Bez kategorii
Like

P r a w d a – i białe plamy.

06/02/2011
431 Wyświetlenia
0 Komentarze
6 minut czytania
no-cover

  OJCZYŹNIE -SKRADZIONA TOŻSAMOŚĆ Spis treści.   http://home.no/kosciesza/     CZ I. ,, BIAŁE PLAMY” NAJNOWSZYCH DZIEJÓW POLSKI.   Wprowadzenie 8   .A. ODRODZENIE PAŃSTWA POLSKIEGO 1. Sprawa polska na tle sytuacji międzynarodowej na początku XX w. 10 2. Polskie inicjatywy na rzecz odzyskania własnej państwowości do 1918r. 13 3. Wojna wyzwoleńcza i odzyskanie własnej państwowości 1918-21r . 17 – Ogłoszenie niepodległości Polski 17 – Walki wyzwoleńcze w zaborze austriackim 18 – Sprawa Śląska Cieszyńskiego (Zaolzia) 20 -Zrzucenie jarzma niemieckiej niewoli 21 4. Wojna z Rosją Sowiecką 1919 -1920r. 26   B. NIEPODLEGŁOŚĆ   5.Rozwój ustroju państwowego Rzeczypospolitej Polskiej. 31 6 Dwie ,,lewice” w Polsce. 36 7.Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej. 40 8. Polska w przededniu wojny o zachowanie niepodległości 43   […]

0


 

OJCZYŹNIE

-SKRADZIONA TOŻSAMOŚĆ

Spis treści.   http://home.no/kosciesza/
 
 
CZ I. ,, BIAŁE PLAMY” NAJNOWSZYCH DZIEJÓW POLSKI.
 
Wprowadzenie 8
 
.A. ODRODZENIE PAŃSTWA POLSKIEGO
1. Sprawa polska na tle sytuacji międzynarodowej na początku XX w. 10
2. Polskie inicjatywy na rzecz odzyskania własnej państwowości do 1918r. 13
3. Wojna wyzwoleńcza i odzyskanie własnej państwowości 1918-21r . 17
– Ogłoszenie niepodległości Polski 17
– Walki wyzwoleńcze w zaborze austriackim 18
– Sprawa Śląska Cieszyńskiego (Zaolzia) 20
-Zrzucenie jarzma niemieckiej niewoli 21
4. Wojna z Rosją Sowiecką 1919 -1920r. 26
 
B. NIEPODLEGŁOŚĆ
 
5.Rozwój ustroju państwowego Rzeczypospolitej Polskiej. 31
6 Dwie ,,lewice” w Polsce. 36
7.Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej. 40
8. Polska w przededniu wojny o zachowanie niepodległości 43
 
C. II WOJNA ŚWIATOWA- NAJAZD I ZDRADA WOBEC POLSKI
 
9. Działania wojenne Polski i Niemiec 1 -17 IX 1939r. 44
10. Napaść ZSRS na Polskę – IV rozbiór Polski. 50
11. Polska pod sowiecką okupacją 1939 -1941r. 56
12. Władze Rzeczypospolitej Polskiej na obczyźnie 1939 –1945. 60
13.. Polskie Siły Zbrojne poza krajem. 69
– I Korpus Polski 69
– Polskie Siły Powietrzne i Polska Marynarka Wojenna 70
-II Korpus Polski. 71
14. Polskie Państwo Podziemne 1939 -45 75
15.Polskie siły zbrojne w okupowanym kraju: Armia Krajowa. 79
16.Zmowy w Moskwie, Teheranie i Jałcie 85
6
-piąty rozbiór Polski.
 
D. POWSTANIE LIPCOWE. 90
(Samotna walka zdradzonej Polski 1944-1963r)
 
17. Plan,, Burza” 90
– konieczność polityczna czy … strategiczny falstart.
18. Wcielenie Polski Wschodniej do Związku Sowieckiego. 98
19. ,E cui facit, qui prodest!’’
– Powstanie w Warszawie i unicestwienie stolicy Polski. 101
20. Aparat utrwalania sowieckiej okupacji w Polsce Zachodniej. 117
– Polskojęzyczne formacje Armii Czerwonej: ,,Ludowe Wojsko Polskie’’ 117
– Polskojęzyczne formacje NKWD: PPR,AL.,MBP,.KBW ,MO 121
– Ludobójstwo pod p rzykrywką ,,prawa’’– aparat sądowo -prokuratorski PRL 125
21 . Naród w samoobronie -wojna partyzancka 137
z sowieckim okupantem 1944-1963r
 
E. POD SOWIECKĄ OKUPACJĄ 1944 -1992
 
22. Eksterminacja ludności polskiej na obszarach zagrabionych
przez ZSRS do 1991r. 151
23. Rodowód polityczny PRL: sukcesor paktu Ribbentrop – Mołotow. 158
24. Krypto- rasizm jako istota systemu politycznego PRL. 164
25. Anty-lewicowy system władzy PRL. Eksterminacje
polskiej lewicy w Kraju.
– Eksterminacja Polskiej Partii Socjalistycznej przez aparat PRL 173
– Pucz wojskowy na robotniczym ruchu związkowym 175
w grudniu 1881r.
26. Rasizm religijny
– Zwalczanie polskiego Kościoła i religii chrześcijański ej 181
przez bolszewicki reżym PRL.
27. Polityka wywłaszczenia polskiej wsi przez system PRL/ ,,III R.P.’’ 194
28. . ‘’JEDYNA SŁUSZNA DROGA!’’cz.I – ,,Ekonomia gospodarcza’’
sowieckiej kasty rządzącej PRL 201
 
F . ,,Władzy raz wziętej nie oddamy nigdy’’
– ciąg dalszy PRL pod szyldem ,,III R. P.’’
 
29. Geneza tzw. ,,transformacji ustrojowej” 1989r. 208
30. Władze Rzeczypospolitej Polskiej 1945 – 1992r. 211
7
31. Kanty ,,okrąg łego stołu” 214
32. L. Wałęsa, A Kwaśniewski :Prezydenci …R.P. czy PRL? 219
33. Wykastrowana demokracja systemem politycznym ,,III R.P.” 222
34. Mafijno –lichwiarski ustrój gospodarczy ,,III R.P.” 230
35. Sądowo-prokuratorski parawan bolszewickiej ośmiornicy 240
36. ,,Władzy raz wziętej nie oddamy nigdy’’
-,,III RP’’ państwem policyjnym! 250
37. Unia Europejska zagrożeniem podstaw material nych
egzystencji Polaków 257
38.Rzesza europejska zagrożeniem dla dalszego bytu Polski. 263
 
Cz.II ZŁODZIEJE POLSKIEJ TOŻSAMOŚCI –
 
39.Metodyka ograbiania Polaków z narodowej tożsamości 1939-2007 267
40. Raz jeszcze o sprawcach kradzieży 273
41. ,, ICH’’ droga do Europy zawsze wiodła po ,,trupie Polski’’ 281
 
CZ III JEŻELI NIE DO UNII TO….
42. System władzy w polsce w świetle prawomocnej konstytucji R.P.
z 1935r i ciągłości prawa międzynarodowego . 289
43. ,,Bez ostatniego rozdziału…’’ 298
 
Cz. V. 304
ZAŁĄCZNIKI
– Program P.P.S. F.R.
– Istota demokracji na podstawie wyjątków ,z,Objaśnień programu PPS”.
– Wyjątki z kodeksu karnego Niepodległej Polski z 1932 r.
– Wyjątki ordynacji wyborczej do Sejmu z 1935r
– Treść układu Ribbentrop- Mołotow z przebiegiem linii rozdziału stref wpływów .
– Prawdziwy przebieg tzw. ,,linii Curzona”
– układ polsko-brytyjski o wzajemnej pomocy z 25 sierpnia 193 9
– treść Karty Atlantyckiej
– ,,Umowa repatriacyjna” z 2 VII 1945- wyjątki
– Porozumienia gdańskie z 30 sierpnia 1980r .
-Wyjątki z tzw. Ustawy o ochronie danych osobowyc h
– Bibliografia tytułów dozwolonych do wydawania na obszarze kraju .
-Bibliografia książki zakazane 

http://home.no/kosciesza/SKRADZIONA_TOZSAMOSC.pdf
0

wilre

silva rerum - las rzeczy

61 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758