NEWS
Like

Patent gwarantujący uczciwe wybory

24/11/2014
1750 Wyświetlenia
20 Komentarze
15 minut czytania
Patent gwarantujący uczciwe wybory

Uczciwe i sprawne wybory to podstawowy obowiązek rządzących. To fundament i warunek uczciwego i sprawnego państwa.

Wzywam Prezydenta, Premiera, Marszałków Sejmu i Senatu, członków PKW, wszystkich posłów i senatorów oraz wszystkich odpowiedzialnych za wybory do zagwarantowania i przeprowadzenia uczciwych i sprawnych kolejnych wyborów. W przeciwnym razie wzywam do natychmiastowej dymisji.

Proste i tanie rozwiązanie gwarantujące uczciwe wybory.

0


 

Wybory są jednym z najważniejszych elementów funkcjonowania państwa. Są fundamentem demokracji, podstawą bezpieczeństwa państwa i sprawnego jego działania.

Od dawna jest bardzo wiele zastrzeżeń co do uczciwości wyborów w Polsce. Co samo w sobie jest bardzo szkodliwe dla narodu i państwa. I to zarówno wewnątrz jak i wobec innych państw. Nie wspominając nawet o niebezpieczeństwie i podejrzeniach czy fałszerstwach wyborczych. A to co się teraz stało przy okazji wyborów samorządowych jest zbrodnią na demokracji, narodzie i państwie. Jest szkodzeniem Polsce na arenie międzynarodowej. Za co pełną odpowiedzialność ponoszą rządzący i organizujący wybory. Włącznie z Prezydentem, Premierem, Marszałkami Sejmu i Senatu, członkami PKW i innymi osobami za to odpowiedzialnymi. Za co wszyscy odpowiedzialni winni ponieść konsekwencje, w tym karne. I wszyscy teraz muszą zrobić wszystko żeby kolejne wybory gwarantowały maksymalną uczciwość i sprawne ich przeprowadzenie. Żeby chociaż trochę odbudować zaufanie obywateli do wyborów i państwa. I żeby chociaż trochę zmyć ta hańbę Polski wobec reszty świata jaką zgotowali nam rządzący. Zaniedbanie tego jest co najmniej działaniem na szkodę Polski i narodu.

Przeprowadzenie uczciwych i sprawnych wyborów jest jednym z najważniejszych obowiązków wszystkich odpowiedzialnych za państwo, włącznie z Prezydentem, Premierem, Marszałkami Sejmu i Senatu. I innych urzędników państwowych. Zaniedbanie tego obowiązku jest działaniem na szkodę Polski i musi skutkować odpowiednimi konsekwencjami wobec wszystkich odpowiedzialnych.

W związku z tak ważnym problemem decydującym o losach naszej ojczyzny i licznymi ,co najmniej dziwnymi, sytuacjami związanymi z wyborami. W związku ze zbliżającymi się najważniejszymi dla narodu i kraju wyborami. Oraz wieloma zastrzeżeniami co do uczciwości wyborów przedstawiam bardzo proste i skuteczne rozwiązanie tego problemu. Dla dobra narodu, dla uczciwych kandydatów, partii, rządzących i kraju. Dla dobra demokracji i dla odbudowywania chociaż części zaufania obywateli do państwa.

Zorganizowanie uczciwych i sprawnych wyborów jest jednym z najważniejszych obowiązków wszystkich rządzących. Tylko zdrajcy, oszuści i inni wrogowie Polski i Polaków są zainteresowani nieuczciwymi wyborami, zamieszaniem czy innymi niejasnościami przy wyborach. Każdy uczciwy człowiek jest zainteresowany uczciwymi i sprawnymi wyborami. A każdy urzędnik musi zrobić wszystko żeby wybory takie były. W przeciwnym przypadku powinien a nawet musi zostać skazany co najmniej za zaniedbania. I dotyczy to wszystkich urzędników włącznie z Prezydentem i Premierem. Jeżeli Polska ma być cywilizowanym krajem.

Proste rozwiązanie gwarantujące uczciwe wybory.

Rozwiązaniem gwarantującym uczciwe wybory są karty do głosowania w podwójnej formie karty z integralną samoczynną kopią. Czyli karty do głosowania składające się z głównej karty i połączonej z nią samokopiującej się kopii. Tworzących razem integralną całość. Podobnie jak jest w przypadku rachunków, czy np. druków pocztowych. Gdzie wypisując główną kartę automatycznie tworzy się kopia.

Do wyborów stosujemy karty wyborcze w takiej samej formie jak te druki pocztowe czy rachunki. Czyli w formie karty głównej i samokopiującej się kopii stanowiące razem integralną całość.

Każda karta do głosowania ma swój niepowtarzalny numer lub kod. Pozwalający ją sprawdzić. Oczywiście kopie mają te same numery co oryginały. Ze względu na tajność wyborów numery kart do głosowania mogą być tak wydrukowane żeby były niewidoczne dla postronnych obserwatorów. Na przykład osób z komisji wyborczej. Mogą być wydrukowane w formie kodów kreskowych lub kodu QR. Lub w miejscu niewidocznym, np. zakryte czy na wewnętrznej, niewidocznej stronie karty do głosowania.

Kopia jest dowodem danego głosu. I pozwala odtworzyć i sprawdzić sam oddany głos.

Karta do głosowania z kopią gwarantem uczciwych wyborów.

Wyborca kartę do głosowania wrzuca do urny a kopię zabiera z sobą.

Każda karta z głosami ma swój unikalny numer przypisany do niej. Wyniki wyborów są tworzone w postaci list, na których są podane wszystkie wyniki głosowania. To znaczy numer danej karty i głosy z tej karty. Te wyniki są podawane do publicznej wiadomości. Tak żeby każdy obywatel mógł sprawdzić swój głos. Czy jest zgodny ze stanem faktycznym. A jednocześnie żeby nikt inny, nikt postronny, nie mógł przypisać danego głosu do danej osoby nie znając konkretnego kodu czy numeru karty do głosowania. Za to każdy wyborca znając numer swojej karty do głosowania może w internecie czy w urzędzie sprawdzić czy jego głos został właściwie policzony. A w razie błędu czy fałszerstwa za pomocą kopii może przywrócić stan faktyczny.

Do zautomatyzowania samego liczenia i tworzenia list z wynikami można wykorzystać urządzenia podobne do stosowanych prawdopodobnie na poczcie. Gdzie automat skanuje adres i kod adresowy i mechanicznie rozdziela listy na tej podstawie. Nie jestem specjalistą i nie pracowałem na poczcie. Ale wydaje mi się że tam jest coś takiego. I myślę że stosunkowo łatwo można by stworzyć taki automat do automatycznego skanowania kart wyborczych i zapisywania wyników w programie komputerowym. Który automatycznie by tworzył listy z wynikami.

Ten prosty system uniemożliwia, a przynajmniej bardzo ogranicza możliwość manipulacji i fałszerstw. Tym samym gwarantuje uczciwe wybory. I w wielkim stopniu podnosi zaufanie obywateli do wyborów i państwa. Co jest jednym z kluczowych aspektów zdrowego narodu i państwa. Co jest szczególnie teraz bardzo potrzebne Polakom i Polsce.

To proste i tanie rozwiązanie gwarantuje maksymalną uczciwość przeprowadzenia wyborów. I możliwość odtworzenia stanu właściwego gdyby zdarzyły się fałszerstwa lub pomyłki. A nawet umożliwia wskazanie źródła ewentualnych nieprawidłowości. A co praktycznie gwarantuje wszystkim uczciwe wybory. I co jest w interesie wszystkich obywateli i państwa. No może z wyjątkiem zdrajców i oszustów.

W razie potrzeby lub chęci dodatkowego zabezpieczenia uczciwego liczenia głosów można zamontować monitoring nagrywający cały proces liczenia głosów przez komisję wyborczą. I przechowywanie tego nagrania do ewentualnego wykorzystania w razie potrzeby. Skoro stać państwo na totalną inwigilację i kontrolę obywateli to tym bardziej musi go być stać na zabezpieczenie uczciwych wyborów. I umożliwienie kontrolowania wynajętych urzędników przez obywateli. Zresztą to nasze pieniądze, obywateli, to my płacimy i to my decydujemy.

W ogóle czas najwyższy żeby to obywatele zaczęli kontrolować i rozliczać swoich pracowników którym płacą za służbę. Wszystkich urzędników wszystkich szczebli. Wszędzie gdzie jest normalnie to pracodawca, to ten kto płaci kontroluje swojego pracownika. W państwie jest odwrotnie. To pracownicy, urzędnicy którym płacimy i którzy mają nam służyć nas kontrolują i rozliczają sami będąc poza kontrolą i całkowicie bezkarni. Czas najwyższy zacząć kontrolować urzędników przez obywateli. Zamiast tysięcy kamer wszędzie inwigilujących obywateli montujmy kamery w urzędach, w sejmie, senacie. Zacznijmy kontrolować i rozliczać naszych pracowników. Którym płacimy za to że mają nam służyć. Bo tak powinno być, bo tak jest normalnie. Każdy urzędnik musi być pod pełną kontrolą obywateli.

Oferuję ten projekt gwarantujący uczciwe wybory Polsce i Polakom. I wzywam rządzących Polską, w tym Prezydenta, Premiera, Marszałków Sejmu i Senatu, członków PKW, wzywam posłów, senatorów i innych urzędników odpowiedzialnych za wybory do zagwarantowania uczciwych wszystkich kolejnych wyborów. W przeciwnym razie wzywam do natychmiastowej dymisji. Jeżeli ktoś ma lepszy pomysł na uczciwe wybory proszę go przedstawić. Jeżeli Prezydent, Premier, Marszałkowie, ktoś z PKW lub inny urzędnik państwowy ma lepszy pomysł na uczciwe wybory proszę go przedstawić narodowi. A jak nie to proszę i wymagam wykorzystania tego lub innego lepszego pomysłu i zagwarantowania obywatelom uczciwych kolejnych wyborów.

Panie, Pani Prezydencie, Premier, Marszałku Sejmu, Senatu, członku PKW, pośle, senatorze, zapewnienie uczciwych wyborów to Pana/Pani najważniejszy obowiązek i wzywam do wywiązania się z niego w pełni. Albo wzywam do natychmiastowego podania się do dymisji. W przeciwnym razie będzie to działanie na szkodę Polski i Polaków z wszelkimi tego konsekwencjami.

Teraz obywatele bardzo łatwo będą mogli sprawdzić i ocenić kto chce uczciwych wyborów a komu zależy na ich fałszowaniu i oszukiwaniu narodu. Czas najwyższy zacząć kontrolować i rozliczać wszystkich urzędników wszystkich szczebli. I ujawniać wszystkich którzy działają na szkodę Polski i Polaków. I wszystkich ich eliminować z życia publicznego na zawsze. A chronić i wspierać oraz wybierać w wyborach tych którzy chcą i gwarantują uczciwe wybory. Tych którzy gwarantują uczciwość i działają na rzecz dobra Polski i Polaków.

Musimy zrobić wszystko żeby odzyskać chociaż trochę zaufania obywateli do wyborów i do państwa. Szczególnie teraz po tym koszmarze i wstydzie na cały świat jaki zgotowali nam rządzący celowo albo przez głupotę czy zaniedbania. Musimy zrobić wszystko żebyśmy przestali być najbardziej dziadowskim, złodziejskim i skorumpowanym krajem. Którym wszyscy gardzą, który wszyscy okradają i z którego wszyscy się śmieją. Z którego wszyscy uciekają. Dzięki rządzącym, którzy zamiast odpowiadać za te zbrodnie i tragedie narodu i państwa są całkowicie bezkarni.

Musimy zacząć odbudowywać normalność. A pierwszym krokiem i warunkiem są uczciwe i sprawnie przeprowadzone wybory.

Każdy urzędnik musi zrobić wszystko żeby zagwarantować uczciwość kolejnych wyborów. Włącznie z Prezydentem i Premierem. A każdy kto tego nie gwarantuje nie ma prawa pełnić jakichkolwiek funkcji publicznych, tym bardziej rządzić państwem. I musi natychmiast podać się do dymisji. A ci którzy zaniedbają i nie zapewnią uczciwych wyborów muszą ponieść konsekwencje co najmniej zaniedbania jeżeli nie działania na szkodę Polski i Polaków. I dotyczy to wszystkich, szczególnie piastujących najwyższe urzędy. Bo władza to nie przywileje a odpowiedzialność o czym nie wiedzą albo zapominają rządzący.

A obowiązkiem obywateli jest ich wszystkich kontrolować i rozliczać. Oraz chronić wszystkich tych którzy działają na rzecz uczciwych wyborów i na rzecz Polski i Polaków. A eliminować wszystkich próbujących zachować dotychczasowy skompromitowany i bardzo szkodliwy oraz niebezpieczny dla Polski system wyborczy. Naród musi bezwzględnie eliminować wszystkich działających na szkodę Polski i Polaków. Tym bardziej w obecnej sytuacji na świecie i tuż przy naszych granicach.

To jest w najlepszym interesie każdego z nas. Każdego kto chce żyć w normalnym, uczciwym i bezpiecznym kraju. To jest nasz obowiązek, każdego z nas. Twój też.

Zastrzegam dla siebie wszelkie prawa do tego rozwiązania

Andrzej Lenard

Twórca, coach, trener.

Zaawansowany Kompleksowy Coaching System Soullive

Consulting, Coaching, Treningi, Szkolenia

Życiowe, zdrowia, relacji. kariery, biznesu.

Personalne, par, rodzin, firm, organizacji

http://lenard.biz/

https://www.facebook.com/lenard.andrzej

Artykuł ten można a nawet trzeba swobodnie publikować i rozpowszechniać ale w całości. Tu do pobrania w PDF

Inne zapisy autora:

0

Braterstwo.org
Braterstwo.org http://braterstwo.org

Ruch Wyzwolenia Budowy i Rozwoju Polski Oddolny niezależny wolny Ruch wolnych niezależnych osób i organizacji. Jednoczymy wszystkich i wszystkie organizacje chcące żyć w normalnym, uczciwym, sprawiedliwym kraju. Braterstwo to wyzwolenie bez walki, rewolucja bez konfrontacji i budowanie bez harowania.

19 publikacje
219 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816