POLSKA
Like

POMOC (II)

16/05/2014
818 Wyświetlenia
0 Komentarze
4 minut czytania
no-cover

11 marca 2014 roku referendarz Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze oddalił wniosek Barbary K. o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Tu więcej na ten temat: https://3obieg.pl/pomoc   1.   Postanowienie pana referendarza Kamila Trybki zostało zaskarżone w ustawowym terminie (siedem dni od otrzymania). Oto uzasadnienie skargi: Zaskarżonym postanowieniem referendarz oddalił mój wniosek o ustanowienie pomocy prawnej z urzędu argumentując, że co prawda jestem zwolniona od kosztów sądowych ze względu na niskie dochody, to sprawa nie wymaga udziału profesjonalisty, albowiem potrafiłam samodzielnie wypełnić wniosek o zwolnienie od kosztów, który okazał się skuteczny, oraz sformułować wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu! Rozumiem zatem, że brak wniosku o ustanowienie pomocy prawnej z urzędu oraz wadliwe wypełnienie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, co w […]

0


11 marca 2014 roku referendarz Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze oddalił wniosek Barbary K. o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Tu więcej na ten temat:

https://3obieg.pl/pomoc

 

1.

 

Postanowienie pana referendarza Kamila Trybki zostało zaskarżone w ustawowym terminie (siedem dni od otrzymania). Oto uzasadnienie skargi:

Zaskarżonym postanowieniem referendarz oddalił mój wniosek o ustanowienie pomocy prawnej z urzędu argumentując, że co prawda jestem zwolniona od kosztów sądowych ze względu na niskie dochody, to sprawa nie wymaga udziału profesjonalisty, albowiem potrafiłam samodzielnie wypełnić wniosek o zwolnienie od kosztów, który okazał się skuteczny, oraz sformułować wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu!

Rozumiem zatem, że brak wniosku o ustanowienie pomocy prawnej z urzędu oraz wadliwe wypełnienie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, co w efekcie powinno skutkować jego odrzuceniem, stanowiło by dowód w opinii referendarza świadczący o konieczności ustanowienia pomocy prawnej z urzędu?

Czy więc samo wystąpienie z wnioskiem o ustanowienie pomocy prawnej świadczyć ma o tym, że pomoc taka jest niepotrzebna?

Nie chcę podnosić w tym miejscu zarzutów natury logicznej, gdyż posiadam wykształcenie o wiele niższe niż pan referendarz. Ale na tzw. chłopski rozum zaskarżone postanowienie żadną miarą ostać się nie powinno, skoro u jego podstaw leży wyżej przedstawiony wywód logiczny.

 

2.

 

Dnia 9 kwietnia 2014 roku sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, Paweł Siwek, utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie.

Uzasadnienie tego orzeczenia (I Co 2979/13) na trwałe kiedyś wejdzie do podręczników historii jako dowód na to, że władza sądowa w Polsce na początku XXI wieku zupełnie już nie liczyła  się z opinia społeczną:

Sąd Rejonowy zważył co następuje:

Skarga nie zasługiwała na uwzględnienie.

Jak stanowi art. 117 § 1 k.p.c. strona zwolniona przez sąd od kosztów sądowych w całości lub części może domagać się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego.

Natomiast zgodnie z § 5 tego artykułu sąd uwzględni wniosek, jeżeli udział adwokata lub radcy prawnego w sprawie uzna za potrzebny.

Biorąc powyższe pod uwagę, należało przede wszystkim wskazać że zaskarżone postanowienie zostało wydane w oparciu o wadliwą podstawę prawną, albowiem postanowieniem z 17 stycznia 2014 roku dłużniczka została zwolniona od opłaty od skargi na czynności Komornika Sądowego. Tym samym podstawą wydanego orzeczenia powinien być art. 117 § 1 k.p.c., a nie § 2 tego artykułu.

Należało także przyznać rację skarżącej, że uzasadnienie postanowienia z dnia 11 marca 2014 r. w sposób oczywisty cechuje brak logiki.

Tym niemniej, w ocenie tutejszego Sądu, samo rozstrzygnięcie jest słuszne.     

Na wydane postanowienie zażalenie nie przysługuje.

Kuriozum sądowe

 

3.

 

Pani prof. Ewa Łętowska przed laty stwierdziła, że uzasadnienie jest instrumentem, który odzwierciedla głos sądu w dyskusji społecznej*.

Podobnie orzekł Trybunał Konstytucyjny **. W opinii TK uzasadnienie orzeczeń sądowych jest decydującym komponentem prawa do rzetelnego sądu jako konstytucyjnie chronionego prawa obywatela.

A zdaniem Sądu Najwyższego uzasadnienie orzeczenia buduje autorytet sądu! ***

 

4.

 

Ciekawe, czy powyższe znają w Jeleniej Górze?

 

 

 

16.05 2014

 

 

_____________________________

 

*       w: Państwo w służbie obywateli – księga pamiątkowa Jerzego Świątkiewicza – 2005 r.

 

**     postanowienie z dnia 11 kwietnia 2005 r. (Sk 48/04)

 

***   wyrok z dnia 4 listopada 2003 r. sygn akt V KK 74/03

 

Inne zapisy autora:

0

Humpty Dumpty
Humpty Dumpty

1842 publikacje
75 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816