POLSKA
Like

Rating Standard & Poor’s Unia Europejska to syf i malaria

23/12/2013
744 Wyświetlenia
2 Komentarze
16 minut czytania
no-cover

Westerwelle„, „Jeśli gospodarka Chin nadal będzie rosła w siłę w takim tempie, że ( tutaj chodzi o skalę przyrostu PKB ) że w 12 tygodni będzie wytwarzać tyle, ile gospodarka Grecji, a w 12 miesięcy tyle, ile gospodarka Hiszpanii, to dla całej Europy powinien być to sygnał wzywający do obrania lepszej strategii.  „„Natomiast jedno jest dla Niemiec sprawą nie do podważenia: Unia Europejska znaczy dla nas dużo więcej niż tylko rynek wewnętrzny. Jest ona dla nas wspólnotą pokoju i wspólnotą losu. „….”Ostatecznie ta właśnie istota polityczna utrzymała spójność strefy euro w czasie jej największego k ryzysu – na przekór wszystkim sceptykom, którzy swoje spojrzenie zawęzili wyłącznie do ekonomicznego rachunku zysków i strat. Teraz od nas zależy, czy z determinacją, mając […]

0


Westerwelle„, „Jeśli gospodarka Chin nadal będzie rosła w siłę w takim tempie, że
( tutaj chodzi o skalę przyrostu PKB ) że w 12 tygodni będzie wytwarzać tyle, ile gospodarka Grecji, a w 12 miesięcy tyle, ile gospodarka Hiszpanii, to dla całej Europy powinien być to sygnał wzywający do obrania lepszej strategii.  „„Natomiast jedno jest dla Niemiec sprawą nie do podważenia: Unia Europejska znaczy dla nas dużo więcej niż tylko rynek wewnętrzny. Jest ona dla nas wspólnotą pokoju i wspólnotą losu. „….”Ostatecznie ta właśnie istota polityczna utrzymała spójność strefy euro w czasie jej największego k ryzysu – na przekór wszystkim sceptykom, którzy swoje spojrzenie zawęzili wyłącznie do ekonomicznego rachunku zysków i strat. Teraz od nas zależy, czy z determinacją, mając wizję przyszłości, będziemy kontynuować ten wspaniały projekt „….”Jesteśmy przekonani, że z kryzysu finansowego i globalizacji może płynąć tylko jedna nauka: potrzebujemy więcej, a nie mniej Europy. „….(więcej) wypowiedź ministra spraw zagranicznych Niemiec Westerwelle sprzed prawie roku „

Angela Merkel podczas expose wygłoszonego w parlamencie, inaugurującego jej trzecią kadencję na stanowisku kanclerza podkreśliła, iż remedium na wszystkie bolączki Niemiec i UE będzie „więcej Europy w Europie”. Innymi słowy szefowa niemieckiego rządu opowiedziała się za oddelegowaniem przez rządy krajowe większej władzy do instytucji unijnych. „….”W dwudziestominutowym przemówieniu wygłoszonym w Bundestagu Merkel skupiła się na sprawach Europy i jej dalszej integracji. Podkreśliła, iż priorytetem jej rządu będzie lobbowanie na rzecz wprowadzenia ściślejszego nadzoru polityki gospodarczej poszczególnych państw członkowskich Unii. Wg kanclerz „Niemcy tylko wtedy będą silne, gdy Europa się wzmocni”…..”Kanclerz zaznaczyła w przemówieniu, iż Europa musi się rozwijać, a kraje UE muszą zaakceptować fundamentalną zmianę, w tym utratę suwerenności . – Każdy, kto chce więcej Europy musi zaakceptować to, iż niektóre zadania będą przekazane innym podmiotom – mówiła.”…”Wobec rosnących w siłę partii eurosceptycznych coraz więcej polityków wyraża swoje obawy dot. wyrzeczenia się suwerenności…..Wskazują także na niebezpieczeństwo wkroczenia Europy na drogę dezintegracji, która może się okazać procesem trudnym do opanowania.”…(źródło)

Jarosław Gowin „Czy składka do ZUS może wynosić 50 złotych”..”Polacy, którzy prowadzą firmy w Wielkiej Brytanii, płacą miesięcznie równowartość 50 zł składki. W Polsce płacą co miesiąc 1000 zł „…..”Wczoraj wraz z profesorem Stanisławem Gomułką, wiceprezes PRJG prof. Krystyną Iglicką-Okólską i posłem Przemysławem Wiplerem przedstawiliśmy projekt, który to umożliwia. „…..”Prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest prawie 1,7 miliona. Wielu Polakom nie opłaca się jednak rejestrować działalności gospodarczej, bo konieczność płacenia składki na ZUS czyniłaby ich działalność zupełnie nieopłacalną „….(źródło )

Profesor Niall Ferguson „ Zdaniem Heinego …Rotschild stworzył nową społeczną elitę Europy Pól wieku po Waterloo Rotschildowie zdominowali międzynarodowe finanse w stopniu , który nawet dzisiaj musi budzić zdumienie . Ich dokonania wydawały się tak niezwykłe …”….”Zdaniem Song Hongbinga , autora bestsellerowej książki Currency Wars ( polskie tłumaczenie „Wojna o pieniądz” ) wydanej w Chinach w2007 roku , Rotschildowie nadal kontrolują globalny system monetarny dzięki rzekomemu wpływowi jaki wywierają na system Rezerwy Federalnej . Prozaiczna prawda jest taka , że Rotschildowie zdołali wykorzystać sukces finansowy , który odnieśli w końcowym okresie wojen napoleońskich , by zająć na trwałe pozycje dominujących graczy na coraz bardziej umiędzynarodowionym brytyjskim rynku obligacji . Swoje osiągnięcia zawdzięczają temu ,że mieli większą bazę kapitałową i lepiej rozwiniętą sieć informacyjną …”…” Rotschildowie niemal zmonopolizowali emisję obligacji rządu belgijskiego po 1831 roku „…..” Zdaniem Heinego …Rotschild stworzył nową społeczną elitę Europy „…”największe oburzenie wydawały się jednak budzić przypisywane Rotschildom wpływy polityczne , które miały sprawiać , że mogli oni wedle własnej woli zapobiegać wybuchowi wojen , lub decydować o ich wszczęciu już w 1828 roku księże Puckler Muskau wspominał o Rotschildzie […] bez którego poparcia żadna siła w dzisiejszej Europie nie byłaby chyba w stanie prowadzić wojny ‘…Niall Ferguson „ Potęga pieniądza „ strona 88 – 92 )

„Zaskakujące jest to, że waluta Państwa Środka wyprzedziła euro jako drugi na świecie najczęściej używany pieniądz w handlu międzynarodowym – wynika z informacji Society Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). I chociaż nadal pozostaje dopiero 12. walutą jako globalny środek płatniczy (handel, depozyty, inwestycje), to jednak jego rola nieustannie rośnie.
Kryzys uderzył w euro Od trzech lat Chiny są największym eksporterem na świecie. W październiku 2013 r. 8,66 proc. akredytyw było wystawionych w juanach, zaś 6,64 proc. w euro. Przy tym chińska waluta wykorzystywana jest najczęściej, także w Hongkongu, co nie dziwi, ale również w Singapurze i Australii oraz – co już jest zaskoczeniem – także przez firmy niemieckie. Przy tym – jak informuje Standard Chartered – w styczniu 2012 roku juan miał zaledwie 1,89 proc. udziału w międzynarodowych transakcjach handlowych, zaś udział euro wynosił wówczas 7,87 proc. Bank nie ma przy tym wątpliwości, że w handlu azjatyckim juan wkrótce wyprze dolara i stanie się główną walutą handlową. ‘…(więcej )

Agencja ratingowa Standard & Poor’s obniżyła w piątek rating Unii Europejskiej o jeden stopień, z najwyższego poziomu AAA do AA+. Według agencji dyskusje budżetowe między krajami “28” stają się coraz ostrzejsze. „…”W nocy ze środy na czwartek ministrowie finansów krajów UE uzgodnili drugi filar unii bankowej,czyli wspólny system restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (SRM). …..(źródło )

Danuta Hübner „Zgodnie z projektem w ramach unii bankowej występują trzy elementy: jednolity mechanizm nadzorczy (SSM), jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (SRM) oraz jednolity system gwarantowania depozytów (SDGS). Europejski jednolity mechanizm nadzorczy został przyjęty jesienią tego roku i zacznie obowiązywać od września 2014 r. Po utworzeniu scentralizowanego nadzoru bankowego naturalnym kolejnym krokiem było ustanowienie odpowiedniego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji na poziomie europejskim. Mechanizm zapewniałby bankom mającym kłopoty dostęp do konkretnych działań naprawczych, które nie wymagają korzystania z pieniędzy podatników. W tym celu Komisja Europejska opracowała projekt jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Mam nadzieję, że mechanizm ten będzie gotowy przed upływem bieżącej kadencji. „…(źródło)
—-
Mój komentarz

Socjalistyczna Europa zdycha , czego najlepszym dowodem inicjatywa Gowina , aby polscy mali przedsiębiorcy płacili 50 złotych ZUS miesięcznie . Bandycki system podatkowy jaki został Polakom narzucony w ramach socjalizmu niemieckiego załamał Polskę gospodarczo i demograficznie .

Gowin proponuje coś w rodzaju liftingu trupa . Leninowskiego NEP u Nie zauważył ,że Wielka Brytania pomimo dużo korzystniejszego systemu podatkowego jest także w trakcie upadku .
Wikipedia Nowa Polityka Ekonomiczna (ros. Новая экономическая политика, Nowaja ekonomiczeskaja politika w skrócie NEP) – określenie doktryny polityki gospodarczej Rosji Radzieckiej i później ZSRR w latach 19211929. „…..”Oficjalnie został przedstawiony przez Lenina i zatwierdzony na X Zjeździe Rosyjskiej Partii Komunistycznej (bolszewików). 21 marca 1921 roku został podjęty dekret w sprawie zastąpienia prodrazwerstki przez prodnalog wydanego przez Ogólnorosyjski Komitet Wykonawczy Rad, który zastąpił obowiązkowe kontyngenty w rolnictwie, podatkiem żywnościowym. Oficjalnie wprowadzenie NEP-u było wymuszone odbudową gospodarki narodowej oraz małym uprzemysłowieniem Rosji, gdzie w rolnictwie było zatrudnionych 80% społeczeństwa, co uniemożliwiało budowę socjalizmu. Przyczynami wprowadzenia tej polityki było także narastające niezadowolenie społeczne z powodu tragicznej sytuacji gospodarczej. „…(źródło )

Socjalizm niemiecki, który jest ustrojem gospodarczym państw Unii Europejskiej , a prawie stał się ustrojem USA to prymitywny system ekonomiczny . Jak może być inna przyczyna że w XXI wieku Polacy nie są w staniu utrzymać dwójki dzieci na rodzinę , a najbardziej zaawansowana technologicznie i naukowo cywilizacja europejska zsuwa się do śmietnika historii .Prymitywny XIX wieczny system bankowy, który w tej chwili ma być monopolistycznym systemem IV Rzeszy , czyli Unii Europejskiej .

Fundamentami ekonomicznym IV Rzeszy ma być socjalizm hitlerowski , czyli centralne sterowanie całą gospodarka . Bandyckie opodatkowanie ma pozbawić ludzi praktycznie wszystkich dochodów, i majątku . Cały majątek , włącznie z mieszkaniami ma być w rękach nielicznej dziedzicznej grupy. Monopolistyczny system bankowy ma z jednej strony okradać ludzi poprzez druk pieniądz i inflację ,a z drugiej strony poprzez sterowanie i decydowanie komu maja być udzielany pożyczki niedopuszczenie do powstania klasy średniej i sterowanie kierunkami rozwoju gospodarczego i społecznego .

A czas nagli lewactwo IV Rzeszy i same Niemcy . Jeśli w tej chwili nie zapędza całej Europy do odrutowanego od świata zewnętrznego niemieckiego obozu to cała IV Rzesza się rozpadnie , a ludy Europy zrzucą bandyckie , zwierzęce jarzmo socjalizmu niemieckiego .

Adam Machaj „Chińczycy zawiesili podatek dochodowy od drobnych przedsiębiorców „…..”od 1. sierpnia „komunistyczny” rząd w Pekinie zawiesił pobór podatków od firm, których obrót jest mniejszy niż 3200 dolarów amerykańskich miesięcznie!!! . …(więcej )

video W organizacji prawa i państwa mamy jeden wielki… bałagan! – wykład Janusza Korwin-Mikkego
video Polska skolonizowana na nowo – Debata wokół 1 numeru “Nowej Konfederacji” .W debacie wokół tez zarysowanych w tekście otwierającym pierwszy numer “Nowej Konfederacji”:” udział wzięli: Jadwiga Staniszkis, Marcin Celiński (Liberte), Marceli Sommer (Nowy Obywatel, Nowe Peryferie) oraz Bartłomiej Radziejewski. Dyskusję prowadził Bronisław Wildstein.

Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz
Twitte

Tomasz Grzegorz Grosse „Działania kolejnych rządów III RP bardziej dostosowują się do wymogów europejskich, niż programują samodzielną strategię rozwoju. Jesteśmy też poddani ograniczeniom regulacyjnym wynikającym z integracji. 
To zmniejsza pole manewru w polityce gospodarczej „….”Wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy staje się największym wyzwaniem w krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych Ameryki. Różne są recepty wyjścia z wieloletniego kryzysu, ale jedno jest pewne – bez silnego pobudzenia tempa wzrostu problemy państw zachodnich będą się utrzymywały latami. „….”A to grozi nie tylko napięciami społecznymi i politycznymi. Niektórzy twierdzą, że zagraża wręcz demokracji i pozycji geopolitycznej Zachodu na scenie globalnej „….(źródło )

Profesor Jadwiga Staniszkis „ Podwójna peryferyjność Polski „….”Polska jest na 4. miejscu klasyfikacji co do braku osłon własnego rynku, choć wcale nie liberalna z perspektywy kapitału krajowego. P „….”Zarówno stan gospodarki, jak i stan państwa coraz silniej wskazuje na zależny charakter naszego rozwoju. Problem ten jest wzmagany przez brak kluczowych dla krajów centralnych doświadczeń w sferze kultury. „…”Ekonomia polityczna postkomunistycznych peryferii
Diagnoza postkomunistycznego kapitalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej – na przykładzie Polski – wymaga analizy na trzech płaszczyznach. Deindustrializacji, a następnie – rozwoju zależnego, wyzysku (z charakterystycznym dla tego obszaru zjawiskiem biedy wśród pracujących) oraz patologicznych mechanizmów przyśpieszonego formowania kapitału (tolerowanych lub wręcz wspieranych przez państwo). „…”Słabe, klientelistyczne rządy w Europie Środkowo-Wschodniej, usprawiedliwiające swoją bierność (i często służebną rolę w promowaniu rozwoju zależnego i tolerowaniu patologicznych mechanizmów formowania kapitału oraz fenomenu „wewnętrznej kolonizacji” społeczeństwa i państwa) retoryką „powrotu do normalności” i interesem teoretycznym (nie ma kapitalizmu bez kapitału) same stały się źródłem nowych dysfunkcji. Chodzi z jednej strony o intensywne upartyjnienie państwa (i kanał awansu dla członków własnej partii), a z drugiej – o malejące zdolności zachowania sterowności. „…”Powyższemu towarzyszy kuriozalny (typowy dla krajów zacofanych) fakt, iż płace w gospodarce są niższe niż w administracji. A płace w nauce – niższe od obu. Zaś rozpiętość dochodów – najwyższa w UE. „…(źródło

Inne zapisy autora:

0

Avatar
Marek Mojsiewicz

Europejczyk

924 publikacje
0 komentarze
 

2 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816