POLSKA
Like

Płaszcza nie mamy czyli gry i zabawy wyższej palestry

19/01/2018
973 Wyświetlenia
0 Komentarze
7 minut czytania
Płaszcza nie mamy czyli gry i zabawy wyższej palestry

Patrząc na sędziów tracimy z oczu innych togowych. Tymczasem wymiar tzw. sprawiedliwości toczy rak wszystkich organów, a nie tylko wybranych członków.

0


Z pewnym zdumieniem przyjęliśmy decyzję Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 15 bm odnoszącej się do zakwestionowanej decyzji Okręgowej Rady Adwokackiej w sprawie adw. Macieja Sobienia dopuszczającego się ewidentnego zaniechania ze znaczącą szkodą na rzecz swojego klienta.

.

Szczegółowo etiologię sprawy ujęliśmy artykułem pt. MŁODY ADWOKACKI WILCZEK, więc unikać będę zbędnej repetycji.

.

Jedynie w swojej infantylnej naiwności liczyłem na zachowanie ze strony NRA choćby najmniejszej dozy refleksji, adekwatnej konstatacji czy wręcz zwykłej przyzwoitości w zajęciu stanowiska ostatecznego stanowiska w sprawie.

.

Błyskawicznie moja naiwność zapadła się w nicość, albowiem stanowisko NRA nie pozostawia w tym względzie jakichkolwiek wątpliwości czy złudzeń uznając za swój święty, konstytucyjny, nadrzędny korporacyjny interes bronić jak niesławnej pamięci Jaruzel socjalizmu interesów różnego sortu kauzyperdów.

.

Generalnie w przyjętym w sprawie stanowisku NRA w całości podtrzymuje stanowisko ORA w Katowicach wywodząc przy tym, że skarżący rzekomo nie udowodnił, że to M.Sobień dopuścił się w zawiniony przez siebie sposób do przekroczenia terminu na złożenie sprzeciwu.

.

Nie wywiodła NRA dlaczegoż to przed wydaniem decyzji nie zwróciła się do skarżącego o ewentualne uzupełnienie argumentacji i wyjaśnienia. To rażące naruszenia stosowanych w tym zakresie norm i zasad i jak widać zamierzone z góry przyjęta z góry strategia.

.

Spodziewając się właśnie takiej linii przyjętej przez M. Sobienia w pozwie uprzedzająco umiejscowione zostało adekwatne stanowisko w sprawie, a mianowicie we wnioskach dowodowych na str. 2 uzasadnienia pozwu. Przedłożona korespondencja stron, zeznania świadka nie pozostawiają jakichkolwiek wątpliwości w powyższym zakresie.

.

Dla NRA także nie pozostawiał tenże fakt (a contrario) żadnych wątpliwości, albowiem przyjęta została aprioryczna teza, że M. Sobień nie dopuścił się uchybienia i w konsekwencji tego zapadła decyzja z 15 bm o podtrzymaniu stanowiska zajętego przez NRA Katowice.

.

No cóż … można i tak.

.

Po prostu to nasz statutowy prikaz : nie mamy Pana płaszcza i co nam Pan zrobi

.

Brawo!

.

Art. 237. kpa § 1. Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

.

Jakiego komentarza ze strony NRA odnośnie ewidentnego łamania ww. przepisu należałoby zatem oczekiwać ???

.

Wszak NRA jest instytucją , która z racji swojego usytuowania winna wręcz emanować przestrzeganiem prawa.

.

Być może jednak w drodze np. wewnętrznej uchwały anihilowany został tenże niewygodny (gdy się niestety nie zachowuje terminów) fundamentalny przepis ?????

.

To oczywisty sarkazm podyktowany niestety fałszywym przyjętym przez NRA stanowiskiem.

.

Podnieść należy, że takie stanowisko jakie w sprawie zaprezentowała NRA stanowić może niebezpieczny asumpt w zabezpieczeniu interesów sensu largo palestrzanej klienteli. Wszak każdy nawet początkujący adept korporacji uzna, że można bez żadnej groźby uniknąć jakiejkolwiek odpowiedzialności, czyli zgodnie z prymitywnym hasełkiem : róbta co chceta.

.

Stanowić może o istnieniu w łonie palestry niedopuszczalnej apriorycznej tolerancji dla negatywnych działań ze strony członków korporacji. Stosowanie wręcz generalnej absolucji wróży implikacją narastających negatywnych zjawisk. No, ale to problem korporacyjny, chociaż nie do końca albowiem odnosi się także do sensu largo sfery stosunków społecznych i gospodarczych.

.

Niestety mamy do czynienia z istnieniem kolejnej kasty ubermenschów w postaci członków korporacji adwokackiej, która ze wszechmiar czynić będzie wszelakie starania, aby maskować ich niecne działania ukierunkowane na osiąganie znacznych korzyści majątkowych. Rozpasanie tejże kasty zostało dokładnie znegliżowane w hańbiącym serialu z udziałem senatora K. Piesiewicza.

.

Potwierdzeniem tejże tezy są prowadzone dochodzenia i zastosowane w postaci aresztu jako środka zapobiegawczego stosowne sankcje wobec znaczącej grupy adwokackiej i to stojącej wysoko na m.in. na świeczniku warszawskiej palestry.

.

Brak ze strony NRA ewidentnego potępienia takich zachowań. Istnieje wszak przewrotne stwierdzenie, że wraz z wysokością otrzymywanych tzw. gratyfikacji ich negatywny fetor dziwnie zanika.

.

Rozpasana w swojej sybaryckiej egzystencji wzmiankowana palestra doznała typowego atroficznego zjawiska. Zamiast zgodnie oczekiwaniami społecznymi otworzyć się na problemy społeczne palestra postawiła wysokie kryteria spełnienia wymogów konsumpcyjnego używania świata z ośmiorniczkami, policzkami, kawiorkiem i temu podobnemu badziewiu. Jakże więc można w tej sytuacji domagać się od kasty, aby będąc jak każdy do przestrzegania terminów ujętych kpa żądać ich respektowania?

.

No po prostu ewidentny skandal, aby jakiś parweniusz ze Śląska śmiał zakłócać palestrzanej wierchuszce spokojną jak dotąd egzystencję.

.

Po stronie kasty nie zaistniał nawet minimalny odruch jakiejkolwiek konfuzji natomiast wykreowane zostało zjawisko okopów św. Trójcy nakazujący bronić interesów każdego kauzyperdy z ewidentnym ukrzywdzeniem porządku prawnego.

.

No cóż kasta tak może…

.

MANE ,TEKEL, FARES…

.

logo_adwokatury_m1

19.01 2018

Inne zapisy autora:

0

Humpty Dumpty
Humpty Dumpty

1842 publikacje
75 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758