Globalnie i Lokalnie
8

Odezwa do Społeczeństw krajów Trójmorza

28/10/2019
1093 Wyświetlenia
1 Komentarze
10 minut czytania
Odezwa do Społeczeństw krajów Trójmorza

Kraje Trójmorza tworzące Unię środkowoeuropejską winny nawiązać do istniejącej na tym obszarze od 2000 lat pne Federacji krajów Lechii. Kraje Trójmorza winny nawiązać do religii wzorującej się na rodzimej religii Wedyjskiej, opartej na słowiano-aryjskich Wedach, prawdziwej Biblii ludzkości.

0


Odezwa do Społeczeństw krajów Trójmorza

W przeszłości cały obszar Eurazji obecnie od Odry (wcześniej od Renu) i Adriatyku do Oceanu Spokojnego i od Morza Arktycznego do Oceanu Indyjskiego, należał do Cywilizacji Aryjsko-Słowiańskiej.

Kraje Trójmorza tworzące Unię środkowoeuropejską winny nawiązać do istniejącej na tym obszarze od 2000 lat pne Federacji krajów Lechii. Kraje Trójmorza winny nawiązać do wartości słowiańskich i religii wzorującej się na rodzimej religii Wedyjskiej, opartej na słowiano-aryjskich Wedach, prawdziwej Biblii ludzkości.

Spoiwem krajów Trójmorza powinny być wartości słowiańskie oraz wspólna wiara wynikająca  z tych wartości. Centrum religijne winno znajdować się na terenie nowej Unii i być niezależne od Rzymu, Konstantynopola, Moskwy, Brukseli, Watykanu, czy Jerozolimy. Centrum religijne nie może znajdować się na terenie obcych mocarstw i od nich zależeć. Dwa tysiące lat obcych wpływów religijnych pokazało jak poprzez religię można prowadzić ekspansję ideologiczno-polityczną i militarną, aby niewolić i pętać całe narody.

Słowianie wyznawali religię zwaną Wedyjski arianizm lub Wedyjskie chrześcijaństwo, a Księgami Świętymi były słowiańsko-aryjskie Wedy spisane alfabetycznym pismem słowiańskim. Religia słowiańska była w harmonii z przyrodą, naturą i kosmosem. Należała do religii starodawnych, tak jak Wedyzm i Hinduizm. Oparta była na Dekalogu i wartościach, które dopiero później głosił Jezus.

Cywilizacja Słowiańska jest oparta na Dekalogu, który był znany na świecie od dziesiątków tysięcy lat, oraz na uniwersalnych wartościach. Nauki Jezusa takie jak, ”szanuj bliźniego swego jak siebie samego i nie czyń drugiemu co tobie niemiłe” są wartościami uniwersalnymi i są zgodne z wartościami słowiańskimi. Jednocześnie Jezus pokazał,  że światem rządzi Szatan i nie należy mu ulegać i nie dać mu się zwieść oraz że należy z nim walczyć i nie poddawać mu się. Jezus głosił że każdy musi sam się zbawić od wewnątrz, poprzez poznanie wiedzy i przebudzenie własnej świadomości.

Chrześcijaństwo opiera się na Nowym Testamencie a Stary Testament  został dołączony do chrześcijaństwa i  nauk Jezusa sztucznie. Stary Testament jest to żydowska książka zła, zbrodni i czystek etnicznych, którą należy odrzucić. Ojciec Pio powiedział, że ludzkość powinna już dawno zapomnieć o Starym Testamencie i odłożyć go do lamusa. A z Nowego Testamentu należy wybrać prawdziwa naukę Jezusa odrzucając religijne frazesy. Starym Testamentem dla Cywilizacji Słowiańskiej są słowiano-aryjskie Wedy.

W opracowaniu ”Dzieje Polski i Świata na tle Biblii i Religii – Bestie Apokalipsy” przedstawiona została prawda historyczno-religijna oraz zakłamanie tej prawdy w obecnym świecie. Opracowanie to winno zostać przetłumaczone na wszystkie języki krajów Trójmorza i stanowić bazę wyjściową do stworzenia nowej pozytywniej Słowiańskiej Cywilizacji.

W opracowaniu została przedstawiona również negatywna rola Żydów w historii i w obecnym świecie. Żydzi nie są żadnym narodem wybranym przez Boga.  Ta fałszywa narracja promowana jest w mistyfikacji stworzonej przez Żydów, jaką jest ich książka nazwana Starym Testamentem oraz przez żydo-religie, jakimi są judaizm i  żydo-chrześcijaństwo.

W  liście przesłanym do Prezydenta USA Donalda Trampa napisano o Cywilizacji Słowiańskiej  w krajach Trójmorza, oraz o destrukcyjnej roli Żydów i ich negatywnych relacjach w świecie.

W liście do Prezydenta na pierwszym miejscu jest przedstawiona grabieżcza, rabunkowa i rozbójnicza amerykańsko-żydowska Ustawa 447.

Obecnie Żydzi perfidnie domagają się od Polski i innych krajów Trójmorza miliardowych roszczeń za jakiś domniemany bezspadkowy majątek żydowski. Należy wiedzieć, że w ostatnich 30 latach, w czasie tak zwanej transformacji, Polska i inne  kraje Trójmorza zostały prawie całkowicie ograbione z majątku narodowego przez zachodnie korporacje należące do żydowskiej sieci globalistycznej oraz przez finansjerę żydowską.

Jakaś horrendalnie wysoka kwota żydowskich roszczeń majątkowych jest wyssana z palca, liczona według żydowskiego widzimisię. Wszystko to dotyczy nie tylko Polski lecz również krajów Trójmorza. O tym, że ta ustawa jest bezzasadna i bezpodstawna wypowiadają  się i motywują to prawnicy i przedstawicieli wielu środowisk.

Należy dodać, że przed wojną majątek żydowski w znacznej części był zadłużony i była to tylko fikcyjna własność żydowska. Ponadto gminy żydowskie (kahały) zaciągnęły od krajów i ich obywateli pożyczki, których nigdy nie zwrócili.

Wszyscy którzy  domagali się od Polski i krajów Trójmorza zwrotu mienia lub odszkodowań majątkowych, należności swoje otrzymali.

Należy mieć na uwadze to, że społeczeństwo polskie ani społeczeństwa innych krajów środkowej Europy na wprowadzenie Ustawy 447 dotyczącej bezpodstawnych roszczeń żydowskich nie zgodzą się. Wprowadzanie tej Ustawy pod przymusem doprowadzi do tego, że w Polsce powstanie nowa Palestyna a w Europie Środkowej nawy Bliski Wschód. Obszar krajów Trójmorza będzie wyglądał tak jak obecnie Bliski Wschód.

Żydom należy powiedzieć stop i stawić im zdecydowany opór. Żydzi od tysiąca lat wyzyskują  kraje Trójmorza, dostali tu schronienie i możliwość normalnego życia. Teraz mają swoje państwo, niech nauczą się żyć w Palestynie i układać swoje współistnienie z Palestyńczykami i sąsiadami. Niech zapomną o Polsce i krajach Trójmorza. Niech oduczą się doić i wyzyskiwać inne narody.

Kraje Trójmorza winny solidarnie stawić zdecydowany opór bezpodstawnym roszczeniom żydowskim i stworzyć wspólną koalicję w obronie przed okupacją żydowską. Żydom nie wolno ustępować, bo oni idą dotąd, dokąd ludzie im pozwalają i ustępują.

   W sprawie polityki światowej i jakichkolwiek konfliktów i agresji decydują wielkie mocarstwa a głównie USA zdominowane przez Żydów. Czyli Wielka Nierządnica, Bestia amerykańsko-żydowska. Społeczeństwo Polskie oraz społeczność światowa potępia  międzynarodową rozbójniczą działalność duetu amerykańsko-żydowskiego.

Naturalnymi sojusznikami krajów Trójmorza, Unii środkowoeuropejskiej, dawnej słowiańskiej Lechii, są społeczności aryjsko-słowiańskie zamieszkałe w Federacji Rosyjskiej (Unii wschodnio-słowińskiej) oraz Iranie i Indiach, a także w Syrii. Polska i kraje Trójmorza zawsze miały dobre stosunki z krajami arabskimi.

Żydzi i Izrael nigdy nie byli ani nie są przyjaciółmi i sojusznikami Polski i krajów Trójmorza. Polska i kraje Trójmorza mogą mieć dobre stosunki z USA, ale nie z Żydami i nie z Izraelem. USA winno zmienić politykę z agresywnej na pokojową.

Rozwinięcie tego listu oraz Prawda historyczno-religijna zawarte jest w załączonym opracowaniu: Dzieje Polski i Świata na tle Biblii i Religii.

Źródła

Protest przeciwko ustawie 447– List do Donalda Trumpa  https://3obieg.pl/protest-przeciwko-ustawie-447-list-do-donalda-trumpa/

Technologia 5G – Znamię Bestii Sieć śmierci Bestii cz.1  https://3obieg.pl/siec-smierci-bestii-cz-1/

Bestie Apokalipsy Sieć śmierci Bestii cz.2 https://3obieg.pl/siec-smierci-bestii-cz-2/

Wielka Nierządnica Sieć śmierci Bestii cz.3  https://3obieg.pl/wielka-nierzadnica-siec-smierci-bestii-cz-3/

NWO zapisany w Biblii Sieć śmierci Bestii cz.4  https://3obieg.pl/nwo-zapisany-w-biblii-siec-smierci-bestii-cz-4/

Przemiany żydowskie na tle Biblii Sieć śmierci Bestii cz.5  https://3obieg.pl/przemiany-zydowskie-zapisane-w-biblii-siec-smierci-bestii-cz-5/

Upadająca cywilizacja Sieć śmierci Bestii cz.6.1, 6.2

https://3obieg.pl/upadajaca-cywilizacja-siec-smierci-bestii-cz-7-1/

https://3obieg.pl/upadajaca-cywilizacja-siec-smierci-bestii-cz-7-2/

Naród Wybrany Sieć śmierci Bestii cz.7.1, 7.2, 7.3, 7.4

https://3obieg.pl/narod-wybrany-siec-smierci-bestii-cz-6-1/

https://3obieg.pl/narod-wybrany-siec-smierci-bestii-cz-6-2/

https://3obieg.pl/narod-wybrany-siec-smierci-bestii-cz-6-4/

https://3obieg.pl/narod-wybrany-siec-smierci-bestii-cz-7-4/

0

Stan Rzeczy

Opracowanie Stan Rzeczy-Mieczysława Kowalskiego

64 publikacje
12 komentarze
 

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758