POLSKA
Like

Petycja opiekunów Osób Niepełnosprawnych do Senatu RP

19/09/2013
1347 Wyświetlenia
22 Komentarze
7 minut czytania
Petycja opiekunów Osób Niepełnosprawnych do Senatu RP

Szanowni Państwo,

wszyscy wiemy do czego doprowadziła zmiana przepisów od 1 stycznia tego roku w świadczeniach opiekuńczych, media już niejednokrotnie donosiły o tych haniebnych zmianach przepisów.

0


 

Wielu opiekunów osób niepełnosprawnych (ON) od 1 lipca na mocy nowego prawa straciła świadczenie pielęgnacyjne, które często mieli przyznane „na stałe”, zostając z niczym, bo :


1. bez świadczenia (520 zł),
2. bez ubezpieczenia zdrowotnego,
3. bez ubezpieczenia rentowo-emerytalnego.


Specjalny zasiłek opiekuńczy, który w fałszywych zamysłach władz miał zastąpić świadczenie pielęgnacyjne jest dla większości opiekunów nie do osiągnięcia.


Nie możemy zgodzić się na taką niesprawiedliwość społeczną, na pozostawienie opiekunów osób niepełnosprawnych z stopniu znacznym, niezdolnych do samodzielnej egzystencji samych sobie, trzeba zjednoczyć się w wspólnym projekcie i dążyć do zmiany w przepisach i to jak najszybciej.


Powstała inicjatywa 3 opiekunów ON (między innymi ja jestem autorem tej inicjatywy), którzy wnieśli do Senatu RP petycję, jaka ma zapoczątkować zmianę ustawy tej, która odbierała prawa i zostawiła opiekunów i ON z niczym. Petycja ta jest szczególna, wyjątkowa. Została ona wniesiona 16.09.2013 r. do senackiej Komisji Praw człowieka, Praworządności i Petycji – jest to Komisja, która na mocy szczegółowych przepisów (w odróżnieniu od innych instytucji jak np. MPiPS czy RM) będzie zobowiązana rozpatrzyć petycję i przy posiadanej przez wn
oszących petycję wiedzy będzie pilnie rozpatrzona i ma zostać stworzona z jej treści ustawa stąd tak ważne jest liczne poparcie petycji przez wszystkich zainteresowanych tym tematem opiekunów i ludzi, którym los ON nie jest obojętny.

 

Co zawarte jest  w petycji?

 

1. uchylenie specjalnego zasiłku opiekuńczego (dalej: SZO), tak aby nie było go w ustawie,

2. zredagowanie wszystkich ustaw, w którym ten SZO występuje i wykreślenie określeń o nim mówiących,

3. pozostawienie w ustawie jednego świadczenie opiekuńczego dla wszystkich, tzn. świadczenia pielęgnacyjnego (dalej: ŚP),

4. dopisanie możliwości przyznania ŚP małżonkowi ON (bez konieczności przeprowadzania rozwodu),

5. usunięcie ograniczenia wiekowego, aby ŚP przysługiwało na każdą osobę niepełnosprawną bez względu na jej wiek, w którym nabyła niepełnosprawność,

6. usunięcie ograniczenia mówiącego, że jak żyje ojciec czy matka albo dzieci osoby niepełnosprawnej a nie mogą ze względu na różne uwarunkowania rodzinne podjąć się opieki, to dalsi krewni, jak siostra czy brat wnuk czy wnuczka dla osoby niepełnosprawnej nie mogą dostać ŚP – teraz by takiego ograniczenia nie było,

7. usunięcie zapisu mówiącego, że w rodzinie osoby sprawującej opiekę może być ustalony tylko jeden opiekun,

8. dopisanie do ustawy dwóch art., na mocy których OPS miałyby „z urzędu” (bez konieczności składania wniosków) przyznać ŚP tym opiekunom, którym ustawa wcześniej wygasiła prawa do ŚP. Prawo na nowo ustalone do ŚP dla tych opiekunów ma zostać przyznane od 1 lipca 2013 r. czyli zachowana ciągłość (wypłata utraconego świadczenia wstecz od lipca).


Cała reszta petycji to już uzasadnienie… jest tam sporo o Nas informacji i różne Nasze stanowiska, opis podziału, którego dokonał ustawodawca, tzn. na dwie grupy, z którym to podziałem nie zgadzamy się, nie zgadzamy się, aby ustawa faworyzowała jednych kosztem drugich, a popieranym przez Nas rozwiązaniem jest zwiększenie środków na ŚP a nie sztuczne dzielenie rodzin, w których żyją ON, nie zgadzamy się, aby małżonek miał się sądzić albo najpierw rozwodzić, aby mógł uzyskać ŚP itd. dużo tego.


Jeżeli jesteście gotowi poprzeć tę petycję i realnie przyczynić się do zmiany ustawy (o tej petycji ma być głośno w całej Polsce) to proszę Was o odpisanie na ten komunikat na mojego maila (adres na końcu w podpisie) a wówczas przekaże dalsze szczegóły co zrobić (prześlę  w odpowiedzi petycję oraz instrukcję, jak można pod petycją podpisać się, a także zebrać głosy społecznego poparcia wśród znajomych), aby sprawa względnej normalności w sprawach opieki nad ON stała się faktem a nie gehenną jak to ma dzisiaj miejsce…


KAŻDY GŁOS LICZY SIĘ, NIKT TEGO ZA NAS NIE ZROBI JEŚLI SAMI TEGO NIE ZROBIMY.


Nie mamy czasu na zwlekanie.


Petycja ma za zadanie przyspieszenie zmian ustawy o świadczeniach rodzinnych w celu przywrócenia praw nabytych do ŚP (jeszcze przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego) oraz zmianę innych regulacji prawnych, tak aby przyznanie praw do ŚP było ludzkie. Losy tej petycji mogą wyprzedzić projekt MPiPS, który za wszelką cenę chce zrobić z ON i ich opiekunów marionetki, którzy najpierw zostali publicznie pomówieni o oszustwa, a obecnie pod pozorem przywrócenia praw nabytych próbują ograniczyć te prawa nabyte, w zamyśle tworząc ŚP dla wybrańców, a na to nie wyraża zgody ani petycja ani opiekunowie ON ani nie wyrazi (czego należy spodziewać się) zgody TK

 

pozdrawiam

opiekun matki

e-mail: q5q5q5@wp.pl

więcej na nowym blogu Wykluczeni Opiekunowie ON

http://wykluczeniopiekunowieon.blog.pl/

 

0

 

22 komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758