Artykuły redakcyjne
Like

Państwo prawa w Polsce – fikcja czy rzeczywistość?

05/08/2014
1424 Wyświetlenia
4 Komentarze
5 minut czytania
Państwo prawa w Polsce – fikcja czy rzeczywistość?

Rozpatrując zagadnienie państwa prawa należy zastanowić się nad podstawową kwestią. Jakie znaczenie ma prawo dla jednostki ? Co powinno ograniczać i jaką funkcję pełnić w cywilizowanym społeczeństwie?
Podążając za Thomasem Jeffersonem.. ‘’Nic nie jest niezmienne, prócz przyrodzonych i niezbywalnych praw człowieka.’’  Funkcją prawa jest ochrona własności, wolności oraz niezbywalnych praw ludzi, często poprzez wykorzystanie aparatu państwa w formie represji, względem ludzi gwałcących te zasady. Jednakże w swym rozważaniu podejmę zagadnienie stosunków między państwem, a obywatelem i wypełnianiu się idei państwa prawa w Rzeczpospolitej Polskiej.

0


           

IIIRP

           

 

 

 

Podstawową ideą państwa prawa jest ochrona wolności i własności obywatela. Naturalna własność nie może liczyć na uznanie przez innych bliźnich. Jego tolerancja trwa tak długo, aż nie starczy jednej ze stron sił, by wyrwać chociaż część zasobu posiadania danej osoby bądź grupy społecznej. Prawo przejawia się w ukonstytuowaniu zakazu grabieży czy też działania na szkodę obywatela przez organy państwa. Państwo prawa powinno chronić jednostkę przed samą szkodliwą działalnością aparatu biurokratycznego, który dąży do jak najszerszej kompetencji i jak największej władzy w życiu człowieka. Jedną z kompetencji prawa RP jest ochrona praw słusznie nabytych, wynikających z demokratycznego ustroju państwa. Nie zawsze jest ono respektowane przez same organy biurokratyczne. M.in. takim przykładem jest zmiana wieku emerytalnego ludziom, którzy już są w trakcie pracy i zaczynając ją mieli zapewnioną emeryturę przez państwo po ukończeniu danego wieku i stażu pracy. Problem ten wynika ze złego ustroju. Zastąpienia republiki czyli państwa prawa przez demokrację totalną. Rząd ma zapewniony fundamentalny legitymizm władzy nadany przez większość społeczeństwa. Daje on wprost niewyobrażalne uprawnienia. Umożliwia on władzę, aby z nadania większości obywateli dzierżyć narzędzia do łamania go względem danej grupy społecznej będącej w mniejszości. Dlatego ochrona obywatela poprzez stworzenie dobrego prawa było jednym z głównych zadań Ojców Założycieli pierwszego kraju, który zapewniał prawdziwe fundamentalne swobody swoim obywatelom… Stanom Zjednoczonym.

 

Jak widzimy w państwie Polskim istnieją pewne patologie, które uniemożliwiają nam stwierdzenie, że RP w pełni spełnia zasady państwa prawa. Przykładem takiego postępowania jest złamanie Art. 55 Konstytucji RP , która przed nowelizacją z 2006 roku jasno mówiła: ‘’Ekstradycja obywatela polskiego jest zakazana.’’ Mimo tego faktu Polska w 2004 roku musiała dostosować się do zarządzenia Rady Unii Europejskiej uchwalonej w 2002 roku, która umożliwiała ekstradycję obywateli w obrębie Unii Europejskiej. Tak więc Polskie organy państwowe ratyfikowały umowę międzynarodową niezgodną z ustawą zasadniczą RP. Do tego przez dwa lata pomimo tej niezgodności była ona respektowana oraz wdrażana przez organy państwowe – odbywały się w zasadzie nielegalne ekstradycje.

 

libert

Na to wszystko nakłada się zawiłość legislacji i niepewność dotycząca praw, które mogą zostać zmienione, zniesione bądź nadane w krótkich odstępach czasowych co uniemożliwia sprawną działalność instytucji, obywateli oraz przedsiębiorstw, które muszą działać w niepewnej rzeczywistości.

Najlepszym tego typu przykładem jest prawo podatkowe, które w ciągu ostatnich 10 lat zostało zmieniane aż 1600 razy. Co daje średnio jedną zmianę na dwa dni. Przedsiębiorcy czują się niepewnie w takich warunkach i powoduje to transfer pieniędzy oraz podmiotów gospodarczych za granicę RP do tzw.Rajów podatkowych , które oferują niskie podatki oraz jasne i przejrzyste prawo.

 

Rzeczpospolita Polska w swych założeniach miała być państwem prawa, jednakże ze względu na politykę kilku ostatnich rządów staje się to tylko pustym hasełkiem, niemającym wiele wspólnego z otaczającą nas rzeczywistością. Prawa nabyte, wolności obywatelskie oraz własność człowieka jest w znaczącym stopniu naruszana przez aparat biurokratyczno-państwowy. Niestety często odbywa się to z pogwałceniem wydawanych przez to państwo ustaw czy rozporządzeń. Zawiłości i niestabilność legislacyjna naszego państwa uniemożliwia nam stwierdzenie, że Rzeczpospolita Polska w pełni wykonuje zadania jakie stoją przed prawdziwym państwem prawa. Państwem, które szanuje w pełni wolność, równość i nienaruszalne prawo do własności swego obywatela.

Inne zapisy autora:

0

Makedon
Makedon

Konserwatywny-liberał, miłośnik doktryn politycznych i nauk idących z książek Machiavellego.

7 publikacje
1 komentarze
 

4 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758