pisma do organów władzy publicznej – zawiadomienie

temat rozpoczynam od ostatniego zawiadomienia Prokuratora Generalnego