SPOŁECZEŃSTWO
Like

Polska w niewoli sitw etnicznych 1990-2019. część III-2

22/05/2019
1104 Wyświetlenia
0 Komentarze
16 minut czytania
Polska w niewoli sitw etnicznych 1990-2019. część III-2

Część III-2
Elity polityczne RP, czy sitwy kompradorskie 3-ciejerpe: Dobra zmiana, czy … potomkowie I -szej imigracji chazarskiej

0


Część III/2

 „Dobra” czy …udawana „zmiana” ?

 

Jak wykazano w poprzedniej części , historycznie w swych korzeniach ideologicznych PiS wcale nie stoi na stanowisku tam gdzie stać powinna każda partia, czy polityczne stronnictwo,  reprezentujące najwyższy interes Niepodległej Suwerennej Polski

 

A także choć bez wątpienia decydenci PiS-u mają lepsze rozeznanie (bo o(d)grywając Polaków nie są wcale sprytniejsi ,lecz lepiej obyci w polskiej specyfice i  polskiej mentalności niż potomkowie  przesiedlonych z Rosji Carskiej litwaków czy  chazarskich  sowieciaży potomków tzw. komunistów, bądź od folksdojczy Platformy.  Jak jednoznacznie  wykazano w części III-1, krajowi decydenci PiS  na pewno nie są narodowo przedwojennego historycznego pochodzenia Polakami.

Mniejszość niemiecką reprezentuje Platforma, żydokomunistyczne sitwy i obecną agenturę Rosji  reprezentują pokomunistyczne (wszystkie polskojęzyczne) lewice i wywodzące się z I PRL kasty nadzwyczajne. A jakie jest pochodzenie decydentów PIS . Znów z powodu rasistowskiej ustawy o tzw. Ochronie danych osobowych (osób publicznych) ,pozostaje biblijna metoda, na zasadzie „po owocach ich poznacie”!

Sprawa kluczowa to służalcza czołobitność, by nie rzec wręcz pełna podległość rządu polskiego, szczególnie tego spod szyldu PiS wobec wszelkich roszczeń w tym wręcz chuligańskich wybryków i bezczelnych rasistowskich praktyk Israela i jego popleczników deklarujących się zwykle jako Polacy, czy dużo rzadziej jawnie, jako Żydzi. Mamy więc to nadreprezentatywne finansowanie przez państwo tzw, fundacji i organizacji żydowskich, które notorycznie z owych subwencji szkalują imię Polski i Polaków, mamy przejmowanie przez nie nienależnych nim ukradzionych przez PRL polskich nieruchomości , mamy  niczym nieograniczone wydawanie polskich paszportów obywatelom Izraela przez MSZ, mamy najazdy jawnie wrogich wycieczek żydowskich z własnym uzbrojnymi bojówkami mającymi bronić uczestników przed rzekomymi polskim pogromami.

Meliśmy bezkarną żydowską napaść na osobę ambasadora Polski Telaviwie. Ale wszystko to mało przy histori ekspresowych antypolskich zmian w projekcie ustawie o IPN dokonanych przez parlament na publicznie bezczelnie wydukany z kartki dyktat przez israelskiej ambasador w Polsce Ch’Azari (nawet nie posiadającej umiejętności posługiwania się językiem polskim –sic! ) Zamiast urągającemu protokołowi dyplomatycznemu niekompetentnego babsztyla wydalić z terytorium suwerennego państwa, owe państwo ekspresowo przeredagowuje w bubel prawny sensowną ustawę pod życzenie obcego i defacto jawnie wrogiego Polakom  państwa, odległego od naszych granic o blisko  4000 kilometrów!

Kolejna wskazująca na tożsamość narodową decydentów PIS to podnoszona ze środowisk poza magdalenkowych sprawa zaniechań przeciwdziałań  i zmiatania pod dywan także przez PiS  wobec wszystkich wrogich poczynań holocaust industry.Wrogich poczynań których kwintesencją stała się juderasistowska  mająca stanowić podstawę prawną pod bandyckio-banksterskie wymuszenia – ustawa 447.

Co prawda , na razie przed wyborami parlamentarnymi jawnie i oficjalnie otwartej kolaboracji i zaboru polskiego mienia  nie podjęto ,ale  jak wskazują okoliczności ,przemilczenia i zaniechania właściwych działań

https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/szczelna-blokada-informacyjna-na-temat-polskich-protestow-w-usa-przeciwko-plemiennemu

że, wkrótce po wyborach operacja Judepolonia-etap Polin najpewniej zacznie być wdrażana przy pełnej kolaboracji PIS…

Wreszcie z ostatnich, trzecia sprawa ukazująca prawdziwy stosunek decydentów PiS do interesów Polski ,to sprawa podejścia do tzw. Eurowyborów

Sam fakt że osoby mające być odpowiedzialne za państwo jako jego najważniejsi ministrowie przedkładają ponad ową służbę na rzecz przeprowadzenia rzekomych reform – własne kandydowanie w charakterze jedynek do eurowyborów potwierdza, że przynajmniej wszyscy ci kandydujący mają ciemnej d.pie swoją bieżącą działalność rzekomo reformatosko –państwową! Przedkładając ponad ową publiczną służbę na rzecz przeprowadzenia reform – własne kandydowanie w charakterze jedynek do eurowyborów potwierdzają że zamiast służby na rzecz deklarowanych podczas poprzedniej kampanii wyborczej reform ,aspirują na lepiej płatne etaty, defacto nic nie znaczących euro-marionetek, w będącym fasadą dla poczynań Berlina ojroparlamencie! Jak widać po oficjalnych kandydaturach wyborczych obecni ministrowie „polskiego rządu”  zamierzają oficjalnie i hurtowo spie…yć z najważniejszych funkcji państwa na nic nie znaczące poza kasą, niemiecko- rothszildowe synekury dla ojro-kolaborantów .

Czy można sobie wyobrazić ,aby w okresie ostatniej niepodległości jakikolwiek Polak odpowiedzialny za los własnego kraju ,państwa – mający możliwość służyć jako minister mogący usanacyjnić istotę państwowości polskiej, tak sobie  spie…lał na sowicie płatną ale nic nie znaczącą politycznie urzędniczą synekurę do Ligi Narodów czy czegoś podobnego do obecnego europarlamentu jakim wtedy była np. tzw. Międzynarodówka? Jak można to określić inaczej niż ucieczkę do przodu z wkrótce mającego zatonąć (za własną wiedzą i premedytacją ) już tonącego okrętu …

Tylko co zostało przytoczone w tej i poprzedniej części wystarczy by stwierdzić, jakie więc są ich prawdziwe, te niepolskie korzenie.

Tylko te prztoczone przykłady działań i zaniechań ze strony decydentów PIS wydają się wystarczające by dać jednoznaczną odpowiedź na podstawowe kluczowe pytanie i tym sam kolejne kluczowe wynikającego z tego żaden sposób nie wyjaśnione dotąd kluczowe dla sprawy Wolnej Polski  kwestie.

Po pierwsze: kim naprawdę etnicznie i autentycznym rodowodem są nadal nie znani (bo przez prawie 20 i nieraz więcej lat działalności nie zadeklarowani z prawdziwego pochodzenia od okresu międzywojnia) faktyczni decydenci Prawa i Sprawiedliwości?

Po drugie: czyj naprawdę interes narodowy, państwowy ,czy finansowy faktyczni decydenci PIS reprezentują,

Po trzecie: jakie są cele i wytyczne od prawdziwych niepolskich mocodawców dla krajowych decydentów PiS, wobec naszego kraju?

 

W kwesti odpowiedzi „rozpoznania po owocach” pozostaje więc jedna opcja. Są ONI biologicznymi i religijno ideologicznymi potomkami tzw. aszkenazyjczyków -azjatów którzy przybywając  z obszarów dawnej Chazarii na tereny Rzeczpospolitej, z racji swojej religii byli potocznie określani przez polskich tubylców jako tzw. żydzi.

Jak wskazują choćby te przytoczone przykłady działań i zaniechań ze strony „dobrej zmiany”, ci, którzy się sami określają jako jacyś nigdy dotąd religijnie nie istniejący „judechrześcijanie”– to obecni biologiczni potomkowie tych  aszkenazysjskich żydów. Tych jacy rzekomo w całości wyginęli podczas niemieckiego ludobójstwa lat 1942-1945. Jednak choć byli mordowani przez Niemców ,to wbrew także przez tychże szerzonej legendzie skali holocaustu co najmniej trzecia część aszkenazyjczków –  tych polskim obywatelstwem przetrwała

https://3obieg.pl/mitologia-skali-holocaustu-i-jej-rola-w-zatajeniu-rozmiaru-ludobojstwa-w-prl/

 

Przetrwała wojnę a po niej trwała jako uprzywilejowana ponad Polaków etniczna grupa , w większości wspierając od 1944r okupację sowiecką i chazarskich sowieciarzy , jacy przybywali z sowieckim NKWD od 1945r w charakterze wielopokoleniowych kompradorskich sitw etnicznych –obecnie państwowych tzw. nadzwyczajnych kast-rodem z PRL.

Reasumując, PiS w swoich prawdziwych zamiarach z polskiego punktu widzenia nie różni się prawie niczym od Platformy folksdojczy, zwaną dla zmyłki obywatelską ,a szczególnie również chazarskiego pochodzeniem,  trzeciego pokolenia UB! Cel pierwszych i drugich to wrogie przejęcie Polski. A różnice tkwią jedynie w ośrodkach dyspozycyjnych. Sztab Platformy znajduje w BundesNachtriestDienst (BND) , ZSl/SLD/Nowoczesnej w chazro-sowieckim FSB, a PiS-u lokalizuje się bezdyskusyjnie w Mossadzie i Bilderbergu (którego ekspozyturę na Polskę, stanowi słynny JP Moragan).[1]

Stąd ,mimo rozbieżności, wynikających z różnych podległości,  przejęcie Polski  jest celem nr 1 wszystkich onych frakcji: chazaro-jankeskiej, euro- folksdojczy i chazaro -moskiewskiej i bez różnicy czy są to sowieckiego czy rosyjskiego pochodzenia-litwaki[2] (jak bezpieka i wymiar sprawiedliwości), czy jak większość władz PiS-, to najpewniej biologiczni  potomkowie chazarskich osadników przybyłych na ziemie Rzeczypospolitej jeszcze  przed jej rozbiorami! Stąd zapewne większa biegłość tych ostatnich –onych „wyznawców Jude-chrzescijańswtwa”– w posługiwaniu się językiem polskim od  przedstawicieli stronnictwa pruskiego czy chazaro –sowieckiego– których indolencja lingwistyczna w stosowaniu języka polskiego i antychrześcijańska zakłamana lewacka moralność wraz z prezentowaną jawnie antypolskością, powinna rdzennych Polaków wręcz porażać.

Ale  aby ukrywane przed ogółem cele zrealizować: …medialny spektakl wzajemnej nienawiści PiS-PO musi być odgrywany !

Stąd zamiast istotnych tematów  czyli debaty jak odzyskać Unię z duowładzy Berlina i Bilderberga , w ramach  uniku wobeckluczowych  tematów zagrożeń UE dla Polski,  PO-Pisowcy rozpętętali nie mający związku z działalności w ramach Unii, temat zastępczy z … pedofilią !

Tym samym same Eurowybory z racji fasadowego charakteru europrlamentu i braku realnych propozycji jej modyfikacji na rzecz odejścia od Unii niemieckiej , z  polskiego punktu można dosłownie „olać”,  albo traktować co najwyżej, jako przymiarkę do tego  która z uczestniczących pozamagdalenkowych frakcji: Kukiz’15 ,czy Konfederacja, posiada realnie większe zaplecze polityczne ,czyli  która z nich przy lepszym  uzyskanym wyniku wyborczym powinna stać się niekwestionowanym liderem akcji zjednoczeniowej do wyborów parlamentarnych. Z oczywistym podporządkowaniem się pierwszej  tej drugiej (mającej gorszy  wynik)  i wyłączeniem z  negocjacyjnych procedur zjednoczeniowych  osób które kandydując w ojowyborach  osiągnęły wynik poniżej średniej  uzyskany dla danej partii!

Zjednocznie to oczywiście  będzie tylko wiarygodne także po spełnieniu uprzednio wymienionych warunków jawności personalnej pochodzenia z korzeniami  rodzinnymi do okresu międzywojnia , ciągłości konstytucyjnej  z Niepodległą Polską i bezwarunkowego przywrócenia wszystkich  praw obywatelskich Polakom! Po to ,by nie było kolejnej udanego wyborczego oszustwa ze strony pełniących obowiązki Polaków, jak to praktykują to obecnie sitwy etniczne POKO-PIS!

Koniec części III-2

Eugeniusz Kościesza  

[1] Uciekając od kontrakcji wobec jawnie wrogich Polsce otwartych deklaracji politycznych, lub utajniając wobec Polaków szereg kluczowych wrogich Polsce zagranicznych zamierzeń  decydenci PiS pogrążają Polskę  ową ustawą 447 aranżowaną i lobbowaną  przez rotshildowy syndykat zbrodni . Ten sam syndykat banksterski, który na czele z JP Morgan finansował przewrót bolszewicki w Rosji, ten który finansował NSDAP gdy wygrało wybory w Niemczech , finansował zbrojenia Niemiec hitlerowskich i Związku Sowieckiego doprowadzając świadomie Europę do niszczycielskiej wojny zwanej II Wojną Światową i przemysłowych zbrodni ludobójstwa w tym także owego Holokaustu. To banksteskio-statanistyczny syndykat New World Order z korporacji rottchshildów, rokefelrów, jp morganów obecnie kreujący się np. jako Grupa Bilderberg i którego jedną z jadowitych macek banksterskich jest Holocaust Industry. Stąd raczej nie przypadkiem ekspozytura masońsko-banksterskiego syndykatu NWO, JP . Morgan,  zamiast aresztu i osądzenia za współudział w niepodlegających przedawnieniu  zbrodniach hitlerowców, także wobec Polski,  jako centrala dyspozycyjna Bilderberga i Holocaust Industry została ulokowana bezczelnie właśnie w czasie rządów „dobrej zmiany” jako ośrodek decyzyjny  wobec PiS w Warszawie!

[2] W pierwszej połowie XIX w. ukazał się przesiedleńczy edykt carski ograniczający prawo przebywania żydów całego imperium rosyjskiego do obszarów ziem I Rzeczpospolitej z 3-ch rozbiorów, wyłączając jedynie tych, którzy zgodzili się przejść z wyznania mojżeszowego na prawosławne. Wypędzani z dotychczasowych siedzib żydzi rosyjscy przenosili się na dozwolone dla nich ziemie Polski i Litwy. Ten napływowy element- tzw. litwacy- zrusyfikowany, nie mający nic wspólnego z Polską, a różniący się całkowicie w swym chazarskim pochodzeniu etnicznym od Żydów-Hebrajczyków, gromadził się po miastach. W skutek tego przesiedlenia żydzi ci stanowili już 14% ludności Królestwa Polskiego a w niektórych miastach w Wilnie, w Białymstoku, później nieco w Łodzi, odsetek ich dochodził do 50 a nawet 60 % na przełomie XIX i XX stulecia. Organizacyjnie reprezentowani przez Bund, SDKP, SDKPiL, CzeKa, KPP, ZPP, MBP-UBP, PPR,PRL, PZPR, itd. zawsze czynnie występowali przeciw sprawie przywrócenia Niepodległej Polski. Sposób Polityki uprawianej przez gremia władzy3-ciejerpe, jednoznacznie wskazuje iż, jako „nadzwyczajna kasta” stanowią ogół samozwańczych kadr kierowniczych zarówno państwowych jak i politycznych instytucji w Polsce!

 

0

Kościesza

Oświadczam, że wszelkie moje publikacje internetowe udostępniam wszystkim użytkownikom za darmo: każdy użytkownik ma prawo darmowego ich kopiowania, powielania w internecie i linkowania do nich bez zmiany treści . Nie wyrażam zgody na żadną inną „ochronę praw autorskich” moich publikacji w Internecie.

73 publikacje
1 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758