NEWS
Like

Patent gwarantujący uczciwe wybory

24/11/2014
1378 Wyświetlenia
20 Komentarze
15 minut czytania
Patent gwarantujący uczciwe wybory

Uczciwe i sprawne wybory to podstawowy obowiązek rządzących. To fundament i warunek uczciwego i sprawnego państwa.

Wzywam Prezydenta, Premiera, Marszałków Sejmu i Senatu, członków PKW, wszystkich posłów i senatorów oraz wszystkich odpowiedzialnych za wybory do zagwarantowania i przeprowadzenia uczciwych i sprawnych kolejnych wyborów. W przeciwnym razie wzywam do natychmiastowej dymisji.

Proste i tanie rozwiązanie gwarantujące uczciwe wybory.

0


 

Wybory są jednym z najważniejszych elementów funkcjonowania państwa. Są fundamentem demokracji, podstawą bezpieczeństwa państwa i sprawnego jego działania.

Od dawna jest bardzo wiele zastrzeżeń co do uczciwości wyborów w Polsce. Co samo w sobie jest bardzo szkodliwe dla narodu i państwa. I to zarówno wewnątrz jak i wobec innych państw. Nie wspominając nawet o niebezpieczeństwie i podejrzeniach czy fałszerstwach wyborczych. A to co się teraz stało przy okazji wyborów samorządowych jest zbrodnią na demokracji, narodzie i państwie. Jest szkodzeniem Polsce na arenie międzynarodowej. Za co pełną odpowiedzialność ponoszą rządzący i organizujący wybory. Włącznie z Prezydentem, Premierem, Marszałkami Sejmu i Senatu, członkami PKW i innymi osobami za to odpowiedzialnymi. Za co wszyscy odpowiedzialni winni ponieść konsekwencje, w tym karne. I wszyscy teraz muszą zrobić wszystko żeby kolejne wybory gwarantowały maksymalną uczciwość i sprawne ich przeprowadzenie. Żeby chociaż trochę odbudować zaufanie obywateli do wyborów i państwa. I żeby chociaż trochę zmyć ta hańbę Polski wobec reszty świata jaką zgotowali nam rządzący. Zaniedbanie tego jest co najmniej działaniem na szkodę Polski i narodu.

Przeprowadzenie uczciwych i sprawnych wyborów jest jednym z najważniejszych obowiązków wszystkich odpowiedzialnych za państwo, włącznie z Prezydentem, Premierem, Marszałkami Sejmu i Senatu. I innych urzędników państwowych. Zaniedbanie tego obowiązku jest działaniem na szkodę Polski i musi skutkować odpowiednimi konsekwencjami wobec wszystkich odpowiedzialnych.

W związku z tak ważnym problemem decydującym o losach naszej ojczyzny i licznymi ,co najmniej dziwnymi, sytuacjami związanymi z wyborami. W związku ze zbliżającymi się najważniejszymi dla narodu i kraju wyborami. Oraz wieloma zastrzeżeniami co do uczciwości wyborów przedstawiam bardzo proste i skuteczne rozwiązanie tego problemu. Dla dobra narodu, dla uczciwych kandydatów, partii, rządzących i kraju. Dla dobra demokracji i dla odbudowywania chociaż części zaufania obywateli do państwa.

Zorganizowanie uczciwych i sprawnych wyborów jest jednym z najważniejszych obowiązków wszystkich rządzących. Tylko zdrajcy, oszuści i inni wrogowie Polski i Polaków są zainteresowani nieuczciwymi wyborami, zamieszaniem czy innymi niejasnościami przy wyborach. Każdy uczciwy człowiek jest zainteresowany uczciwymi i sprawnymi wyborami. A każdy urzędnik musi zrobić wszystko żeby wybory takie były. W przeciwnym przypadku powinien a nawet musi zostać skazany co najmniej za zaniedbania. I dotyczy to wszystkich urzędników włącznie z Prezydentem i Premierem. Jeżeli Polska ma być cywilizowanym krajem.

Proste rozwiązanie gwarantujące uczciwe wybory.

Rozwiązaniem gwarantującym uczciwe wybory są karty do głosowania w podwójnej formie karty z integralną samoczynną kopią. Czyli karty do głosowania składające się z głównej karty i połączonej z nią samokopiującej się kopii. Tworzących razem integralną całość. Podobnie jak jest w przypadku rachunków, czy np. druków pocztowych. Gdzie wypisując główną kartę automatycznie tworzy się kopia.

Do wyborów stosujemy karty wyborcze w takiej samej formie jak te druki pocztowe czy rachunki. Czyli w formie karty głównej i samokopiującej się kopii stanowiące razem integralną całość.

Każda karta do głosowania ma swój niepowtarzalny numer lub kod. Pozwalający ją sprawdzić. Oczywiście kopie mają te same numery co oryginały. Ze względu na tajność wyborów numery kart do głosowania mogą być tak wydrukowane żeby były niewidoczne dla postronnych obserwatorów. Na przykład osób z komisji wyborczej. Mogą być wydrukowane w formie kodów kreskowych lub kodu QR. Lub w miejscu niewidocznym, np. zakryte czy na wewnętrznej, niewidocznej stronie karty do głosowania.

Kopia jest dowodem danego głosu. I pozwala odtworzyć i sprawdzić sam oddany głos.

Karta do głosowania z kopią gwarantem uczciwych wyborów.

Wyborca kartę do głosowania wrzuca do urny a kopię zabiera z sobą.

Każda karta z głosami ma swój unikalny numer przypisany do niej. Wyniki wyborów są tworzone w postaci list, na których są podane wszystkie wyniki głosowania. To znaczy numer danej karty i głosy z tej karty. Te wyniki są podawane do publicznej wiadomości. Tak żeby każdy obywatel mógł sprawdzić swój głos. Czy jest zgodny ze stanem faktycznym. A jednocześnie żeby nikt inny, nikt postronny, nie mógł przypisać danego głosu do danej osoby nie znając konkretnego kodu czy numeru karty do głosowania. Za to każdy wyborca znając numer swojej karty do głosowania może w internecie czy w urzędzie sprawdzić czy jego głos został właściwie policzony. A w razie błędu czy fałszerstwa za pomocą kopii może przywrócić stan faktyczny.

Do zautomatyzowania samego liczenia i tworzenia list z wynikami można wykorzystać urządzenia podobne do stosowanych prawdopodobnie na poczcie. Gdzie automat skanuje adres i kod adresowy i mechanicznie rozdziela listy na tej podstawie. Nie jestem specjalistą i nie pracowałem na poczcie. Ale wydaje mi się że tam jest coś takiego. I myślę że stosunkowo łatwo można by stworzyć taki automat do automatycznego skanowania kart wyborczych i zapisywania wyników w programie komputerowym. Który automatycznie by tworzył listy z wynikami.

Ten prosty system uniemożliwia, a przynajmniej bardzo ogranicza możliwość manipulacji i fałszerstw. Tym samym gwarantuje uczciwe wybory. I w wielkim stopniu podnosi zaufanie obywateli do wyborów i państwa. Co jest jednym z kluczowych aspektów zdrowego narodu i państwa. Co jest szczególnie teraz bardzo potrzebne Polakom i Polsce.

To proste i tanie rozwiązanie gwarantuje maksymalną uczciwość przeprowadzenia wyborów. I możliwość odtworzenia stanu właściwego gdyby zdarzyły się fałszerstwa lub pomyłki. A nawet umożliwia wskazanie źródła ewentualnych nieprawidłowości. A co praktycznie gwarantuje wszystkim uczciwe wybory. I co jest w interesie wszystkich obywateli i państwa. No może z wyjątkiem zdrajców i oszustów.

W razie potrzeby lub chęci dodatkowego zabezpieczenia uczciwego liczenia głosów można zamontować monitoring nagrywający cały proces liczenia głosów przez komisję wyborczą. I przechowywanie tego nagrania do ewentualnego wykorzystania w razie potrzeby. Skoro stać państwo na totalną inwigilację i kontrolę obywateli to tym bardziej musi go być stać na zabezpieczenie uczciwych wyborów. I umożliwienie kontrolowania wynajętych urzędników przez obywateli. Zresztą to nasze pieniądze, obywateli, to my płacimy i to my decydujemy.

W ogóle czas najwyższy żeby to obywatele zaczęli kontrolować i rozliczać swoich pracowników którym płacą za służbę. Wszystkich urzędników wszystkich szczebli. Wszędzie gdzie jest normalnie to pracodawca, to ten kto płaci kontroluje swojego pracownika. W państwie jest odwrotnie. To pracownicy, urzędnicy którym płacimy i którzy mają nam służyć nas kontrolują i rozliczają sami będąc poza kontrolą i całkowicie bezkarni. Czas najwyższy zacząć kontrolować urzędników przez obywateli. Zamiast tysięcy kamer wszędzie inwigilujących obywateli montujmy kamery w urzędach, w sejmie, senacie. Zacznijmy kontrolować i rozliczać naszych pracowników. Którym płacimy za to że mają nam służyć. Bo tak powinno być, bo tak jest normalnie. Każdy urzędnik musi być pod pełną kontrolą obywateli.

Oferuję ten projekt gwarantujący uczciwe wybory Polsce i Polakom. I wzywam rządzących Polską, w tym Prezydenta, Premiera, Marszałków Sejmu i Senatu, członków PKW, wzywam posłów, senatorów i innych urzędników odpowiedzialnych za wybory do zagwarantowania uczciwych wszystkich kolejnych wyborów. W przeciwnym razie wzywam do natychmiastowej dymisji. Jeżeli ktoś ma lepszy pomysł na uczciwe wybory proszę go przedstawić. Jeżeli Prezydent, Premier, Marszałkowie, ktoś z PKW lub inny urzędnik państwowy ma lepszy pomysł na uczciwe wybory proszę go przedstawić narodowi. A jak nie to proszę i wymagam wykorzystania tego lub innego lepszego pomysłu i zagwarantowania obywatelom uczciwych kolejnych wyborów.

Panie, Pani Prezydencie, Premier, Marszałku Sejmu, Senatu, członku PKW, pośle, senatorze, zapewnienie uczciwych wyborów to Pana/Pani najważniejszy obowiązek i wzywam do wywiązania się z niego w pełni. Albo wzywam do natychmiastowego podania się do dymisji. W przeciwnym razie będzie to działanie na szkodę Polski i Polaków z wszelkimi tego konsekwencjami.

Teraz obywatele bardzo łatwo będą mogli sprawdzić i ocenić kto chce uczciwych wyborów a komu zależy na ich fałszowaniu i oszukiwaniu narodu. Czas najwyższy zacząć kontrolować i rozliczać wszystkich urzędników wszystkich szczebli. I ujawniać wszystkich którzy działają na szkodę Polski i Polaków. I wszystkich ich eliminować z życia publicznego na zawsze. A chronić i wspierać oraz wybierać w wyborach tych którzy chcą i gwarantują uczciwe wybory. Tych którzy gwarantują uczciwość i działają na rzecz dobra Polski i Polaków.

Musimy zrobić wszystko żeby odzyskać chociaż trochę zaufania obywateli do wyborów i do państwa. Szczególnie teraz po tym koszmarze i wstydzie na cały świat jaki zgotowali nam rządzący celowo albo przez głupotę czy zaniedbania. Musimy zrobić wszystko żebyśmy przestali być najbardziej dziadowskim, złodziejskim i skorumpowanym krajem. Którym wszyscy gardzą, który wszyscy okradają i z którego wszyscy się śmieją. Z którego wszyscy uciekają. Dzięki rządzącym, którzy zamiast odpowiadać za te zbrodnie i tragedie narodu i państwa są całkowicie bezkarni.

Musimy zacząć odbudowywać normalność. A pierwszym krokiem i warunkiem są uczciwe i sprawnie przeprowadzone wybory.

Każdy urzędnik musi zrobić wszystko żeby zagwarantować uczciwość kolejnych wyborów. Włącznie z Prezydentem i Premierem. A każdy kto tego nie gwarantuje nie ma prawa pełnić jakichkolwiek funkcji publicznych, tym bardziej rządzić państwem. I musi natychmiast podać się do dymisji. A ci którzy zaniedbają i nie zapewnią uczciwych wyborów muszą ponieść konsekwencje co najmniej zaniedbania jeżeli nie działania na szkodę Polski i Polaków. I dotyczy to wszystkich, szczególnie piastujących najwyższe urzędy. Bo władza to nie przywileje a odpowiedzialność o czym nie wiedzą albo zapominają rządzący.

A obowiązkiem obywateli jest ich wszystkich kontrolować i rozliczać. Oraz chronić wszystkich tych którzy działają na rzecz uczciwych wyborów i na rzecz Polski i Polaków. A eliminować wszystkich próbujących zachować dotychczasowy skompromitowany i bardzo szkodliwy oraz niebezpieczny dla Polski system wyborczy. Naród musi bezwzględnie eliminować wszystkich działających na szkodę Polski i Polaków. Tym bardziej w obecnej sytuacji na świecie i tuż przy naszych granicach.

To jest w najlepszym interesie każdego z nas. Każdego kto chce żyć w normalnym, uczciwym i bezpiecznym kraju. To jest nasz obowiązek, każdego z nas. Twój też.

Zastrzegam dla siebie wszelkie prawa do tego rozwiązania

Andrzej Lenard

Twórca, coach, trener.

Zaawansowany Kompleksowy Coaching System Soullive

Consulting, Coaching, Treningi, Szkolenia

Życiowe, zdrowia, relacji. kariery, biznesu.

Personalne, par, rodzin, firm, organizacji

http://lenard.biz/

https://www.facebook.com/lenard.andrzej

Artykuł ten można a nawet trzeba swobodnie publikować i rozpowszechniać ale w całości. Tu do pobrania w PDF

Inne zapisy autora:

0

Braterstwo.org
Braterstwo.org http://braterstwo.org

Ruch Wyzwolenia Budowy i Rozwoju Polski Oddolny niezależny wolny Ruch wolnych niezależnych osób i organizacji. Jednoczymy wszystkich i wszystkie organizacje chcące żyć w normalnym, uczciwym, sprawiedliwym kraju. Braterstwo to wyzwolenie bez walki, rewolucja bez konfrontacji i budowanie bez harowania.

19 publikacje
219 komentarze
 

 1. Avatar TKor

  Nie wiem kto był pierwszy, nie będę się spierał bo to nie jest teraz najważniejsze.
  Podsyłam filmik bo łatwiej przemawia do wyobraźni:

  https://www.youtube.com/watch?v=rXLj10G-Vns

  Podeślijcie innym

  0
 2. Tak jak piszesz to najmniej ważne. Poza tym pierwszą wersję patentu na uczciwe wybory napisałem już przy okazji wyborów do Parlamentu Europejskiego. I ją publikowałem w mediach i wysyłałem do redakcji. Oczywiście nikt nie był zainteresowany.
  Poza tym wcale nie twierdzę że ten pomysł jest idealny i że nie można jeszcze czegoś poprawić. Wręcz przeciwnie, chętnie wykorzystam wszelkie dobre pomysły i poprawki. W naszym wspólnym interesie.
  Zaraz zobaczę ten link. dzięki.

  0
 3. Obejrzałem. Faktycznie był pierwszy bo to z 2010 roku. Po pierwsze poszedł daleko dalej bo o takim szyfrowaniu i skomplikowaniu wyborów nie myślałem. Tak daleko nie sięgałem. I wcale nie wiem czy to dobre.
  Jak to obejrzałem to przyszło mi do głowy inne pytanie. Ciekawy jestem czy gdzieś takie czy inne podobne pomysły są wykorzystywane. A jeżeli nie to dlaczego.
  Co do samego pomysłu to jest całkowicie mój. W pierwszej wersji były dwie urny. Druga rezerwowa, kontrolna. Do której wrzucało się kopię. A która to urna była plombowana zaraz po zakończeniu wyborów. A pomysł po prostu nie jest odkryciem koła. Bo przecież takie czy podobne kopie czy potwierdzenia stosujemy przy okazji faktur, rachunków itp. No i potwierdzeń wysyłek paczek stosowanych na poczcie. Które to mnie zainspirowały.

  0
 4. Patent na uczciwe wybory wysłałem do;
  prezydent.pl, Kopacz, Radoslaw.Sikorski, janusz piechocinski.pl, leszek miller.pl,
  jaroslaw.kaczynski pl, senat.gov.pl, pis.org.pl, platforma.org, psl.org.pl,
  Stefczyk.info . dorzeczy.pl . niezalezna.pl gpcodziennie. gazetapolska.pl
  wpolityce.pl, wyborcza.pl, kluby sejmowe wszystkich partii.
  Obstawiamy czy ktokolwiek zareaguje.

  0
 5. Avatar Krzysztof

  Kochani, jest mi was zal, bo nie rozumiecie istoty wyborów, za ktorymi kryje sie rzadzaca sitwa. Stworzenie uczciwych i nie podlegajacych watpliwosci i manipulacji wyborow jest banalnie proste, na dzisiejszym poziomie techniki, dlaczego nie ma tego w Polsce ? BO BYC NIE może! ZADNE WYBORY UCZCIWE NIE MOGA SIE W POLSCE ODBYĆ, NIGDY. Przy tej pomagdalenkowej sitwie jest to niemozliwe. Zapewniam Was , gdybysmy w jakis sposob odsuneli ta bande od wladzy wybory uczciwe o ktorych piszecie bylyby automatycznie zatwierdzone, przez wszystkie strony juz nazajutrz, tak po prostu. Jednak mafia nie pojdzie na to musimy ich wyrznac, albo tak oslabic ze sami zrezygnuja , jednak bez walki to sie nie uda, zapewniam was. TEwszystkie patenty o ktorych piszecie najzwyczajniej nikt ale to NIKT, z tej bandy nie zaakceptuje bo one podwazaja ICH istnienie i byt. Nie oszukujcie sie Sejm? Zabetonowany, Prezydent? Na sznurku, Senat? Wolne zarty! Armia, moze dokonac puczu, jednak morale postsowieckie, sluzalcze zadnych imponderabilii w postaci honoru milosci do ojczyzny, jestesmy w czarnej d… Ja wzorem Grzegorza Brauna czekam i modle sie o Króla Polski, ktory zjednoczy kraj pod jednym sztandarem, wyrznie szubrawcow, i zaprowdzi sprawiedliwość i pokój. Niestety wiele łbow musi spaść. Ja sie przylaczam do Krola Polski i będę walczyl i oddam życie, zeby Polska byla Polską
  strony

  0
  • No bez przesady, taki naiwny to nie jestem żeby wierzyć w to że podziękują mi za pomysł i chętnie zorganizują uczciwe wybory. A potem niemal wszyscy wezmą szczoteczki do zębów i sami zgłoszą się do więzień prosząc o dożywocie za zdradę. Po pierwsze to sposób żeby innym pokazać kim są ci na których głosują. Poza tym może kogoś uda się zmobilizować do działania. Trzeba też przygotować się na przejęcie władzy. itd. Szczerze mówiąc to cały czas mam nadzieję że uda się rodaków zmobilizować i tych zdrajców usunąć, rozliczyć i skazać. Bez krwi i tragedii. Bo jak nie to prędzej czy później ludzie wyjdą na ulice. A raczej już będą na tych ulicach wyrzuceni z firm, mieszkań, domów przez komorników. To tylko kwestia czasu. A im później tym więcej tragedii i nieszczęść. No i ofiar. Co do Króla to chyba nie ten kierunek i czasy. Ale to nieistotne kto, ważne żeby to był normalny przywódca tworzący i budujący silny zdrowy naród i państwo.

   0
 6. Avatar Karol

  Wystarczy żeby liczenie głosów odbywało się publicznie.

  http://wiarygodnewybory2014.blog.pl/?p=755

  0
 7. Avatar MIKI

  W zyciu to nie przejdzie !!!
  Byłby to koniec dla tych bydlaków koniec na wieki.
  Prędzej sobie z powrotem napletki poprzyszywają nim zgodzą się na uczciwe wybory !!!!

  0
 8. Avatar ppp

  Zróbmy własne wybory, zobaczymy jakie będą faktycznie wyniki.
  W formie witryny internetowej z pełną możliwością weryfikacji.

  0
  • Dokładnie o tym myślę z tym że chcę zorganizować dział lub serwis gdzie będziemy zgłaszać kandydatów i wybierać najlepszych. Przecież możemy się zorganizować i wziąć udział w wyborach. Potrzeba tylko kogoś kto pomoże przygotować to technicznie. Zapraszam takie osoby.

   0
 9. Avatar jhjg

  nie ma innego sposobu by kontrolowac uczciwosc wyborow
  jak stare sprawdzone metody
  to znaczy liczenie glosow w obecnosci zainteresowanych kandydatow i ich pelnomocnikow

  na wszystkich etapach proponowanej metody jest mozliwosc falszowania wynikow

  ulepszyc ja mozna przez zdrapki i losowanie sobie karty wyborczej

  ale juz sprawdzanie glosu moze byc falszowane nie mowiac o zerwaniu z anonimowoscia
  i ewentualnymi wymuszeniami oddania kopii temu kto placi lub wymusza wybranie danego kandydata

  tak ze nie nalezy u;epszac tego co jest doskonale i zweryfikowane przez tysiaclecia

  bo powodem jak zwykle sa ludzie i ich brak uczciwosci

  i tu sprawdza sie stara prawda
  wierzymy ludziom ale zawsze ich sprawdzamy
  szczegolnie gdy chca rzadzic w naszym imieniu i w naszym
  imieniu zaciagac zobowiazania

  0
  • Lubię takie bezmyślne opinie i krytykę bez uzasadnienia. Pisanie o błędzie bez jego wskazania a tym bardziej podania rozwiązania.
   Jaka to niby jest możliwość fałszowania wyników na wszystkich etapach?
   Zdrapki czy losowania człowieku twój świat.człowieku ale nijak nie pasuje do wyborów.
   A w jaki sposób mają sprawdzać głosy kandydaci bez sztabów wyborczych w wielu komisjach? A jak jedna osoba może upilnować dużą komisję wyborczą? A jak kandydat jest w stanie pilnować to co się dzieje potem z głosami i wynikami? itp.
   Proszę wszystkich żeby długo myśleli zanim coś napiszą.
   Durną krytyka człowiekowi nie uda się dowartościować, wręcz przeciwnie.

   0
   • Avatar kjjg

    mniej plucia i moja propozycje przeczytaj

    zdrapka zapewnia anonimowosc dla komisji
    i kontrole glosu przez glosujacego

    ale to niczego nie gwarantuje

    co chcesz sprawdzac gdy nie masz ludzi w innych komisjach?

    dawniej przepisy nie zabranialy kandydatowi byc wlasnym pelnomocnikiem

    nie wiem czy to zmienili

    0
    • Masz rację. Przepraszam. (Już dużo wcześniej odpisałem ale teraz się zorientowałem że się nie pojawiło).
     Tyle jest różnych głupich komentarzy z bezsensowną krytyką że czasami już trochę odruchowo się zbyt mocno odpowie. Przepraszam.
     Merytorycznie. Liczenie publiczne łatwo obejść. Co pokazały te wybory. Wystarczy je przedłużyć. I ten kto będzie się opiekował karami z głosami może zrobić wszytko. Poza tym to technicznie może być trudne. A jeszcze trudniejsze uniemożliwienie fałszerstw.
     Zdrapki, czy kody lub drukowanie od wewnątrz to tylko sprawa techniczna. Najmniej istota. Nie wnikam. Ale na upartego. Można zarzucić że bez zdrapania nikt nie będzie pewny czy numery są takie same na oryginale i kopii. Ale, to jest tylko kwestia techniczna. I jakby zdrapka była lepsza to jak najbardziej.
     Wyraźnie i dokładnie napisałem. Że elementem systemu jest opublikowanie wyników z podaniem jak karta z danym numerem była zakreślona. Te wyniki są dostępne w internecie i urzędach. Tak że każdy może sprawdzić swój głos. I ewentualnie udowodnić fałszerstwo.
     Wymuszać można teraz bez problemu i robią to każąc robić zdjęcia.
     Chyba nie ma systemu doskonałego. Bo zawsze oprócz systemu są ludzie.

     0
 10. „Demokraci” nie chcą zrozumieć że problemem demokracji jest sama demokracja a nie taki czy inny na nią pomysł. Wiara w to że tłum wychowany na socjalizmie jest w stanie mądrze wybierać jest głupotą. Wyborców nie da się też przekonać czy wychować do jednej idei choćby najbardziej słusznej obiektywnie, bo tyle ile jest głów tyle jest pomysłów i WAŻNYCH interesów (często sprzecznych) które ludzie by chcieli żeby władza dla nich załatwiła – kosztem oczywiście pozostałej reszty. Problemem demosu jest oprócz tego to, że profesorów akademickich jest w społeczeństwie duuuużo mniej niż – nie powiem głupich ale – mniej kompetentnych ludzi, którzy nie tyle nie potrafią czytać programów wyborczych, ale raz że głosują „na to co zwykle”, to również głosują coraz częściej nogami! Takie są FAKTY. Życzę demokratom powodzenia w ich „edukowaniu” i przekonywaniu 🙂 Ja za to uważam że łatwiej, taniej, uczciwiej i sprawiedliwiej jest „wychować” i postawić u władzy jedną osobę – króla (którego również łatwiej odstrzelić jeżeli sprzeniewierzy się on zasadom na podstawie których została na niego scedowana cała władza). Wiara w „mądrość ludu” na poziomie spraw wagi państwowej to (nie dokończę 🙂 ) a w związku z tym dawanie temu ludowi prawa do decydowania o strukturach władzy państwa to… nie dokończę, ale określenie „małpa z brzytwą” pasuje mi tu jak ulał…
  Można się śmiać z monarchii i nazywać ten ustrój „średniowiecznym” (sic!), ale W NICZYM nie zmieni to faktu że to demokracja jest najbardziej patologicznym z ustrojów. Widzę oczywistą różnicę nie do przekroczenia dla mojego poczucia wolności i odpowiedzialności za własne czyny miedzy demokracją – gdzie decyduje „większość” (a nie obiektywna prawda czy prawomyślność) i to do tego niewyedukowanego tłumu podatnego na nastroje (nieprawdaż?) a monarchią – gdzie decyduje jedna dla wszystkich i niezmienna reguła na której straży stoi wybitna jednostka ściśle ograniczona tą regułą (konstytucją – więc nawet jak jednostka nie jest wybitna to niczego nie spieprzy) gdzie zagwarantowane są prawa których sam król naruszyć nie może ani w pojedynkę ani poprzez „większość”. Chcę się rządzić sam w praworządnym państwie (nawet jeśli nazwie się je dyktaturą) bez oglądania się na „przedstawicieli” bo mi nie są do niczego potrzebni (chcę móc sam o siebie zadbać nie musząc płacić na bandę darmozjadów którzy roszczą sobie prawo do tego że „wiedza lepiej”!). Albo rządzi prawo albo większość… Nigdy nie pogodzę się z tym żeby ludzie nie znający tabliczki mnożenia, albo nie potrafiący czytać ze rozumieniem mieli wpływ na sprawy wagi państwowej.

  PS. żeby nie było! Ja nie nawołuję do rewolucji i obalenia ustroju państwa. Brzydzę się rewolucją, bo każda jest zbrodnią a wszystkie do tej pory kończyły się rabunkiem i mordem na niespotykaną skalę gdzie równano wszystkich z ziemią czy głupi czy mądry. Po prostu apeluję do ludzkich sumień żeby obudziły się z tego chocholego tańca przywiązania do zdobyczy socjaldemokracji bo to fałszywa idea, której efekty codziennie możemy „podziwiać” w takiej czy innej głupocie oraz patologii (nie koniecznie wyborczej – to tylko jeden z efektów).

  Na koniec przedstawiam PROSTY (że prostszy być nie może – chyba że ktoś ma lepszy pomysł) system głosowania, gdzie żadne komputery nie są potrzebne ani setki milionów wyrzucane w błoto „systemu informatycznego” (tak żeby nikt nie mógł zarobić na kolejnym zamówieniu publicznym)… Jak powinno wyglądać głosowanie w normalnym kraju? Moim zdaniem tak: „System” to kartka (mały blankiet) na którym jest zapisana formułka „ja niżej podpisany (tu imię i nazwisko głosującego) legitymujący się dowodem osobistym (numer), oddaję swój głos na kandydata (tu imię i nazwisko kandydata) i podpis”. Blankiecik wypełnia się korzystając ogólnej listy wywieszonych nazwisk (kandydatów). Druczek nie może być pusty! Z wypełnionym blankietem podchodzimy do komisji która ma przed sobą listę i na podstawie tego blankietu komisyjnie w naszej obecności odznacza ten głos przy nazwisku które wpisaliśmy (za pomocą kolejnej liczby, 51,52,53, itd.) – owa lista jest JEDYNYM protokołem z aktu głosowania. Nasz blankiet ląduje w segregatorze… i tyle. Samo się liczy, KONTROLUJE i nie ma nieważnych głosów!

  0
  • Nic nie jest doskonałe. Wiara w doskonałość jest zaprzeczeniem życia. Nie twierdzę że demokracja jest doskonała. Twierdzę że nigdzie nie ma demokracji. Tak że trudno stwierdzić jak się sprawdzi.
   Poza tym. Prawdziwy lider, przywódca potrafi przekonać do swoich idei i spowodować że ludzie idą za nim z własnej woli. To się nazywa charyzma. Tak czy owak to nie naród rządzi tylko jego przywódcy. W tym jeden główny. A czy go nazwiemy Królem, Prezydentem czy inaczej jakie to ma znaczenie.
   Co do króla. Wśród Króli, Cezarów było co najmniej tyle samo idiotów czy Neronów co wśród Prezydentów. Poza tym dobrze jest mieć świadomość że wyszliśmy z jaskiń i świat trochę się zmienił i zmienia.
   Co do głosowania. A co z analfabetami którzy tylko krzyżyki potrafią stawiać? Albo odwrotnie. Ja mam takie pismo że sam mam problem rozczytać. Lekarz kaligrafuje w porównaniu do mnie. A poważniej. Wybory są tajne nie bez powodu. i dobrze żeby tak zostało. Bo wszyscy by musieli głosować na tego króla.

   0
  • Avatar kjjg

   polecam lekture “o duchu praw ” monteskiusza

   tak na poczatek

   0
 11. S-FAŁSZOWANIE WYBORÓW TO ZDRADA I POZBAWIENIE NARODU WŁADZY I WPŁYWU NA WŁASNĄ OJCZYZNĘ TERAZ DECYDUJĄ SIĘ LOSY POLSKI JEŻELI NARÓD TERAZ NIE POWSTANIE NIE DOPROWADZI DO PEŁNEGO ROZLICZENIA WYBORÓW NIE USUNIE I SKARZE WSZYSTKICH WINNYCH FAŁSZERSTW I NIE ZMUSI DO PRZEPROWADZENIA W PEŁNI UCZCIWYCH KOLEJNYCH WYBORÓW TO POLSKA JEST SKAZANA NA ZAGŁADĘ TYLKO DEBILE NIE MAJĄ ŚWIADOMOŚCI TEGO POLSKĄ RZĄDZĄ ZDRAJCY WŁADZA SĄDY I MEDIA SĄ W RĘKACH ZDRAJCÓW NIKT NIE JEST ZAINTERESOWANY UCZCIWYMI WYBORAMI Już przy okazji wyborów do PE wysłałem prosty tani projekt systemu gwarantującego uczciwe wybory między innymi do głównych mediów, prezydenta, partii sejmu itd, parę dni temu wysłałem ponownie do tych i innych redakcji. NIKT NIE JEST ZAINTERESOWANY UCZCIWYMI WYBORAMI!!! TU JEST PROSTY TANI PATENT GWARANTUJĄCY UCZCIWE WYBORY http://braterstwo.org/component/content/article/80-wiadomosci/157-patent-gwarantujacy-uczciwe-wybory-2 Czas najwyższy wyzwolić Polskę z okupacji zdrajców. Pierwszym krokiem jest zmuszenie ich do uczciwych wyborów.

  0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816