HYDE PARK
Like

Początek końca czasów? Część IV. Koniec

07/09/2014
537 Wyświetlenia
0 Komentarze
14 minut czytania
Początek końca czasów? Część IV. Koniec

Wielu ludzi czuje że świat pędzi w kierunku nieszczęścia. Ludzkość jest przytłacza: zło, terroryzm, przemoc, niszczenie środowiska, przeludnienie, przewroty polityczne, walki religijne i ogromny kryzys gospodarczy, etyczny i moralny. Idzie na gorsze. Chrystus, ale także prorocy Starego Testamentu, zapowiadali nadejście końca czasów. Zawsze wtedy wydawało się że nastąpi on wkrótce. Ale o terminie kiedy, wie tylko Bóg. Ludziom pozostaje obserwować i szukać znaków, jako że niektóre elementy zwiastujące końcowe odliczanie zostały nam podpowiedziane. Wielu ludzi czuje że świat pędzi w kierunku nieszczęścia. Ludzkość jest przytłaczana wszelkiego rodzaju kłopotami, złe i zło, terroryzm, przemoc różnego rodzaju, zanieczyszczenie środowiska, przeludnienie, przewroty polityczne, walki religijne i ogromny kryzys gospodarczy, ekonomiczny, etyczny i moralny. Wszystko wskazuje, że w przyszłości będzie jeszcze gorzej. Ciągle pojawiają się nowe groźne choroby i wracają […]

0


Wielu ludzi czuje że świat pędzi w kierunku nieszczęścia. Ludzkość jest przytłacza: zło, terroryzm, przemoc, niszczenie środowiska, przeludnienie, przewroty polityczne, walki religijne i ogromny kryzys gospodarczy, etyczny i moralny. Idzie na gorsze.

Chrystus, ale także prorocy Starego Testamentu, zapowiadali nadejście końca czasów. Zawsze wtedy wydawało się że nastąpi on wkrótce. Ale o terminie kiedy, wie tylko Bóg. Ludziom pozostaje obserwować i szukać znaków, jako że niektóre elementy zwiastujące końcowe odliczanie zostały nam podpowiedziane.

Wielu ludzi czuje że świat pędzi w kierunku nieszczęścia. Ludzkość jest przytłaczana wszelkiego rodzaju kłopotami, złe i zło, terroryzm, przemoc różnego rodzaju, zanieczyszczenie środowiska, przeludnienie, przewroty polityczne, walki religijne i ogromny kryzys gospodarczy, ekonomiczny, etyczny i moralny. Wszystko wskazuje, że w przyszłości będzie jeszcze gorzej.

Ciągle pojawiają się nowe groźne choroby i wracają stare (niektóre tworzone w laboratoriach). Głód dziesiątkuje  całe pokolenia miejscowej ludności. Niewyobrażalnie śmiercionośne bronie masowego rażenia grożą ludzkości.

Setki milionów ludzi żyje w nędzy, niewiedzy i ucisku. Jeśli dodamy do tego upadek moralności oraz szerzącą się  na całym świecie perwersję, niekończący się cykl nienawiści i niepokojów który  rozplenia się coraz szerzej na Bliskim Wschodzie. Dodajmy do tego coraz bardziej częste i groźne trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, przerażające anomalie pogody na całym świecie, katastrofalne pożary, tornada,  huragany, susze i powodzie, występujące częściej i  coraz więcej miejscach. Nagłówki krzyczą  codziennie o tych niekończących się problemach. Warunki na świecie, wydarzenia i trendy mówią  że zbyt wiele rzeczy może szybko przekształcić się w złym kierunku.

Gdzie szukać podpowiedzi?

Spora część Biblii to proroctwa. Historia przyszłości napisana “z góry”. Ponad 80 % tej  przyszłej zapisane historii jeszcze się nie spełniło. Wiele ważnych wydarzeń musi jeszcze nastąpić. Bóg chce abyśmy je (gdy nastąpią) zrozumieli i daje nam (ludzkości) na to czas. Dla Boga tysiąc lat jest jak jeden dzień. On przekazał nam wskazówki, te najprzydatniejsze ! – do zrozumienia, jaka przyszłość czeka świat.

Prorok Izajasz wyjaśnia, że słowo Boże jest napisane, “.. .przykazanie za przykazaniem… linia po linii…  trochę tu i  trochę tam…” (28:10). Trzeba Pismo studiować dokładnie. Nie znajdziesz nic bardziej prawdziwego niż proroctwa w Biblii. Prawdą jest że nie wszystko jest powiedziane wprost więc trzeba umieć to właściwie zinterpretować.

Miliony zastanawiają się widząc bieg wydarzeń, czy świat już jest na krawędzi zagłady. Uczniowie Jezusa poprosili go by powiedział które wydarzenia będą końcowe. A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do Niego uczniowie i pytali na osobności: «Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata?»(Mat. 24:3).

Zapowiedź końca świata stała się przedmiotem dyskusji i spekulacji, ale również śmieszności przez prawie 2000 lat. Czy świat jest już blisko powrotu Chrystusa? Czy to już koniec czasów? Skąd możemy wiedzieć?

Mamy za sobą wcześniejsze etapy wydarzeń jakie mają towarzyszyć czasom ostatecznym.

NUMER 1: Degradacja ludzkiego charakteru.

NUMER 2: Fałszywe chrześcijaństwo rozszerza się.

NUMER 3: Wzrost  ilości wojen.

NUMER 4: Wojny i przewroty

NUMER 5: Głód

NUMER 6: Kłopoty

NUMER 7: Choroby

NUNER 8: Ataki zwierząt

NUMER 9: Trzęsienia ziemi i aktywność wulkanów

NUMER 10: Głoszona jest prawdziwa Ewangelia

 

 

         

NUMER 12: “Zmartwychwstanie” Świętego Cesarstwa Rzymskiego

Ta przepowiednia wywołuje najwięcej kontrowersji. Część domyśla się że chodzi o dawny Rzym, części po głowie chodzi Watykan.

Apokalipsa 17:8-9 opisuje bestię, która wyłania się z czeluści i jest kierowana przez “kobietę”. Werset 12 pokazuje, że ta bestia symbolizuje 10 królów, którzy posiadają moc i jednoczą się, aby wyłonić lidera, który przejmie rolę bestii.

Porównanie  Apokalipsy13 i 17, Daniel a2 i 7, przynosi pełniejsze zrozumienie pojęcia bestii, oraz systemu, który on reprezentuje. Do tego systemu odnoszą się liczne zapisy Starego Testamentu, ale te wspomniane na wstępie są najbardziej krytycznymi  aby zrozumieć całość przesłania. Połączone, wyjaśniają ze zdumiewającą precyzją -po solidnym otrzeźwieniu! -przepowiednię o ostatnich wydarzeniach, które będą miały wpływ na wszystkie narody w życiu!

Powinno nastąpić krótkotrwałe zmartwychwstanie Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Państwa znajdującego się obecnie  w sercu Europy! Zjednoczenie Europy  nieuchronnie zbliża się. Co się takiego wydarzy że cały świat , zdumiony,będzie w szoku ?.

Apokalipsa 13 opisuje symboliczną bestię mającą Siedem głów, 10 rogów i 10 koron, oraz drugą bestię z dwoma rogami. Pierwsze zwierzę reprezentuje Imperium Rzymskie, polityczne Królestwo. Dwurożna bestia reprezentuje sztab, w którym dowodzi (może jako symbol) kobieta (lub Kościół) który kontroluje pierwszą bestię. (niektórzy myślą o pani Kanclerz)

Apokalipsa 13 opisuje również “wygląd” i “znak” tej bestii. Prorok Daniel wyjaśnił, że “dziesięć rogów” oznacza 10 kolejnych rządów, które wywodzą się z Imperium Rzymskiego i kontynuują swą władzę, aż do drugiego przyjścia Chrystusa. Zapis tego u Daniela brzmi tak ” Dziesięć zaś rogów – z tego królestwa powstanie dziesięciu królów, po nich zaś inny powstanie, odmienny od poprzednich, i obali trzech królów. ” (7:24). Kogo oznacza tych 10 królów? Zacznijmy od uznania, że muszą to być kolejne rządy, i nie muszą następować kolejno po sobie ponieważ obejmują cały okres od AD 476 aż do powrotu Chrystusa. Oczywiście, żaden człowiek nie może żyć tak długo  ani też jeden rząd, wywodzący się z Rzymu, trwać aż tak długo.

Krótko mówiąc, począwszy od AD 554 Imperium Rzymskie stało się znane jako Święte Cesarstwo Rzymskie. Historycy powszechnie przyjmują do wiadomości, że ukoronowanie Justyniana (przez Papieża) sygnalizuje zmiany. Na przestrzeni wieków,  pojawiali się i byli koronowani nowi władcy:  Karol Wielki (800 naszej ery) , Otton Wielki (962), z dynastii Habsburgów Karol V (1520), potem  Napoleon (1805), szóstą głową może być Garibaldi jednoczący Włochy na lata od 1870-1945! To “ożywianie” Świętego Cesarstwa Rzymskiego kończą: Adolf Hitler i Benito Mussolini. Mussolini, po podpisaniu tajnej umowy z Watykanem w 1929 roku, przyłączy na powrót do Włoch: Wielką Etiopię, Erytreę i Somalię – w roku 1935. Oświadczył wówczas, że właśnie ponownie odtworzyło się  Imperium Rzymskie !

Ale jest jeszcze inna postać, która pojawia się na scenie światowej  okresie końca czasów.

NUMER 13: Pojawienie się fałszywego proroka.

To wydarzenie można łatwo łączyć z wydarzeniem numer12, bo obydwa mają się pojawić prawie lub w tym samym czasie. Apokalipsa 17kobieta” jadąca na bestii ma oznaczać wielki fałszywy Kościół i dowodów na to jest przytłaczająco wile. To wyjaśnia przymiotnik  “Święty” odnoszący się do  “Cesarstwa Rzymskiego.” Jak każdy kto jedzie konno, na wielbłądzie lub słoniu – tak kobieta jadąca na bestii kieruje nią, określa i prowadzi zwierzę tam gdzie ona chce i wykonuje to, czego ona chce. Tak Kościół ma być prowadzony przez lidera którego Biblia nazywa “Fałszywym Prorokiem.”  Bestia i fałszywy prorok mają połączyć się aby zbudować i wprowadzić potężny system religii rządowej. Być może powstaje nowa religia – ateizm, dla której już pisze się dogmaty. Wiele wersetów wskazuje, że demony dadzą  temu systemowi moc, umożliwiającą czynienie  za pośrednictwem tego systemu “cudów”.

Fałszywy prorok jest nazywany, pośród innych określeń, również  “Człowiekiem z grzechu,”. Paweł napisał: ” Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia,który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem.”(II Tes. 2:3-4). Tą tak opisaną postać poznamy na chwilę przed tym, gdy dzieło Boże ma być zakończone.

Ten oczarowujący świat fałszywy prorok będzie prowadzić wszystkie narody do oddawania czci bestii! Oszustwo będzie tak powszechne, że faktycznie uda się oszukać całą ludzkości i skłonić ją do walki z Chrystusem przed jego powrotem .  “Bluźnili imieniu Boga, ……a nie nawrócili się, by oddać Mu chwałę.” , ”  wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło ” , ” Ci mają jeden zamysł, a potęgę i władzę swą dają oni Bestii.  Ci będą walczyć z Barankiem, a Baranek ich zwycięży, bo Panem jest panów i Królem królów – a także ci, co z Nim są: powołani, wybrani i wierni».  (Apk. 16:9, 13-16; 17:13-14).

Zgromadzenie władzy, w rękach dwóch mężczyzn, jak zapowiedziano, ma zdarzyć się jeszcze raz!

No cóż nam pozostaje? Wypatrujmy wokół nas tych 13 znaków. Gdy się wypełnią odwołania już nie będzie.

PS. Już po zakończeniu tekstu wypatrzyłem kolejny znak. Oto on odnoszący się do proroctwa:

“Tak Kościół ma być prowadzony przez lidera którego Biblia nazywa “Fałszywym Prorokiem.”  Bestia i fałszywy prorok mają połączyć się aby zbudować i wprowadzić potężny system religii rządowej…”

Radio watykańskie i rzecznik papieski ks. Lombardi informują:

 

Papież Franciszek „z uwagą i zainteresowaniem” wysłuchał propozycji Szimona Peresa, by utworzyć „ONZ religii”. Według byłego prezydenta Izraela tak można by sprzeciwić się terrorystom zabijającym w imię religii. W reakcji na postulat Peresa, który chciałby widzieć Papieża na czele takiego forum, watykański rzecznik zastrzegł, że Franciszek „nie podjął żadnego osobistego zobowiązania”.

Tak więc to, przed czym od wielu lat ostrzegali uważni obserwatorzy, a o czym ostrzega Pismo Święte, o toczących się zakulisowych rozgrywek politycznych, wchodzi w nową, bardziej jawną fazę, której celem jest stworzenie jednego międzynarodowego – albo lepiej: globalistycznego – ciała mającego być koordynatorem wspólnej światowej synkretycznej religii.

Więc jak ? Zbliża się koniec czy nie?  Czy dlatego usunięto Papieża Benedykta XVI ?

Inne zapisy autora:

0

Avatar
Nathanel

937 publikacje
193 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816