POLSKA
Like

Orban planuje nacjonalizacje zachodnich monopoli

18/09/2013
433 Wyświetlenia
2 Komentarze
20 minut czytania
Orban planuje nacjonalizacje zachodnich monopoli

„Węgierski rząd zapowiada dalszą obniżkę kosztów życia. „…”Nie wykluczył możliwości takiej zmiany prawa, by w przyszłości znieść kategorię profitu w działalności firm obsługujących ludność (dystrybucja energii, gospodarka komunalna). W praktyce musiałoby to oznaczać upaństwowienie tych przedsiębiorstw i zamianę ich w instytucje non profit.

0


 „…”Na mocy decyzji administracyjnych ceny gazu ziemnego i energii elektrycznej obniżono od początku roku o 10 proc. Od 1 lipca w podobnej skali zmniejszyły się ceny wody, gazu propan-butan i wywozu śmieci. „…”Szef urzędu premiera János Lázár nie wykluczył, że jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego dojdzie do dalszego obniżenia cen energii. Rozważane jest także obniżenie z 27 do 10 proc. podatku VAT na mięso. „…”innym hasłem polityki Fideszu stało się zmniejszanie ciężaru kredytobiorców, którzy popadli w kłopoty z powodu brania kredytów w walutach obcych. Na Węgrzech, gdzie takich kredytów jest nadal ok. 550 tys., to szczególnie dotkliwy ciężar.

Rząd zamroził już kursy odniesienia walut poniżej wartości rynkowej i zezwolił na korzystną denominację kredytów hipotecznych w forintach (z możliwości tej skorzystała jedna trzecia kredytobiorców), obecnie zaś rozważa dalsze kroki. Niewykluczone, że umowy kredytowe w walutach obcych zostaną uznane za narzucane kredytobiorcom w złej woli i jako takie mogłyby zostać zmienione decyzją administracyjną.”…(źródło )

Teoria Misesa „Teoria monopolu Misesa kładzie główny nacisk na cenę monopolistyczną. Powstaje ona gdy sprzedawca ogranicza wielkość podaży (podnosząc przez to cenę dobra) poniżej poziomu równowagi rynkowej, zwiększając przy tym swój zysk. Cena monopolowa może wystąpić tylko wtedy, gdy w rozważanym zakresie cenowym krzywa popytu jest nieelastyczna (elastyczność cenowa popytu) i sprzedawca lub grupa sprzedawców (kartel) kontroluje całą podaż.Sam monopol, w sensie kontroli nad całą podażą określonego dobra, o ile nie prowadzi do powstania ceny monopolowej, nie ma większego znaczenia dla analizy Misesa. Jednak istnienie monopolu jest głównym czynnikiem wymaganym, by mogła zaistnieć cena monopolistyczna.Wpływ monopolu na rynekPowstanie ceny monopolowej jest jedyną sytuacją, gdy produkcja nastawiona na zysk różni się od produkcji na potrzeby konsumentów, sprzeciwiając się tym samym supremacji konsumentów (zjawisku występującym na rynku, w którym to konsumenci określają, co ma być produkowane i w jakiej ilości; producent chcący osiągnąć zysk musi przewidzieć i dostosować się do życzeń konsumentów inaczej szybko zbankrutuje), gdyż monopolista może produkować mniej, niż wynikałoby to z życzeń konsumentów i nie istnieje dla niego bodziec by zwiększyć produkcję i obniżyć cenę.Warunki występowania monopoluGłównym powodem powstawania monopolów i cen monopolistycznych w teorii Misesa są specjalne przywileje nadawane przez państwo (np. licencje) lub inne działania państwa (np. cła ograniczające konkurencję). Na wolnym rynku powstanie monopolu jest bardzo ograniczone, gdyż wszelkie próby żądania ceny monopolistycznej, lub ograniczania podaży będą spotykały się z reakcją konkurencji i będą przez nią kompensowane. Istnieje jednak pewna ograniczona możliwość powstawania monopolów na wolnym rynku, takich jak monopol surowcowy, ograniczonego miejsca, czy geograficzny.”….(źródło)

Jakub Woziński Gdyby wierzyć zapewnieniom chińskiego autora książki „Wojna o pieniądz” (cześć pierwsza dostępna tutaj; druga tutaj), Hong Song Binga, światem rządzi nieprzerwanie od 200 lat do dziś rodzina Rothschildów. Ile w tym poglądzie prawdy, a ile spiskowej teorii dziejów? „…..”Gdy 27 lipca 1836 roku umierał Nathan Rothschild, jego majątek wynosił ok. 3,5 miliona funtów. Dla porównania: obecny majątek Billa Gatesa wynosi ok. 0,49% amerykańskiego PKB, zaś majątek Rothschilda wynosił 0,62% PKB ówczesnej Wielkiej Brytanii. Aby zrozumieć, jak wielka była to potęga, pamiętajmy, że Nathan miał jeszcze czterech braci-partnerów, którzy dysponowali majątkiem o podobnej skali. James Rothschild, szef oddziału paryskiego, był królem europejskich kolei, zaś o rezydującym w Austrii Salomonie mówiono, że choć wprawdzie Austria ma cesarza Franciszka, to królem jest Salomon. „…..”Sukces Rothschildów polegał przede wszystkim na umiejętnym wykorzystaniu systemu państwowych obligacji dłużnych. Dziedzina ta stanowiła ich główny przedmiot zainteresowań – pożyczki dla sektora prywatnego wynosiły zaledwie 16% wszystkich udzielanych przez nich kredytów. Wszystkie rządy zwracały się właśnie do Rothschildów „….”niezwykle istotnym czynnikiem w akumulacji takiego kapitału była wola seniora rodu, Mayera Amschela, aby majątek nie przechodził na osoby spoza rodziny. Rothschildowie pobierali się między sobą i mieli nawet na tyle szczęścia, że uniknęli chorób genetycznych. Męscy członkowie rodziny nie noszący nazwiska Rothschild byli skrupulatnie odsuwani od rodzinnego biznesu. Bracia żyjący w różnych miastach zachowywali do siebie bezgraniczną ufność i ratowali siebie nawzajem w krytycznych momentach, przesyłając sobie złoto. Rodzinną solidarność cementowała nadto ich narodowość oraz judaizm, który przez długi czas utrudniał im objęcie oficjalnych stanowisk państwowych w chrześcijańskich krajach. „…..” Z kolei James Rothschild pomagał wojskom rosyjskim w tłumieniu powstań: listopadowego i styczniowego. W 1831 roku dostarczał Rosjanom broni i negocjował sporą pożyczkę, lecz ostatecznie wystraszył się, wiedząc, jak wielką sympatią cieszyła się sprawa Polska. Z kolei kampania wojsk rosyjskich z 1863 roku była finansowana z pożyczki udzielonej im w kwietniu 1862 roku „…(więcej )

Song Hongbing „ Wojna o pieniądz „Sugerujemy abyście ze wszystkich sił spierali znane dzienniki tygodniki, a głównie prasę związaną z rolnictwem i religią , z determinacją sprzeciwiając się emisji „zielonego „dolara przez rząd . Powinniście natychmiast strzymać wszelkie dotacje pieniężne dla tych kandydatów ,którzy nie wyrażają się jasno i nie potępiają w ostrych słowach emisji „zielonego „ dolara. Likwidacja systemu emisji waluty państwowej przez banki lub powrót do emisji pieniądza przez rząd doprowadzi do sytuacji w której państwo będzie dostarczać ludziom pieniądze ,co wyrządzi szkody nam ,bankierom oraz pośrednikom kredytowym , a tym samym zaszkodzi naszym żywotnym interesom.Spotkajcie się jak najszybciej z kongresmenami z waszych okręgów wyborczych ,zażądajcie od nich gwarancji ochrony dla naszych interesów.W ten sposób będziemy mogli sprawować kontrole nad legislatywąSong Hongbing „ Wojna o pieniądz „ strona 59 ( http://mojsiewicz.salon24.pl/530595,orban-uderza-konstytucja-w-niemieckie-propagandowe-media )

 

List Braci Rothschildów do bankierów z Nowego Yorku 1863 rok…„Tylkomniejszość potrafi zrozumieć zasady działania tego systemu ( kredytowego )Owa mniejszość to alboludzie ogromnie zainteresowani płynącymi zeń korzyściami finansowymi ,albo ludzie( politycy ) uzależnieni od jałmużny, która system ów zapewnia. Ludzie z tych dwóch grup społecznych nigdy nam się nie przeciwstawią. Natomiast zdecydowanawiększość ludzi nie jest stanie zrozumieć i pojąć owej władzyi wyższości nad innymi, jaką daje kapitał wytworzony i pomnożony w tym systemie.Ludzie ci znoszą ucisk bez słowa skargi , bez cienia świadomości , bez żadnych podejrzeń wobec systemu , który przynosi szkodę im i ich interesomSong Hongbing „ Wojna o pieniądz „ ..” 9 http://naszeblogi.pl/36918-wedlug-prof-wojciechowskiego-tusk-jest-zlodziejem )

——-

Mój komentarz

Aby kontrolować scenę polityczną , czy społeczeństwo należy zapewnić fikcyjny wybór . Najlepszym przykładem jest wprowadzenie niezauważalnie dla obywateli miękkiego totalitaryzmu przejawiającego się w tym ,że niezależnie na kogo , an jaką partię Amerykanie , czy Europejczycy głosują to i tak to nie ma znaczenia, gdyż politycy są jedynie wykonawcami woli pozaparlamentarnych ośrodków władzy . Drugim przykładem totalitaryzmu jest niezauważalny wyzysk ekonomiczny ludności jaki nie miłą miejsce w historii . Okradzenie przez totalitarny system ludzie są bezbronni , bez sterowanej pomocy państwa nie są w stanie się leczyć, żyć w wieku emerytalnym , czy posiadać dzieci . Ludzie stali się niewolnikami .

Aby nie dopuścić do buntu, zbrojnego, czy też odmowy niewolniczej pracy pan niewolnika musi stworzyć ideologię najlepiej mającą charakter religii świeckiej , która stworzy niewidzialne bkraty w jego więzieniu . Tą ideologią jest polityczna poprawność , w której zawiera się również socjalistyczny model totalitarnej solidarności społecznej .

Jak wielki sukces odnieśli władcy niewolników , jak bardzo kontrolują przestrzeń intelektualną , przestrzeń świadomości społecznej najlepiej świadczy obrona takich narzędzi niewolnictwa jak przymusowe ubezpieczenia społeczne czy anachroniczny podatek dochodowy .

Kontrola prasy, kontrola uniwersytetów oraz prądów intelektualnych ,w tym tych opisujących ekonomię ( http://realcurrencies.wordpress.com/2012/03/11/old-rothschild-and-rockefeller-hands-controlled-the-libertarian-communist-dialectic/ ) Tekst w linku opisuje finansowanie prze lichwiarstwo zaróno bolszewizmu jak i szkoły chicagowskiej , czy austriackiej Misesa) doprowadziła nauki ekonomiczne do sytuacji tych nauk w państwach socjalizmu rosyjskiego . Zamiast ekonomi socjalizmu mamy teraz również księżycową ekonomię Zachodu .

Było to jednak strzał w nogę , gdyż selekcjonowanie i nagradzanie Noblami ekonomicznymi ideologów , a nie prawdziwych intelektualistów doprowadziło do sytuacji w której zlekceważono Chiny .

Ludzi tacy jak noblista Krugman wierząc ,że bandycki system podatkowy i system ekonomiczny Zachodu jest jedyny i wieczny nie byli w stanie ani dostrzec , ani opisać rozwoju Chin, co chwila obwieszczając swoim mocodawcą uspokajająca ich informacje o nieuchronnym kryzysie w Chinach i ich zatrzymaniu(( http://www.economist.com/news/china/21583691-chinas-economy-inefficient-it-not-unstable-bubble-pessimism )

Chiny zastosowały w swoim systemie ekonomicznym , niskie podatki , wolność ekonomiczną dla małych i średnich firmy , kontrolując i wyjmując spod warunków wolnej gospodarki międzynarodowe koncerny , monopole i centralny system bankowy , zabezpieczenie surowcowe i energetyczne dla gospodarki. Orban zaczyna iść drogą chińska . Przywrócił kontrole rządu nad bankiem centralnym , monopole, takie jak dostawy energii, wody, gazu, zabezpieczenia chce poddać kontroli państwa .

Co ciekawe odchodzi od korzystnej dla lichwiarstwa zasady „ chcącemu nie dzieje się krzywda. Zasada ta, która sprawdza się w mikroskali społecznej staje się narzędziem wyzysku zastosowana w skali makro .

Niewykluczone, że umowy kredytowe w walutach obcych zostaną uznane za narzucane kredytobiorcom w złej woli i jako takie mogłyby zostać zmienione decyzją administracyjną.

Orban kontrolują system bankowy będzie w stanie stworzyć tak jak obiecał kilkanaście międzynarodowych koncernów węgierskich .

Jako najlepszy przykład kiedy jakaś zasada w skali mikro jest błogosławieństwem ,a w skali makro tworzy piekło jest funkcjonowanie rodziny według zasad komunizmu . Ojciec pracuje , matka przed długi czas nie pracuje i opiekuje się dziećmi , te nic nie robią , a pomimo tego zasoby wypracowane przez ojca i matkę są dzielone według potrzeb, a często osoby nic nie wnoszące otrzymują więcej kosztem tych ciężko pracujących Typowa , klasyczna sielanka konserwatywnej rodziny .

Kiedy jednak te zasady zastosujemy w sakli makro i maja obowiązywać w skali całego społeczeństwa otrzymuje piekło socjalizmu nędze i rozpacz .

 

video Społeczeństwo prawa państwowego czy prywatnego? Wykład Hansa-Hermanna Hoppego na drugim seminarium Austriackiej Szkoły Ekonomii zorganizowanym przez Mises Brasil. Porto Alegre. Kwiecień 2011r.

Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz
Twitter
Linki do tekstów, które mnie zainteresowały umieszczam na osobnej stronie facebooka Marek Mojsiewicz „ Różne Taki

prawa państwowego czy prywatnego?

Tomasz Teluk „.”Zamrożone zostały wydatki budżetowe we wszystkich resortach. Nadzwyczajnymi podatkami zostały obłożone banki, telekomy, centra handlowe. Znacjonalizowano niektóre przedsiębiorstwa, głównie w sektorze chemicznym i finansowym. Zagranicznym firmom zaczęto rzucać kłody pod nogi, a faworyzowano lokalne przedsiębiorstwa. Innymi słowy – w dążeniu do suwerenności zwieszono prawa rynku. „….”Rząd rozważa coraz to nowe daniny, np. podatek reklamowy dla dużych zagranicznych mediów. Jednocześnie uruchomiono program tanich pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw. Bank narodowy pożycza innym bankom forinty bez oprocentowania, pod warunkiem że udzielą MSP pożyczki najwyżej na 2,5 proc. (choć obowiązująca stopa procentowa wynosi 4,5 proc.). Wygląda więc na to, że rząd uwolnił się z pułapki finansowej.”…”Węgrzy chętniej dziś kupują państwowe obligacje, lokaty są bowiem obciążone już 22-procentowym podatkiem. „….”Nowymi daninami obłożone zostały wypłaty gotówki z kas i bankomatów, a także rozmowy przez telefony komórkowe, a nawet SMS-y. Od nowego roku obowiązują o 10 proc. niższe ceny za ogrzewanie, gaz i światło. Stawki urzędowe uderzyły więc w interesy międzynarodowych koncernów energetycznych, które – podobnie jak bankowcy – mogą się w tym roku znaleźć pod kreską. O wyprowadzce z Budapesztu jednak nikt poważnie nie myśli. „…..”Na celowniku rządu znalazł się przede wszystkim sektor finansowy, dotychczas zdominowany przez wielki kapitał. Zarówno premier, jak i szef Węgierskiego Banku Narodowego wspierają sektor spółdzielczy. Banki spółdzielcze mają zostać scentralizowane i dokapitalizowane. Ich przewagą jest silna sieć sprzedażowa. „….”Po kieszeni dostają także firmy hazardowe i apteki. Nowy system koncesyjny praktycznie rewolucjonizuje hazard online i uniemożliwia drenowanie rynku przez firmy zarejestrowane i płacące podatki w innych krajach. Z kolei rynek aptek jest przekształcany w myśl zasady „apteki tylko dla aptekarzy”, czyli prowadzący aptekę musi być jej właścicielem, co dyskryminuje znane także u nas sieci wielkich aptek. „….(więcej)

Jendroszczyk „ „ Węgierski rząd chce uczynić z banku centralnego narzędzie swojej polityki gospodarczej „…..”Kłóci się to z systemem obowiązującym w państwach UE. Jak zapewnia jednak szef rządu węgierskiego, święta zasada niezależności banku centralnego nie zostanie naruszona, gdyż EBC jest zawsze dokładnie informowany o wszelkich działaniach banków narodowych. „….”Orban zarzuca bankowi centralnemu, że hamuje wzrost gospodarczy i prowadzi błędną politykę, podnosząc stopy procentowe. Czyni tak, starając się ograniczyć inflację, co jednak odbija się niekorzystnie na PKB. Węgry znajdują się w stanie stagnacji gospodarczej i nic nie wskazuje na to, by okres ten miał się szybko skończyć. OECD przewiduje spadek węgierskiego PKB o 0,6 proc. „…..”Do czego potrzebna jest Orbanowi kontrola nad bankiem centralnym? – Są dwie przyczyny. Po pierwsze, rząd Orbana postępuje według zasady, że nie pozwoli sobie niczego narzucać w sprawach gospodarczych, a po drugie, chce mieć do dyspozycji wszelkie narzędzia w prowadzeniu niezależnej polityki gospodarczej – tłumaczy Kai-Olaf Lang z niemieckiej fundacji Nauka i Polityka. Jego zdaniem ocena działań gospodarczych rządu Orbana nie może być jednoznacznie negatywna. Przeprowadził udaną reformę rynku pracy, wprowadził liniowy podatek na poziomie16 proc., dokonuje konsolidacji budżetu i stara się naprawić system funduszy emerytalnych. Jednocześnie głosi hasła niezależności gospodarczej Węgier,” ….(więcej)

Inne zapisy autora:

0

Avatar
Marek Mojsiewicz

Europejczyk

924 publikacje
0 komentarze
 

2 komentarz

 1. Avatar abc

  najbardziej interesujaca jest mozliwosc nacjonalizacji naturalnych monopolistow
  jako rozwiazanie sprawy czerpania lichwy z konsumentow

  0
 2. Avatar Kamil

  Absurdy ostatnich tygodni – świetne podsumowanie:)
  http://www.youtube.com/watch?v=r6U-Cr-67xc

  0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816