SPOŁECZEŃSTWO
Like

Polska w niewoli sitw etnicznych 1990-2019- cz. III

22/04/2019
1316 Wyświetlenia
0 Komentarze
22 minut czytania
Polska w niewoli sitw etnicznych 1990-2019- cz. III

Polska w niewoli sitw etnicznych 1990-2019.
Część III
PiS, dobra, czy … pozorowana pod fałszywą, polską flagą „dobra zmiana” ?

0


PiS, dobra, czy … pozorowana pod fałszywą, polską flagą „dobra zmiana” ?

 

Po wskazaniu najbardziej domniemanego niemieckiego pochodzenia członków i dywersyjnego charakteru tzw. Platformy czas na identyfikację wiarygodności polskiego pochodzenia decydentów ostatniej grupy jaka pozostała w układzie politycznym atrap partii wywodzących się z tzw. Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego (OKP).

Ta ostatnia grupa samozwańczej elity politycznej co prawda, nie jest tak jawnie  antypolska deklaratywnie i podporządkowana mocodawcom z zagranicy  jak Moskwie PZPR-SLD, a Berlinowi tzw. Kongres Liberalno Demokratyczny(KLD), i jego obecna kontynuacja jako ekspozytury niemieckiego wywiadu- BND- na Polskę: Platforma Obywatelska. Chodzi tu o tę pozostałą części samozwańczej „politelity”  która „wykluła się”  z kiszczakowego OkaP-u. Tę części OKP, która najpierw jako Porozumienie Centrum, współtworzyła Rząd Olszewskiego, a następnie (szczególnie od wprowadzenia zmodyfikowanej po obaleniu tego rządu, ordynacji na wybory 1993r) jako Prawo i Sprawiedliwość domykała dla ogółu Polaków dostęp w ściśle zamknięty  warszawkowy układ pralmentarny tzw. 3-ciejerpe . Polaków, od tego momentu, jak za I-szej PRL,  pozbawionych odgórnie biernego prawa wyborczego na rzecz ubeckiego nadania układu parlamentarnego oligopolu. Oligopolu, w którym wciąż przez 30 lat ta sama delegowana ,warszawkowa grupa osób nie wyróżniających się jakimikolwiek wybitniejszymi cechami patriotyczno-organizacyjnymi odgrywa swą teatralną rolę jako wciąż ta sama personalnie  etatowa wiecznie żywa jak niegdyś Lenin –„elyta polityczna”. To  wciąż ta sama sitwa od 1989r,ale strojąca się w kolejne nazwy i szyldy. Podobnie ma się sprawa z tą grupą spod szyldu Porozumienia Centrum, która od 2001r występuje pod kolejnym jako Prawo i Sprawiedliwość .

Gdy w 2015r za sprawą oddolnej inicjatywy Ruchu Kontroli Wyborów PiS oficjalnie wygrywa (bądź odgrywa, że wygrywa !?) w cuglach wybory prezydenckie i parlamentarne, otrzymuje możliwość przejęcia całości władzy politycznej.

W tej sytuacji może i tworzy własny samodzielny rząd i bez konieczności wchodzenia z kimkolwiek koalicję[1].

Zagadnienie wiarygodności polskiej tożsamości etnicznej decydentów PiS, jak w każdym innym przypadku (jak np. wykonałem na przykładzie Platformy.de ), najlepiej przeanalizować znów „po owocach”, czyli zakresu  realizacji dokonań „Dobrej zmiany” , na tle uprzednio deklarowanych podczas kampanii wyborczej  patriotycznych celów. W tym  zwłaszcza głównym, którym być  miało zerwanie ciągłości  państwowej Polski z żydokomunistyczną PRL- a której to nadal  bezpośrednią kontynuację  stanowi  owa tzw. III RP.

Ale po blisko czterech latach samodzielnych rządów takich owoców po prostu nie ma ! Ta patriotyczno niepodległościowa część programu PiS, jak i owa część programu wyborczego ze strony pRezydenta Dudy, -jak wykazała dotychczasowa praktyka sprawowania tych rządów- to wyłącznie gra i pustosłowie. Władzę formalnie samodzielną prawie cztery lata dzierżą , a krypto-sowieckiego układu Magdalenki nawet nie naruszyli . A przecież z oddolnym -co oczywiste szerokim wsparciem Polaków- jego totalne  rozpie…nie , byliby w stanie finalnie przeprowadzić w ciągu jednej kadencji. Nawet jakby zrobili to nawet najprościej,np. zgodnie z doktryną W . Cejrowskiego: Wszyscy (sowieciarze)ze stanowisk publicznych won! Tylko to stanowi warunek konieczny ,choć niewystarczający, aby cokolwiek ruszyć w Polsce ku rzeczywistej Polskiej Państwowości. Robiąc do końca to „dobra zmiana” zasłużyłby tym na kolejną szansę ,wygrałoby wybory w cuglach i  pozyskałoby wieczną chwałę godną trwałego zachowania dla kolejnych pokoleń…

Niestety , prawda o tej pasywnej postawie „Dobrej zmiany” jest dużo gorsza , niż choćby brak możliwości w tej kadencji (lepszych możliwości i poparcia Polaków PiS nigdy na to mieć nie będzie!), czy kunktatorstwo. To nie tylko brak jakiejkolwiek woli politycznej i brak zamiaru od początku historii tej formacji ,aby coś takiego jak realna dekomunizacja ,a raczej desowietyzacja, w Polsce w ogóle przeprowadzić !

A jak tego dotąd nie zrobili i w ewentualnej kolejnej kadencji- też nie zrobią ! Tak samo i z tego samego powodu , jak nie zrobił tego TW Bolek –Lech Wałęsa ! Pis, tak samo jak, TW Bolek ,tak samo jak fałszywy PSL(ZSL), czy fałszywa postsowiecko-ubecka „lewica” -są i stanowią z nadania Paktu Magdalenka jego ściśle integralną część –jako koncesjonowana i dotowana „patriotyczna opozycja”. Takie coś na podobieństwo tej ubeckiej rozgrywki , jaką była prowokacja pod patriotyczną fałszywą flagą tzw. „V Komendy WiN”[2]!

Oto cztery dowódy logiczno -historyczne- na uprawnianie antypolskiej perelowskiej linii politycznej ze strony owej tzw. „dobrej zmiany”.

Teza: W swej ciągłości, w swym faktycznym politycznym stanowisku wszystkie kolejne rządy tzw. 3-ciej RP z rządem  PiS włącznie, nie wracają  do ciągłości państwowej z Niepodległym Państwem Polskim i jego polskim prawem i polską Konstytucją z 1935r, ale tkwią programowo i zakorzenione są historycznie na  momencie , gdy ZSRS narzucała okupowanej Polsce władzę kolonialną sprawowaną przez przywleczonych z ZSRS sowieciarzy oraz ze stalinowską Konstytutą z 1952, której pochodna -kolejny kaleczący system państwa mutant stanowi (równocześnie odcinająca Polsce polski rodowód polskiej państwowości) destrukcyjna w antypaństwowej (bez-)treści Konstytuta z 1997 !

Dowód 1 . Ostatnia historycznie prawdziwa i prawomocna i najbardziej państwotwórcza polska Konstytucja RP i sprawa przywrócenia jej funkcjonowania: jak to było za okupacji pod szyldem PRL , jak nadal było od 1990r, tak jest nadal w trakcie władzy dobrej zmiany – nadal, od 80 lat, pozostaje nietykalnym do publicznego podjęcia arcyniewygodnym dla trzymających władzę tematem tabu ! (więcej o istocie sprawy blokowania przywrócenia legalnej i prawomocnej Konstytucji RP z 1935r  szukaj w internecie opracowanie: Eugeniusz Kościesza „Ojczyźnie skradziona tożsamość”-darmowy plik formatu .pdf ) A negatywne stanowisko konkretnych osób z kręgów decydentów PiS oraz pełniących najwyższe stanowiska w kraju, wobec kwestii przywrócenia Konstytucji Polski Niepodległej, a co za tym idzie autentycznego najlepszego polskiego prawa RP (stanowionego przez Polaków dla kolejnych pokoleń Polaków) ,jak i odcięcia Państwa od nielgalnie podjętych przez sowieckiego pochodzenia uzurpatorów zobowiązań finansowych -bądź co bądź na dalsze lata utrwala i kontynuje okupacyjne ukazodastwo PRL. Ważne ,że kręci te banksterskie lody,  to pod fikcyjnym  szyldem 3-ciejerpe to 4-tejerpe- a ptem piąta czy już Polin 1.  Samo to kluczenie by nie nawiązać do ciągłosci Pańswa Polskiego , wskazuje jednoznacznie kto jest kim! A jeżeli ,ten „patriotyczny” PiS podziela stanowisko bękartów utrwalaczy sowieckiego reżimu wobec Polski, w sprawie zaniechania reaktywacji kluczowych znamion prawdziwej polskiej państwowości ,to tym samym zarząd PiS jednoznacznie określa i potwierdza swój peerelowski -czyli wrogi Polsce i Polakom polityczny rodowód!

Dowód 2: Kolejnym przykładem przywdziewania fałszywej fagi polskości w polityce jaką uprawia wobec Polaków „dobra zmiana”, może stanowić sposób przedmiotowego potraktowania sprawy ostatnich obrońców Polski  – tzw. „Żołnierzy Wyklętych” i traktowania podstawowego prawa obywatelskiego do podjęcia  takiej walki w słusznej sprawie- Traktowanie tego tematu wyłącznie jako propagandy wyborczej na rzecz przyciągnięcia (czy raczej odciągnięcia od utworzenia własnej organizacji) polskiego elektoratu ideowo-patriotycznego !

Przejdźmy do odróżnienia na tym polu pozorów od konkretów : Po pierwsze pozory: co prawda państwo z owych ostatnich polskich bohaterów, 43 lata po śmierci ostatniego z nich , zdjęło oficjalnie odium „bandytów”, jakie stosował  hitlerowski okupant, a które po nim zostało przejęte przez sowieckich okupantów i ich biologicznych bękartów nadal uprzywilejowanych w Polsce ponad ogół Polaków . Nawet oficjele obecnego Państwa w Polsce ,także współuczestniczyli w pochówkach nielicznych ze zidentyfikowanych ich szczątków, a nawet ustanowiono oficjalnie Dzień Żołnierzy Wyklętych. Niby zatrzymano po 70 latach obsrywanie bohaterów (choć nadal uprawiają  to oficjalnie sowieckie i ubeckie  bękarty )- bardzo ładnie patriotycznie  wygląda to medialnie ze strony PiS- ale ten pijar ,to już  wszystko czego na tym polu jako władza dokonali!

Teraz czas na konkrety- a raczej ich brak : z formalnego przywrócenia państwowej pamięci i nadania niektórym pośmiertnych odznaczeń tym ostatnim polskim bohaterom nadal praktycznie nic formalnie nie wynika . Dalej pozostają w mocy wytyczne tow. Stalina dla PKWN, MBP i KC PZPR i ich realne skutki! Bo i za tym propagandowym show „przywrócenia pamięci bohaterów”, tak jakby za czasów PRL, realnie nic nie poszło: odszkodowań pokrzywdzonym i ograbionym z majątków  przez owe państwo rodzinom „wyklętych”- czyli pokrzywdzonym rodzinom członków podziemia niepodległościowego w  państwie podszywającym się za polskie,   żadnych nie przyznano! Żaden z ubeckich, pro-kurwa-torskich, sądowych i resortowych zbrodniarzy nie tylko należnej, ale jakiejkolwiek kary za swe zbrodnie na polskich patriotach nie poniósł,ale ich biologiczne bękarty stanowią nietykalne kasty nadzwyczajne trzydzieści lat po rzekomym upadku komunizmu ! [3]. Dalej, 3-cie i 4-te pokolenie sowieciarzy UB pozostaje w Polsce nietykalne także pod formalną władzą PiS. Różnica wobec I PRL jest tylko taka ,że już 3-emu pokoleniu potomków żołnierzy AK i NSZ …dano paszporty i prawo do legalnej emigracji zarobkowej! Ale to, aby pozbyć się tych ostatnich z Polski ,a w ich miejsce, zamiast Polaków z okupowanych Kresów, sprowadzać do Polski masowo Ukraińców  i przyznawać bez jakichkolwiek jasnych kryteriów  polskie paszporty i obywatelstwo jak leci wszystkim chętnym, mającym obywatelstwo Izraela! Ta ostania kwestia formy prowadzonej przez „dobrą zmianę” polityki emigracyjnej i imigracyjnej z pominięciem potomków wywiezionych w sowieckie łagry Polaków  stanowi sam w sobie dowód 3, kontynuacji sowieckiej antypolskiej polityki etnicznej jaką wbrew propagandzie o rzekomej jednorodności etnicznej praktykowano w I PRL. Dlatego , zamiast zapewnienia powrotu z Putinowskich-Sowietów potomkom najbardziej oddanych Krajowi Polaków, preferowane jest jak poprzednio  przyznane przez Stalina, zachowanie nielegalnie nabytego  obywatelstwa polskiego i niespotykanych przywilejów dla potomków sowieckich Chazarów podszywających się a to za Polaków, a to Żydów, potomkom Rosjan z LWP/ MBP, potomkom banderowców oraz folksdojczów i gestapowców!

Dowód 4 .To kwintesencja „demokracji a raczej UB-kracji 3-ciejerpe”: totalnego odebrania podstawowego prawa obywatelom: prawa do obrony własnej. W identycznie praktykowanej formie , jak to było za rozbiorów, okupacji i reżymie I PRL, także kontynuuje się ją za „Dobrej zmiany”.  Wtedy gdy okupant ,czy tzw. uzurpator szwedzki, rosyjski, pruski, niemiecki żył w obawie przed uzbrojonymi i zorganizowanymi Polakami gotowymi podjąć walkę w szeroko pojmowanej obronie własnej narodu (jaki przykład stanowili m.in  broniący polską ludność przed sowieckimi rabunkami,  gwałtami i zbrodniami tzw. Żołnierze Wyklęci) . Stąd ta jawnie deklarowana nienawiść a może nawet strach ze strony innostrannych sitw etnicznych wobec polskich powstań narodowych ,z których kolejne ,mogłoby trwale zakończyć ICH samozwańczą dominację ponad, stale od 1939 r ,zniewalaną polską większością!

W 1944, udający wyzwoliciela Polski ,  sowiecki okupant mimo nadal objętej wojną Polski za tzw. nielegalne samo posiadanie broni- w ramach zniewolenia- każdemu naszych przodków zarządził ukazem  okupacyjnym represje do 5-ciu lat więzienia. Teraz, nawet w czasie pokoju, także podczas rządów „dobrej zmiany”, zamiast przywrócić jak należałoby dla wolnych ludzi w wolnym kraju , ogółowi Polaków, prawo do posiadania i używania broni palnej, kara za samo tzw. nielegalne posiadanie  (bez jakiegokolwiek jej  użycia) broni palnej bez amunicji , a nawet tylko samej amunicji, grozi

, w podszywającej się za Polskie Państwo, 3-ciejrpe (czyli  II-giej PRL), represyjna kara więzienia została podwyższona Polakom do lat 8-miu! (Tymczesmem ONI-sowieckie bękarty  tj. fałszywi „Polacy” -sowieciarze mogą mieć na jedno zezwolenie, tyle ile broni sztuk ile sobie dowolnie sprawią! )

Same te dowody z wielu dalszych-choćby wymienionych w opracowaniu „Ojczyźnie skradziona tożsamość” – jednoznacznie ukazują, że trzymający obecnie władzę , także ci spod szyldu „Dobrej zmiany” w kluczowych sprawach dla Niepodległości Polski, postępują dokładnie tak , jak postępowałoby nadal w 3-cim pokoleniu  będące u władzy żydo-sowieckie MBP pod obecnym szyldem 3-ciej czy potem ,4-tej erpe, czy II Judepolonii !

 

Tylko to co tu wymieniono pokazuje jak w perelowskiej ciemnej d.pie, tak samo głęboko siedzi ta cała 3-ciaerpe ze swoimi nadzwyczajnymi kastami ,w tym, z całymi rzeczywistymi decydentami PiS-u włącznie! Stąd całe te wdrożone sowiecko-niemieckim ludobójstwem stalinowskie bezprawie, nadal ustawowo utrwalane  także w okresie władzy „dobrej zmiany” pozostaje jak za I PRL nadrzędne ponad historycznym autentycznym polskim prawem!

Ten przytoczony jedynie jako czteropunktowy (bo kolejne punkty można mnożyć, choćby  jak te przytoczone w opracowaniu „Ojczyźnie skradziona tożsamość” ) dowód antypolskiej działalności ,jednoznacznie ukazuje ,że w polskich rodzinach decydenci władz PiS wychowania nie odebrali i mimo ,że znają nasz język polski, daleko lepiej nawet niż sowieciarze lewobrzeżnej Warszawki czy folksdojcze z Gdańska i Wrocławia ,ale i tym pierwszym w gruncie rzeczy obce są polskie wartości, polskie prawa, nasza historia oraz szeroko i przyszłościowo pojmowany interes naszego, Polskiego Narodu. W ich (tej „dobrej zmiany”) wizji Polska AD 2019, to w najlepszym pojmowaniu, to wyłącznie jakaś poprawiona kontynuacja okupacyjnego psedopaństwowego systemu PRL!

Ale stanie ze strony PiS za utrwalaniem stanu ustrojowo-ekonomicznego rodem z PRL – jest to tylko ta potencjalnie lepsza opcja „Dobrej zmiany” -to wersja nawiązująca programowo do żydowskiego programu dla Polaków w rodzaju  jaki proponowała w opozycji do Niepodległości Polski żydochazarska SDKPiL[4] .

Ale i jest też logicznie równie możliwy bardziej ciemny scenariusz „Dobrej zmiany”- owych  podejmowanych teraz w czasie jej władzy działań zachowawczych na rzecz tego czasowego utrzymania status quo PRL. Jest jeszcze możliwy w wykonaniu „Dobrej zmiany” scenariusz  w wersji hard…wersji finalnie dużo gorszej dla Polaków ,niż tylko te dotychczasowe chazarskie „utrwalanie zdobyczy” PRL przez mistyfikację odgrywania polskiego państwa-  jakim na pewno nigdy nie była i nie jest tzw. III RP

Koniec części III-1

 

Eugeniusz Kościesza

[1] Tym samym   w 2015r tworzy rząd samodzielnie,  już  bez możliwości podzielenia się polityczną odpowiedzialnością za zaniechania własnych deklaracji, jak się to poprzednio udało, wraz z pozbyciem się  władzy w połowie kadencji rozpisując przedterminowe wybory w 2007. Ale już  na początku 2019r główni jego ministrowie, już na zaś, planują ucieczkę od odpowiedzialności z powierzonych funkcji , kandydując na marionetkowe synekury europosłów…!

[2] V Komenda WIN : Utworzona przez MBP fikcyjna struktura tak zwanej V Komendy lub V Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, kontrolowana przez funkcjonariuszy i agentów UBecji – oznaczało eliminację  reszty organizacyjnej dołów WiN-u. Celem operacji miało być działanie o charakterze prowokacji, przez nakłanianie do popełniania przestępstw i tworzenie fałszywych dowodów, w celu skierowania postępowania karnego i propagandowej kompromitacji osób działającym w ich mniemaniu w organizacji niepodległościowej.

[3] Żaden z owych sowiecko niemieckich funkcjonariuszy za zbrodnie ludobójstwa i grabieże  nie poniósł, nie tylko za złej-jawnie sowieckiej: eseldowsko –zeteselowskoPO-folksdojczowej ,ale także w czasach rządów „dobrej zmiany”. Fortun wyrosłych na grabieży polskich majątków ubeckim potomkom nie odebrano i prawowitym spadkobiercom nie zwrócono.   Mało, obłowieni rabunkiem zbrodniarze z tych okupacyjnych resortów lub ich biologiczni zstępni nadal otrzymują od państwa apanaże ,które przeszło 10-krotnie przerastają zasiłki emerytalne przyznawane Polakom za 40 lat niewolniczo opłacanej pracy! Sądownictwo i prokuratury nadal w całości pozostają kastowym folwarkiem sowieckich bękartów I za sprawą tych trzeciego już pokolenia sowieciarzy wyrosłego w Polsce ,jak działa  się sprawa utrzymania statusu Polaków- niewolników za PRL ,dzieje się tak samo po 15 latach przynależności Polski w strukturach UE !

[4] SDKPiL Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy oparta personalnie na tzw. żydach-litwakach pseudo lewicowa partia  mająca na celu pod szyldem ideologi lewicowej przekabacenie Polaków na stworzenie  Judepololonii na obszarach rozbioru Rosyjskiego Rzeczpospolitej . Po wojnie Polsko –Sowieckiej 1919-21 r jej  personalno-organizacyjną-etniczną   kontynuatorkę stanowiła dywersyjno-szpiegowska Komunistyczna Partia Polski ściśle powiązana  organizacyjne  min. z antypolskim Związkiem Nauczycielstwa Polskiego.

0

Kościesza

Oświadczam, że wszelkie moje publikacje internetowe udostępniam wszystkim użytkownikom za darmo: każdy użytkownik ma prawo darmowego ich kopiowania, powielania w internecie i linkowania do nich bez zmiany treści . Nie wyrażam zgody na żadną inną „ochronę praw autorskich” moich publikacji w Internecie.

73 publikacje
1 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758