawnionych do głosowania (w Jeleniej Górze osiągnąłem w 2000 roku 13%). W Polsce nie ma demokracji, bo egzekutywa władzy (partyjna) nad tym czuwa. Nie realizuje zadań dla dobra ogółu (społeczeństwa). W Polsce nie … Czytaj dalej POrażka