HYDE PARK
Like

Początek końca czasów? Część III

07/09/2014
482 Wyświetlenia
0 Komentarze
16 minut czytania
Początek końca czasów? Część III

Wielu ludzi czuje że świat pędzi w kierunku nieszczęścia. Ludzkość jest przytłacza: terroryzm, przemoc, niszczenie środowiska, przeludnienie, przewroty polityczne, zło, walki religijne i ogromny kryzys gospodarczy, etyczny i moralny. Idzie na gorsze. Chrystus, ale także prorocy Starego Testamentu, zapowiadali nadejście końca czasów. Zawsze wtedy wydawało się że nastąpi on wkrótce. Ale o terminie kiedy, wie tylko Bóg. Ludziom pozostaje obserwować i szukać znaków, jako że niektóre elementy zwiastujące końcowe odliczanie zostały nam podpowiedziane. Wielu ludzi czuje że świat pędzi w kierunku nieszczęścia. Ludzkość jest przytłaczana wszelkiego rodzaju kłopotami, złe i zło, terroryzm, przemoc różnego rodzaju, zanieczyszczenie środowiska, przeludnienie, przewroty polityczne, walki religijne i ogromny kryzys gospodarczy, ekonomiczny, etyczny i moralny. Wszystko wskazuje, że w przyszłości będzie jeszcze gorzej. Ciągle pojawiają się nowe groźne choroby i wracają […]

0


Wielu ludzi czuje że świat pędzi w kierunku nieszczęścia. Ludzkość jest przytłacza: terroryzm, przemoc, niszczenie środowiska, przeludnienie, przewroty polityczne, zło, walki religijne i ogromny kryzys gospodarczy, etyczny i moralny. Idzie na gorsze.

Chrystus, ale także prorocy Starego Testamentu, zapowiadali nadejście końca czasów. Zawsze wtedy wydawało się że nastąpi on wkrótce. Ale o terminie kiedy, wie tylko Bóg. Ludziom pozostaje obserwować i szukać znaków, jako że niektóre elementy zwiastujące końcowe odliczanie zostały nam podpowiedziane.

Wielu ludzi czuje że świat pędzi w kierunku nieszczęścia. Ludzkość jest przytłaczana wszelkiego rodzaju kłopotami, złe i zło, terroryzm, przemoc różnego rodzaju, zanieczyszczenie środowiska, przeludnienie, przewroty polityczne, walki religijne i ogromny kryzys gospodarczy, ekonomiczny, etyczny i moralny. Wszystko wskazuje, że w przyszłości będzie jeszcze gorzej.

Ciągle pojawiają się nowe groźne choroby i wracają stare (niektóre tworzone w laboratoriach). Głód dziesiątkuje  całe pokolenia miejscowej ludności. Niewyobrażalnie śmiercionośne bronie masowego rażenia grożą ludzkości.

Setki milionów ludzi żyje w nędzy, niewiedzy i ucisku. Jeśli dodamy do tego upadek moralności oraz szerzącą się  na całym świecie perwersję, niekończący się cykl nienawiści i niepokojów który  rozplenia się coraz szerzej na Bliskim Wschodzie. Dodajmy do tego coraz bardziej częste i groźne trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, przerażające anomalie pogody na całym świecie, katastrofalne pożary, tornada,  huragany, susze i powodzie, występujące częściej i  coraz więcej miejscach. Nagłówki krzyczą  codziennie o tych niekończących się problemach. Warunki na świecie, wydarzenia i trendy mówią  że zbyt wiele rzeczy może szybko przekształcić się w złym kierunku.

Gdzie szukać podpowiedzi?

Spora część Biblii to proroctwa. Historia przyszłości napisana “z góry”. Ponad 80 % tej  przyszłej zapisane historii jeszcze się nie spełniło. Wiele ważnych wydarzeń musi jeszcze nastąpić. Bóg chce abyśmy je (gdy nastąpią) zrozumieli i daje nam (ludzkości) na to czas. Dla Boga tysiąc lat jest jak jeden dzień. On przekazał nam wskazówki, te najprzydatniejsze ! – do zrozumienia, jaka przyszłość czeka świat.

Prorok Izajasz wyjaśnia, że słowo Boże jest napisane, “.. .przykazanie za przykazaniem… linia po linii…  trochę tu i  trochę tam…” (28:10). Trzeba Pismo studiować dokładnie. Nie znajdziesz nic bardziej prawdziwego niż proroctwa w Biblii. Prawdą jest że nie wszystko jest powiedziane wprost więc trzeba umieć to właściwie zinterpretować.

Miliony zastanawiają się widząc bieg wydarzeń, czy świat już jest na krawędzi zagłady. Uczniowie Jezusa poprosili go by powiedział które wydarzenia będą końcowe. A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do Niego uczniowie i pytali na osobności: «Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata?»(Mat. 24:3).

Zapowiedź końca świata stała się przedmiotem dyskusji i spekulacji, ale również śmieszności przez prawie 2000 lat. Czy świat jest już blisko powrotu Chrystusa? Czy to już koniec czasów? Skąd możemy wiedzieć?

Mamy za sobą wcześniejsze etapy wydarzeń jakie mają towarzyszyć czasom ostatecznym.

NUMER 1: Degradacja ludzkiego charakteru.

NUMER 2: Fałszywe chrześcijaństwo rozszerza się.

NUMER 3: Wzrost  ilości wojen.

NUMER 4: Wojny i przewroty

NUMER 5: Głód

NUMER 6: Kłopoty

NUMER 7: Choroby

 

 

         

 NUNER 8: Ataki zwierząt

Apokalipsa opisuje “bestie ziemi.” Prorok Ezechiel odnotowuje, “Miecz – na zewnątrz, a mór i głód – wewnątrz. Kto znajdzie się na polu, zginie od miecza, a tego, co w mieście pozostanie, głód i mór pochłoną.” (Eze. 7:15). Można zauważyć podobieństwo do Mateusza 24 i Apokalipsa 6. Gdy  pozwolimy aby Biblia mówiła sama za siebie (bez interpretacji), wyłania się  jasny obraz.

Ezechiel kontynuuje, “Tak powiedz do nich. Tak mówi Pan Bóg: Na moje życie! – ci, którzy są w ruinach, mają paść od miecza, a którzy są na wolnym polu, tych oddaję dzikim zwierzętom na pożarcie, a którzy przebywają na wyżynach górskich i w pieczarach, mają umrzeć od zarazy.” (33:27). Obraz  tak namalowany jest zbyt przerażający do kontemplacji.

Wygląda na to że z sytuacji nie ma wyjścia! Bóg ostrzega że nie ma ucieczki dla tych, którzy nie chcą przyłączyć się do niego! Wielu będzie próbowało uciekać, ale to nie będzie możliwe. Śmierć będzie ich ścigać jak śledczy (detektyw) przestępcę. Tak więc, jak już wiecie, 1/4 wszystkich ludzi poniesie śmierć z ręki jeźdźców bądź dzikich zwierząt –  robi się “nieprzyjemnie”.

6:08 Apokalipsy staje się jednym z najpotężniejszych pojedynczych fragmentów Biblii, lub można to nazwać  podsumowaniem proroctwa.

NUMER 9: Trzęsienia ziemi i aktywność wulkanów

Trzęsienia ziemi i wybuchy wulkanów stały się niemal stałym tematem w wiadomościach. Czas największej aktywności w historii jest obecnie w toku. Jezus ostrzegał: “Będzie ……a miejscami trzęsienia ziemi.” (Mat. 24:7).

Jezus mówi trzęsienia że ziemi będą tu i tam, zapowiada wzrost ich częstotliwości i intensywności przed jego powrotem. Łukasz dodaje “będą silne trzęsienia ziemi”(21:11). Słowo przetłumaczone   jest jako “silne” ale to oznacza  też “duże”, “wielkie”, ” głośne”, “potężne”,”  Powinniśmy wierzyć  słowu Chrystusa. Mega-trzęsienia ziemi  o niesamowitej sile, powodując ogromne, powszechne zniszczenia. Łatwo sobie przypomnieć ile takich groźnych trzęsień powodujących katastrofalne skutki (jak choćby w Japonii) wydarzyło się w ostatnich latach. Statystki bezlitośnie wskazują różnicę w porównaniu do poprzednich okresów historii. Tak samo jest to prawdziwe w odniesieniu do aktywności wulkanicznej.

Ten drugi aspekt należy rozpatrzeć porównując Ewangelie  Łukasza i Marka do Mateusza. Ten ostatni wymienia trzęsienia ziemi po wojnach, głodzie i chorobach. Łukasz i Marek umieszczają   je przed tymi wydarzeniami. Ale jest oczywiste że będą występować w ostatnich latach, kiedy rozprzestrzeni się fałszywe chrześcijaństwo, wojny, głód i choroby.

Ta analiza nie ma na celu udowodnić każdego szczegółu, każdego proroctwa. Możemy tylko  przeanalizować  najbardziej istotne wydarzenia. Bardziej zainteresowany czytelnik będzie chciał więcej szczegółów i są one dostępne. Tu robimy jakby miniaturkę,przegląd tego co się dzieje.

NUMER 10: Głoszona jest prawdziwa Ewangelia

Jezus przepowiedział, że na całym świecie przed końcem czasów będzie głoszona Ewangelia. Uwaga: “A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.”(Mat. 24:14). To oznacza, że każdy kto dziś, głosi Ewangelię o Królestwie, w naszym wieku, czyni to bo koniec blisko. Jest blisko, ale ma dopiero  przyjść!

Ale światu głosić należy prawdziwą Ewangelię, dobrą nowinę o przyszłym Królestwie Bożym! – to jest zadaniem Bożego Kościoła Boga! Tą misję rozpoczęli pierwsi Apostołowie, współczesny Kościół jest kontynuatorem dzieła. Wiadomość i cel są takie same, różnią się tylko metody. Dzisiaj prawda o  Bogu jest dostępna jak nigdy dotąd. Ogromne ilości ludzi na całym świecie w nowych miejscach poznają przekaz Biblii, co pomaga im żyć szczęśliwym życiem.

Współczesny Kościół Boży oferuje więcej materiałów w formie pisemnej i w formie audio i wideo. Nawet Internet który wielokrotnie jest źródłem zła, może być w tym dziele pomocny. Tak jak ta właśnie publikacja którą teraz czytacie.

Powstaje  wiele organizacji popularyzujących nową ewangelizację. Szkoła Nowej Ewangelizacji powstała głównie jako odpowiedź na wezwanie Jana Pawła II do Nowej Ewangelizacji, wyrażonego przede wszystkim w encyklice Redemptoris Missio oraz adhortacji apostolskiej Christifideles Laici. W 1983 roku w przemówieniu na Haiti Jan Paweł II stwierdził, że Nowa Ewangalizacja powinna być “nowa w zapale, metodzie i środkach wyrazu”.
NUMER 11: Ostrzeżenie dla świata

Ten element dzieje się równolegle z pkt 10. Świat nie zna Boga. Jest  nieświadomy jego planu, celu dla którego został stworzony. Na całym świecie widać nieposłuszeństwo wobec jego praw, odrzucana jest prawda, co właśnie spowoduje straszne plagi jakie za odrzucenie Boga dotkną ludzkość. Ale Bóg Biblii to jest kochający Bóg. Tak jak ojciec przed karą zawsze informuje oraz ostrzega że grozi “niebezpieczeństwo” kary. Przed kara zawsze wysyła swego posłańca który przypomina. Czyni tak : ” «Synu człowieczy, przemów do swoich rodaków i powiedz im: Jeśli na jakiś kraj sprowadzam miecz, a jego mieszkańcy wybiorą sobie jakiegoś męża i wyznaczą go na stróża, on zaś widzi, że miecz przychodzi na kraj, i w trąbę dmie, i ostrzega lud,  ale ktoś, choć słyszy dźwięk trąby, nie pozwala się ostrzec, tak że miecz nadchodzi i zabija go, to on sam winien jest swej śmierci.  Dźwięk trąby usłyszał, nie dał się jednak ostrzec; niech spadnie na niego wina za własną śmierć. Tamten jednak, kto przestrzegł, ocalił samego siebie.  Jeśli jednakże stróż widzi, że przychodzi miecz, a nie dmie w trąbę, i lud nie jest ostrzeżony, i przychodzi miecz, i zabija kogoś z nich, to ten ostatni porwany jest wprawdzie z własnej winy, ale winą za jego śmierć obarczę stróża.
Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela po to, byś słysząc z mych ust napomnienia przestrzegał ich w moim imieniu.  Jeśli do występnego powiem: “Występny musi umrzeć” – a ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi – to on umrze z powodu swej przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę ciebie.Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swojej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje od swojej drogi, to on umrze z własnej winy, ty zaś ocaliłeś swoją duszę
.” (Ezk33:2-9).

Warto również przeczytać wiersze 30-33proroctwa Ezechiela :”Synu człowieczy, twoi rodacy opowiadają o tobie przy murach i bramach swych domów i mówią jeden do drugiego: “Pójdźcież i posłuchajcie, co też to za słowo, które wychodzi od Pana”.  I przychodzą do ciebie jak na zebranie ludowe, siadają przed tobą i słuchają twoich słów; jednakże według nich nie postępują, bo kłamstwa są w ich ustach, według nich oni postępują, a serce ich ciągnie ich do zysku.  Oto jesteś dla nich jak ten, co śpiewa o miłości, ma piękny głos i doskonały instrument: słuchają oni twoich słów, jednakże według nich nie postępują.Kiedy jednak wszystko się wypełni – oto już się spełnia – wtedy poznają, że pośród nich był prorok».

Bóg nie chce by ktoś mógł używać pretekstu, by powiedzieć:  “nie wiedziałem” lub “Dlaczego nikt mi nie powiedział?”

           

Staje się to naszym obowiązkiem, aby ostrzec wszystkich, którzy nie dostrzegają powagi oraz znaczenia dawanych przez Boga znaków, zanim zapowiadane  wydarzenia i katastrofy, spadną na senny, niczego nie podejrzewający świat. Ta publikacja jest spełnieniem tego obowiązku.

Prorok Izajasz napisał, “Krzycz na całe gardło, nie przestawaj! Podnoś głos twój jak trąba!
Wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa i domowi Jakuba jego grzechy! ” (58:1). Tak więc ta publikacja też jest ostrzeżeniem, gdy jest jeszcze czas.

Jezus składa specjalną obietnicę w Apokalipsie3: “Znam twoje czyny. Oto postawiłem jako dar przed tobą drzwi otwarte, których nikt nie może zamknąć, bo ty chociaż moc masz znikomą,
zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mego imienia. ” (3:8). Drzwi – odnosi się do Kościoła który prowadzić będzie pracę aż do końca.

CDN

Inne zapisy autora:

0

Avatar
Nathanel

937 publikacje
193 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816