Bez kategorii
Like

Odpowiedź RPO ws. TRWAM

07/10/2012
360 Wyświetlenia
0 Komentarze
4 minut czytania
no-cover

Cholery można dostać.

0


Szanowna Pani.


W nawiązaniu do pisma w sprawie nieuwzględnienia wniosku Fundacji Lux Veritatis o przyznanie miejsca na multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej, a w konsekwencji nieprzydzielenia TV Trwam miejsca na platformie cyfrowej, uprzejmie informuję, iż w związku z badanymi przez Rzecznika Praw Obywatelskich sprawami ujawnił się problem konstytucyjności przepisów dotyczących koncesji na rozpowszechnianie programów.

W związku z powyższym, Rzecznik skierował w dniu 2012r. na podstawie art. 191 ust.. 1 pkt 1 Konstytucji oraz art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich ( Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze z,.) do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów regulujących materię koncesji na rozpowszechnianie programów radiowo-telewizyjnych. Niedookreśloność tych przepisów, w opini Rzecznika, pozostawia organowi koncesyjnemu zbyt dużą dowolność przy ocenie wniosków o przyznanie koncesji.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 1992 r. (Dz.. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 ) o radiofoni i telewizji, oceniając wnioski o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, Krajowa Rada Radiofoni i Telewizjipowinna wziąć pod uwagę pięć przesłanek, m. in. stopień zgodności zamierzonej działalności programowej z zadaniami radiofoni i telewizji.

W ustawie zaznaczono, że są to kryteria, które KRRiT powinna rozważyć " w szczególności”. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich użycie takiego sformułowania sprawia, że kryteria te nie tworzą katalogu zamkniętego, co oznacza, że KRRiT może brać pod uwagę także inne, bliżej niezdefiniowane przesłanki.

Zdaniem Rzecznika obecny zapis ustawy sprawia, że Krajowa Rada sama może dookreślić rzeczywiste granice konstytucyjnej wolności, takich jak wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Z tego powodu Rzecznik uznał za konieczne przedstawienie tej sprawy do oceny Trybunałowi Konstytucyjnemu. W chwili obecnej Rzecznik oczekuje na rozpatrzenie sprawy i rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego.

Jednocześnie informuję, iż przedmiotowy wniosek jest dostępny na stronie www. brpo.gov.pl pod numerem RPO-691496-V/11/VP. Zachęcam do zapoznania się z jego treścią.

Z poważaniem

Naczelnik Wydziału

Prawa Gospodarczego i Podatkowego

w Zespole Prawa Administracyjnego i Gospodarczego

Anna Bogucka

 

Pół roku minęło, Trybunał milczy i nie ma się co dziwić, bo sprawa jest jasna – władza ogranicza wolność katolickiej większości, a to znaczy, że nie mamy demokracji, a Konstytucja jest łamana.

Drugą sprawą jest to, że Trybunał sam przyznaje w wywiadach, że mamy prawo ”multicentryczne”, czyli nie oparte na jednej prawdzie obiektywnej i jednej aksjologii, ale podlegające negocjacjom ( jak w judaizmie), i nie definiuje w zamian żadnych fundamentalnych wartości, co jest sprzeczne z Preambułą Konstytucji, a  to oznacza, że jeśli państwo uprze się przy łamaniu praw, zmusza tym samym obywateli  do negocjacji ulicznych.

 

Wypada zaskarżyć takie działanie do prokuratury.

Inne zapisy autora:

0

Avatar
circonstance

Iza Rostworowska. Crux sancta sit mihi lux / Non draco sit mihi dux Vade retro satana / Numquam suade mihi vana Sunt mala quae libas / Ipse venena bibas

719 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758