POLSKA
Like

Podsłuchy w Polsce. Sprawdź jak nas kontrolują

18/09/2014
1337 Wyświetlenia
4 Komentarze
5 minut czytania
Podsłuchy w Polsce. Sprawdź jak nas kontrolują

Jak często Polska podsłuchuje swoich obywateli? Warto sięgnąć do wydawałoby się „nudnych” sprawozdań i informacji ze służb.

Prokurator Generalny informował iż „w 2013 roku wszystkie uprawnione organy skierowały łącznie wobec 4509 osób wnioski o zarządzenie kontroli i utrwalanie rozmów lub wnioski o zarządzenie kontroli operacyjnej, przy czym:

0


 

1) sąd zarządził kontrolę i utrwalanie rozmów lub kontrolę operacyjną wobec 4278 osób;

2) sąd odmówił zarządzenia kontroli i utrwalania rozmów lub kontroli operacyjnej wobec 16 osób;

3) prokurator nie wyraził zgody na wnioski o kontrolę operacyjną wobec 215 osób.”

Rozpatrzenie rocznej informacji Prokuratora Generalnego o łącznej liczbie osób, wobec których został skierowany wniosek o zarządzenie kontroli i utrwalania rozmów lub wniosek o zarządzenie kontroli operacyjnej (druk senacki nr 598).
http://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/posiedzenia,6,5,komisja-praw-czlowieka-praworzadnosci-i-petycji.html

http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/dokumenty/druki/550/598.pdf

Ciekawe uzupełnienie tych informacji można znaleźć w sprawozdaniu

Prokuratora Generalnego z rocznej działalności prokuratury w 2013 r. (tom II str 481)

http://www.pg.gov.pl/aktualnosci-prokuratury-generalnej/sprawozdanie-prokuratora-generalnego-z-rocznej-dzialalnosci-prokuratury-w-2013-r.html#.VBsvl1eF_XM

Czytamy tam:

„Osobnego omówienia wymaga wprowadzona również od dnia 11 czerwca 2011 r. tzw.

zgoda następcza,(…)

Ta nowa instytucja polskiego prawa procesowego okazała się bardzo pomocna

w gromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu karnym, o czym świadczą następujące

liczby:

– w 2013 r. Prokurator Generalny i upoważnieni prokuratorzy okręgowi skierowali do

sądów okręgowych 5 893 wnioski o wyrażenie tzw. zgody następczej, tj. o 988 więcej (20%)

niż w 2012 r., z czego sądy te, po odliczeniu uwzględnionych środków odwoławczych, nie

uwzględniły 118 z nich, tj. 2% wszystkich wniosków.”

W innym „nudnym” dokumencie znajdziemy informacje o Policji.

„Informacji na temat działalności Policji, określonej w art. 19 ust. 1-21 ustawy o Policji, w tym informacji i danych, o których mowa w art. 20 ust. 3 tej ustawy – za 2013 rok” (druk senacki nr 639).

http://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/posiedzenia,6,3,komisja-praw-czlowieka-praworzadnosci-i-petycji.html

http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/dokumenty/druki/600/639.pdf

Minister Spraw Wewnętrznych informuje że:

„Ogółem w 2013 r. zarządzono 6540 kontroli operacyjnych (w 2010 r. – 8053, w 2011 r. – 6807, w 2012 r. – 5724), w tym:

 4927 – w trybie art. 19 ust. 1 ustawy o Policji, tzw. tryb zwykły (w 2010 r. – 6312, w 2011 r. – 5571, w 2012 r. – 4307),

 932 – w trybie art. 19 ust. 3 ustawy o Policji – przypadki niecierpiące zwłoki, czyli zarządzenie kontroli operacyjnej przez właściwy organ Policji, po uzyskaniu pisemnej

zgody właściwego prokuratora, z jednoczesnym zwróceniem się do właściwego miejscowo sądu okręgowego z wnioskiem o wydanie postanowienia (w 2010 r. – 1741, w 2011 r. – 1236, w 2012 r. – 920).”

Warto powyższe informacje uzupełnić o pozyskane tzw. dane retencyjne. Częstotliwość z jaką Polska po nie sięgała zadziwiała na tle innych krajów europejskich.

Według danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 2011 r. służby ponad 1,8 mln razy sięgały po tzw. dane retencyjne (dot. billingów, informacji o abonentach oraz o lokalizacji telefonów komórkowych). Rok wcześniej takich zapytań odnotowano 1,4 mln, co było rekordem w UE.

http://biznes.onet.pl/giodo-statystyki-dot-min-billingow-byly-zle-interp,18512,5149624,news-detal

W 2013 roku przedsiębiorcy otrzymali ok. 1,75 mln żądań o udostępnienie danych od uprawnionych podmiotów, sądów i prokuratorów. W związku z tym, utrzymuje się – zaobserwowany już w roku ubiegłym – trend spadkowy liczby zapytań. W stosunku do 2012 roku odnotowano spadek o około 8,6 tys.

http://uke.gov.pl/informacja-o-rocznym-sprawozdaniu-dotyczacym-udostepniania-danych-telekomunikacyjnych-13495

Raporty z działalności ABW są dostępna na:

http://www.abw.gov.pl/pl/pobierz/raporty/575,Raporty.html

Dane statystyczne dotyczące stosowania kontroli operacyjnej w latach 2002-2009 przez ABW

http://www.hfhr.pl/abw-udostepnila-czesciowo-statystyki-dotyczace-stosowania-kontroli-operacyjnej/

http://www.hfhrpol.waw.pl/precedens/prawo-do-informacji-publicznej/dane-statystyczne-dotyczace-stosowani-kontroli-operacyjnej-abw-2.html

http://www.hfhr.pl/abw-ma-udostepnic-dane-statystyczne-dotyczace-kontroli-operacyjnej/

http://www.hfhrpol.waw.pl/precedens/aktualnosci/abw-ma-udostepnic-dane-statystyczne-dotyczace-kontroli-operacyjnej.html

Jeśli chodzi o działania CBA, informacje są dostępne na:

http://cba.gov.pl/pl/informacja-o-wynikach

Dane statystyczne dotyczące stosowania kontroli operacyjnej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne

http://www.hfhr.pl/cba-ujawnia-dane-dotyczace-kontroli-operacyjnej/

http://www.hfhrpol.waw.pl/precedens/prawo-do-informacji-publicznej/dane-statystyczne-dotyczace-kontroli-operacyjnej-stosowanej-przez-cba.html

0

Kowalsky

82 publikacje
5 komentarze
 

4 komentarz

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758