POLSKA
Like

OFE konsoliduje śmietnik polityczny wokół kacyka Gowina

08/12/2013
607 Wyświetlenia
6 Komentarze
20 minut czytania
OFE konsoliduje śmietnik polityczny wokół kacyka Gowina

Prof. Leokadia Oręziak: „Działanie instytucji finansowych na rzecz utrzymania Otwartych Funduszy Emerytalnych niewiele różni się od działania mafijnego„…”Najbardziej na przymusowym, drugim filarze, zyskują Powszechne Towarzystwa Emerytalne, należące w większości do największych firm ubezpieczeniowych na świecie. Pobierają opłaty za zarządzanie i prowizje od środków trafiających do OFE –dzięki państwowemu przymusowi mogą mieć ten strumień środków przez 50 lat działalności zawodowej człowieka.Druga grupa beneficjentów towielkie spółki giełdowe. OFE kupiły akcje ok. 250 spółek giełdowych.Tym, którzy grają na giełdzie, zależy na podtrzymywaniu OFE, bo utrzymują one duży popyt na akcje.Gdyby nie było OFE, akcji wielu spółek w ogóle nie udałoby się sprzedać, a jeśli już, to po znacznie niższej cenie.„

0


Jarosław Gowin, ogłaszając powstanie nowej partii – Polska Razem Jarosława Gowina „….(źródło)

Profesor Niall Ferguson „ Państwo opiekuńcze zwykło się uważać za wynalazek brytyjski „….” Tymczasem pierwszy obowiązkowy system obowiązkowych państwowych emerytur wprowadzono nie w Wielkiej Brytanii, ale w Niemczech . Dopiero dwadzieścia lat później Brytyjczycy poszli za przykładem Niemców. „…” Prawo o ubezpieczeniu społecznym wprowadził Otto Bismarck , aby jak , jak sam to ujął w 1880 roku „ w szerokich masach nieposiadających rozbudzić konserwatywny stan umysłu wynikający ze świadomości posiadania prawa do emerytury „. Bismarck uważał ,że „łatwiej poradzić sobie z człowiekiem , który na starość może liczyć na emeryturę [….] niż z człowiekiem , który nie a takiej perspektywy „ Ku zaskoczeniu swoich liberalnych oponentów przyznawał otwarcie ,że to „ państwowo – socjalistyczna idea „ ….” Bismarck nie kierował się jednak motywami altruistycznymi „ Każdy kto opowie się za ta ideą – stwierdzał – dojdzie w przyszłości do władzy . Wielka Brytania poszła z przykładem Bismarcka dopiero w w 1908 roku , kiedy ówczesny kanclerz skarbu , liberał z przekonania wprowadził skromne i i uzależnione od dochodów emerytury dla osób powyżej 70 roku życia „…”Chociaż Lloyd George był człowiekiem lewicy podzielał pogląd Bismarcka , że wprowadzenie tego typu uregulowań zapewnia głosy wyborców w kontekście gwałtownie rozszerzającego się praw wyborczego . Biednych było więcej niż bogatych „…..” W przemówieniu radiowym wygłoszonym w marcu 1943 roku Churchill wymienił …”obowiązkowe ubezpieczenie państwowe od kołyski aż po grób dla przedstawicieli wszystkich grup społecznych „, zniesienie bezrobocia dzięki polityce rządu , polegającej na wywieraniu równoważącego wpływu na rozwój gospodarczy , który w zależności od potrzeb można przyspieszać lub spowalniać „ , „ rozszerzenie aktywności państwa w zakresie własności o przedsiębiorczości , rozwój budownictwa komunalnego , reformy w szkolnictwie państwowym oraz szerszy dostęp do usług medycznych i opieki społecznej” …Niall Ferguson ..” Potęga pieniądza „ .( strona 202 do 206 )

Jarosław Gowin „ W OFE odłożone jest 270 mld naszych oszczędności. 16 mln Polaków ulokowało tam swoje oszczędności. Co się z nimi stanie? One zostaną znacjonalizowane, jak za czasów PRL! One zostaną wykorzystane przez rząd do obniżenia długu. Obawiam się, że spora część tych pieniędzy zostanie przeznaczona do fundowania kiełbasy wyborczej dla wyborców. .(więcej )

prof. Leokadia OręziakDziałanie instytucji finansowych na rzecz utrzymania Otwartych Funduszy Emerytalnych niewiele różni się od działania mafijnego…”Najbardziej na przymusowym, drugim filarze, zyskują Powszechne Towarzystwa Emerytalne, należące w większości do największych firm ubezpieczeniowych na świecie. Pobierają opłaty za zarządzanie i prowizje od środków trafiających do OFE –dzięki państwowemu przymusowi mogą mieć ten strumień środków przez 50 lat działalności zawodowej człowieka.Druga grupa beneficjentów towielkie spółki giełdowe. OFE kupiły akcje ok. 250 spółek giełdowych.Tym, którzy grają na giełdzie, zależy na podtrzymywaniu OFE, bo utrzymują one duży popyt na akcje.Gdyby nie było OFE, akcji wielu spółek w ogóle nie udałoby się sprzedać, a jeśli już, to po znacznie niższej cenie.….”Ten system bezwzględnie należy zlikwidować i w ogóle należało go nie tworzyć. Teraz mamy trudniejszą sytuację, ponieważ Polska została potężnie zadłużona, żeby OFE utrzymać. „….”Bardzo dobrze opisuje to laureat Nagrody Nobla prof. Joseph Stiglitz, który pokazuje rolę Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego jako dogodnego środka podporządkowania sobie grupy krajówgłównie Ameryki Łacińskiej, Europy Środkowo-Wschodniej i Azji – krajom wysoko rozwiniętym, zwłaszcza USA. Gdy przyjrzeć się towarzystwom emerytalnym operującym w Polsce, są to firmy wywodzące się przede wszystkim z USA, Niemiec, Francji czy Holandii. „….”udało się to Węgrom,gdzie dano ludziom wybór: albo potwierdzisz swoje uczestnictwo w OFE, albo wracasz do systemu państwowego.Okazało się, że w OFE zostało mniej niż 2 proc. członków, reszta wróciła do ich ZUS.Obawiam się, żeczęść polskich elit politycznych prowadzi lobbing na rzecz towarzystw emerytalnych. Zresztą walka z instytucjami finansowymi nie jest prosta – towarzystwa emerytalne pośrednio są powiązane z potężnymi agencjami ratingowymi, a te mogą nas szantażować obniżeniem ratingu, co będzie rzutować negatywnie na wiarygodność naszego kraju. Te metody nie różnią się bardzo od działania mafijnego. „…..(więcej )

WD 90 „“Socjalizm świetnie nadaje się do fałszowania świadomości zbiorowej, gdyż jest intelektualną pokusą ćwierćinteligenta.” ….”W przededniu przystąpienia Wielkiej Brytanii do EWG, Harold Wilson, przywódca Partii Pracy, rozpraszał wszelkie wątpliwości i stwierdzał kategorycznie, że przyszła zjednoczona Europa będzie socjalistyczna. Podczas pierwszego przemówienia tego polityka w Izbie Gmin a’propos członkostwa w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej zaznaczył dobitnie, że „Uważamy, więc ten plan (…) nie za upowszechnienie wolnej gospodarki, ale zmianę polityki (…), a w naszym rozumieniu będzie to oznaczać więcej kontroli, więcej pozytywnych narzędzi planowania socjalistycznego, więcej posługiwania się własnością publiczną(…)” [A.K. Chesterton, The New Unhappy Lords. An Exposure of Power Politics, Hampshire 1975, s.152] „…( http://naszeblogi.pl/38174-barroso-juz-za-kilka-lat-polska-przestanie-byc-panstwem )

Janusz Szewczak”Już od 1999 roku mówiłem, że OFE to jedno wielkie oszustwo – prywatyzacja systemu ubezpieczeń, która da zarobić wyłącznie właścicielom OFE, czyli Powszechnym Towarzystwom Emerytalnym, natomiast nie gwarantuje godziwych emerytur. Dzisiaj mamy tego dowody. OFE zarobiły ponad 16 mld złotych i najchętniej zrezygnowałyby z obowiązku wypłacania emerytur. „…(więcej )

Milton Friedman („Podstawowym złem paternalistycznych programów jest ich wpływ na szkielet naszego społeczeństwa. Osłabiają rodzinę, zmniejszają bodźce do pracy, oszczędności,  innowacji, ograniczają naszą wolność” – napisał w „Wolnym wyborze”) czy Friedrich Hayek („Im bardziej pozycja ludzi staje się zależna od działań rządu, tym bardziej będą się domagali, aby ten dążył do (…) sprawiedliwości rozdzielczej. Tak długo, jak długo wiara w sprawiedliwość społeczną kieruje działaniem politycznym, proces ten musi stopniowo przybliżać się do systemu totalitarnego”). . …(więcej )

Cytaty te zaczerpnąłem z tekstu Marczuka „Welfare State .Pożegnanie z iluzja „ Inny cytat „„Jeśli państwo opiekuńcze ma jakąś oficjalną datę powstania, to jest to 5 lipca 1948 r.” – pisze w książce „Ekonomika polityki społecznej” prof. Nicholas Barr, brytyjski ekonomista z London School of Economics. To właśnie wtedy w liberalnej Wielkiej Brytanii został wprowadzony tzw. plan Beveridge’a. Powstał na podstawie raportu przygotowanego przez Komitet ds. Ubezpieczeń Społecznych i został przekuty w plan zabezpieczenia społecznego. Uznano, że to państwo powinno odpowiadać za wiele czynników ryzyka, m.in. za bezrobocie, niezdolność do pracy, starość, zgon żywiciela rodziny czy niepełnosprawność. Jak się okazuje, to, co wydaje nam się dzisiaj oczywistością, przez całe wieki istnienia ludzkości wcale nią nie było. „…..”Mnożą się więc przywileje, emerytury dla 50-latków, zasiłki dla bezrobotnych tak wysokie, że nie opłaca się pracować, renty dla zdrowych, państwowe gwarancje kredytu dla „golców”, czterodniowy tydzień pracy, pomoc dla wszystkich. Państwo może wszystko, możemy zadłużać się w nieskończoność, jesteśmy coraz bliżej raju – opowiadają wyborcom politycy. Na przykład w Europie wydatki na cele socjalne przekraczają 30 proc. PKB. „…(więcej )

„Gowin opuścił partię po wyborach, podobnie jak jego stronnicy – John Godson i Jacek Żalek. Nową partię mają również tworzyć politycy PJN m.in.: Paweł Kowal, Marek Migalski, Paweł Poncyljusz, Elżbieta Jakubiak i Wojciech Mojzesowicz. Trzecią siłą ma być środowisko Republikanów m.in.: były poseł PiS Przemysław Wipler i dawna szefowa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Anna Strężyńska. „…..”Jarosław Gowin, ogłaszając powstanie nowej partii – Polska Razem Jarosława Gowina „….(źródło)

Mój komentarz

Zbieranina Gowina, ten cały śmietnik polityczny , został przemianowany na „ Polska Razem Jarosława Gowina” .Jedynym konkretnym punktem programu wodza, kacyka partii swojego imienia jest obrona interesów związku mafijnego OFE , jak opisuje działania OFE profesor Oręziak . Wyznaniem wiary , „rytuałem przejścia „ dla wszystkich znajdujących się na śmietniku politycznym polityków jest publiczny akt wiary w OFE i służalcza deklaracja obrony interesów koncernów , które kontrolują OFE . Reszta programu i deklaracje to bajki dla głupich . Sponsorzy Gowina , międzynarodowe koncerny jako gwarancję swojej inwestycji zapewniły sobie wpisanie nazwy swego kacyka kolonialnego do nazwy partii , dzięki czemu wodzowi nikt nie podskoczy. Ani Migalski , ani Wipler, ani Kowal , czy Michał Kamiński , ani nawet Bielan, którego pomimo ciągłego wiszenia na klamce PiS Kaczyński nie wpuścił na powrót do swojej partii .

Łatwość z jaką ta cała masa odrzutków politycznych bez skrupułów i wstydy oferuje swoje „ usługi „ kolonialnym koncernom jest zatrważająca . Za koryto w Brukseli bez zmrużenia oka masowo dokonują aktu prostytucji politycznej . Istnienie bezprogramowego , poza oczywiście wysługiwaniem się niemieckim i lichwiarskim koncernom Śmietnika Gowina to kolejny dowód na kolonialny charakter Polski .

Będziemy teraz świadkami chocholego tańca obiecanek Wiplera, Kowala , Migalskiego . Świadkami kolejnego oszustwa programowego i politycznego za udział w którym aktorzy mogą dostać synekurę w Brukseli. .

video Masoneria – kryzys gospodarczy i cywilizacyjny – dr Stanisław Krajski
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz

Twitte


Fragment wywiadu z profesorem Górą „65 lat to za mało. Będziemy pracować jeszcze dłużej, niezależnie co nasi politycy dzisiaj o tym mówią. Swoim studentom w SGH Marek Góra powtarza, że jeśli wierzą w to, że przejdą na emeryturę przed 75. rokiem życia, to są naiwni. „…”Są dwie drogi, by uniknąć bankructwa systemu emerytalnego. Obniżyć świadczenia albo podnieść wiek emerytalny. Polska robi te dwie rzeczy naraz. Czy musimy być aż takim prymusem?
Nie chodzi o to, by się z kimkolwiek ścigać. Gdyby Polska nic nie zrobiła, za pięćdziesiąt lat musiałaby wydawać na emerytury ok. 25 procent PKB i byłby to jeden z najwyższych wskaźników w krajach OECD. Natomiast dzięki reformom będziemy mieli jeden z najniższych, wynoszący około 8,8 proc. PKB. W rezultacie przeznaczając więcej na płace, będziemy zmniejszać lukę rozwojową i zwiększać dobrobyt. A jeżeli młodym ludziom zabierzemy pieniądze wprowadzając wyższe podatki, by sfinansować szybko rosnące wydatki na emerytury, to oni – nie mając pewności jutra i poczucia bezpieczeństwa – będą nadal emigrować i nie będą decydować się na posiadanie dzieci. Emigrują, bo wolą pracować za granicą nawet poniżej swoich kwalifikacji niż w Polsce na umowach śmieciowych. Bez składek na ZUS, a więc też bez godziwej emerytury w przyszłości. Problem ten dotyczy całej Unii Europejskiej. Tam nazywa się to „pokoleniem 1000 euro”. To nie tylko sprawa braku perspektyw. Według Eurostatu dzisiaj ryzyko ubóstwa ludzi w wieku 25–50 lat jest większe niż osób ponad 65-letnich. Nie widzę więc uzasadnienia, by trzydziestolatek, który chce mieć dzieci i dom, miał finansować sześćdziesięciolatka, który może sam na siebie zarobić. Powinniśmy się zastanowić, czy przypadkiem nie zgubiliśmy w tym wszystkim idei solidarności międzypokoleniowej. „…..(więcej )

Andrzej Sadowski z Centrum im. Adama Smitha „Rząd naprawdę stoi w obliczu zapaści finansów publicznych i podjęcie zmian w systemie emerytalnym jest tego dowodem. To, co premier zaproponował, nie jest nawet półśrodkiem; jest ćwierćśrodkiem . Prędzej niż sobie wyobrażamy dojdzie do wariantu znacznie dalej idącego – być może również takiego, jak na Węgrzech. Decyzja ogłoszona przez premiera świadczy o jednym – że naszych relacji z Otwartymi Funduszami. Emerytalnymi nie reguluje kodeks cywilny i sfera prawna, tylko decyzja polityczna.Wcześniej OFE otrzymały przywilej i monopol na zarządzanie pieniędzmi obywateli na emerytury, dzisiaj ten monopol i przywilej został ograniczony.” „…(więcej )

„Powstaje konserwatywna partia popierająca interesy przedsiębiorców, wolny rynek i rodzinę. Zakładają ją były minister sprawiedliwości z PO oraz Przemysław Wipler i Paweł Kowal. „….” były minister sprawiedliwości porozumiał się z liderem Stowarzyszenia Republikanie Przemysławem 
Wiplerem oraz liderem ugrupowania Polska Jest Najważniejsza Pawłem Kowalem w sprawie powołania nowej formacji politycznej. Chcą je budować opierając się na takich wartościach jak gospodarka, rodzina i tradycja. „….”Zarówno Wipler, jak i Kowal uznali przywództwo Gowina w nowym projekci „…”PJN się rozwiąże i wejdzie do nowego ugrupowania, które będzie miało zupełnie nowy szyld. „….”Jak ustaliliśmy, „cichą współpracę” w nowym projekcie zadeklarowała jedna z organizacji zrzeszających przedsiębiorców. „….”wszyscy politycy nowego ugrupowania reprezentują liberalne podejście do gospodarki i zdecydowanie opowiadają się za wspieraniem biznesu. Gowin ostro krytykuje premiera Donalda Tuska za plany rządu wobec OFE, Wipler odszedł z PiS w proteście przeciwko przechylaniu się tej partii na lewą stronę. Także Kowal ma wolnorynkowe i sprzyjające przedsiębiorcom poglądy. „.. …(więcej )

video Mechanizm oszustwa. OFE – największy przekręt III RP! Krzysztof Rak rozmawia z Januszem Szewczakiem – głównym ekonomistą SKOK. „…..(więcej)

Saakaszwili.”Nie ma wątpliwości, że wasze zwycięstwo zmieni nas i Rosję. Ukraiński triumf będzie końcem reżimu (Władimira) Putina, a w podręcznikach historii napiszą, że Imperium Rosyjskie przestało istnieć na Euromajdanie” – powiedział po ukraińsku Saakaszwili.”…”Jego zdaniem ukraińskie protesty przeciwko władzy, która pod naciskiem Moskwy odmówiła podpisania umowy stowarzyszeniowej z UE, wpływa pozytywnie również na sytuację w Gruzji. “Dziś bronicie nie tylko swojej przyszłości, przyszłości Ukrainy, bronicie nas wszystkich” – powiedział Saakaszwili dodając, że zwycięstwo wolności na Ukrainie będzie zwycięstwem wolności w Gruzji, a także w Mołdawii i Armenii.Według byłego gruzińskiego przywódcy Unia Celna proponowana Ukrainie przez Rosję oznacza “krach i korupcję”. DO UC należą obecnie, oprócz Rosji, Białoruś i Kazachstan.Przed wystąpieniem na Majdanie Saakaszwili spotkał się z jednym z liderów ukraińskiej opozycji Witalijem Kliczką. Według biura prasowego partii Udar, którą kieruje Kliczko, w spotkaniu uczestniczył też były premier Mołdawii Vlad Filat.”….(źródło )

video Masoneria – kryzys gospodarczy i cywilizacyjny – dr Stanisław Krajski
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz

Twitte

Inne zapisy autora:

0

Avatar
Marek Mojsiewicz

Europejczyk

924 publikacje
0 komentarze
 

 1. Ziemkiewicz uwierzył w swoją boskość. Obserwuję go od dawna. Zawsze był podejrzany. Dziś mam pewność, że to kurwa. Chciałbym szczerze podziękować panu Rafałowi, bo sądząc po komentarzach wielu do dziś nie wiedziało jaką on jest kanalią i jaka jest jego gra!!! Czy to wkracza piąta kolumna, bo PiS staje się zbyt silny? Ziemkiewicz powinien poszukać sobie miejsca w mediach tzw. jedynej słusznej linii. Ziemkiewicz nazywa sektą ludzi poszukujących faktów w ustalaniu prawdy! Zaczyna być źle z bandą ryżego. Krety powoli wystawiają ryje z nory. Myślałem, że TV Republika to taka stacja,która w odróżnieniu od mediów tzw.głównego nurtu będzie wspierać szukanie źródeł prowadzących do prawdy.Wystąpienie red.Ziemkiewicza pozostawia niesmak i stawia poważne pytanie:co red.Ziemkiewicz robi w TV Republika? Ziemkiewicz -żenada. Przez niego przestałem kupować Do Rzeczy. Jak tak dalej pójdzie to przestanę oglądać republikę a miałem wykupić możliwość odbioru tv republika ale teraz pieprzę ani grosza ode mnie nie dostaniesz. TFU jak to trzeba się ześwinić żeby zabłysnąć PO = mafia PIS = sekta eleganckie zestawienie rodem z wybiórczej nic tylko gratulować A ta nowa partyjka to Pedały Obywatelskie – tylko w ukryciu oni spieprzali gdy nadchodziły wybory żeby PIS-owi zaszkodzić. Natomiast Gowin to zwykły szczur. Spieprza z tonącego okrętu Ziemkiewicz i Michnik to orzeł i reszka, awers i rewers. To ta sama moneta. Możemy ją obracać, ale nie możemy za nią nic kupić, bo ta waluta jest niewymienialna. Ja chcę zupełnie innej waluty. Dodam tylko, że to fałszywa moneta. Jakim “cudem”, skryba Ziemkiewicz trafił do szamba odrzutów z lewacko-anarchistycznej PO?! …i wybrał mafię. “Nie chciał, ale musiał” ?. Czynisz wielkie zło zwłaszcza konserwatywnym prawicowym wyborcom, nie zapomnimy ci tego,zacznij rozglądać się za robotą u Lisa lub u Waltera ewentualnie Michnika straciłeś zaufanie i wiarygodność u swoich dotychczasowych czytelników i słuchaczy. Pamiętam artykuł Ziemkiewicza w Rzepie sprzed paru lat, w którym wyraźnie podkreślał, że Polski nie stać na niepodległość, i lepiej oddać się Niemcom. Ziemkiewicz jest jakiś podejrzany! Jakimś dziwnym trafem ostatnio pełno jest go na konwencjach itp. różnych nowych partii tylko po to żeby popluć na PiS! Ruch Narodowy – porównywanie Kaczyńskiego do Michnika, Nowa partia Gowina – “nie chcę wybierać między mafią a sektą”. Oczywiście w Do Rzeczy jak kasa za artykuły to nagle badanie zamachu wydaje mu się sensowne! Tak więc wszystko jasne i wiadomo skąd źródełko płynie. Bojkotować Ziemkiewicza nie oglądać jego programów i nie kupować jego książek, nie przychodzić na spotkanie z jego udziałem. Niech wie, że nie pozwolimy robić z siebie głupków i że nie jesteśmy polactwem.

  0
 2. Partia GOWINA, Wiplera, etc… to partia Komorowskiego + WSI ….A szefowie tej “nowej” partii mogliby wytłumaczyć społeczeństwu skąd mieli kasę na założenie jabłuszka? … ciekawe ilu połowią użytecznych idiotów, co razem z ruskimi serwerami zagłosują ta partyjkę? Nie ma nic gorszego niż ta faryzeuszowska gnida Gowin a raczej Gówin. Panie Gówin dziewico niepokalana, sutenerze z burdelu PO, wczoraj pan wyraźnie powiedział, że nie będziecie ścigać nikogo. Dał pan wyraźnie sygnał, że złodziejaszkowie raczej mogą być spokojni i oto w tym wszystkim chodzi!!!. Chyba, że zmieni pan tę deklarację???!!!. Czy przez 6 lat miał pan tampony w uszach i czarną opaskę na oczach i pampersa w kroku by ocalić swe “dziewictwo, nie !!! ? Dla mnie WIELKIM ZASKOCZENIEM jest R. Ziemkiewicz. Facet bywał w Radio Maryja, gościł w “Rozmowach Niedokończonych”, aż tutaj NAGLE, że PiS to SEKTA! Co się stało Ziemkiewiczowi? Ale pamiętam takie “Rozmowy Niedokończone” w Radio Maryja, gdy słuchaczka zadała telefonicznie pytanie Ziemkiewiczowi–że go widziała jak razem z R. Giertychem, też kiedyś bywalcem “Rozmów Niedokończonych” i jak to—dobrze się bawili RAZEM Giertych z żoną i Ziemkiewicz z żoną? I czy coś mają wspólnego? Ziemkiewicz brnął wtedy w faktach, ale przyznał, ze dobrze zna Giertycha TERAZ MACIE INTERNAUCI CZARNO NA BIAŁYM, że oni są RAZEM i chcą taką nam Polskę RAZEM zgotować! NIE DAJMY SIĘ IM, FARYZEUSZOM!

  0
 3. Te bęcwały biorą za wzór Obamę? No to czarno to widzę. Bo mają wg. wstępnej diagnozy mongolizm wtórny. Jak można ,będąc Polakiem, mając wielu Polaków na których można się wzorować, mówić że taki komuch jak Obama jest dla nich wzorcem. To może lepiej od razu przyznać się do Marksa lub Lenina???!!!

  0
 4. Fundacja Republikańska: szokujące zarobki w administracji publicznej. 1,9 mln urzędników kosztuje nas rocznie 88 mld zł

  W dniu 11 grudnia 2013 Fundacja Republikańska przedstawiła raport „Wynagrodzenia w administracji publicznej”. Okazuje się, że aż 70 % Polaków zarabia mniej niż wynosi średnia pensja w administracji. Eksperci twierdzą że za wysokie w stosunku do zarobków w sektorze prywatnym pensje urzędnicze zapłacą młodzi Polacy wchodzący na rynek pracy.

  Stanie się tak dlatego, ponieważ rząd nie szuka oszczędności, a zamiast tego podnosi obciążenia fiskalne dla sfinansowania swoich wydatków ponad stan. Sytuacja w której średnie wynagrodzenie w administracji jest o 800 złotych wyższe niż pensja przeciętnego Polaka nie jest normalna, tym bardziej że duża część administracji zamiast pomagać przeszkadza w codziennym życiu Polaków

  – powiedział Marcin Chludziński, Prezes Fundacji Republikańskiej

  Przeciętny urzędnik zarabia o 800 złotych więcej niż Polak pracujący poza administracją. Eksperci Fundacji twierdzą, że przed wyborami w roku 2015 prawdopodobnie odmrożone zostaną pensje w administracji, co miałoby przysporzyć głosów rządzącym.

  Wszystkie wynagrodzenia w sektorze publicznym kosztują Polaków 88 miliardów złotych, pracuje w nim prawie 1 milion 900 tysięcy osób. Urzędnicy zarabiają przeciętnie 4395 zł, podczas gdy średnia pensja w prywatnym sektorze to 3522 zł. Kwota ta prawdopodobnie by wzrosła, gdyby wziąć pod uwagę pomijane w oficjalnej statystyce GUS umowy o dzieło i zlecenia, którymi w sposób masowy posługuje się administracja, jednocześnie deklaratywnie z nimi walcząc.

  Państwo nie podejmuje realnych działań, by zmienić ten stosunek. Zarobki są także niezależne od wydajności i jakości pracy urzędnika, co może być wynikiem braku systemu monitorowania efektywności pracy urzędów. Co więcej, jest wiele instytucji, których sens istnienia jest co najmniej wątpliwy. Któż jest świadom, że w Polsce funkcjonuje Polski Klub Wyścigów Konnych, który nie jest typowym związkiem sportowym, a jednostką finansowaną z budżetu państwa, gdzie zarabia się średnio 7930 zł miesięcznie? Takich zaskakujących danych jest znacznie więcej. Innym ciekawym faktem jest różnica zarobków w Prokuraturze Wojskowej i Generalnej – oficerowie zarabiają 13 657 zł czyli o ponad 3752 zł więcej niż ich koledzy z cywila. Waga instytucji nie ma odzwierciedlenia w średnich zarobkach, np. pracownicy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zarabiają średnio mniej niż pracownicy Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.

  Kolejny problem to dysproporcje w zarobkach w ramach tej samej instytucji. Średnie pensje w pomocy społecznej w zależności od części Polski różnią się o 300%. Racjonalizacja wynagrodzenia w sektorze publicznym jest istotną rezerwą oszczędności. Pracownicy administracji publicznej zarabiają znacząco ponad średnią krajową.

  Dlatego też praca w administracji jest dużo bardziej atrakcyjna niż w innych sektorach rynku. Nie można wymagać od młodych i wykształconych ludzi by rzucali się na grząski grunt prywatnej przedsiębiorczości, gdy w perspektywie mają bezpieczne i dobrze płatne państwowe posady, oczywiście po znajomości – jak podał NIK, niemal 50% stanowisk w instytucjach samorządowych w latach 2010-2012 zostało obsadzonych z pominięciem konkursów!

  Pełen tekst raportu można przeczytać TUTAJ http://cafr.pl/wp-content/blogs.dir/4/files/filebase/Raport/10.12.13%20Zarobki%20FINAL.pdf

  Kolejne absurdy będą prezentowane państwu codziennie za pomocą infografik. Zapraszamy do lektury raportu. Ps. Prawda. To są koszty tylko osobowe. Dodajmy do tego jeszcze koszty utrzymania budynków, biur,transportu, bieżącej obsługi. Są to też kolejne dziesiątki straconych miliardów. I jeśli zsumujemy to z pośrednimi choć równie “ciężkimi” stratami wynikającymi z niekompetencji, przewlekłości procedur czy zwykłej korupcji to już częściowo wyjaśnia ruinę państwa i biedę większości obywateli. Bezproduktywni biurokraci na synekurach za świetną gażę. Fundacja Republikańska ma wiele ciekawych publikacji i monitoruje wydatki rządzących. Warto poczytać, polecam. Możemy do tego jeszcze dodać pośrednio finansowaną grupę przyrządowych celebrytów, 16 tyś czynnych częściowo i pośrednio finansowanych fundacji (np.WOŚP), ok. 60 tyś stowarzyszeń i organizacji tzw. dobra publicznego i mamy niemal całą pasożytniczą i próżniaczą klasę stanowiącą żelazny elektorat Tuskolandu i układu III RP/PRLbis. I potrzeba naprawdę aktywizacji i myślenia jednak większych grup społecznych by z taką patologią wygrać w najbliższych wyborach.

  0
  • Furthermore she also offers you two wukroot routines specifically developed to melt away fats and concentrate on washboard abs. Her name is Isabel Signifiant Shedd Rios writer of The Weight loss plan Res Procedure. Authenticate out her web page at The diet program Options Technique and get good at from history of successful witout a doubt answered the question In .Exactly what is the fastest way to lose excess weight?In free bodyweight in any-healthy way by dancinghow to shed bodyweight dance. Maintaining clear of sugars as part of your foods? Do not want to expose any included calories? If you are, you are probably hoping tricky to go extra weight. You’ll find so lots of things that may help you decline bodyweight but one of the best implies is a hypnotic approach. Employing trance to shed excess fat had been proven handy immediately after lots of analysis and trials. Even though individuals may still uncertainty the appropriateness and veracity of trance, however, a number of people now can state the truth that that they been treated along with self applied-self esteem was improved. Getting an specialized plus a fitness expert ought to invigorate you in the direction of do much more wukroot. Expert’s guide may also guarantee you that every one people spending so much time could make use of great consequence from other correct coaching as well as experienced direct. Isn’t it about time to wring the exact negligence absent and commence a nutritious existence as well as prime new solutions to reduce weight. A limitless plus common teaching program need to lead to progressive however revolutionary burn up associated with excess fat as well as weight-loss.

   0
 5. Grzegorz Bierecki ujawnia kulisy operacji OFE: “Chodziło o to, by ktoś mógł kupić akcje ITI czy Agory. Stwórzmy mapę przepływu tych pieniędzy”

  Mamy dwa zarzuty: że rząd tak późno wziął się do roboty i że robi to tak źle. Ten skomplikowany mechanizm, zegarek, nakręcacie państwo kłonicą i to może się zemścić w późniejszym okresie. Chyba, że ta przyszłość państwa nie interesuje zgodnie z wytycznymi premiera Tuska, że liczy się ‘tu i teraz’, a to co będzie za trzy lata jest nieistotne

  – mówił senator Grzegorz Bierecki na posiedzeniu Senatu, który obradował nad zmianami w systemie ubezpieczeń społecznych, które chce przeprowadzić koalicja PO-PSL.

  Polityk Prawa i Sprawiedliwości mówił o poważnych konsekwencjach, jakie mogą nastąpić po wprowadzeniu postulowanych przez koalicję zmian:

  Przez to, w jaki sposób jest przeprowadzana ustawa, być może będzie trzeba zwrócić ponad 100 mld złotych i to się stanie za kilka lat, a w tzw. międzyczasie w ciągu trzech lat zaciągniecie – zgodnie z dokumentem rządowym – 150 mld nowych długów

  – przestrzegał.

  I dodawał:

  Jak to się nagle zsumuje, to mamy obawę, czy przypadkiem nie obudzimy się w nowej rzeczywistości przekroczenia progu 60% i będziemy mieli do wyboru albo zmianę konstytucji, albo stworzenie budżetu, który będzie zrobiony na wzór łotewski i obetnie 1/3 lub połowę emerytur. Państwo możecie do tego doprowadzić taką jakością pracy.

  Wielka szkoda, że nie zostały zastosowane sprawdzone węgierskie rozwiązania. I to sprawdzone na gruncie europejskim, bo przecież KE nie dopatrzyła się tam naruszenia przepisów

  – tłumaczył senator PiS.

  Bierecki podkreślał, że rząd premiera Tuska zdecydował się na zmiany, dopiero gdy stanął pod ścianą budżetu, który mógł po prostu się zawalić:

  Nasz rząd przeprowadza zmiany tylko wtedy, gdy kończą się pieniądze, bo nie da się zrobić budżetu na przyszły rok bez tej zmiany systemowej. Zmiany powinny wyprzedzać kryzys, a nie być jego wynikiem.
  Niska jakość legislacji, bylejakość pokryta butą i złośliwością zemścić się może na wszystkich Polakach za kilka lat

  – ocenił.

  Jak zatem jego zdaniem powinna wyglądać ta reforma?

  OFE powinny być dobrowolne, ludzie powinni mieć możliwość wypłaty swoich pieniędzy, a same OFE nie powinny brać prowizję od pieniędzy zarobionych, a nie wpłaconych. Powinny wreszcie gwarantować minimalną stopę zwrotu. Mamy prawo oczekiwać od obowiązkowego systemu, że takie warunki spełni.
  Tymczasem ten system jest obowiązkowy dla tych, którzy pozostaną w OFE. Dalej ci Polacy będą zmuszeni do podejmowania ryzyka inwestycyjnego bez jakichkolwiek gwarancji. Likwidacja stopu zwrotu w OFE, ryzyko – to wszystko wynika z tego, że nie zdecydowano się zrezygnować z całego systemu OFE. Dlaczego tak się nie stało? Ano dlatego, że potrzebne są pieniądze emerytów, by wpływały na giełdę. Potrzebne są tym, którzy są prawdziwymi beneficjentami tego systemu. I to od wielu lat. (…) Otwarte Fundusze Emerytalne zainwestowały w spółki, których akcji nikt by za takie pieniądze nie kupił

  – mówił Bierecki.

  Przewodniczący Światowej Rady Unii Kredytowych przekonywał, że zarówno resort finansów kierowany przez Mateusza Szczurka, jak i Komisja Nadzoru Finansowego powinny sporządzić specjalny raport, który zawierałby ścieżki, jakimi “poruszały się” pieniądze zainwestowane w OFE i przez OFE.

  Zadawałem pytanie przedstawicielom KNF, czy stworzono mapę tych, do których przepłynęły pieniądze. Bo pieniądze inwestowane przez OFE ktoś brał, ktoś sprzedawał i ktoś na tym naprawdę zarobił. W czasie gdy OFE wchodziły na rynek polski parkiet giełdowy był niewielki, można było przewidzieć, ile gotówki wpłynie na giełdę co miesiąc. Bardzo niewiele spółek było wpuszczanych na giełdę. Ci, którzy byli szczęśliwcami, zarobili wielkie pieniądze.

  W Stanach Zjednoczonych odpowiednik KNF na pewno stworzyłby taką mapę i dowiedzielibyśmy się, kto naprawdę zarobił na tych akcjach. Widziałem akcje, które były sprzedawane po 420 złotych, a dziś są warte 20 groszy. (…) W tym zakresie nic się nie zmienia! Wprost przeciwnie – OFE mają być jeszcze bardziej agresywnymi funduszami, mają podejmować jeszcze większe ryzyko. Chodzi o to, by ktoś mógł kupić akcje ITI, Agory czy innych spółek, których akcji OFE mają bardzo wiele w swoich portfelach. Ten dopływ pieniędzy państwo stale zapewniacie

  – mówił Bierecki.

  Kończąc swoje przemówienie w Senacie, polityk tłumaczył, że sporządzenie takiego raportu pozwoliłoby Polakom zrozumieć istotę całego przedsięwzięcia.

  Gdyby KNF sporządził taką mapę i odpowiedział nam, kto tak naprawdę zarobił na tej operacji, to wiedzielibyśmy, kto sprawia, że dalej ma zarabiać. Chciałbym, by ministerstwo finansów sporządziło taki raport, który pokaże powiązania podmiotów sprzedających te akcje, które kupowały OFE i który pokaże, gdzie się podziały nasze pieniądze.

  Nie mówię tego po to, by składać jakieś wnioski do prokuratury, bo pewnie się nie da – rynek, akcje… Takie było prawo, że na mały parkiet obowiązkowo wpuszczono wielkie pieniądze. Ale dla zrozumienia mechanizmów, które rządzą polską polityką i dla uratowania godziwej wysokości emerytur, my tę wiedzę o tym, gdzie się podziały nasze pieniądze, mieć musimy! Bardzo proszę, by MF i KNF sporządziły i upubliczniły taki raport

  – podkreślił Bierecki. http://wpolityce.pl/wydarzenia/69286-grzegorz-bierecki-apeluje-o-stworzenie-mapy-przeplywu-pieniedzy-w-ofe-chodzilo-o-to-by-ktos-mogl-kupic-akcje-iti-czy-agory-zrobmy-to-by-zrozumiec-mechanizmy-rzadzacych-nasza-polityka

  0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816