POLSKA
Like

Ostatni deal Józefa Gąsiora

09/01/2017
1575 Wyświetlenia
0 Komentarze
13 minut czytania
Ostatni deal Józefa Gąsiora

O jawnym rozkradaniu gliwickiej firmy Silesia, nb. dokonywanej za pomocą miejscowego sądu, głośno w mieście od kilku lat. Niestety, wygląda na to, że „dobra zmiana” istnieje najwyraźniej jedynie w stolicy. Na prowincji jak było za Tuska, tak jest nadal.

0


SILESIA3_n223 marca 2015 roku pisałem:

.

I tak oto, na naszych oczach, dopełnił się los ongiś jednej z prężniej działających spółdzielni inwalidów w PRL, znanej dzięki aluminiowym łyżkom praktycznie każdemu poborowemu. Spółdzielnia Inwalidów SILESIA, a potem SILESIA sp. z o.o. została rozdrapana do końca.  Jedyny pozostały majątek to mieszkanie przy ulicy Barlickiego 13 w Gliwicach, przynoszące stały przychód w wysokości 200,- zł brutto miesięcznie aż do 1 maja 2018 roku.

.

O tym, że były prezes spółki i były mąż obecnej pani prezes w ostatnich miesiącach swojej kadencji nie reagował na oparte o weksle nakazy zapłaty sporo pisałem.
Prawdopodobnie SILESIA sp. z o.o. pod względem ilości wystawionych i uruchomionych następnie weksli własnych ustanowiła krajowy rekord.

.

Ale…

.
Dzięki „akcji WEKSEL” majątek spółki został uszczuplony o niespełna 550.000,- zł.
„Akcja WEKSEL” miała miejsce w 2012 roku. Bardzo dobrze dokumentują to wpisy w dziale IV księgi wieczystej nieruchomości jeszcze niedawno stanowiącej majątek spółki :

.

52.086,10 zł – NALEŻNOŚĆ OBJĘTA NAKAZEM ZAPŁATY W POSTĘPOWANIU NAKAZOWYM Z DNIA 13 LIPCA 2012 ROKU, SYGN. AKT VII GNC 2178/12;

.
57.054,52 zł – CELEM ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z NAKAZU ZAPŁATY WYDANEGO W POSTĘPOWANIU NAKAZOWYM DNIA 16 LIPCA 2012 ROKU, SYGNATURA AKT VII GNC 1967/12;

.
253.610,00 zł – CELEM ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z NAKAZU ZAPŁATY WYDANEGO W POSTĘPOWANIU NAKAZOWYM DNIA 15 LISTOPADA 2012 ROKU, SYGNATURA AKT I NC 68/12;

.
69.540,80 zł – CELEM ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z NAKAZU ZAPŁATY WYDANEGO W POSTĘPOWANIU NAKAZOWYM Z WEKSLA DNIA 22 STYCZNIA 2013 ROKU, SYGNATURA AKT VII GNC 104/13.

.

Razem: 432.291,42

.

Faktycznie z kont spółki zniknęła kwota o ok. 25% większa – koszty egzekucyjne i odsetki.
Wszystkie te sprawy łączy jedno – ani razu Grzegorz Kaziewicz nie złożył sprzeciwu od nakazu zapłaty, choć w przypadku sprawy I NC 68/12 weksel miał być wystawiony ze względu na udzieloną wcześniej spółce pożyczkę spółce przez… córkę Józefa Gąsiora, bezrobotną w owym czasie!

.
Z kolei nakaz w sprawie VII GNC 104/13 wg moich informatorów był wydany pomimo braku jakichkolwiek dowodów na wykonanie nierozliczonych prac budowlanych. Pewnej pikanterii, jeśli w ogóle można użyć tego skądinąd zakładającego minimum subtelności słowa w tej akurat sprawie, dodaje to, że Grzegorz Kaziewicz na rzecz przedsiębiorcy dysponującego wekslem świadczył usługi prawne (!).

.
Powyższe kwoty zostały uregulowane dopiero po dokonaniu sprzedaży nieruchomości 29 maja 2014 roku.

.
Szczęśliwym nabywcą położonej w ścisłym centrum miasta nieruchomości (450 m od Rektoratu Politechniki Śląskiej) została M.M GROUP sp. z o.o. (KRS 0000430188) z Tarnowskich Gór, spółka o kapitale 10.000,- zł (dziesięć tysięcy zł). Nie oceniajmy spółki jedynie po kapitale. Jej prezes wchodzi w skład zarządu należącej w 98% do izraelskiej spółki GEUT INVESTMENT Ltd firmy Geut Polska sp. z o.o.(KRS: 0000285953), działającej aktywnie na rynku nieruchomości i developerskim.

.
Po trwających dość długo negocjacjach pieniądze w końcu trafiły na zajęte przez komornika konta spółki.

.
Prócz wymienionej już kwoty należność z miejsca została uszczuplona o kwotę zaciągniętego wcześniej kredytu ok. 300.000,- zł, blisko 240.000,- zł trzeba było oddać fiskusowi tytułem zaległych podatków i składek na ZUS, miejscowa ciepłownia za ogrzewanie otrzymała zaległe 160.000,- zł.

.
Wróble ćwierkają, a my powtarzamy za nimi, że na transakcji sprzedaży nieruchomości zarobił jeszcze pośrednik, który znalazł kupca na dobrze utrzymaną nieruchomość położoną w centrum Gliwic.

.
Wg naszych informatorów „prowizja”, jaką zagarnął kolejny krewny-lub-znajomy pani prezes oscylowała koło 10% ceny.

.
To oznacza kolejne 300.000,- zł, o które został uszczuplony majątek spółki.
Pozostała kwota, 1,650.000,- zł, powinna wystarczyć na nowe otwarcie, ale… (…)

.

Niestety, coup de grâce SILESII został zadany 31 grudnia 2014 roku.

.

W tym dniu nadzwyczajne zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę o przyznaniu pani prezes Annie Kaziewicz pożyczki w wysokości 1.500.000,- zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych!).

.

W ramach demokratycznej procedury uchwała była poddana głosowaniu.
Za uchwałą oddano wszystkie 5082 głosy, obecne na zgromadzeniu.
Personalnie wygląda to tak, że za przyznaniem sobie pożyczki głosowała Anna Kaziewicz, która z racji posiadanego kapitału dysponuje 5081 głosami, i jeszcze jedna osoba, posiadająca 1 głos, czyli reprezentująca 0,01% kapitału.

.

https://3obieg.pl/r-i-p-sp-z-o-o

.

.

Mój informator, z przerażeniem obserwujący kompletny brak ingerencji gliwickich śledczych w jawną już grabież twierdzi, że sprawa o unieważnienie pożyczki, jaką założył wspólnik Silesii Grzegorz Kaziewicz swojej byłej żonie Annie, trwa nadal.

.

Co więcej, teraz zaczynają wypływać fakty, które w tzw. sprawie Silesii każą widzieć sądowo-finansowy kabaret!

.

Cofnijmy się w czasie.

.

12 listopada 2012 roku wspólnicy reprezentujący większość kapitału zakładowego SILESIA sp. z o.o. zażądali zwołania Zgromadzenia Wspólników w celu odwołania Grzegorza Kaziewicza, jedynego członka zarządu, prezesa spółki.

.

 Akcja po 12 listopada przebiegała błyskawicznie.

.

Dotychczasowy prokurent, żona Kaziewicza, zostaje przez niego odwołana z funkcji w trybie natychmiastowym.

.

Już po 3 dniach wydany zostaje słynny nakaz I Nc 68/12.

.

Oczywiście nakaz z weksla, jaki podpisał Kaziewicz – prezes SILESII, w imieniu prowadzonej przez siebie firmy.

To firma, a nie on, ponosi odpowiedzialność.

Nakaz uprawomocnił się, bo jedyna osobą, która mogłaby w imieniu SILESII wnieść zarzuty, był ten sam mgr Grzegorz Kaziewicz!

Orzeczenie zostało wydane na podstawie weksla wystawionego na rzecz bezrobotnej córki Józefa Gąsiora, następnie indosowanego na  jej brata.

 

Bagatela, bezrobotna Gąsiorówna miała pretensję do Silesii sp. z o.o. wycenioną przez gliwicki sąd na 253.610,- zł!

 

Anna Kaziewicz, nie wiedząc o tym, że została natychmiast odwołana, jako prokurent złożyła odwołanie od nakazu.

 

Nie dość, że zostało ono natychmiast wycofane, to świeżo powołany prokurent Silesii, Józef Gąsior, złożył na Annę Kaziewicz doniesienie do prokuratury.

 

Jego zdaniem Anna Kaziewicz popełniła czyn z art. 271 § 1 kodeksu karnego: funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

Ponadto złożenie sprzeciwu od nakazu wydanego na rzecz syna Józefa Gąsiora na podstawie ewidentnie bezpodstawnego weksla (skąd u bezrobotnej córki biednych oficjalnie rodziców taka kasa?) prokurent Silesii określił jako „działanie na szkodę spółki”.

 

Postanowienie o umorzeniu tej kuriozalnej sprawy wydane dnia 6 maja 2013 roku (Ds. 38/13 – Prokuratura Gliwice – Wschód) Józef Gąsior zaskarżył w ustawowym terminie.

 

Sędzia Anna Förster – Weissensteiner nie uwzględniła jednak zażalenia.

 

Co z tego jednak, skoro w tym czasie orzeczenie stało się prawomocne i komornik przystąpił do dzieła?

 

Tuż przed odwołaniem Kaziewicz zdążył jeszcze wynająć należące do Silesia sp. z o.o. mieszkanie położone w samym centrum Gliwic za ok. 10% czynszu płaconego w tamtej okolicy. Beneficjentem „złotego strzału” będącego na wylocie prezesa stał się sędzia Sądu Rejonowego w Gliwicach, niejaki Wojciech Głowacki.

 

Kiedy pisałem tekst w marcu 2015 roku myślałem, że na tym sprawy Silesii w zasadzie się zakończą. Być może przez jakiś czas byli małżonkowie Kaziewicz poskaczą sobie do oczu przed sądem walcząc o podział majątku, który ongiś, jeśli wierzyć słowom Gąsiora, potwierdzonym zresztą przez Grzegorza Kaziewicza, mieli po prostu pilnować jako tzw. słupy.

 

Myliłem się. Wszak wg Gąsiora Anna Kaziewicz chce bo oszukać, gdyż nie po to ongiś przepisywał na nia udziały w Silesii uciekając przed komornikami, aby dzisiaj spokojnie patrzeć, jak ona konsumuje wyłudzone przez niego pieniądze.

 

Ostatni majątek należący do Silesii to przecież mieszkanie przy ulicy Barlickiego.

 

Wg informacji zawartych na portalu otodom porównywalne powierzchniowo lokum warte jest około 300.000,- zł.

 

Nic dziwnego, że akcja WEKSEL była kontynuowana.

 

W księdze wieczystej oznaczonej GLG1/00055602/7 w dziale IV odnajdujemy stosunkowo świeży wpis – z dnia 17 listopada 2016 roku. Otóż na podstawie nakazu zapłaty wydanego na podstawie weksla przez Sąd Okręgowy w Częstochowie (V GNC 231/16) została ustanowiona hipoteka przymusowa w wysokości … 344.942,00 (trzysta czterdzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dwa) zł na rzecz….

.

Towarzystwa Finansowego FUNT sp. z o.o. w Gliwicach!

.

Firmy należącej całkowicie do rodziny Gąsiorów!

.

Oficjalnie deklarującej brak jakiegokolwiek majątku, co zaowocowało wpisem w KRS.

.

kw mieszkania strona 1

mieszkanie własność

kw mieszkania

Pikanterii sprawie dodaje to, że Grzegorz Kaziewicz otwarcie mówi, po co ten cały wekslowy cyrk. Po prostu był to sposób na wyciągnięcie pieniędzy.

.

Ten sposób (…) to było wygenerowanie wierzytelności i wzięcie jej.

.

(zeznania świadka Grzegorza Kaziewicza w sprawie o sygnaturze IX K 439/16 – Sąd Rejonowy w Gliwicach)

.

Niegdysiejsi gangsterzy zabezpieczyli sobie emerytury poprzez wygenerowanie wierzytelności wekslowych nie mających żadnego powiązania z rzeczywistością kontraktową.

.

A następnie egzekwowali je jak najbardziej formalnie, za pomocą sądów i komornika.

.

Czy takie działanie byłoby możliwe bez parasola ochronnego?

.

GarbalaO tym, że taki istniał (istnieje?) świadczyć może kryminalizowanie ofiar duetu Kaziewicz- Gąsior, w czym spory udział miał niegdysiejszy gliwicki prokurator Krzysztof Garbala, obecnie prokurator rejonowy w Zabrzu.

.

Pytanie, czy ktoś wreszcie odważy się zamknąć parasol?

8.01 2017

.

.

Inne zapisy autora:

0

Humpty Dumpty
Humpty Dumpty

1842 publikacje
75 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758