Globalnie i Lokalnie
Like

PACTA CONVENTA Magdaleny Ogórek

24/02/2015
3745 Wyświetlenia
1 Komentarze
4 minut czytania
PACTA CONVENTA Magdaleny Ogórek

Nawiązując do chlubnej tradycji Najjaśniejszej Rzeczypospolitej i szanując postanowienia Konstytucji 3 maja, który utrzymał je w mocy, jednostronnie przedkładam pacta conventa (łac. warunki uzgodnione) sejmikom ziemskim pod rozwagę, i przyjęcie na sejmie walnym.
Ja kandydatka na Urząd prezydenta RP publicznie przyrzekam:

0


 

1. Oczyszczę Kancelarię Prezydenta z dworaków, intrygantów, pismaków i wizażystek. W ich miejsce powołam silny zespół legislatorów rozumiejących polską rację stanu.

2. Wykorzystam prerogatywy dane mi na mocy Konstytucji RP w art. 118 i złożę do laski marszałkowskiej siedem projektów ustaw, które uzyskają największe poparcie na sejmikach ziemskich.

3. Zaangażuje całą Kancelarie Prezydenta w akcję uświadamiania pożytków dla narodu płynących z przedstawianych ustaw.

Uroczyście przyrzekam że:

4. Dla ulżenia doli ekonomicznej Polaków złożę do laski marszałkowskiej pakiet ustaw przywracających suwerenność Narodowemu Bankowi Polskiemu w zakresie emisji pieniądza, pod każda jego postacią. Zmyję hańbę kapitulacji monetarnej Polski ograniczającą naszą suwerenność do emisji znaków pieniężnych w art. 4 ustawy o NBP z 1997 r. Polska pozbędzie się trybutu płaconego na rzecz międzynarodowych instytucji finansowych a wynoszącego około 130 mld zł rocznie. Anuluje podstępem narzucony nam dług. Odzyskane w ten sposób pieniądze zostaną wykorzystane na reindustrializację naszej gospodarki oraz walkę z obszarami biedy.

5. Przeprowadzę Polskę od konfliktowego do partnerskiego modelu stosunków gospodarczych. Zniosę niewolnictwo umów o prace zastępując je umowami o współwłasność. W tym celu zgłoszę pakiet ustaw rozszerzających kodeks spółek handlowych o spółkę właścicielsko-pracowniczą, w której pracownik, po próbnym okresie zatrudnienia, z tytułu prawa, stanie się współwłaścicielem. Uwłaszczenie pracowników na majątku produkcyjnym traktuje jako wartość samą w sobie, mającą duże znaczenie dla budowy spójności i integracji narodu i dobrobytu jego mieszkańców.

6. Zadbam o to, aby podstawą polityki gospodarczej stała się dbałość o naszą bazę podatkowa głównie poprzez zwiększenie ilości płatników i obniżanie indywidualnych obciążeń. W tym celu, w prawie bankowym zagwarantujemy dokapitalizowanie udziałów właścicieli i pracowników w spółkach właścicielsko-pracowniczych kwotami emisji pieniądza. Będą to kwoty pokrywające ubytek siły nabywczej społeczeństwa na skutek inflacji i niedobór środków płatniczych na wykup wzrostu PKB. Obecnie te kwoty są przechwytywane przez międzynarodowe instytucje finansowe i wyprowadzane z Polski.

7. Uchronię Polskę przed zgubnymi skutkami oligarchizacji naszego życia gospodarczego. Złożę pakiet ustaw otwierających możliwość stosowania w naszej praktyce biznesowej umów wspólnie kontrolowanych oraz organizowania się przedsiębiorców w struktury sieciowe o silnej integracji produktowej i kapitałowej. Będzie to nasza propozycja dla rozwoju gospodarki lokalnej i regionalnej, a zwłaszcza gospodarki na obszarach wiejskich. Umowy wspólnie kontrolowane staną się podstawą nowego ustroju rolnego.

8. Skończę z demokracją fasadową. Złożę do laski marszałkowskiej nowelizację kodeksu wyborczego w prowadzając w nim obligatoryjność kontraktów wyborczych w wyborach do Sejmu, Senatu i na Urząd Prezydenta. Oprócz kartki wyborczej, wyborcy otrzymają mocny instrument dochodzenia kontraktu ze swoimi przedstawicielami. Będzie nim możliwość odwołania przedstawiciela z piastowanego stanowiska za niedotrzymywanie obietnic wyborczych, drogą referendalną lub sądową.

Sejmiki ziemskie mają prawo zgłaszania swoich postulatów legislacyjnych. Jednak aby uniknąć złej tradycji „instrukcji wyborczych” muszą uzyskać dla nich jednozgodność wszystkich sejmików. Dla wyłonienia siedmiu ustaw o charakterze fundamentalnym dla suwerenności politycznej, monetarnej i gospodarczej sejmiki (na sejmie walnym) mogą głosować jedynie na siedem wyłonionych propozycji.

Do wiadomości wszystkich sejmików ziemskich.

 

Jest to przeciek kontrolowany. Jeśli ktoś zna szczegóły, to proszę się nimi podzielić.

Inne zapisy autora:

0

nikander
nikander

Bardziej pragmatyczne niz rewolucyjne mysla wojowanie.

289 publikacje
1 komentarze
 

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816