Bez kategorii
Like

PiS – Jak wykiwać niepełnosprawnych

13/03/2017
2539 Wyświetlenia
4 Komentarze
10 minut czytania
PiS – Jak wykiwać niepełnosprawnych

Niektóre strony internetowe – zazwyczaj zajmujące się PI, czy dezinformacją działając na zlecenie jawne, bądź niejawne mają zwyczaj usuwania niechcianych komentarzy. Nieraz może wywołać zdziwienie, że medium ukazujące się jako rzetelne prowadzi politykę post cenzuralną. Niestety dla tego rodzaju praktyk istnieje internet. Za pomocą którego można zdjąć knebel cenzury,

0


fot. Protest 05.05.2016r KPRM

 

Poniżej zamieszczam komentarz do artykułu autorstwa Mateusza Rzemka pt _Niepełnosprawni: jeden system orzekania o inwalidztwie zam na str http://www.rp.pl/Praca-emerytury-renty/302269908-Niepelnosprawni-jeden-system-orzekania-o-inwalidztwie.html#ap-1

Autor artykułu w wielu kwestiach co najmniej mija się z rzeczywistością,

Podaje, że osób niepełnosprawnych w Polsce jest 2 miliony. Faktycznie jest ich 3,8 mln. Z czego ok miliona z orzeczonym stopniem znacznym, którym przysługuje pomoc w formie opiekuna. (12% dzieci, 0k 8% osoby po 65rż, 80% os od 18-65rż) W tej grupie tylko 70 tyś niepełnosprawnych u których niepełnospr powst po 18r.ż (dorosłych) i 108 tyś niepełnosprawnych u których niepełnospr powst przed 18rż (dzieci) posiada opiekuna, którym jest członek rodziny. Gdzie za opiekę nad dzieckiem MRPiPS bezwarunkowo płaci Świadczenie pielęgnacyjne w wys. 1406zł/mc (nawet przy lekkim schorzeniu jak niedosłuch czy rozszczep podniebienia), a za opiekę nad dorosłym niezdolnym do samodzielnej egzystencji w stanie agonalnym 520zł/mc Zasiłku dla opiekuna, lub Specjalnego Zasiłki opiekuńczego, pod warunkiem, że dochód na osobę liczony od sumy dochodów rodzin opiekuna i podopiecznego nie przekroczy 774zł/mc/os. Reszta niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji zostaje pozostawiona, ‘samym sobie’ Tylko 10 procent z w/w miliona niepełnosprawnych znalazło opiekę w formach zinstytucjonalizowanych takich jak DPS i inne.

Pozostałe 2,8 miliona, to osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim i umiarkowanym. Stopień lekki obecnie nie upoważnia praktycznie do niczego – otwarty rynek pracy. Stopień umiarkowany – umożliwia wykonywanie prac z ograniczeniami w zakresie jakim obejmuje Orzeczenie. Niepełnosprawni z tych grup od dawna pozostawieni są samym sobie i … jakoś sobie radzą, podejmują pracę, albo wegetują dzięki pomocy rodzin. Tu jeżeli są przeznaczane przez rząd jakieś środki pomocowe, to zazwyczaj nie są kierowane bezpośrednio do samych niepełnosprawnych, a pośrednio np. do pracodawców ich zatrudniających .

W tej sytuacji wątpliwym pozostaje, aby obecny rząd dążył do pomocy tym grupom niepełnosprawnych, skoro nie ma pieniędzy na pomoc osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności – niezdolnym do samodzielnej egzystencji, których dotyczy wyrok TK K38/13. PiS odmawia wykonania w/w wyroku właśnie z powodu braku środków finansowych.

Pseudo prace nad nowym orzecznictwem, to cyrk, którego celem jest zmniejszenie liczby opiekunów osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji u których niepełnosprawność powstała po 18 r. życia. Tu trzeba zaznaczyć, że to już trzecia komisja powołana przez PiS, która będzie prowadzić tzw prace w kwestiach związanych z niepełnosprawnością. Jak dotychczas jedyną korzyścią pracy tych tzw ‘zespołów’ jest inkasowanie kasy przez członków tych pasożytniczych gremiów.

To co teraz wyprawia pisowska klika, to 'powtórka z rozrywki’ zaserwowanej opiekunom dorosłych ON wcześniej przez klikę PO PSL. Najpierw były niekończące się prace nad tzw kompleksowymi zmianami. Mieliśmy wtedy, mamy teraz. Mówi się o terminie roku prowadzenia tych pseudo prac. Więc przez rok mają z głowy wykonanie wyroku TK K38/13, który zapadł w sprawie dyskryminowania opiekunów osób niepełnosprawnych u których niepełnospr powst po 18 r.ż. Po tym kolejny rok, albo i dłużej będzie powstawał projekt, wraz z konsultacjami i procedurami parlamentarnymi. W projekcie głównie zaproponują tak jak PO z PSL skalowanie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności + jakieś nieznaczące kosmetyki Oczywiście projekt zmian obejmie tylko osoby niepełnosprawne, u których niepełnosprawność powstała po 18 r. życia. Jednocześnie zaproponują obecnym opiekunom osób dorosłych – tak jak to uczyniły wcześniej PO PSL – przejście na nowy system z podwyżką do np 800zł, czy nawet wyrównanie do wysokości ŚP (1408zł/mc), pod warunkiem, że poddadzą swoich podopiecznych ponownym badaniom orzekania o niesamodzielności. Podstawą nowego orzekania będzie podział osób niepełnosprawnych z orzeczonym stopniem znacznym (patrz projekt PO PSL 34/84) na: a) z całkowicie zniesioną możliwością zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych; b) ze znacznie ograniczoną możliwością zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych. Tych pierwszych w stanie agonalnym PiS pozostawi rodzinnym opiekunom do całodobowej opieki za np. 800zł. Drudzy otrzymają prawo do pomocy z OPS np. 2-6h dziennie, Takim sposobem z obecnie ok 70 tyś dorosłych os. niepełnospr da się papierowo uzdrowić nawet 50 tys. Faktycznie pozostanie 20 tyś opiekunów z prawem do podwyższonego zasiłku, czy nawet pełnego Świadczenia pielęgnacyjnego (ze 150tyś w pierwszej połowie roku 2013) To istny pogrom opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych.

Oczywiście organizacje będące przedstawicielami tej grupy społecznej – tak jak wcześniej za rządów PO PSL – będą protestować p-ko takim nieuczciwym łajdackim rozwiązaniom. To da pretekst pisowskim kłamcom do przedłużenia pseudo prac do końca kadencji. Natomiast w przypadku braku reakcji ze strony środowiska osób niepełnosprawnych i ich opiekunów minister rafalska dokona pogromu w opiece nad osobami niepełnosprawnymi. Dwie trzecie opiekunów sprawujących opiekę nad osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji, po papierowym uzdrowieniu przez ustawę rafalskiej straci nawet to haniebnie niskie (520zł/mc) wsparcie w post ZDO; SZO.

Na czele tych pseudo prac pisowskie kłamcy postawili prof. Gertrudę Uścińską, prezes ZUS. Można by powiedzieć, fachowca z instytucji od papierowego uzdrawiania. Dla ZUS nie ma rzeczy niemożliwych. Pamiętam przypadki, gdzie osoba ociemniała, czy nie mogąca się poruszać była uznawana za zdolną do pracy. Oczywiście z prawem do odwoływania się – o ile miała siły 🙂

Właśnie na takie rozwiązania wskazują zachowania obecnego (nie)rządu. No bo co wspólnego ma wykonanie wyroku TK K38/13 z 21.10. 2014r z kompleksowymi pracami nad powstaniem nowego orzecznictwa? Wszak już teraz jest możliwe wykonanie tegoż wyroku, który jest wykonywany w pojedynczych przypadkach (v Jednolita linia orzecznicza NSA w kwestii stosowania art. 17 ust. 1 b po wyroku TK K 38/13, wyrok NSA I OSK 1668/14 z dn. 18.11.2015 r. http://orzeczenia.nsa.gov.pl/ , wyrok NSA I OSK 223/16 z dn. 06.07.2016 r. wyrok NSA I OSK 923/16 z dn. 02.08.2016 r. , wyrok NSA I OSK 755/16 z dn. 07.09.2016 r. wyrok NSA I OSK 1853/16 z dn. 21.10.2016 r. , wyrok NSA I OSK 1578/16 z dn. 04.11.2016 r. wyrok NSA I OSK 1512/16 z dn. 10.11.2016 r. , wyrok NSA I OSK 1614/16 z dn. 14.12.2016 r. )

lub kompleksowo: v https://drive.google.com/drive/folders/0B4IjygNKk8Bpc2E5QXgySGR2RHM?usp=sharing                  https://drive.google.com/drive/folders/0B4IjygNKk8BpaV9CZmFmVnlxVlk

Niepełnosprawny pawłowski może pieprzyć bzdury otrzymując na stowarzyszenie sowite dotacje od kolejnych rządów, którym wazelinuje. Nie wszyscy niepełnosprawni otworzą stowarzyszenia, z których dotacji będą żyli. Nie wszyscy niepełnosprawni będą posłami czy senatorami z przysługującą kwotą 6 tyś zł/mc na asystenta niepełnosprawnego parlamentarzysty.

Zwykły Kowalski który opiekuje się dorosłą osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji 24 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu otrzymuje zapłatę 520zł/mc. Przy czym po za w/w sumą nie może mieć innych dochodów. To nawet nie minimum biologiczne TO JEST TOTALNY WYZYSK. KOREA PÓŁNOCNA BIS. Zmuszanie tej grupy pracowników do niewolniczej pracy, za miskę zupy dziennie !!!   ;BY SIĘ CHORYM OPIEKOWAĆ MUSIMY GŁODOWAĆ;

Jestem głęboko przekonany, że PiS wprowadzając nowe regulacje, dąży do pozbawienia odpowiedniej opieki jak największej liczby dorosłych osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, aby w ten sposób przeprowadzić likwidację biologiczną tej grupy społecznej.

ZYSKA ….. ZUS i PiS.

aut. Mirosław Sobolewski

0

SMI

5 publikacje
0 komentarze
 

4 komentarz

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758